21. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Hořící Bělehrad
23. 3. 2008

ANALÝZA

Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie

Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh
1.Kor 3,17

Sedmdesát procent občanů Česka nechce na svém území ani americký radar EBR, ani americké vojáky. Přestože je země v NATO. Přestože se čeští žoldnéři účastní ozbrojených akcí v Afghánistánu i policejních a humanitárních operací v Iráku – společně s armádou USA. Přestože je česká armáda i v balkánských misích – pod vlajkou OSN. Přestože politici současné pravicové vlády s Američany o radaru vyjednávají už od chvíle, co se tato vláda dostala k moci. Přestože mnozí opoziční politici nejsou proti radaru „z principu“, ale z populismu, dotlačeni do této pozice veřejným míněním. Občané stojí proti své vládě.

Americký radar jako základ rozbití Evropské unie

Vyjednávání premiéra Topolánka za zády Parlamentu mělo předehru. Technické konzultace za zády vlády nyní opoziční sociální demokracie i Parlamentu vedl tehdejší ministr obrany Tvrdík (ČSSD) po celou dobu, co byl ve funkci. Po prozrazení jednání internetovým deníkem Britské listy 9. 7. 2004 všichni informaci ignorovali, s výjimkou komunistů, až do konce voleb v roce 2006. Po prohraných volbách s americkými poradci za zády se zpočátku opatrně vyjadřoval i bývalý premiér Paroubek. Nicméně rozhodl se respektovat názor stranických odborníků i voličů, upřednostnit kolektivní evropské řešení a multilaterální diplomacii. Protiamerické a protiradarové nálady totiž v české společnosti neustále sílí, i když česká společnost není zvyklá demonstrovat je na ulici. Podobně jako existovaly velmi intenzivní protisovětské nálady po 21. srpnu 1968, celých dvacet let.

Je arogantní velmocenské chování vlád George Bushe a pravicové vlády v Česku vnímáno Čechy stejně, jako arogance Brežněvova Sovětského svazu a potupná poslušnost českých komunistických normalizátorů? Proti pobytu ruským inspektorů na uvažované americké radarové základně v Brdech se strhla stejná bouře odporu českých občanů jako proti americké přítomnosti. Je postoj malého státu uprostřed Evropy vůči velmocem logický či jde jen o nostalgickou reminiscenci za zradu USA a násilné ukončení Pražského jara před čtyřiceti lety?

Zkusme se poohlédnout po kořenech. Na jedné straně iracionálně psychologických a na druhé straně racionálně geopolitických, souvisejících s energetickou závislostí Evropy na Rusku. Kořeny ale musíme hledat i v americké politice v Evropě. V americkém nepochopení české mentality, v problematické spoluúčasti na přípravě „sametové revoluce“ v roce 1989 a hlavně v ostudné roli USA a jeho servisní organizace NATO, kterou byla politická destabilizace Balkánu, následné bombardování a okupace Jugoslávie. Války v Iráku. „Barevné převraty“, které následovaly v bývalých zemích SSSR za účasti osob financovaných přímo nebo nepřímo administrativou USA, také nikterak nepomohly pozici USA jako kolébky demokracie a garanta euroatlantické spolupráce a míru v Evropě. Strategie obklíčení Ruska dostává všemi těmito kroky přesnější kontury.

Křesťanské kořeny války proti křesťanům

Václav Havel k „humanitárnímu“ bombardování vyzval při otevření Muzea holocaustu ve Washingtonu v roce 1993. Symbolika nebo neobratnost? Týden poté na tiskovce prezident Clinton na přímý dotaz, proč nebombarduje Srby, odpověděl: „the situation is more complicated, we don't have only Bosna and Hercegovina we have Naghorny Kharabach and Nothern Ireland too“. Za několik let už byly ostatní problémy vyřešeny. 24. 3. 1999 NATO zahájilo letecké útoky na Jugoslávii.

Papež Jan Pavel II. uznal 1. 4. 1999 oprávněnost zásahu NATO vůči režimu Slobodana Miloševiče a požádal NATO, aby zvážilo možnost přerušení bombardování Jugoslávie alespoň během velikonočních svátků. Opravdu principiální křesťanský postoj... Apríl to ovšem nebyl. Bill Clinton odpověděl, že jakkoliv jej mrzí velikonoční nálety, ještě více by ho mrzelo velikonoční zabíjení kosovských Albánců. Svatý stolec konstatoval, že „chápe, že rozhodnutí zaútočit na Jugoslávii nebylo lehké a velmi lituje, že jugoslávská strana nepřijala mírové návrhy z Rambouillet a Paříže.“ Potupné návrhy. Návrhy, které by žádná svéprávná vláda nepřijala. Clinton to věděl. Papež to věděl. Srbové to věděli. Kosovští Albánci to věděli. Všichni to věděli.

Katolický arcibiskup v Sarajevu kardinál Vinko Puljič varoval NATO před srbskými nabídkami příměří. Zásahy NATO v Kosovu komentoval slovy: „Nemoc se musí léčit tak dlouho, dokud se neprojeví účinnost léků. ...Pokud léčba nepomůže, musí se odstranit vadná část těla. ... Každým dalším oddálením terapie hrozí větší nebezpečí, že se nemoc rozšíří.“

Česká biskupská konference válečné akce NATO proti Jugoslávii podpořila.

Katechismus katolické církve nicméně uvádí čtyři podmínky pro oprávněnou obranu vojenskou mocí. Je třeba

 • aby škoda způsobená národu nebo společenství národů útočníkem byla trvalá, těžká a jistá;
 • aby se všechny jiné prostředky, jak tomu zabránit, ukázaly neproveditelné nebo neúčinné;
 • aby byly odůvodněné vyhlídky na úspěch;
 • aby použití zbraní nevyvolalo mnohem těžší zla a zmatky než zlo, které je třeba odstranit.

Papež se katechismem neřídil, nevyvíjel intenzivní diplomatickou snahu a neodsoudil agresi předem. Vatikán dal nicméně na vědomí členským státům NATO a Radě bezpečnosti OSN své stanovisko, ve kterém požadoval:

 • aby jugoslávská vláda ihned zastavila všechny vojenské a policejní operace na území Kosova;
 • aby bylo ukončeno bombardování sil NATO, aby bylo možné znovu se vrátit k jednacímu stolu;
 • aby byla ihned poskytnuta humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu v nouzových situacích;
 • aby byla co nejdříve svolána mírová konference, na kterou budou přizvány také sousední státy Jugoslávie;
 • aby se vytvořily účinné mezinárodní vojenské mírové sbory;
 • aby se OSN znovu zapojila do mírových jednání;
 • aby nebyla opomíjena politická role OSCE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické konstatovala, že „je přesvědčena, že zásah vojsk NATO je nezbytným krokem k tomu, aby v této oblasti byla zabezpečena lidská práva jednotlivců i etnických skupin.“

Církev československá husitská reagovala prozíravěji a diplomatičtěji. „K zásahu NATO v Kosovu se nabízí otázka – kolik lidí musí vždy zemřít, než se to či ono světové společenství odhodlá k zásahu, když je již dlouho zřetelné, že se diplomacií konflikt nepodaří urovnat. Zásahem sil NATO v Kosovu se tedy nezabránilo humanitární katastrofě (jak je v prohlášení NATO k zásahu uvedeno), neboť ta již nastala. Jsou vypáleny stovky vesnic, roste počet hromadných hrobů jejich obyvatel, statisíce lidí prchají ze svých domovů. „

Synod Srbské pravoslavné církve, den před útokem sil NATO na Jugoslávii, 23. března 1999 konstatoval:

„Lidská zkušenost, stará i nová a také ta nejnovější na teritoriu Jugoslávie nás učí, že válka a agrese, obzvláště mezi-etnického typu, nechává za sebou pouze devastaci a celkové neštěstí s dlouhodobými morálními a sociálními dopady a ranami, jež zůstávají otevřeny. Jsme si toho vědomi, žádáme a prosíme, ve jménu Božím, o zastavení všeho násilí v Kosovu a Metohiji a o řešení problémů výlučně mírovými a politickými prostředky.“

Synod připomínal „odpovědným vůdcům mezinárodního společenství, že zlo v Kosovu a také kdekoliv na světě nemůže být napraveno ještě větším a ještě nemorálnějším zlem: bombardováním malého, ale hrdého evropského národa. „

Patriarcha Alexij II. Moskevský a celé Rusi se vyjádřil den po útoku NATO na Jugoslávii jako prognostik, který je si vědom dlouhodobých důsledků destabilizace Balkánu a konstatoval, že „více než tucet zemí se postavilo proti jednomu národu ničíce vojenské a také výlučně civilní cíle. Současný světový řád, který chránil Evropu a veškeré lidstvo před velkou válkou více, než padesát let, byl nesmírně poškozen. Je nám říkáno, že vojenská akce má za cíl dosažení míru. Není to přetvářka? Když jsou lidé zabíjeni „pro mír“, když je právo jednoho národa rozhodnout o svém osudu zpochybňováno, není zde pak nějaký jiný cíl za těmito hlasy volajícími po míru? Skupina států bez toho, že by obdržela jakoukoliv legalizaci svého kroku od světového společenství, si osobuje právo soudit, co je dobré a co je zlé, kdo má být potrestán a kdo má být ospravedlněn. Neustále se dějí pokusy, abychom si zvykli na to, že idea síly je jediným měřítkem pravdy a morálky. Vulgární ekonomický a politický tlak, který byl praktikován západními zeměmi pro prosazení jejich zájmů v posledních letech, byl nahrazen otevřeným násilím. ... ... Je zcela jasné, že Srbové nebudou nikdy souhlasit s odtržením oblasti Kosova, které je a bylo od nepaměti jejich duchovním centrem. Je stejně jasné, že Albánci budou vždy žít v této zemi, a že bratrovražedný boj bude hořet opět a opět, pokud pro ně nebudou vytvořeny příznivější podmínky. Obě strany by si měly uvědomit jaká je skutečnost v oblasti, rozvíjet svůj život a vzájemně stavět na svých legitimních aspiracích. Vojenské akce NATO nepřiblížily mír, ale oddálily jej. Navíc vytvořily nebezpečí pro vznik konfliktu, který mnohonásobně přeroste konflikt současný, protože podkopaly spravedlivý světový řád. ... “

Generální tajemníci Světové rady církví, Konference evropských církví, Světové luterské federace, Světové aliance reformovaných církví vyzvali „k okamžitému zastavení vojenské intervence NATO, aby mohl být obnoven politický proces pod Vaším vedením a pod dohledem Spojených národů. “

Synod řecké církve vyjádřil svůj „údiv nad tím, že velké a silné mocnosti světa si ještě neuvědomily navzdory množství tragických zkušeností tohoto století, že spravedlnost nemůže být vnucena silou a nadržováním jedné straně. Jakékoliv chyby byly učiněny v Kososvu, nemohou být napraveny bombardováním a ani nespravedlnost nemůže být napravena, bez ohledu na to, kdo je jejím původcem. Dějiny mají svoje zákony, a ti kdo je porušují, jsou trestáni samotným Bohem. ...“

Pozdě. Když hovoří zbraně, mlčí můzy. I Bůh.

Okupace jako základ diplomacie

Tajný dodatek B dohody z Rambouillet ukázal, že se nejednalo o mírové uspořádání v jugoslávské provincii, ale o přímý diktát Západu a nastolení režimu faktické vojenské okupace části Jugoslávie. Pohyb pozemních vojsk NATO měl být dle této dohody neomezený po celém území Jugoslávie. Jednání v Rambouillet mělo Jugoslávii postavit do bezvýchodné situace: buď souhlasit s okupací vlastní země anebo dát Západu „ospravedlnění“ k jejímu přepadení. Přijetí takových podmínek muselo být pro jakoukoliv vládu jakéhokoliv suverénního státu nepřijatelné.

Důvěrné zprostředkování mezi kosovskými Albánci a jugoslávskou vládou se naskytlo šéfovi československé mise OBSE Polreichovi jak v roce 1992, tak v roce 1996. Poté, co se mu podařilo s Rugovou i Srby předjednat možnost široké autonomie za situace, kdy Ibrahim Rugova se chtěl vyhnout ozbrojenému konfliktu, byl okamžitě odvolán. A nastala fáze dvě – Rambouillet. Havel, poslušný amerického „transatlantického“ partnerství i německé diplomacie se nechtěl dohodnout. Cílem, řízeným nejprve Německem a poté i Clintonovou ministryní zahraničí tehdy byla destabilizace celého Balkánu. Stalo se.

Vůle lidu

Česká republika byla přitom v NATO několik týdnů, aniž s tím občané souhlasili. Naprostá většina byla proti. V Praze panovalo rozhořčení z toho, že občané byli z rozhodnutí vyjmuti, nemohli hlasovat o členství v NATO v referendu. Byli by proti. Vládla menšinový kabinet sociálních demokratů, „vláda sebevrahů“ premiéra Miloše Zemana. Na jedné straně „smluvně“ opoziční pravice, na druhé straně nesmiřitelná koalice liberálů a stejně nesmiřitelná radikální levice komunistická.

Během svého zasedání na jaře 1999 byla česká vláda telefonem požádána Madeleine Albrightovou o souhlas s přeletem ozbrojených letadel USA nad svým územím. Členům vlády tlumočil vzkaz hodinu před půlnocí ministr zahraniční Kavan. Na (kladné) rozhodnutí dostal kabinet 15 minut. Vynuceno bylo až pohrůžkou premiéra, že odvolá neposlušné ministry po dohodě s prezidentem a okamžitě jmenují nové. Přesto hlasovala vláda šestkrát, než dospěla k shodě minimální většiny, očekávané ministryní zahraničí USA. Trvalo to přes hodinu. Mezitím už bombardéry dávno přeletěly nad Českem. O ústavu se v tu chvíli nikdo nestaral. Ani potom.

Vyměňte ty občany!

S členstvím v NATO bylo v roce 1999 „rozhodně“ spokojeno pouze 14-16% obyvatel ČR, „mírně spokojených“ bylo 30%. Šlo přitom nadprůměrně o příznivce pravicové ODS a liberální US-DEU. Levice byla proti. 50% občanů si myslelo, že členství Česka v NATO je formou podřízení se ČR cizím mocnostem (2008 – 54%). Výrazně převažoval a stále převažuje nesouhlas české veřejnosti s útokem NATO proti Jugoslávii, ale i s ostatními válkami, rozpoutanými USA.

Nárůst podílu spokojených s členstvím ČR v NATO zaznamenaly pouze výzkumy následující po 11. září 2001. Nakrátko. Do chvíle, než v české společnosti převážila fakta o lživých argumentech o iráckých zbraních hromadného ničení, kterou prezentovala světové veřejnosti Bushova administrativa. Poté, kdy vešlo veřejně ve známost, že jde o „válku o ropu“, byl názor české společnosti už neměnný. Souhlas s postupem USA, Velké Británie a jejich spojenců v boji proti terorismu ozbrojeným útokem na Irák v listopadu 2002 vyjádřilo pouze 28% obyvatel ČR. Souhlas s akcí bez mandátu RB OSN (jako v prosinci 1998) vyjádřilo pouze 17% občanů. Proti byly více, než dvě třetiny (69%).

Nelegitimita válek USA měla a má stejnou nepodporu, jako v současné době instalace radaru v Brdech, o kterém je veřejnost přesvědčena, že neubrání Česko před žádnými raketami, naopak z něj udělá terč prvního či preventivního jaderného nebo konvenčního úderu – a to i za situace, kdy by se Česku mohla případná válka vyhnout.

Že členství v NATO zvyšuje nebezpečí, že ČR bude vtažena do vojenského konfliktu, se domnívalo už v říjnu 2002 46% občanů (2007 – 47%, 2008 – 44%). V listopadu 2002 se 61 % občanů domnívala, že o osudu ČR budou stejně rozhodovat velmoci (2008 – už 64%) a 62 %, že kdyby k „něčemu“ došlo, stejně bychom se neubránili (2008 – už 70%). Většina dotázaných (60 %) vyloučila, že by Česku hrozilo vojenské nebezpečí. Iránské rakety se jak odborníkům, tak občanům jeví jako lživý argument. Stejně jako Saddámovy zbraně hromadného ničení.

Další ozbrojený střet vůči Hussajnovu sekulárnímu, byť „nedemokratickému“ režimu v tak nestabilní oblasti, jakou je Blízký východ, nepovažovali občané Česka za tolik nevyhnutelný, za jaký byl ve vyhrocenější situaci považován vpád do Afghánistánu. Že agresivní postup USA nepřispěje k potlačení terorismu ve světě, bylo přesvědčeno 60% občanů. Naprostá většina (83%) z těch, kteří v potlačení terorismu útokem na Irák nevěří, také s takovým útokem nesouhlasí.

Tři čtvrtiny lidí v České republice (76 %) zastávaly v roce 2005 názor, že USA v zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy, a téměř dvě třetiny (64 %) si myslí, že neberou ohled na mínění světového společenství. Podle více než dvou pětin respondentů (43 %) současná zahraniční politika USA představuje hrozbu pro dnešní svět. Názor, že Spojené státy mají právo ve vztahu k nedemokratickým režimům použít vojenskou sílu, zastává méně než pětina obyvatel ČR (18 %).

Dnes je s členstvím v NATO spokojeno pouze 53 % Čechů. V dubnu 1999 to bylo 49%. Názor na NATO je u českých občanů prakticky neměnný.

Od podzimu 2006 do počátku roku 2008 přibližně dvě třetiny (62-67 %) občanů s umístěním americké radarové základny protiraketové obrany v Česku nesouhlasilo. Jde o názorově vykrystalizované, prakticky neměnné mínění veřejnosti, bez ohledu na změnu vlády, postup probíhajících jednání i Topolánkovu „vysvětlovací kampaň“. Nesouhlasí i 33% voličů vládní ODS, 59% voličů vládních křesťanských demokratů a 64% voličů vládních zelených. Nesouhlasí i dvě třetiny nevoličů a nerozhodnutých. Ještě výraznější je nesouhlas u voličů opoziční ČSSD a KSČM. Referendum o americkém radaru má podporu okolo tří čtvrtin občanů. Naprostá většina z příznivců referenda řekne radaru NE. Přesto chce vláda své občany ignorovat, stejně jako hrozbu opozice, že smlouvu o radaru vypoví okamžitě, jakmile se dostane k moci. Radar a s ním spojená arogance vlády bude hlavním tématem jakýchkoliv příštích voleb. Valné shromáždění OSN 14. prosince 1974 přijalo „Definici agrese“, která mimo jiné ve svém článku 3 vypočítává akty agrese. Pod písmenem f) uvádí, že se jedná i o „akce státu, který dá k disposici své území jinému státu k využití agrese proti třetímu státu“.

Konec snů

Česká republika je dnes nejateističtějším státem Evropy. Katolická církev zde ztratila jakoukoliv autoritu. Mimo jiné i podporou války v Jugoslávii, kam statisíce Čechů jezdili trávit svou dovolenou a kde měli řadu přátel. NATO v područí USA nedokázalo za deset let přesvědčit českou společnost o své smysluplnosti – tím, že by kdekoliv bránilo mír. Samy Spojené státy americké se ani nepokoušejí přesvědčit občany ČR o tom, že jsou „kolébkou demokracie“ a nejsou to právě ony, kdo je „říší zla“... Proč?

CVVM SÚ AV ČR 2002: Občané o členství ČR v NATO PDF

CVVM SÚ AV ČR 2002: Veřejnost k obranné strategii ČR a k rozšíření NATO PDF
CVVM SÚ AV ČR 2002: Postoje obyvatel ČR k připravovanému úderu na Irák PDF
CVVM SÚ AV ČR 2005: Důvěra k některým mezinárodním institucím a postoje k zahraniční politice a roli USA ve světě PDF
CVVM SÚ AV ČR 2008: Občané o NATO a obraně země RTF
CVVM SÚ AV ČR 2008: Občané o americké radarové základně v ČR PDF
Egon. T. Lansky: Zpráva o stavu demokracie v Evropě a okolí ZDE
Miroslav Polreich: Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? ZDE
Katolický týdeník č. 18, 1999

Psáno pro Euro-Atlantic Quarterly

                 
Obsah vydání       21. 3. 2008
23. 3. 2008 Amerika vydírala své spojence
22. 3. 2008 Velikonoce: Na co brát zřetel Boris  Cvek
22. 3. 2008 Topolánkův trapas ve Vietnamu
23. 3. 2008 S kým se (ne)baví Topolánek Milan  Daniel
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
23. 3. 2008 Topolánek ukončí návštěvu Vietnamu jednáním se šéfem komunistů
23. 3. 2008 Konsolidované znění Lisabonské smlouvy si zájemci mohou stáhnout z internetu
23. 3. 2008 Postscriptum velikonoční Karel  Dolejší
23. 3. 2008 Činitel OSN rezignoval kvůli Mitrovici
22. 3. 2008 Británie: první nevyléčitelný případ tuberkulózy
22. 3. 2008 "Zákaz" Komunistického svazu mládeže neznamená, že ti lidé přestanou existovat Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Tibet: Jak zdemolovali Pekingskou třídu
24. 3. 2008 Smetí Beno  Trávníček
21. 3. 2008 Jak mě "analyzuje" Mladá fronta Dnes Jan  Kavan
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
21. 3. 2008 Nepříliš skvělé vánoční Velikonoce Sandra  Wain
21. 3. 2008 Jak jsem málem ukřižoval děti na Velký pátek Wenzel  Lischka
21. 3. 2008 Purim aneb co dělat o 15. adaru 5768 Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Třikráte předpovězené utrpení a třikráte předpovězené vzkříšení aktivismu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Témata hnutí Ne základnám normální lidi skutečně nezajímají Pavel  Čámský
21. 3. 2008 Česká společnost se stane nehybnou Jan  Prokeš
21. 3. 2008 Odpůrci NATO nevpuštěni na území Rumunska
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Člen PNAC Zalmay Khalilzad o skutečných amerických cílech Lukáš  Kantor
21. 3. 2008 PNAC member Khalilzad on America's real ambitions Lukáš  Kantor
21. 3. 2008 Ponížená suplika důchodců - žádný vývoj
22. 3. 2008 Volné držení zbraní v USA: Lámání chleba práv a svobod Jan  Zeman
21. 3. 2008 Kosovo k rukám prezidenta Václava Klause
22. 3. 2008 Kosovské dilema premiéra Topolánka: nejsme radikálové ani nacionalisté, volíme ODS
22. 3. 2008 Iniciativa Ne základnám se účastní NATO Game Over
20. 3. 2008 Je cílem zviditelnit se, anebo zabránit výstavbě amerického radaru?
20. 3. 2008 Nejde o nepolitické jednání, ale o jednání koncentrované Uwe  Ladwig
20. 3. 2008 Část občanů je zastrašená
20. 3. 2008 Klíčovou roli má strana Zelených František  Řezáč
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu
21. 3. 2008 Břetislav Tureček: Uvedl jsem, že americká invaze do Iráku přinesla mnoho negativ
21. 3. 2008 Deníku Pravda.sk vadí slovo "propaganda"
21. 3. 2008 iDnes tiskne články pravicových extremistů Lukáš  Lhoťan
21. 3. 2008 Zpravodajský server iDNES.cz lže o Iniciativě
20. 3. 2008 Manipulační hysterie v iDnes sílí
20. 3. 2008 ...avšak Májíček dokáže škodit hnutí Ne základnám sám, i bez iDnes Jan  Čulík
21. 3. 2008 Příčina smrti: nečistota, neboli Riskantní naděje, že vás v nemocnici uzdraví Uwe  Ladwig
21. 3. 2008 Antiislámská provokace Lukáš  Lhoťan
21. 3. 2008 Dozvuky diplomatovy dřímoty Petr  Hajn
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Cultural Difference and Study China Programme Dominika  Švecová
21. 3. 2008 Olympiáda pro tělesně postižené Jiří  Drašnar
21. 3. 2008 Násilí Tibeťanů je odůvodnitelné 50 lety čekání
21. 3. 2008 Tibet - Vytrženo ze souvislostí Petr  Ďásek
21. 3. 2008 Dalajlama teď prohrál jednu dílčí bitvu, nicméně svých cílů dosahuje
19. 3. 2008 ...až jak veliké kurvy si může tento malý národ dovolit
20. 3. 2008 Už se diskuse k něčemu dobrala? Jan  Čulík, Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Rytíř z Bezdružic vznešenému pánu Tomáši Burgundskému, kterýžto vrchním náhončím královského hradu Řitka učiněn jest Karel  Dolejší
20. 3. 2008 'Mas rebelde': Návod k sebeobelhávání v sedmi tezích Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Příští vystoupení Ne základnám už budou jen o radaru Lukáš  Kantor
20. 3. 2008 Ještě jednou, pro hluchý
21. 3. 2008 Pokání na Velký pátek kvůli perverznímu efektu Bushka  Bryndová
20. 3. 2008 Kdo zapálí svíčky za oběti tibetského násilí Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
21. 3. 2008 Jen aby těch nechráněných souloží nebylo málo, aneb propagace natality v českých médiích Pavel  Zoch
21. 3. 2008 Zážitky a nové poznatky z cesty po USA Jan  Tamáš
21. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Když Henry Kissinger vyjádří názor Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Ohebná rezoluce č. 1244 Tomáš  Kaláb
20. 3. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. března 2008
21. 3. 2008 "Zcela jistě chceme osvobodit Tchaj-wan" Petr  Fiala
21. 3. 2008 Jen láska ke sportu ... (?) Beno  Trávníček
21. 3. 2008 x x x Egon  Bondy
21. 3. 2008 Brumendo Pavel  Kopecký
21. 3. 2008 Zdravotnictví a pojištění Vladimíra  Bošková
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu   
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku   
5. 2. 2008 Americké firmy korumpují irácké poslance Anna  Voňavková
2. 2. 2008 Student odsouzen k smrti, že si stáhl z internetu chartu práv žen   
29. 1. 2008 Návrat do Falludže   
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu   
15. 1. 2008 Vážné pochybnosti o regulérnosti voleb a férovosti prezidentské volební kampaně Jan  Zeman
5. 1. 2008 Irácký voják prý "zabil dva americké vojáky"   
27. 12. 2007 Irácká vláda propustí z vězení protivládní povstalce   

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
15. 1. 2008 Vážné pochybnosti o regulérnosti voleb a férovosti prezidentské volební kampaně Jan  Zeman
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl
11. 10. 2007 Co vše jsem si nepřečetl v českých médiích o válce USA proti Iráku Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
31. 7. 2007 Zmatek v překladech anebo "jemné rozdíly"? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
30. 1. 2007 Velké problémy malé základny raketové rozvědky Oskar  Krejčí
27. 1. 2007 Čeští novináři "objevili" americkou paprskovou zbraň, a ono je to jinak Štěpán  Kotrba
25. 1. 2007 Islám jako ideologická zbraň v rukou Západu Daniel  Veselý
20. 1. 2007 Začalo další kolo závodů ve zbrojení Štěpán  Kotrba

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Poškozování národní bezpečnosti se nevyplácí ani v zemi opia Štěpán  Kotrba
11. 10. 2007 Co vše jsem si nepřečetl v českých médiích o válce USA proti Iráku Štěpán  Kotrba
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec   
27. 1. 2007 Baradei si myslí, že válka s Íránem by byla katastrofou Štěpán  Kotrba
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
21. 7. 2006 Irácký Vietnam Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Čelný liberálnědemokratický poslanec vyšetřuje smrt dr. Kellyho   
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?   
13. 10. 2004 Od Saddáma Husajna nehrozil útok ZHN do 45 minut   
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
23. 3. 2008 Postscriptum velikonoční Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Třikráte předpovězené utrpení a třikráte předpovězené vzkříšení aktivismu Štěpán  Kotrba
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament   
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?   
12. 3. 2008 Radar nezachytí rakety včas   
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Američané na své základně v ČR nebudou podléhat českým soudům   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
27. 2. 2008 Kdy přestanou lhát? Boris  Valníček
26. 2. 2008 Aktivisté proti americkému radaru v ČR přivítají českého premiéra před Bílým domem   

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
5. 3. 2008 Zpráva o stavu demokracie v Evropě a okolí Egon T. Lánský
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba
19. 2. 2008 Kosovo: Evropská unie porušuje svá vlastní pravidla i mezinárodní právo Jiří  Maštálka
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
16. 2. 2008 Stále neklidná Gruzie   
15. 2. 2008 Proč by měli Srbové vůbec něco dělat se samostatností Kosova?   
14. 2. 2008 Komunista Maštálka: Pouze politik, který si "zašpinil" ruce pravicovou politikou minulých let, dokáže něco změnit Jiří  Maštálka
4. 2. 2008 Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko   
30. 1. 2008 Srbsko nesmí být naše prohra Kateřina  Konečná
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?   
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
23. 2. 2008 Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering Daniel  Solis
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají