7. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 1. 2008

Frost/Bhutto interview; Afghanistan and Helmand Province

Complaint to the BBC - Stížnost na BBC

Společnost BBC má velmi pečlivě vypracovanou proceduru, jak si na ni veřejnost může stěžovat . Odpověď na stížnost má přijít do 10 pracovních dní. Je-li stěžovatel s odpovědí nespokojen, má dvanáct týdnů na to, aby si stěžoval oddělení Editorial Complaints Unit (Oddělení pro stížnosti na redakční politiku). Pokud i s jeho reakcí je stěžovatel nespokojen, může si stěžovat radě BBC Trust.. Této možnosti jsme využili.

Stížnost na BBC - v angličtině ZDE

Stížnost na BBC - český překlad ZDE

Complaint about the BBC's coverage of events relating to Pakistan and Afghanistan

I hereby request that the Head of BBC News make an official statement regarding the BBC's somewhat unprofessional behaviour in relation to Sir David Frost's interview with Benazir Bhutto, which was broadcast on Al Jazeera on 2nd November, 2007 and then also published by the BBC. I also wish to make a complaint that the BBC has not investigated properly the reasons for the expulsion of two diplomats from Afghanistan on 27th December, 2007.

1. In the David Frost interview of 2nd November, Benazir Bhutto made a surprising, off-the-cuff assertion that "Osama Bin Laden had been murdered by Omar Sheikh". The interviewer, Sir David Frost failed to challenge her on this and when publishing the interview on its website, the BBC cut this sentence out, replacing it with a crude still of Sir David's picture.

Ms Bhutto's assertion may have been a simple error. But I believe that it constitutes a grave editorial and journalistic mistake that the BBC had cut the interview without enquiring in detail first why Ms Bhutto had made the controversial assertion and why Sir David Frost did not react. I wish to make a complaint about this and would like to ask the BBC to change its policy in order to conduct reliable research before making an uninformed guess that a statement by a major politician may have been just a gaffe.

2. Could the Head of BBC News please explain why the BBC does not seem to have broadcast and/or published on its website a single interview with Mervyn Patterson and/or Michael Semple about what they were doing in the Afghan province of Helmand before they were expelled by Afghanistan on 27th December? Were both men perhaps involved with an alleged plan of the British government to create an independent state of Waziristan in the border regions between Pakistan and Afghanistan in order to set up a "cordon sanitaire" to separate both countries?

I wish to make a complaint that the BBC has not investigated further the actions of both "diplomats" in Afghanistan. To my knowledge, the BBC has not interviewed either of the two men about what they were doing in Afghanistan and why they were expelled. The BBC has published some soft gossip by its reporter in Kabul Alastair Leithead , which does hint at the fact that both the expelled men may have had links with the British intelligence service. Surely this is a matter of public interest which deserves a thorough investigation.

In both these instances, the BBC reporters and editors have displayed what may seem to some as an extraordinary lack of investigative spirit, thus failing the public who surely have the right to be informed about possible controversial aspects of British foreign policy as well as about international developments.


(Dr) Jan Culik
Senior Lecturer
University of Glasgow

Stížnost na to, jak BBC informuje o záležitostech týkajících se Afghánistánu a Pákistánu

Žádám tímto, aby šéf zpravodajství BBC vydal oficiální prohlášení týkající se poněkud neprofesionálního chování BBC v souvislosti s interviewem sira Davida Frosta s Bénazír Bhuttovou, který vysílala televize Al Džazíra dne 2. listopadu 2007 a který byl posléze zveřejněn i [na stránkách] BBC. Také si přeji podat stížnost, že BBC řádně nezkoumala důvody pro vyhoštění dvou diplomatů z Afghánistánu dne 27. prosince 2007.

1.V rozhovoru s David Frostem z 2. listopadu, Bénazír Bhuttová učinila překvapující, postranní tvrzení, že "Usámu bin Ladina zavraždil Omar Sheikh". Moderátor sir David Frost na tento její výrok nijak nereagoval a když BBC vydala interview na svých internetových stránkách, tuto větu vystřihla a nahradila ji technicky nedokonalou fotografií David Frosta.

Tvrzení paní Bhuttové bylo možná prostým přeřeknutím. Jsem však přesvědčen, že bylo vážnou redakční i novinářskou chybou, že BBC větu vyškrtla, aniž by předem podrobně zkoumala, proč paní Bhuttová učinila tento výrok a proč sir Robert Frost na něj nereagoval. Podávám na tuto praxi stížnost a žádám, aby BBC změnila svou politiku a napříště vždy provedla spolehlivý research, než učiní neinformovaný odhad, že výrok, který učinil čelný politik, byl prostě jen přeřeknutím.

2. Mohl by prosím šéf zpravodajství BBC vysvětlit, proč, jak se zdá, BBC nevysílala ani na svých stránkách nezveřejnila jediný rozhovor s Mervynem Pattersonem či Michaelem Semplem ohledně toho, co dělali v afghánské provincii Helmand, než byli dne 27. prosince z Afghánistánu vyhoštěni? Podíleli se snad oba na údajném plánu britské vlády vytvořit nezávislý stát Waziristan v pohraniční oblasti mezi Pákistánem a Afghánistánem ve snaze vytvořit "cordon sanitaire" a obě země oddělit?

Podávám stížnost, že BBC podrobněji nezkoumala činnost obou "diplomatů" v Afghánistánu. Pokud vím, BBC neinterviewovala ani jednoho z obou mužů o tom, co dělali v Afghánistánu a proč byli ze země deportováni, i když BBC vydala určité drby od svého reportéra v Kábulu Alastaira Leitheda , který naznačuje, že oba muži měli zřejmě vazby na britskou špionáž. To je jistě věc veřejného zájmu, která si zaslouží podrobného zkoumání.

V obou těchto případech projevili editoři a reportéři BBC to, co se může mnohým jevit jako pozoruhodná absence investigativního ducha. Tím selhali ve své službě veřejnosti, která má bezpochyby právo být plně informována o možných kontroverzních rysech britské zahraniční politiky i o mezinárodním vývoji.

(Dr) Jan Culik
Senior Lecturer
University of Glasgow

Dotaz na množství článků na stránkách BBC o Semplovi a Pattersonovi v monitoru Google News za poslední týden ZDEZDE

BBC 29. 12. 2007 Afghan expulsions 'unfortunate' ZDE
BBC 5. 1. 2008 'Great Game' or just misunderstanding? ZDE
                 
Obsah vydání       7. 1. 2008
7. 1. 2008 Topolánkova ČR: Mám platit nemocnici, nebo činži?
7. 1. 2008 Pacienty to musí bolet!
7. 1. 2008 Jste zatrpklí lidé
7. 1. 2008 Postkomunismus, nebo postdemokracie? Petr  Schnur
7. 1. 2008 Komedie masopustní, aneb ať si to každý přebere jak chce Karel  Dolejší
7. 1. 2008 "Čulík škodí"
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC
6. 1. 2008 BBC vydala oficiální omluvu ohledně rozhovoru Frost/Bhutto
4. 1. 2008 Bénazír Bhuttová: BBC se omlouvá za cenzuru rozhovoru
5. 1. 2008 Cenzura, nebo redakční práce? Jan  Čulík
5. 1. 2008 Al Džazíra není svatá, BBC není svatá, není svatý ani Guardian Štěpán  Kotrba
6. 1. 2008 Bhuttová o bin Ladinovi: Bylo to skutečně jen přeřeknutí? Jan  Čulík
7. 1. 2008 Člověk jako výrobní faktor Jan  Mertl
7. 1. 2008 Proč není nově narozené dítě Rosenbergových u matky? Jan  Potměšil
7. 1. 2008 Skandální postup států EU i Česka na jednání Valného shromáždění OSN Stanislav  Kliment
6. 1. 2008 Aféra skupiny Ztohoven v Guardianu
7. 1. 2008 Jak pomoci ottawským bezdomovcům Miloš  Kaláb
7. 1. 2008 Kořeny problémů dnešních rodin Hana  Mudrová
7. 1. 2008 Švindlování výrobců jako šance kupců, neboli Snížení cen na začátku roku Uwe  Ladwig
7. 1. 2008 Lesk a bída francouzsko-amerických vztahů a počátky americké "demokracie" Jana  Ridvanová
30. 11. 2007 Jací jsme
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
30. 12. 2007 Co se stane v roce 2008
7. 1. 2008 Xenofob Bohumil Doležal varuje před muslimy Lukáš  Lhoťan
7. 1. 2008 Tříkrálový triptych o dojmech a pojmech Miloš  Štěpánek
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
7. 1. 2008 Ranní procházka František  Nechvátal
7. 1. 2008 Porazme národní strom Sandra  Wain
7. 1. 2008 Hledání ztraceného štěstí Marie  Haisová
7. 1. 2008 Miliarda novoročních modliteb za mír Rami George Khouri
1. 8. 2007 Immanuel Wallerstein: Přežije Mušarraf? Immanuel  Wallerstein
29. 11. 2007 Pákistánské otazníky Daniel  Veselý
4. 1. 2008 Britské listy měly v listopadu už 156 tisíc návštěvníků, přes milion stažených stran
4. 1. 2008 Témata Britských listů - nejen pro novoroční poučení
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   
7. 1. 2008 Víkend s Právem , ČT1 a TV Prima aneb nejen poplatky jsou príma Vladislav  Černík
2. 1. 2008 Diskriminace celebritálního obdivu tvůrců vůči sexu před kamerou Štěpán  Kotrba
31. 12. 2007 Těžký osud mediálních dinosaurů Štěpán  Kotrba
28. 12. 2007 Pornoproducentka v České televizi? Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Ředitelka Slovenského rozhlasu vyhrožuje rušením Symfonického orchestru Štěpán  Kotrba
28. 11. 2007 ČT ve svém zpravodajství manipuluje, ať se nevymlouvá   
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave   
20. 11. 2007 Atari Terror živě v Second Life a na Radiu Wave   
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi   
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích   
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba

Smrt Bénazír Bhuttové RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   
6. 1. 2008 Bhuttová o bin Ladinovi: Bylo to skutečně jen přeřeknutí? Jan  Čulík
6. 1. 2008 BBC vydala oficiální omluvu ohledně rozhovoru Frost/Bhutto   
5. 1. 2008 Cenzura, nebo redakční práce? Jan  Čulík
5. 1. 2008 Al Džazíra není svatá, BBC není svatá, není svatý ani Guardian Štěpán  Kotrba
4. 1. 2008 Bénazír Bhuttová: BBC se omlouvá za cenzuru rozhovoru   
2. 1. 2008 Musela Bhuttová zemřít, protože řekla, že je bin Ladin mrtev? Tomáš  Krček
30. 12. 2007 Devatenáctiletý syn Benazír Bhuttové jmenován jejím následníkem   
28. 12. 2007 Daily Telegraph: Bhuttová byla víc populární na Západě než v Pákistánu   
28. 12. 2007 Pro Washington je ztráta Bhuttové nenahraditelná   
28. 12. 2007 Smrt Bhuttové - ztráta pro Spojené státy   
28. 12. 2007 Nenahraditelnost Bhuttové? Ale ochranu jí neposkytli   
27. 12. 2007 Poškozování národní bezpečnosti se nevyplácí ani v zemi opia Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Guardian: vyjednávání s Talibanem odhalilo rozkol mezi spojenci   
27. 12. 2007 Benazír Bhuttová se stala obětí atentátu