8. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2008

Dotaz Petru Robejškovi a České televizi

Vážený pane Robejšku, na stránce České televize se objevil přepis interview s s Vámi, který je však, jak je uvedeno, redakčně krácen. Chtěl bych se Vás zeptat, zda během krácení nedošlo omylem k posunutí významu textu, ptá se Petr Nachtmann.

Sloupek
Ludwig Wittgenstein

7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
7. O čem nelze hovořit, o tom se musí mlčet.

Zdroj (německy) Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus, Routledge, London and New York 1995 (anglicky). Mezi svých Deset básní vybral Tomáš Martinec.

8. 4. 2008

Štěpán Kotrba k tomu poznamenává:

Cože? To myslíte, pane Šticho , vážně: "Česká televize nemůže dementovat vyjádření třetích osob"?

Česká televize je povinna dementovat nepravdivé, nebo zavádějící vyjádření, nebo ho uvést na pravou míru. Pokud vím, tak existuje něco jako kodex. Měl to udělat hned moderátor pořadu. Teď to můžete uvést na pravou míru napříkald citací vyjádření pana Nachtmanna v Událostech. A dobré by bylo Robejškovo obvinění Německa dementovat také. Například se zeptejte Jana Eichlera z Ústavu mezinárodních vztahů MZV, zda ze strany Německa hrozí bezpečnostně-politické ohrožení, nebo přímo politické ohrožení České republiky...

Rozhodně to je na komentář, protože Robejšek tím zpochybnil Evropskou unii jako celek. A já toho pána znám ještě z té doby, kdy těmito nesmysly školil generály z Bundeswehru...

8. 4. 2008

Neznají ani jména partnerů

KD "As you know, in NATO, Foreign Minister Schwarzenberger (sic) met with Secretary Rice. We've announced that we've concluded our missile defense bilateral agreement with the Czech Republic. This is a very good step forward. And I think both Poland and the Czech Republic ought to take some satisfaction in the fact that they helped forge a missile defense policy which is more NATO and more multilateral than where we were 14 months ago. So these countries have had real input, and successfully so."

(Jak víte, v NATO se zahraniční ministr Schwarzenberger (sic) setkal s ministryní Ricovou. Oznámili jsme, že jsme uzavřeli svou dvoustrannou dohodu o raketové obraně s Českou republikou. Je to velmi dobrý krok vpřed. A myslím si, že jak Polsko, tak Česká republika by měly mít pocit uspokojení, že pomáhaly vytvářet politiku raketové obrany, která je víc NATO a víc multilaterální, než jsme byli před 14 měsíci. Takže tyto země se opravdu aktivně podílely, a to úspěšně.")

Dan Fried, Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs (zástupce náměstka pro evropské a euroasijské záležitosti na americkém ministerstvu zahraničí)

Foreign Press Center Briefing (tisková konference pro zahraniční novináře)

Washington, DC

April 7, 2008

Zdroj ZDE

8. 4. 2008

JU│ŠOK│ Jak uvádějí ruské Izvestije, došli estonští vojenští specialisté k závěru, že Estonsko a celé Pobaltí se ocitlo pod kontrolou "záhadné" nové ruské vojenské základny, která byla nedávno pomocí satelitů zaregistrována nedaleko Pskova -- na jihozápad od Sankt Petěrburku na pozici 57°48'9"N 28°12'59"E a kde byla objevena dvacetimetrová radiolokační anténa. S její pomocí lze údajně odposlouchávat provoz nejmodernějšího telekomunikačního satelitu Inmarsat-4 F-2. Jde o jeden z nejvýkonnějších satelitů, který je zapojen do mezinárodní spojové sítě.

8. 4. 2008

V minulých dnech byl český tisk (bez rozdílu) konečně zahlcen nezpochybnitelnými důkazy, alespoň dle ředitele "Ústavu pro studium totalitárních režimů", historickými dokumenty dokazujícími, že Mašínové připravovali ozbrojený politický boj dokonce proti špičkám tehdejšího režimu. Pokládat je proto za kriminální zločince je nepatřičné. Dobrá práce -- pokud by to byla pravda. Faktem je pouze skutečnost, že Ústav se snaží legalizovat "dokumenty" StB, ÚV KSČ, vyšetřovacích orgánů a tím jim dát hodnověrnost. V podstatě pracuje jako současný orgán (prodloužená ruka) těchto institucí v naší "nové" společnosti. Důsledky však mohou být velmi závažné a těžko napravitelné.

8. 4. 2008
Korespondence mezi mluvčím hnutí Ne základnám Janem Tamášem a tiskovou mluvčí ambasády USA Victorií Silvermann nad textem prohlášení, které podepsalo už více než 25 000 občanů

Český národ je národem důstojným a mírumilovným, který respektuje své závazky. Ale tato dohoda o umístění severoamerické vojenské základny na našem území je dohodou mezi dvěma menšinami, nejedná se o dohodu mezi národy. Víte dobře, že více než dvě třetiny Čechů jsou proti a také dobře víte, že politika prezidenta Bushe nebyla ve své zemi nikdy tak nepopulární, jako nyní. Velká většina Američanů čeká s úzkostí na nové volby s nadějí, že zavane nový svěží vítr: ekonomická krize, velký veřejný dluh, nárůst kriminality, rozklad společenské soudržnosti volají po naléhavé změně směru. Všichni platíme obrovské výdaje na nesmyslnou válku v Iráku! Kdyby český národ mohl pomoci americkým přátelům v řešení těchto problémů, udělá to velmi rád, ale nebude moci považovat za platnou možnou dohodu dojednanou pouze dvěma menšinami, dohodu, která by v duchu znásilnila samotné základy demokracie.

7. 4. 2008

ANALÝZA

Je Evropa zapadlou periferií euroasijského kontinentu? Pravděpodobně ano. Rozdílnost uvažování ruských, amerických a evropských politiků o významu věcí dokládá pravdivost teze o egocentričnosti politického prostoru. Centrum vidíme vždy tam, kde jsme my. Ale ono to není pravda, protože záleží na tom, zda takto centrum chápou všichni okolo nás. Říká se tomu politická krátkozrakost... Ilustrativní ukázkou evropské krátkozrakosti je námět diskuse mezi Putinem a Bushem v Soči, tak jak ho viděl internetový deník Gazeta.ru a britské The Times. Narozdíl od české ČTK či MfD. Propojení amerického kontinentu na Sibiř nejkratším směrem, železničním tunelem pod Beringovou úžinou mezi Kamčatkou a Aljaškou by se mohlo stát fantanskním nápadem spisovatele sci-fi. Kdyby to nebyl projekt, o kterém snil poslední ruský car Miluláš II., který ho už tehdy považoval za technicky uskutečnitelný a kdyby se o něm nedávno nebavili dva světoví státníci na vrcholné schůzce mezi čtyřma očima.

8. 4. 2008

Kotrba at his best

Nenechala se (Čína) nikdy pokořit a destruovat neuváženými koncepty "otevření se světu" Zůstala i v 21. století silnou zemí, kde politická moc po tragických zkušenostech Maovy kulturní revoluce jde ruku v ruce s poznáním, obezřetností a odpovědností, píše Štěpán Kotrba . Bylo by zajímavé, jestli jsou pro Kotrbu vraždy hitlerovců a stalinovců také jen tragické, a tak samo svou podstatou vlastně přípustné a přijatelné, a možná také vítané... ptá se Uwe Ladwig.

Reakce ŠOK: Stejně tragické, jako vraždění ve jménu křesťanské víry, renesančního ideálu rovnosti, národních obrození či jiných v té době vznešených myšlenek, kvůli kterým se kdy v historii dávné i zcela nedávné vraždilo. Byly situace v životech našich dědů a otců, v kterých kdybych se ocitl, nevím, jak bych reagoval. Možná stejně jako ti, kteří honili banderovce ještě na konci padesátých let. Bývalé nacisty a kolaboranty v Československu honili a vraždili ještě na počátku osmdesátých let. Neztotožňoval bych ale - byť odsouzeníhodné - vraždy ve jménu jakýchkoliv humanistických ideálů svobody jednotlivců, skupin či tříd, a zrůdnou nacistickou ideologii, jejíž niternou součástí byla systematická genocida celých národů. Nejspíš nemám ty správně německé předky.

Reakce Uweho Ladwiga: Cože? "Nejspíš nemám ty správně německé předky?" píše Štěpán Kotrba. Rasismus v Britských listech? Vražda je vražda. Tragická může být, když se stala omylem nebo náhodou. Nechce se mi diskutovat s člověkem, který není schopen přiznat, že vražda je vražda a domnívá se, že idea může být důvodem vraždit, a proto se vraždění stane jen "tragickým". Bylo by to samozřejmě tak i tehdy, kdyby měl Štěpán Kotrba německé předky... Avšak na něho jako na českého komunistu (=ideologie omlouvá vraždění) by měli možná reagovat čeští autoři...

Reakce ŠOK: Na rozdíl od Uwe Ladwiga bych neodsuzoval například vraždy, spáchané partyzány či odbojáři na nacistických okupantech a jejich pomahačích z řad civilního obyvatelstva. Ať už to byli sudetští Němci, nebo čeští kolaboranti. Tvrdím ale, že historie Evropy je plná vražd, spáchaných kvůli idejím. I když dnes už nevnímáme husity jako barbary či katolické vrahy jako tmáře a intrikány, neštítící se ani organizování vražd. Stejně tak nevnímáme jako vrahy jakobíny, ani policisty masarykovské Československé republiky, kteří stříleli do stávkujících. I idea statu quo, vlády pořádku a práva může být důvodem vraždit. Vnímat Čínu navždy prizmatem Maovy kulturní revoluce je směšné, zrovna tak, jako vnímat dnešní Německo jako dědictví Hitlera. Rasismem ale není poukázat na odpovědnost tehdejších německých občanů jako stoupenců nacionálního socialismu za rozpoutání světové války a šoa. Problematické ovšem je tu odpovědnost přenášet na děti, vnuky a pravnuky. Ahistoričnost vede vždy ke zmatení pojmů i významů.

Pozn. JČ: Je nutno zdůraznit, že jakékoliv vraždění bez soudu, ať spáchané "partyzány" či "odbojáři" pro myšlenku, je samozřejmě naprosto odsouzeníhodné a nepřijatelné. Absolutně nepřijatelné je jakékoliv zabíjení za myšlenku.

8. 4. 2008

POLEMIKA SE ŠTĚPÁNEM KOTRBOU

Ačkoli nechci polemizovat se Štěpánem Kotrbou, pokud jde geopolitické změny, nemůžu si odpustit poznámku. Nerozumím tomu, že sám příznivce sociálně spravedlivé společnosti a citlivé politiky, na ČLR se dívá zásadně těmi nejrůžovějšími brýlemi velmocenského potenciálu, aniž by ho příliš trápily osudy většiny obyvatelstva. Chce-li oslavovat osvícenost tamějších vládců, doporučoval bych mu alespoň roční pobyt kdekoli v Číně kromě úzkého pobřežního pásu, nebo si občas přečetl National Geographic. Zatím je to nejlepší, co jsem u nás o ČLR viděl -- z toho prostého důvodu, že tam píšou lidé, kteří dlouhodobě v ČLR přebývají a umí čínsky natolik, aby mohli dělat rozhovory s prostými lidmi.

Netuším, jak lze obhajovat tezi, že se Čína ubránila globálnímu kapitalismu, když onen obdivovaný hospodářský růst je z větší části založen na podbízení nadnárodním společnostem, kdy čínské elity de facto obchodují s řadovým obyvatelstvem, ochotně spolupracují s nadnárodním kapitálem v jeho vykořisťování -- a toho slova se nebojím -- aby si potom rozdělili zisky.

Karel IV
8. 4. 2008

Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou té věci paměť.

Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost a pozornost se stále obrací k tomu, aby naše české království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako se řízením Božím raduje z přirozené hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím učených mužů.

8. 4. 2008

Když římský císař Theodosius zrušil starověké olympijské hry, byla to součást jeho boje za nastolení nové světové teologie. Jako unilaterální mocenská síla tehdejšího světa to nepochybně považoval za své právo. Novodobé olympijské hry jsou v podobné, a zároveň opačné situaci. Současná unilaterální mocenská síla tohoto světa má eminentní zájem na jejich přetrvání, aby potvrdila své neméně teologické status quo. A musí proto dokonce vynaložit nemalé úsilí. Mohou ale kordony policistů chránit ocelovými bariérami plamen, když na něj shora čůrá Politika s Ekonomikou?

8. 4. 2008

Chcete se stát solidním občanem státu? Nevíte co se rozumí pod pojmem solidní občan? Je to občan odpovídající následujícímu popisu.

Za studia na střední a vysoké školy platí školné. Na ně si vydělává a z výdělků platí daně. Po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, a přesto, že plynule mluví třemi jazyky a v rámci studentské vědecké činnosti projevil schopnost provádět vysoce kvalifikovanou práci, požádá zaměstnavatele o nízký plat. Je si vědom toho, že nemůže zvyšovat mzdovou náročnost práce a konkurenceschopnost společnosti ve které pracuje. V zaměstnání pracuje šestnáct hodin denně a usiluje o co nejlepší výsledky společnosti.

8. 4. 2008

Pro osvěžení paměti nejen členům a příznivcům SZ

Citace ze zahraniční politiky zelených ZDE vybrala Soňa Hromátková:

7. 4. 2008

JČ│ Přibližně před rokem jsme provedli internetový průzkum naší čtenářské obce. Připravili jsme dotazník a požádali jsme čtenáře, aby ho vyplnili. Reakce byla pozoruhodně rychlá a rozsáhlá. Do 24 hodin odpovědělo víc než 1000 čtenářů, do týdne pak více než 5000 čtenářů. Výsledky analyzoval Bohumil Kartous v článku "Denik bohatého a vzdělaného bolševika" ZDE.

Napadlo nás, že bychom měli čtenářům zpřístupnit kompletní data, a tak je tímto zveřejňujeme ZDE

8. 4. 2008

Jací jsou čtenáři BL?

Pohodlní a lakomí, píše Soňa Hromátková.

Pan Kartous se holedbá, že většina čtenářů jsou muži - vzdělaní a bohatí. Jak je tedy možné, že na BL přispívá jen zhruba 160 čtenářů měsíčně?

No tak tedy pánové!

Jste-li tak vzdělaní (a mnozí také často a částečně oprávněně kritizujete chod BL) a nemáte-li hluboko do kapsy - jak to, že nechápete potřebu financí pro své oblíbené počteníčko?

Račte si prosím všimnout posledního řádku v seznamu článků, klikněte a vyslyšte výzvu šéfredaktora.

Bylo by hezké, kdyby se ukázkově třeba nyní v dubnu sešla na účtu BL částka, slibující nápravu věcí, po kterých tak voláte.

7. 4. 2008

"Upřímně řečeno nepokládám za nutné, aby Česko a Polsko s Ruskem a USA jednaly. Proč? Nejprve se musí dohodnout Američané a Rusové. Pokud se jim to povede, tak mám dojem, že získat souhlas Prahy a Varšavy je pro Washington řešitelný problém," dodal Fjodor Lukjanov (šéfredaktor odborného časopisu o zahraniční politice Ruské federace a mezinárodních vztazích Россия в глобальной политике, vycházejícího za účasti prestižních Foreign Affairs. Předsedou redakční rady tohoto časopisu je předseda prezidia Rady vnější a obranné politiky RF Sergej Karaganov).

ČTK: Experti: Dialog o radaru mezi USA a Ruskem teprve teď začne ZDE

Nabídky, které by mohly změnit názor poslanců, jež si základnu v Brdech nepřejí budou nepochybně velmi lákavé. A vůbec nemusí jít zrovna o korupci. Republikové radě strany Zelených je třeba přiznat odvahu, která se objevila na pozadí skutečného názorové střetu v této straně. A navíc. Zatím se v patnáctiletých dějinách novodobé České republiky nikdy nestalo, že bychom se jako malý stát vzepřeli v otázce strategických záměrů Spojených států amerických. Neudělali jsme to ani při rozšiřování NATO a koneckonců ani při bombardování Jugoslávie v roce 1999. Basu s USA držíme díky ministru zahraničí i v otázce Kosova, které vyhlásilo v únoru nezávislost evidentně v rozporu s mezinárodním právem.

Josef Petrů: S týdnem v zádech: Zelení se kapku pochlapili ZDE

8. 4. 2008

"Americká přítomnost na našem území je to podstatné na celém protiraketovém štítu. Ani ne tak, jestli tady stojí radar a jaký, ale že máme americkou přítomnost na našem území, je pro nás v naší slabé pozici nejlepší pojistka. A to ne hlavně proti bezpečnostně-politickému ohrožení, to pak hrozí všem, ale hlavně proti ohrožení politického charakteru. A to sice ohrožení, které pochází od zcela pravděpodobné dohody mezi Německem a Ruskem a geografické, a tím pádem i geopolitické polohy naší země.

analytik Petr Robejšek, "mezinárodní institut pro politiku a hospodářství " Haus Rissen, Hamburg

ČT24 : "NATO se chová jako penzista," tvrdí Petr Robejšek ZDE

8. 4. 2008
reakce na nedělní rozhovor v TV Prima s ministrem zdravotnictví Julínkem a stínovým ministrem zdravotnictví Rathem

Většina pacientů se snaží chovat u lékaře slušně a také přichází s jistými obtížemi a v jistém stresovém stavu. Ošetřující lékař by se k nim měl také chovat slušně, vyslechnout jejich obtíže, dát jim doplňující otázky a tak zpřesnit jimi líčený stav, zeptat se na dosavadní průběh léčby, zda se např. nevyskytly nějaké projevy nesnášenlivosti na dosavadní terapii. K tomu je veden jak výukou, tak etickými normami Lékařské komory, tak třeba u léčiv příbalovými letáky. Neměl by na pacienty zprvu spustit, jak jeho terapie je vynikající a netvrďte mi, babi/dědo, něco jiného. Prostě slušný lékař není jen agentem výrobce léčiv.

7. 4. 2008

Bilaterální česko americká dohoda o vybudování US radaru v Čechách byla podepsána na summitu NATO v Bukurešti. Podpisu smlouvy, "na okraji vrcholné schůzky NATO" a také na okraji evropské demokratické veřejnosti mezi Ricovou a Schwarzenbergem, pobaveně přihlíželi přítomní "eurooptimističtí" signatáři Lisabonské smlouvy. Jejich rozvědčíci je zajisté informovali, že 70 procent Čechů je proti, ale o tom se v kuřáckých salónech při kávě a koňaku nemluvilo. I skalní eurooptimista si všimne, že nepadlo žádné unijní veto a že o Brdech se nemluvilo. Evropské liberální elity jezdí lyžovat do Chamonix. Bukurešťský summit nalinkoval "konec dějin" a "nepřekročitelný obzor liberálního kapitalismu". V Evropské Unii budou bohatí nadále bohatnout a chudí chudnout pod americkým deštníkem. Tak si to alespoň evropské vládnoucí liberální elity představují.

8. 4. 2008

"Taková byla tehdy doba. Z dnešního úhlu pohledu to nebylo dobré období, velmi jsem chyboval. Například Bílá liga do dnešní doby nepatří, do roku 89 jsme ale nevěděli, že jsou tyto věci špatné," řekl Landa. ... Protesty proti uvedení nové hry Tajemství zlatého draka v Mahenově činohře Národního divadla v Brně Landovi jako spoluautorovi hry vadí.

Landa mluví o emigraci. Chce pořádat anketu, zda je nebezpečný ZDE

8. 4. 2008

L`IMMIGRATION DU QUEBEC

Kapitola 8 -- Malik se bude ženit

"Malik se bude ženit," oznamuje mi manžel hned ve dveřích. "Cože?!?" Vytřeštím na něj oči a sklouznu pohledem na kalendář. Apríl už byl před pár dny. "Jak to myslíš? To jako ženit opravdu?" Tím oznámením mě naprosto vyvedl z míry a já si ani neuvědomuji nesmyslnost položené otázky. "Jo. Ženit. Opravdu." ujišťuje mě choť, že jsem jeho sdělení pochopila správně a zamíří do koupelny. Následuji ho jako stín, dívám se, jak pouští vodu, do dlaně vymáčkne dvě dávky tekutého mýdla a umývá si ruce. Marně si snažím vzpomenout, kteráže šťastná je v současné době označena nálepkou "girlfriend". Nejdéle s jednou přítelkyní vydržel asi tři měsíce a já po nějaké době už začala ztrácet přehled. "A koho si bude brát?" "To nevím. Táta mu telefonoval a položil mu nůž na krk. Že prý se buď ožení nebo se vrátí zpátky. Co je dnes k jídlu?"

Předchozí kapitoly 7654321

8. 4. 2008

JU│ Korespondent ruských Izvestijí D. Voskobojnikov se zamýšlí nad situací a možným budoucím vývojem Kosova. Jak uvádí, tak se řešení převést Kosovo pod faktický protektorát začalo rozvíjet v USA již dávno před napadením NATO na Jugoslávii v roce 1999. Důvod byl jediný -- geopolitický ropovod. Tím ovšem není Nabucco, které v minulých měsících přitahovalo pozornost, jak by si někdo mohl myslet. Řeč jde o transbalkánském ropovodu, který má procházet právě Kosovem a který nese jméno AMBO - Albanian Macedonian Bulgarian Oil Corporation. Firma s tímto názvem je registrovaná v USA.

8. 4. 2008

JU│ Tak, jak se rozvíjí krize na trhu cenných papírů jako odraz počínající americké krize a přichází stále více zpráv o potížích bank, začíná také jiný proces. Kapitál, který (zatím) nemá problémy, využívá situace a nakupuje zajímavé firmy.

7. 4. 2008

AP│TASR│SME│ Spojené štáty nie sú bližšie k splneniu svojich cieľov v Iraku než boli pred rokom. Rýchle stiahnutie vojakov z tejto krajiny by však mohlo viesť k veľkému chaosu a dokonca genocíde. Uvádza to dnes zverejnená správa amerického Mierového inštitútu. Správu napísali experti, ktorí boli poradcami komisie Iraq Study Group, vytvorenej americkým Kongresom v roku 2006 s cieľom vypracovať odporúčania pre politiku USA voči Iraku. Správu zverejnili dva dni pred tým, ako budú hlavný americký veliteľ v Iraku David Petraeus a veľvyslanec Ryan Crocker informovať Kongres o situácii v Iraku. Predložia tiež odporúčania týkajúce sa znižovania počtu amerických vojakov v krajine. Prezident USA George W. Bush naznačil, že ich rady príjme, mohli by tak významne ovplyvniť postup USA v Iraku v najbližšom roku.

SME: Mierový inštitút: USA nemajú bližšie k splneniu cieľov v Iraku ZDE

Daniel Serwer, Sam Parker - Iraq Study Group, United States Institute of Peace: Iraq After the Surge: Options and Questions ZDE
8. 4. 2008

Ve zpravodajství můžeme sledovat obrázky z cesty olympijského ohně do Číny. Slyšíme, že oheň byl v Paříži čtyřikrát uhašen, což dosud nikdy nestalo. Ano, situace v Tibetu a olympijské hry v Pekingu budí silné emoce, dokonce se zdá, jako by právě konání olympijských her v Číně mělo být oním historickým impulsem, který dokáže obrátit pozornost celého světa k podstatnému a skrze tuto světovou jednotu vznikne nová schopnost problém řešit. Kéž by...

8. 4. 2008

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Vesmír je jen jediný a patří do něho veškerý prostor, veškerá hmota a veškerá energie. Často se ale o něm mluví tak, jako kdyby "naše" zeměkoule do něho nepatřila. A lidské znalosti se specializovaly do několika věd, což má na jedné straně výhodu lehčího rozšíření poznatků o světě, na druhé straně to tvoří nebezpečí určitého druhu zaslepenosti ohledně zjištění a poznatků z jiných vědních oborů. Obsáhlé vědomosti jsou ale zapotřebí, aby si člověk mohl udělat aktuální představu o světě i o jeho různých biotických a abiotických, tedy žijících i neživých součástech a jejich spolužití.

8. 4. 2008

Ke Dni Romů bych rád popřál všem českým Romům hodně úspěchů v prosazování svých lidských práv a lepšího života ve společnosti, která stále ještě plně nepřijala myšlenku, že lidská práva menšiny jsou lidská práva všech.

Osobně bych rád popřál vše nejlepší rodině pana Horváta (na fotce se mnou a moji uměleckou spolupracovníci Mari Jones) , která nám velmi pomohla při performancí na festivalu Forfest v Kroměříži, píše Milan Kohout.

8. 4. 2008

Nemám sebemenší náladu se pouštět do diskuse o problémech současné literatury, ať už české či cizí, a i kdybych měl, tak si nemyslím, že Britské listy pro ni jsou to správné místo. Jelikož jsem ale to, co napsal Štefan Švec a co víceméně opakuje Hana Tomšů, slyšel na své poslední návštěvě Čech, v růžovém či bleděmodrém, od mnoha lidí, kteří se většinou nějakým způsobem živí nebo alespoň snaží živit psaním o literatuře a jelikož se domnívám, že je to hledisko politováníhodně neinformované, povrchní a pomýlené, rád bych alespoň (na porovnání) zveřejnil následující citáty od tří básníků.

8. 4. 2008

K bezesporu zajímavému, byť nezakrývaně provokativnímu článku Štefana Švece jsem se i přes jisté nutkání nechtěl vyjadřovat. Už proto, že jsem si už z jeho papírové verze odnesl vesměs smíšené pocity a jakousi bezradnost, jak jej pro sebe zhodnotit. Až nyní, když uveřejnila svůj příspěvek paní Tomšů, mám pocit, že by přece jen bylo zapotřebí něco přidat -- v první řadě se ovšem jedná o polemiku s ní, protože její text je na rozdíl od Švecova (na nějž se ovšem dle mého názoru nepříliš oprávněně odvolává) prostoupen stereotypy a postrádá přijatelné východisko, které Švec v závěr nenápadně sice, leč přesto nabízí. Předesílám, že sám nejsem žádným autorem literatury, která by stála za řeč, nebo kterou bych chtěl šířit mezi lid, natožpak autorem zneuznaným. Rovněž svými námitkami nechci tvrdit, že se u nás nyní píše samá světoborná literatura.

7. 4. 2008

Přívažkem pár čísel...

NATO nezaokrouhleně slavilo. Organizace byla založena 4. dubna 1949 a původně měla jen 12 členů. Dnes je členských států 26. Jen vybraní funkcionáři těchto států si před víkendem zajeli do Bukurešti. Podle médií se mohlo zdát, že především se potřebovali sejít s mezinárodním komparsem dva prezidenti, Bush a Putin. Neboť takhle navenek vypadalo bukurešťské "finále".

7. 4. 2008
tisková zpráva iniciativy Ne základnám

Iniciativa Ne základnám uspořádá od pondělí 7. dubna do pátku 11. dubna, od 8.00h do 20.00h protestní chození kolem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde budou v tomto období zasedat některé výbory.

7. 4. 2008
Hana Tomšů

Názory Štefana Švece na situaci současné české literatury v článku "Krize české literatury" mi mluví z duše. Proč se v české literatuře nedokážou prosadit hlasy, které by skutečně stály za to? Částečným vysvětlením může být setrvačnost fungování literárního světa. Je jen škoda, že osmnáct let po konci komunismu si literatura hraje na underground. Na rozdíl od minulosti se dnes izoluje dobrovolně a obhajuje se tím, že je k izolaci donucena okolím.

Václav Žák
7. 4. 2008

ČESKÉ DĚJINY VE DVACÁTÉM STOLETÍ:

Příspěvek přednesený na konferenci o letech 1948 a 1968 na Glasgow University

Od pádu komunismu už uplynulo skoro dvacet let, ale česká vláda dosud nikdy nebyla schopna zajistit pragmatické rozhodnutí v zahraniční politice, založené na národním zájmu.

Václav Žák na konferenci v Glasgow

No, nejsem velký expert na rok 1968. Tehdy mi bylo třiadvacet let a byl jsem pozván na tuto konferenci spíše jako svědek. Protože však byl dnešní příspěvek pana profesora Myanta velmi zajímavý, pokusím se zodpovědět alespoň některé jeho otázky. Musím říci, že se snažím už řadu let porozumět tomu, co se dělo s naší zemí ve dvacátém století. Nemyslím si, že je v české historii diskontinuita.

Jsem totiž přesvědčen, že existuje závislost na určité cestě, ale tato závislost není lineární. Lépe ji lze charakterizovat jako vychylování kyvadla. Kontinuita chování Čechoslováků ve dvacátém století není lineární proces, ale je to pohyb od jedné extremní pozice k jiné. Pokusím se vysvětlit, jak to vidím. Body obratu jsou charakterizovány jako body s velkým "potenciálem odmítání" (refusal potential), kdy jsou pro většinu národa předchozí podmínky nesnesitelné. Takže konsensus je založen na souhlasu o tom, co společnost nechce. Bohužel -- ale za takových okolností je to docela normální -- taková koherence chybí při vytváření plánů pro budoucnost.

4. 4. 2008

Je to nesmírně nebezpečné

Pátek 17.00: Na konferenci o komunistickém převzetí moci r. 1948 a o Pražském jaru r. 1968, která se koná na universitě v Glasgow, odkud právě píšu, přednesl Václav Žák vynikající analýzu o tom, jak je jednání rozhodujících českých politiků už od roku 1918, vždycky ve všech národních krizích, ochromeno předchozí nepoužitelnou zkušeností, zkušeností z předchozího režimu, takže je pokaždé, když vznikne nová situace, politika paralyzována zjednodušenou ideologickou reakcí na to, co "bylo předtím", protože staré myšlenkové postupy, se už nedají aplikovat na novou situaci.

Češi podle Žáka jdou vždycky ode zdi ke zdi a reagují po dlouhou řadu let na základě traumat získaných v přechozích krizích, kdy jsou však takové reakce už nepraktické, zavádějící a destruktivní, protože se v nových situacích nedají použít. (Žákův příspěvek přineseme v BL v plném znění.) Teď chci publikovat jen pár stručných poznámek, které jsem rychle sepsal v konferenčním sále v Glasgow.

Už jsem v tomto listě poukazoval na základní princip modernismu, směru, který vládl evropské kultuře přibližně od roku 1850 do roku 1950. Základním principem modernismu, v důsledku překotně se měnící evropské kulturní zkušenosti, je zjištění, že zkušenost z minulých dějů se nedá uplatnit na současnost - souřadnice se totiž mění a staré zkušenosti nejsou v nové situaci použitelné.

Je tomu, jako by do ČR modernismus nikdy nepronikl. Václav Žák před časem také poukázal na to, jak se po r. 1918 nová československá rozvědka tak strašně bála možného obnovení moci Rakouska, že sledovala různé habsburské šlechtice a jejich milenky tak intenzivně, až jí ušlo, že se v Německo dostal k moci Hitler...:) Dnešní "novináři" v ČR dělají totéž.

5. 4. 2008

Právo přineslo 28. 3. 2008 informaci, že 6,5 milionu pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny za necelé tři měsíce vydalo ze svých kapes na regulační poplatky a doplatky na léky už 600 miliónů korun. Jen 64 lidí z 6,5 milionu do této chvíle překročilo 5000 Kč limit, stanovený Julínkovým ministerstvem. Takto obecně řečeno, v duchu komunikační strategie tiskového Cikrta, by jeden zdravý ministru zdravotnictví pogratuloval. Jak ale vypadá praxe? Jak vypadá praxe nemocných?

7. 4. 2008

Nějak v jednu chvíli jsem se dostal k článku Štěpána Kotrby a k nedělní Partii s ministrem Julínkem a poslancem Rathem.

Na rozdíl od uvedených pánů mám jednu nevýhodu. Ve zdravotnictví pracuji a během řešení problémů zdravotnictví nemám dostatečný nadhled a odstup k všeobjímajícím politickým debatám na téma reforma.

7. 4. 2008

Pokud budeme i nadále psát o radaru a raketách, mějme jasno v základních údajích. Jince jsou městečko v údolí pod Plešivcem (653m). Zde se nachází vojenská posádka a správa Vojenského újezdu Brdy.

Vojenský výcvikový prostor s různými střelnicemi (vše je na internetu i s fotkami) se nachází na území tohoto vojenského újezdu. Jsou to vlastně střední Brdy od Mirošova severovýchodně až k Jincům. Jižní Brdy jsou zhruba kolem Rožmitálu a Březnice, severní část, zvaná Hřebeny se táhne od Jinců až ku Praze.

7. 4. 2008

ANALÝZA

Na summitu NATO v Bukurešti nebylo v otázce americké vojenské základny v Česku rozhodnuto nic. Vše záleží na Parlamentu České republiky, na odvaze poslanců a senátorů hájit české národní zájmy.

Bukurešťský summit NATO konečně přinesl dlouho očekávané: slib, že budovaný systém Národní protiraketové obrany USA bude propojitelný se zamýšleným systémem protiraketové obrany NATO. Samozřejmě plus výzvu přemýšlet o dalším propojení protiraketové obrany s Ruskem. To by mělo poslancům Strany zelených pokynout alibi při hlasování o smlouvě se Spojenými státy o umístění jejich vojenské základny v Česku.

6. 4. 2008

Je škoda, že Jan Čulík ve svém nepochybně trefném pojmenování skutečného myšlenkového stavu některých, ne vždy biologicky starých, publikujících gerontů, nepokračoval v citaci ze "sportovního" komentáře pana Čermáka. Jedna důležitá (s)myšlenka navíc dokáže ještě lépe poodhrnout závěs mozkových plen a nahlédnout hlouběji "sportovním" komentátorům globálního světového dění do strojku jejich mechanického a těžko "upgradovatelného" flašinetu:

7. 4. 2008

Čína je země s největším počtem poprav na světě

Může dnes v době devalvace mnohých hodnot vůbec něco překvapit? Ve hře jsou přece vždy především mocenské a ekonomické zájmy a nikoliv naplňování idejí. Olympiáda v zemi, jejíž režim zabil mnoho nevinných lidí, je výsměchem těmto obětem, je výsměchem všem, kteří se snaží upozorňovat na nedodržování lidských práv kdekoliv ve světě.

7. 4. 2008

Eva Hahnová upozorňuje v článku BL "Dvě poznámky k ne-diskusi o sudetoněmeckých záležitostech" na nesrovnalosti v akademických titulech doc. Rudolfa Kučery s tím, že Kučera účinkuje v roli profesora na webu "Centra proti vyhánění". Redakce Britských listů k tomu dodala, že doc. Kučera podle vlastních slov z března 2007 titul profesora nepoužívá. Nejsem si jist, zda mluví docent Kučera pravdu. Dodnes se objevuje jméno Rudolfa Kučery na výpisu z obchodního rejstříku u firmy SKS - Informační středisko Praha s.r.o. (IČ 26741725) jako společníka Sudetendeutsche Verlags-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mnichov a na výpisu z obchodního rejstříku u firmy Panevropa Praha, spol. s r.o. (IČ 48037362) , nakladatelství a vydavatelství jako společník Paneuropa Verlag GmbH. Jméno docenta Kučery se objevuje dodnes s titulem profesora nejen na stránkách "Centra proti vyhánění", ale také na stránkách různých poboček Panevropské unie.

7. 4. 2008

V proromské politice se málokdo dočká vděku, řešení se hledají těžko, výsledek obestírá nejistota. Proto je nutné zatleskat každému dalšímu odvážlivci, každému pokusu proklestit a vyhodnotit neprobádanou cestu.

Nyní tedy přichází na scénu ministryně Džamila Stehlíková se svou Agenturou pro odstraňování sociálního vyloučení. Jeden velmi ostrý rozpor ještě před rozjezdem práce nového orgánu však už teď z projektu přímo trčí:

7. 4. 2008

Ať už výsledky víkendových jednání Putin -- Bush v Soči hodnotí kdokoliv -- Američané, Britové, Němci nebo Rusové -- hlavní závěr je jasný a všude stejný: Ruský ústup od výhrad vůči plánované americké protiraketové základně v Evropě, který byl americkými vyjednavači avizován, se vlastně nekoná. Schválená deklarace výslovně uvádí: "Ruská strana se jasně vyjádřila, že s rozhodnutím o výstavbě objektů v Polsku a České republice nesouhlasí" (přeloženo podle zprávy ruské agentury RIA Novosti).

To ovšem znamená, že Bushovi se nepodařilo splnit jednu z podmínek, kterou při březnové návštěvě Washingtonu položil na stůl polský premiér Tusk -- a sice překonání obav Ruska ze základny. Jak se nyní polská strana k záležitosti postaví, to je otázka. Zatím stále čeká na konkretizaci americké nabídky vojenské pomoci, takže má čas své stanovisko důkladně zvážit.

6. 4. 2008

KD│ Úsměvy v Bukurešti byly sotva něčím více než show, píše Spiegel. Po politické stránce byl summit NATO fiaskem. Západní aliance zůstává hluboce rozdělena a čelí krizi identity -- přičemž vztahy s Ruskem jsou pouze jedním z mnoha sporných bodů.

Zhruba čtyřicítka prezidentů, premiérů, personál ministerstev zahraničí a obrany, ale také okolo 3.000 poradců, tajemníků a dalších úředníků -- ti všichni se během třídenního summitu NATO v Bukurešti neustále usmívali.

6. 4. 2008

NEZÁVISLOST RADNÍHO ČESKÉ TELEVIZE

Podle úvodníku předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Kateřiny Jacques ve zpravodaji poslaneckého klubu Zelených č. 8 se zde dozvíme o "úspěšném zvolení kandidáta Strany zelených Josefa Jařaba do Rady České televize" Podle textu na stranách 8-12 "Kandidátem zeleného klubu se stal profesor Josef Jařab, pro kterého se podařilo získat podporu i u ostatních koaličních stran. ... Pane profesore, za Poslanecký klub Sz Vám blahopřejeme a přejeme vše dobré ve Vašem konání! Jsme rádi, že nás bude reprezentovat odborník Vašich kvalit", konstatuje předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Jacques.

21. 3. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. V anketě letos na jaře odpovědělo během několika málo dnů více než 5000 čtenářů. Finančně však na provoz listu přispívá jen něco málo nad 100 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře. Nedokáže to česká komunita? Jsou finanční prostředky skutečně k dispozici jen pro cílenou politickou manipulaci, a chce-li list prosazovat svobodnou linii, padni komu padni, národ se pro její podporu nevzchopí?

V únoru 2008 přispělo celkem 161 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 59 236.86 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 29.2.2008 částku 288 237.81Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 940.56 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely.

Čína RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Počůraný olympijský oheň Bohumil  Kartous
8. 4. 2008 Čína se podbízí nadnárodním společnostem Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Olympijské hry v Číně jsou vrcholem mezinárodního pokrytectví Jan  Paul
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Politujme Tibeťany, kteří si naivně mysleli, že jim někdo pomůže   
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová

Tibet RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   
26. 3. 2008 Tibet a nezávislost aktivistů?   
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Následkem čínské okupace zemřelo přes milion Tibeťanů   
25. 3. 2008 Sněmovna odmítla projednat rezoluci k Tibetu Andrea  Cerqueirová
25. 3. 2008 Čínská velvyslankyně: Kdyby čeští poslanci měli nezávislé informace, rozhodovali by se jinak   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?   
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Írán vyměnil petrodolary za eura a přesvědčuje k tomu i OPEC   
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více   
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
4. 3. 2008 Jak je to s rezervními fondy Ruska   
3. 3. 2008 Rusko a Srbsko podepsaly dohodu o jižní větvi plynovodu   
6. 2. 2008 Je nesmysl vést o docházející energetické zdroje války Mojmír  Babáček
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky   
29. 1. 2008 Další kroky Gazpromu na Balkáně   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Ruské antény u estonských hranic, aneb problém   
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
7. 4. 2008 Citát dne (včerejšího) o sebevraždě vlády   
7. 4. 2008 Americká základna v Čechách : Merci, Monsieur Sarkozy Karel  Košťál
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
5. 4. 2008 Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá   
4. 4. 2008 Raketový systém kratšího doletu Temp-S v Československu Wieslaw  Strzondala, Vladimír Panuška
4. 4. 2008 Americký radar v České republice. Proč? Pavel  Urban
4. 4. 2008 Rusko chce podstatné pravomoce pro americké základny v ČR a v Polsku   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   

Smrt Bénazír Bhuttové RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu   
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama   
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal   
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   

Radiožurnál podle Tachecí RSS 2.0      Historie >
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Který film naposledy rozplakal Petra Vachlera?   
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej   
18. 1. 2008 Svět kolem rádia František  Řezáč
17. 1. 2008 První významná internetová iniciativa?   
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho   
16. 1. 2008 Radiožurnál: Pro řešení neexistuje rychlý, jednoduchý, schematický recept Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 "S nutným časovým odstupem budeme změny vyhodnocovat"   

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2008 Proč omezovat omezující prostředky ve zdravotnictví a proč Britské listy dávají prostor pro vytváření virtuální reality? David  Zahumenský
2. 4. 2008 LN: Vládě se nelíbí svěrací kazajky aneb lepší časy české psychiatrie Ivan  David
11. 1. 2008 Ústavní soud odmítl schematickou praxi českých soudů   
31. 7. 2007 Je správné, pokud práva občanů omezují moc lékařů David  Zahumenský
30. 7. 2007 Tvrzení o znepokojivém stavu lidských práv v psychiatrických ústavech se neopírá o pravdivé údaje Ivan  David
30. 7. 2007 Záhumenský to ví   
27. 7. 2007 Nejvýznamnější orgán pro lidská práva s celosvětovou působností po druhé kriticky posoudil situaci v Česku   
24. 7. 2007 Rowlingová je nána... Martina  Dostálová
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách   

Zelení RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!   
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek

Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
17. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
13. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
12. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2008 "Reforma" zdravotnictví Petr  Wagner
21. 3. 2008 Zdravotnictví a pojištění Vladimíra  Bošková
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu   
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů   
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl   
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
17. 1. 2008 Poplatky u lékaře platit nebudu   
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE   
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních   
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách   
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"   
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska   
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě   
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná   
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   

Kongres Evropské levice, Praha 2007 RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?   
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"   
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze   
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"   
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy   
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty   

Čunkova demise na pokračování RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2007 Nechte orgány činné v trestním řízení pracovat Zuzka Bebarová Rujbrová
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Čunek odstoupil pozdě Pavel  Kováčik
2. 11. 2007 V ČR fungují jen Parkinsonovy zákony   
2. 11. 2007 Proti politikovi se v ČR nikdy nepovede spravedlivý proces   
2. 11. 2007 Za určitých okolností je porušování zákonů nutné   

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Írán RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"   
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
17. 10. 2007 Íránská opozice nechce finanční pomoc z USA Lukáš  Lhoťan
12. 10. 2007 Hraje si s bombou -- aneb naivním konstruktivismem vpřed! Kateřina  Amiourová

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Antarktida RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
17. 1. 2005 Globální stmívání   
21. 3. 2002 Trvalé podnebné změny už nastaly, avšak co je způsobilo?   
20. 3. 2002 V Antarktidě se rozpadl obří ledovec   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba

Hacking, hackeři a bezpečnost sítí RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2007 Co nejspíše rozluštila slovenská tajná služba Vlastimil  Klíma
28. 6. 2007 nbusr123: Policie zabavila servery kvůli rok starému hacku Štěpán  Kotrba
26. 7. 2006 Vy jste hackeři - vy to můžete udělat, učinit svět lepším místem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba
10. 7. 2003 x-ker : My sme buducnost   
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Václav Jirovský pro HN: Až opravdu přijde vlk   
7. 7. 2003 1986 - Hackerův manifest   
7. 7. 2003 Bruce Sterling: The Hacker Crackdown   

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2008 Trhy s dětmi v osvobozeném Iráku Lukáš  Lhoťan
25. 3. 2008 Zájem o bezvýchodnou válku v Iráku klesá, The New York Times "zkoumají" proč Karel  Dolejší
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu   
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku   
5. 2. 2008 Americké firmy korumpují irácké poslance Anna  Voňavková

Školství RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2008 Jesle jako vzdělávací zařízení, aneb už se nedá mluvit o krkavčích matkách Uwe  Ladwig
22. 1. 2008 Neúcta k vědění se nevyplácí Darina  Martykánová
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla

Český film RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Boris  Cvek, Jan Čulík
23. 2. 2008 How to resist death Jan  Čulík
22. 2. 2008 Czech Cinematography 1989 - 2007   
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede   
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
30. 11. 2007 Jací jsme   
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Dobrovolná izolace české literatury Hana  Tomšů
31. 3. 2008 Krize české literatury Štefan  Švec
27. 3. 2008 Otokar Fischer -- nejen překladatel Fausta a Zarathustry Nikola  Richtrová
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví   
11. 1. 2008 Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko Libor  Martinek
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou