14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2007

Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody

Dopis předsedy ČSSD Jiřího Paroubka prezidentu republiky Václavu Klausovi před jeho projevem v OSN

"Bohužel jste přistoupil ke jmenování této vlády, jejíž mandát je slabý a pochybný, protože je založený na dvou "přeběhlících", nesete i Vy za tuto tristní situaci svůj díl odpovědnosti," napsal předseda ČSSD prezidentovi na jeho poznámku, že ekologická politika vlády vzniká mimo vládu bez jejího mandátu a za pozici ČR jsou vydávány postoje nevládních organizací.

Paroubek varuje Klause před jeho vystoupením na půdě OSN, kde chce Klaus oponovat bývalému americkému viceprezidentovi Al Gorovi. "Domnívám se, že Vám právě stav, kdy máte slabou vládu bez názoru na klíčové otázky a výzvy éry globalizace, vyhovuje," naznačuje Paroubek. "Neupírám Vám nijak právo na Vaše osobní názory, avšak předpokládám, že sám cítíte hranici, kdy jsou prezentovány jako ryze Vaše osobní a kdy již jsou vnímány jako oficiální názor hlavy státu."

otevřený dopis expremiéra prezidentovi ZDE

Vážený pane prezidente, předem se omlouvám, že volím cestu otevřeného dopisu. Určitě bych byl raději, kdybychom si mohli o tak důležitých věcech promluvit osobně, či kdybychom si mohli vyměnit argumenty a porovnat své postoje v otevřené diskusi, třeba i na půdě Poslanecké sněmovny. Bohužel --- a na to narážíte i ve svém dopisu předsedovi Zelených a ministru životního prostředí Bursíkovi --- vláda v tak klíčové otázce, jakou jsou dopady klimatických změn, mlčí. Možná i proto máte možnost mnohem více prezentovat své subjektivní názory, neboť nemáte ve vládě Mirka Topolánka rovnocenného partnera pro takovou diskusi.

I přes to, že máme na otázku klimatických změn, jejich příčin a rizik odlišný názor, musím s Vámi proto naprosto souhlasit, když píšete v odpovědi Martinu Bursíkovi: "Pokud jde o pozici České republiky k problematice klimatických změn na mezinárodních fórech, jsem velmi znepokojen tím, že vzniká zcela resortním způsobem, tedy mimo vládu, bez jejího explicitního mandátu a že jsou za pozici České republiky vydávány i postoje různých nevládních organizací."

Je to jen další příklad jakési podivné směsi amatérismu, arogance a přehlížení, která provází styl vládnutí této koalice. Bohužel tím, že jste přistoupil ke jmenování této vlády, jejíž mandát je slabý a pochybný, protože je založený na dvou "přeběhlících", nesete i Vy za tuto tristní situaci svůj díl odpovědnosti. Ačkoliv se domnívám, že Vám právě stav, kdy máme slabou vládu bez názoru na klíčové otázky a výzvy éry globalizace vyhovuje. Nechme ovšem stranou otázky politické a vraťme se k důvodům, proč se na Vás obracím tímto otevřeným dopisem.

Ty důvody jsou v zásadě dva. Tím prvním je můj odlišný názor na výkon funkce prezidenta a na způsob a formu, kterou reprezentuje naši zemi v zahraničí. V této věci se držím naší ústavní tradice, kdy prezident respektuje názor vlády a prezentuje její zahraniční politiku. V této souvislosti vždy připomínám výrok prezidenta Edvarda Beneše: "Jsem ústavní prezident a mám názor, jaký má vláda`. S tímto výrokem naprosto souhlasím. Neupírám Vám nijak právo na Vaše osobní názory, avšak předpokládám, že sám cítíte hranici, kdy jsou prezentovány jako ryze Vaše osobní a kdy již jsou vnímány jako oficiální názor hlavy státu. V kontextu Vašeho blížícího se vystoupeni na neformálním zasedání na vysoké úrovni ke změně klimatu, které se uskuteční v předvečer 62. zasedání Valného shromáždění OSN se domnívám, že nemáte žádný mandát prezentovat na něm své subjektivní názory na danou problematiku. A to právě z důvodu toho, že se nejedná o žádné odborné diskusní fórum, ale právě o zasedáni s politickým a státnickým významem, kde budou Vaše názory prezentovány jako názory hlavy státu a chtě nechtě budou vnímány jako oficiální pozice ČR k této problematice. Tato situace již fakticky nastala, neboť Vaše tvář se stala symbolem kampaně, která je v amerických médiích vedena. Ponechme nyní stranou etický rozměr, kdy pochybnosti budí aktuálně zveřejněné informace o subjektu, který má tuto kampaň hradit a o jeho vazbách na jisté podnikatelské kruhy.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám připomenul, že jste prezidentem všech občanů, nikoliv jen těch, kteří sdílejí Vaše názory. Vaše úloha je hledat řešení, máte lidi spojovat a nikoliv je rozdělovat, či tato řešení již dopředu, bez diskuse na domácí půdě prezentovat. Zvláště tehdy, kdy sám víte, že vláda není schopna zaujmout k této věci svoji pozici. Vy byste měl být ten, který by ji měl vyzvat, aby ji zaujala, popřípadě aby takovou veřejnou diskusi iniciovala. Vy přeci nemáte být tím, kdo využívá její neschopnosti k prosazení své vlastni politiky.

Tím druhým důvodem mého dopisu je můj naprosto odlišný názor na otázku klimatických změn. Popírat realitu je velké umění, vlastní především iluzionistům či nekritickým a sebestředným osobnostem, které neradí slyší nepříjemné věcí. Aniž bych Vás chtěl řadit mezi jednu z těchto skupin, jsem přesvědčen, že jen špatný politik nevidí věci tak jak jsou a nejen sobě, ale také veřejnosti se je snaží nalhávat. Drtivá většina odborné veřejnosti se shoduje na tom, že ke klimatickým změnám dochází a že tento proces nabývá na dynamice. Tito vědci se také shodují minimálně v tom, že k tomuto procesu přispívá i lidská činnost, především důsledky průmyslové výroby, využívání fosilních paliv, intenzivní zemědělství či vytěžování deštných pralesů.

Úkolem každého politika je hledat řešeni problémů a samozřejmě, upozorňovat na rizika, která jsou s tím či oním řešením spojená. Nicméně jen špatný politik se omezuje na prezentování rizik bez vlastního řešení, navíc jen těch rizik z mnoha možných. Souhlasím s Vámi, že jedním z důsledků klimatických změn může být i omezení svobody jedince. K té ovšem podle mne dojde naprosto jistě v případě, že jako politici nepostoupíme od hledání řešení problému k jeho samotné realizaci.

Lidé po politicích přeci nechtějí, aby vedli akademickou debatu o tom, zda je planeta modrá nebo zelená. Lidé po politicích chtějí, aby dělali vše pro to, aby modrou zůstala. Musíme lidem jasně říci, že každý musí pochopit svůj díl odpovědnosti na stavu naší planety a začít se chovat tak, aby neomezoval nepřímo svobodu druhých tím, že svým přístupem k životu přispívá ke zmenšováni právě prostoru pro svobodu. Vždyť co nastane jiného, budeme-li přehlížet odpovědnost lidstva na stavu planety, než to, že se zvýší nerovnost přístupu ke zdrojům a k možnostem jejich využívání? Že se zmenší prostor pro život mnoha desítkám milionů lidí ať již v důsledku stoupání hladin oceánů, rozšiřování pouštních oblasti či v důsledku nedostatku potravin a pitné vody? Logicky se zmenší prostor, kde budou moci nadále "vyvoleni" žít způsobem života tak, jak jej známe doposud. Tento proces bude samozřejmě pokračovat, až tento prostor svobody, tak, jak ji známe dnes, zanikne zcela. I z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody, jak to činíte ve svých úvahách Vy. Vaše teze je založena na předpokladu, že snahy o řešeni klimatických změn vedou k omezení stávajícího způsobu života, což omezuje ve svém důsledku svobodu samu. Nesouhlasím s Vámi, nebot` z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že tornu tak není. Náš aktuální životní styl není sám O sobě hodnotou, hodnotou je právě svoboda sama, která ovšem má své hranice a podmínky, které jedinec musí aktIvně plnit a ne jen užívat života. O naši svobodu se musíme starat a někdy je k jejímu zachováni potřeba také některé projevy svobody dočasně omezit.

Vážený pane prezidente, berte můj dopis jako právě onen příspěvek do diskuse, po které jak Vy, tak já tolik voláme. Doufám, že i při svém vystoupení na půdě OSN vezmete tento názor předsedy nejsilnější opoziční strany v potaz a podle toho také budete svůj osobní názor prezentovat.

zdroj PDF

                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka

Zelení RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
8. 8. 2007 Přijdou Zelení o své iluze? Tomáš  Krček
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause   
21. 3. 2007 Jsou Bursíkovi zelení "moderní evropskou stranou"? Jaroslav  Polák
2. 3. 2007 Nejde o názor, ale o to, zda jej někdo vůbec může vyslovit   
22. 2. 2007 O čem rozhodnou zítra?   
19. 2. 2007 To už raději ty komunisty, chtělo by se říci Milan  Daniel
15. 2. 2007 Zelený frak: ani ryba, ani rak, ani onak, ani tak Milan  Daniel
15. 2. 2007 Evropští zelení jsou proti raketové základně v Polsku a v ČR   
5. 2. 2007 Neměl jsi vystupovat ze Strany zelených   
2. 2. 2007 Martin Bursík: Absence jedné věty ve vládním prohlášení není problém   
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
27. 1. 2007 Zelená slova. A činy? Milan  Daniel
24. 1. 2007 Byla chyba, že Petr Uhl vystoupil ze SZ Bohumil  Kartous

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
23. 7. 2007 Doping, aneb Vznešená zdrženlivost odpovědných funkcionářů sportu Uwe  Ladwig
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
3. 4. 2007 Michael  Marčák
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
18. 1. 2007 Prohlášení vlády trojkoalice premiéra Mirka Topolánka   
16. 1. 2007 V nedělních TV-otázkách bylo dost dvorných úsměvů, aniž se ozvalo "Obušku, z pytle ven!" Miloš  Dokulil
16. 1. 2007 Prima lunaparium Pavel  Kopecký

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous