28. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2008

Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů

tisková zpráva

Záměr vlády transformovat fakultní nemocnice v akciové společnosti omezuje aktivní účast studentů na fungování a rozvoji těchto zdravotnicko-vzdělávacích institucí. Návrhy ministerstva zdravotnictví také neposkytují dostatečné záruky zachování vysoké kvality výuky. Reforma fakultních nemocnic může navíc vést až k jejich nekontrolované privatizaci.

Studentská komora Rady vysokých škol vyslovila na své schůzi dne 21. 2. 2008 nesouhlas s věcným záměrem zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích. Ministerstvo zdravotnictví plánuje v tomto návrhu přeměnit současné fakultní nemocnice na akciové společnosti s menšinovým vlastnickým podílem veřejných vysokých škol, které zajišťují v daných fakultních nemocnicích výuku svých studentek a studentů. Věcný návrh studující zmiňuje pouze jako objekty vzdělávací činnosti, a zásadním způsobem tak snižuje jejich možnosti aktivně se podílet na rozvoji zdravotnického zařízení, kde se vzdělávají, ovlivňovat jeho směřování a přispívat ke zvyšování úrovně vzdělávacího procesu.

Samotná forma akciové společnosti, kde akcionář nemůže využívat zisky, je problematická, protože podle zákona je smyslem akciové společnosti právě dosahování zisku a akcionář má právo jej vyžadovat. Plánovaná reforma fakultních nemocnic prosazuje model nerovné spolupráce akademického a soukromého sektoru, v němž je veřejná vysoká škola v nepřijatelně podřízeném postavení vůči soukromému investorovi, a ohrožuje tak rozvoj vědy a její nezávislost vůči vnějším tlakům. Studentská komora Rady vysokých škol proto pokládá návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích za nebezpečný precedens omezení akademických svobod a nedostatečného zajištění odborného vzdělání. Spatřuje v něm významné riziko, že v budoucnu dojde k opakování situace v dalších, i nezdravotnických oborech.

Národní reprezentace studujících ČR také zásadně odmítá dosavadní způsob projednávání reformy fakultních nemocnic, zejména pak vyjádření prvního náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra, který pohrozil univerzitám možností privatizovat fakultní nemocnice zcela bez účasti univerzit podle zákona o velké privatizaci z roku 1991. Nebezpečí nekontrolované privatizace však není možné vyloučit ani v situaci, kdy by univerzity měly v nově vzniklých akciových společnost menšinový blokační podíl, protože ten se dá vždy snížit navýšením základního jmění akciové společnosti ze strany státu. Věcný návrh zákona neposkytuje univerzitám ani veřejnosti žádné záruky, že nebude ohroženo vzdělávání budoucích lékařů a kvalita a rozsah péče, kterou dnes fakultní nemocnice poskytují.

Studentská komora RVŠ proto podporuje návrh řešení, které představily ve svém společném stanovisku Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a Univerzita Palackého, spočívající v přeměně fakultních nemocnic ve veřejné právnické osoby nového typu, anebo v převodu fakultních nemocnic do vlastnictví veřejných vysokých škol. Studentská komora RVŠ také vyzývá příslušná ministerstva, aby přizvala její zástupce k dalším jednáním o reformě fakultních nemocnic.

                 
Obsah vydání       28. 2. 2008
28. 2. 2008 Postmodernismus: Jaký je dnešní svět? Jan  Čulík
28. 2. 2008 Kterak Topolánek bagatelizuje zkušenost totality Bohumil  Kartous
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Máme dva prezidenty. Oba jsou nacionalisté Ondřej  Slačálek
28. 2. 2008 Táhni, blbe: dva politici, dvě nadávky Karel  Košťál
27. 2. 2008 Sloučení škol v Unhošti je pohrdáním názorem občanů
26. 2. 2008 EU varuje Topolánka před bezvízovým stykem s USA Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Topolánek v Bílém domě: co všechno chybí radaru
28. 2. 2008 "Bezvízový styk" s USA
28. 2. 2008 Citát dne (včerejšího)
28. 2. 2008 Bursík: "Kdybychom dělali, co chtějí voliči, byli bychom jen pasivní, populistickou vládou" Vladimír  Tupáček
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
27. 2. 2008 Čtvrtek dnem boje proti bankovním poplatkům Bohumil  Kartous
27. 2. 2008 Ponížená suplika důchodců císaři pánu
28. 2. 2008 ježčí Hana  Hadincová
28. 2. 2008 Ušetřete za americké vízum. Nejezděte do USA.
28. 2. 2008 Nepřesvědčivé rozdíly v podobnosti mezi nacismem a komunismem podle pana Cveka Michal  Mašín
28. 2. 2008 Vzpomínka na Karla Kryla
28. 2. 2008 Další znevýhodnění studujících v ČR
26. 2. 2008 Vážné problémy při udílení grantů Hlavního města Prahy
28. 2. 2008 Výzva proti týrání myslivců: Zakusujte lišky! Wenzel  Lischka
28. 2. 2008 Je mučení mučením, kdyby to dělali vám?
28. 2. 2008 Obyvatelé Kosova mají právo na nezávislost
28. 2. 2008 Nadšený aktivismus Soni Hromátkové a nadšený aktivismus Klvaňův Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Zaplatil si průzkum. Dozvěděl se, co chtěl.
27. 2. 2008 Nesouhlas s separátním vyjednáváním Topolánka s Američany o vízech i v Evropském parlamentu
27. 2. 2008 Kdy přestanou lhát? Boris  Valníček
27. 2. 2008 Oscar Cotillardové: herečce, která se převtělila do Edith Piafové Josef  Brož
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Jan  Čulík, Boris  Cvek
26. 2. 2008 Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci Daniel  Strož
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů   
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl   
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
17. 1. 2008 Poplatky u lékaře platit nebudu   
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová
11. 1. 2008 Zničí Julínek špičkové lékařské pracoviště?   
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?   
8. 1. 2008 Vadí mně platby za děti, za pacienty v komatu   
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
8. 1. 2008 Poplatek za lékařskou péči je jen jedno z mnoha příkoří, které člověk utrpí   
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
7. 1. 2008 Topolánkova ČR: Mám platit nemocnici, nebo činži?