8. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 10. 2007

Zakažte reklamu a zhroutí se společnost

"Ochranou společnosti před rafinovanou manipulací může být pouze zákaz reklamy jako takové, včetně všech jejich modifikací." Je to zajímavý názor publicisty Ivana Hoffmana, jak řekl Jan Čulík. Rozhořčení ze stále tvrdnoucí krusty hlupáctví, kterou tvoří nejrůznější formy manipulace veřejného mínění, cítění a chtění, je na místě. Manipulaci méně odolní lidé jsou skutečné oběti. Jsou sice oběťmi svého vlastního já, ovšem někdo je k tomu musel významným způsobem nasměrovat. Takřka kriminální na tom je, že zrovna tito "slabí" jedinci jsou v hledáčku reklamních ostřelovačů, kteří neúnavně a zákeřně útočí. Druhotně se oběťmi stávají i ti, kteří se zmanipulovat nenechají. Obklopeni blbostí se buď musejí izolovat nebo přizpůsobit.

Zakázat to? Jistě, to se nabízí samo. Místo předpokládaného snížení úrovně manipulace by to ale přineslo zavádění totalitních praktik a zároveň také zhroucení současného tržního systému. Společnost by to jednoduše nepřežila.

Je to ubohé, když televizní spot útočí zcela očividně na slabé a nechráněné místo lidské psychiky nabídkou jakéhosi přístroje, pomocí kterého zhubnete a nebudete přitom vyvíjet žádnou námahu. "Nemusíte se dřít, ... bude cvičit za vás," aneb není třeba podněcovat vlastní vůli "něco udělat" a zároveň je možné argumentovat před soudem vlastního svědomí, které požadavek "něco dělat" opakovaně nastoluje ve vnitřním dialogu. Reklama "nedělej nic, všechno půjde samo, pouze nám zaplať" má prostě velký psychologický rozměr. Nejde jen o to, že člověk vstoupí na jakousi únikovou cestu, čímž se vypořádá s nepříjemným dilematem. Jde hlavně o následek, tedy co to s člověkem udělá, když zůstane tam, kde je: mezi požadavkem vlastního svědomí a iniciací vlastní vůle. Pochopitelně, že pokus o únik selhává velmi brzy. Rychle se ovšem nabízí další, a tentokrát definitivní řešení hrozícího konfliktu svědomí a vůle (který by "nedej bože" mohl vést k akci). Na další nařízení "dělej něco" je možné odvětit "vždyť jsem přece udělal, ale nepomohlo to". Morální dilema se nepřipouští -- přes veškerou snahu k řešení problému se problém jeví jako neřešitelný. Tento model se pak stává běžným pro řadu problémových situací, které se v životě člověka objevují: vždy se objeví nějaká nabídka, která tvrdí, že je schopná problém vyřešit. A pokud ne, vše pro to bylo uděláno. Máte problém s tím, že se vás dítě ptá na věci, které nedokážete vysvětlit? Pořiďte mu internet, tam je přece odpověď na všechno! Takovým demagogickým způsobem například v poslední době inzeruje svou nabídku na připojení jeden z mobilních operátorů.

Zakázat reklamu? Nemožné

Je to hra, primitivní sice, ale hra. Nepochybně má tato hra všechny prvky manipulace. Snaží se iracionálně a lživě donutit člověka, aby jednal tak, jak by při předložení objektivních možností řešení určité osobní situace nejednal. Je to nepochybně eticky nepřípustný útok na lidskou identitu a jeho následky jsou v každém případě negativní jen proto, že někdo chce využívat lidské slabosti k tomu, aby se materiálně obohatil. Je to nepochybně úplně stejný princip, jaký používá totalitní propaganda za účelem vytvoření ireálného světa a na tuto souvislost poukazuje také Ivan Hoffman.

Jenže totalita užívá hojně i toho, co Ivan Hoffman ordinuje jako lék -- zákazů. Tam, kde propaganda nestačí, je nutné něco zakázat, protože ne o všem je možné člověka přesvědčit. Propaganda v totalitě je pak šířena pod výhrůžkou toho, že jinak mluvit (a nejlépe myslet) není možné.

A v tom tkví zásadní rozdíl mezi propagandou a manipulací v podobě reklamy nebo public relations. Propaganda vyplňuje celý rámec veřejného mínění. Vše, co se ocitá za tímto rámcem, je v totalitě ilegální. Reklama a PR takovou "výhodu" nemá, protože vždy vstupuje do prostoru, který není omezen a který umožňuje vyvrácení všeho, co tvrdí. Soudně uvažující člověk tedy ví, že přístroj, který "hubne za vás" je nesmysl a má nezpochybnitelné právo si ho nejen nekoupit, ale také veřejně prohlásit, že způsob propagace je podvodný a osciluje na hranici zákona. Zpochybňovat totalitní propagandu tímto způsobem znamená vystavovat sebe sama do ilegality.

V situaci, kdy mohu svobodně zastávat své vlastní mínění vůči manipulaci a mohu ji odmítnout, nejen že není nutné manipulaci zakazovat. Zákaz by v takovém případě byl dokonce naprosto negativní a nesmyslný.

Nelze si přece dost dobře představit, jakým všeobjímajícím zákonem by bylo možné zakázat reklamu, potažmo manipulaci obecně? Co je přípustné sdělení a co už nepřípustná reklama? Předpokládat, že je možné vymýtit manipulaci z veřejného prostoru je naivní a naprosto nereálné. Politika, tedy správa věcí veřejných, je v mnohém postavena právě na manipulaci a v žádném případě se nejedná o vynález současnosti. Výchova není nic jiného než manipulace, a i když termín výchova implicitně předpokládá, že se jedná o manipulaci pozitivní, realita je od tohoto předpokladu naprosto odlišná. Podstata manipulace je velmi hluboce závislá na lidské psychice i na principech fungování společnosti. Bez "manipulace" se člověk v podstatě nemůže obejít, vždyť "in-formace" jako taková je totéž, co manipulace. Zákazem manipulace bychom tedy v doslovném slova smyslu museli zakázat informace...

Nedokážu si ani trochu představit, kdo by rozhodoval o tom, že v tom či onom případě se jedná o reklamu nebo PR. Nakonec, to ani není samou podstatou problému. Celý náš svět je poskládaný z tvrzení, která v sobě obsahují větší či menší míru nepravdy, a jejichž sdílení je různým způsobem motivováno. Reklama a PR jsou pouze reziduem tohoto faktu, který se zrodil ze stále sílícího komunikačního propletence společnosti a omezení těchto manipulací je současnou legislativou vcelku dostatečné. Stačí důsledně dodržovat postihy za to, co zákon nedovoluje, jako například za lživou reklamu. V tomto ohledu je společnost sama sobě velkým dlužníkem.

Neodmyslitelná součást tržního systému

Myšlenka zákazu reklamy naráží ještě na další nepřekonatelný problém. Stačí se jen trochu zamyslet nad tím, jak vlastně funguje tržní systém. Od samotného vzniku jakéhokoliv trhu je neodmyslitelnou součástí celého systému postaveného na nabídce a poptávce vzájemná komunikace. Hlavní náplní této komunikace je reklama. Na skutečném trhu v historických dobách docházelo k této komunikaci často přímo, globalizovaný trh dneška potřebuje nejrůznější média. Tato komunikace je oboustranně motivovaná. Zájem na straně nabídky je co nejvíce prodat, zájem na straně poptávky je co nejvýhodněji koupit. Pouze v situaci, kdy poptávku zajišťuje jediný subjekt, v situaci monopolu, je možné si představit, že je možné z komunikace mezi stranou nabídky a stranou poptávky reklamu vyjmout. V takové situaci ale zase nemůže fungovat tržní systém. Ten vyžaduje konkurenci a proto je nutné navázat mezi stranou poptávky a nabídky komunikaci, v níž je sdělováno, proč by měl poptávající využít zrovna této nabídky. A to je reklama. V okamžiku, kdy tuto komunikaci "ústavně" zakážeme, celý systém přestane fungovat.

Realita je v tomto smyslu ještě neúprosnější. Některá odvětví průmyslu stojí a také padají s reklamou, třeba kosmetický průmysl, oděvní, zábavní, z velké části potravinářský, automobilový a mnoho dalších. Stejně tak je tomu v oblasti služeb, z nichž mnohé by bez reklamy přestaly existovat. Jistě, mnohé napadne, že z hlediska samotného uspokojování lidských potřeb by se vůbec nic nestalo.

Potřeby by prostě byly uspokojovány jinak. To je pravda, ale hlavní problém spočívá v tom, že by se následkem takového opatření úplně rozpadla stávající ekonomika společnosti se všemi důsledky -- masivní nárůst nezaměstnanosti, monopolizace některých odvětví, nekontrolovatelné zvyšování cen, inflace, nedostatek nabídky tam, kde je to bez reklamy nerentabilní. Odstranění reklamy jako spojovacího článku mezi nabídkou a poptávkou v podmínkách globalizované společnosti, která už není soběstačná na úrovni rodiny nebo komunity a která se neřídí znalostí lokálního prostředí, to je pohroma na úrovni válečného konfliktu. Takový zásah do ekonomiky by měl horší následky než centrální plánování nebo omezení soukromého vlastnictví.

Reklama ve smyslu komunikace mezi stranou poptávky a nabídky byla a je důležitým přenašečem informací. To, že se jedná o informace velmi specifické, informace, které mají adresáta doslova a bez ohledu na objektivitu "in -- formovat", je skutečnost, na kterou bychom v žádném případě neměli zapomínat. Bohužel, bez ní nejsme schopni udržovat ekonomický systém při životě. Je-li tedy reklama nutná i škodlivá zároveň, je nutné, z hlediska společenského, zvolit vhodný kompromis.

Věštba Ivana Hoffmana, že se společnost bude jednou divit, že "mohlo legálně existovat něco jako reklama, PR, marketing, sponzoring a podobná veteš" se zcela jistě nenaplní, pokud mají být zachovány demokratické poměry a pokud společnost nepřijde na nějaký jiný funkční model uspokojování svých hmotných potřeb než je trh. Společnost nikdy nemůže být svobodná v okamžiku, kdy je svazována vytvářením novodobých tabu, vytěsňováním základních principů života společnosti nezdůvodnitelnou a neobhajitelnou prohibicí. Ano, reklama i jiné druhy manipulací jsou často ubohé a z kulturního hlediska se v tomto případě jedná o "toxický odpad" tržního mechanismu. Stejně jako v případě hmotného odpadu lidské produkce. Podobně ale lze nelze dosáhnout toho, aby takový odpad nevznikal. Jeho "zákazem" prostě a jednoduše zakážeme celý systém.

S odpadem je nutné se smířit, což ale neznamená před ním rezignovat. Právě naopak. Tak, jako se učíme minimalizovat následky hromadění hmotného odpadu lidské činnosti na životní prostředí, je logické, že v otázce odpadu tržního mechanismu v podobě reklamy bude společnost usilovat o totéž. Dokonce se zdá, že by minimalizace jeho vlivu mohlo být dosaženo rychleji.

Zatímco u hmotného odpadu je společnost zatížena jeho skutečnou fyzickou přítomností, u odpadu v podobě reklamy se vše odehrává pouze v rovině mentální. Není proto nutné vymýšlet složité technologie, stačí pouze změnit způsob, jakým je obchodní či politická manipulace společností vnímána a hodnocena. Stačí pouze napětí, které mezi tímto druhem manipulace a společností vzniká, přepólovat -- znaménko plus nahradit znaménkem mínus. To ale neznamená, že by to bylo jednoduché. V současnosti už existují vyspělé technologie, které si s velkou částí hmotného odpadu dokáží poradit. Problém je v tom, jak "manipulovat" člověka k tomu, aby technologie mohly naplnit svůj význam.

Nejtěžší je naučit člověka nevytvářet odpad zbytečně nebo přimět ho odpad třídit. V obou případech k tomu má společnost různé "in -- formační" nástroje, které, pokud je bude dostatečně využívat, mohou působit v tomto směru velmi efektivně. Stále více si uvědomující potřebu takových výchovných zásahů odráží například zavedení mediální výchovy jako povinného předmětu do škol. Pokud má mít mediální výchova nějaký smysl, měla by odhalovat podstatu globalizované společenské komunikace ve všech jejích projevech a formách. To by samo o sobě mělo jen mizivý význam, pokud nebude kritika stávajícího stavu zvyšovat svůj podíl na společenském diskursu. Stále ještě neskončila éra orgiastického opojení konzumem, který se v této společnosti probudil už dávno v době normalizace, byl léta uměle přiškrcen, čímž se pouze zvýšila touha po uspokojení, aby se následně prolomily všechny bariéry a Češi se bezhlavě vrhli na to, co jim bylo po dlouhá léta odpíráno. Česká společnost se zatím ještě neprobudila ze svého těžkého konzumního deliria, ale možná, že začíná střízlivět.

Důkazem toho mohou být reakce intelektuální "opozice", jako je nepříliš šťastný požadavek Ivana Hoffmana nebo třeba v případě zajímavého textu Nabij si den srandou, vytvoř hustej strip... uveřejněného v Lidových novinách. Zakazovat společnosti odpad vytvářet by bylo nebezpečné, ale oprávněné, kvalifikované a vytrvalé poukazování na to, že reklama je odpad, může vést k tomu, aby její negativní vliv na život společnosti byl co nejmenší. Jde jen o to, aby se lidé naučili tento odpad třídit.

                 
Obsah vydání       8. 10. 2007
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
8. 10. 2007 Přestaňte s oblbováním lidí, je to nebezpečné!
8. 10. 2007 Uvádějme zkreslování mainstreamových médií systematicky na pravou míru
8. 10. 2007 Odlišný názor
8. 10. 2007 Výsledky práce Topolánkovy vlády: zahraniční obchod v minusu
8. 10. 2007 K zákazu reklamy: raději regulace
8. 10. 2007 Nechovejte se tajnůstkářsky, naženete strach USA
8. 10. 2007 Podle ČTK se distribuují v Kodani drogy Dalibor "Exx" Záhora
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek
8. 10. 2007 K diskusi o vzdělávání Pavel  Barák
8. 10. 2007 Soukromý stát Josef  Vít
8. 10. 2007 Tisková zpráva nemocnice Třebíč Michal  Kuklík
8. 10. 2007 Děti bez identit a identity bez dětí
8. 10. 2007 Michael  Marčák
8. 10. 2007 Konečné vyřešení umístění radaru ke vzájemné spokojenosti USA i ČR Michal Z. Čenko
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize
8. 10. 2007 Celosvětová koalice vyzývá Českou republiku k ratifikaci smlouvy o Mezinárodním trestním soudu (ICC)
8. 10. 2007 Oxford Research Group: Americká válka proti terorismu je katastrofou
8. 10. 2007 Iránská státní televize informuje o holocaustu Richard  Seemann
8. 10. 2007 Demonstrace proti vojenské juntě v Myanmaru a bezmocnost OSN, aneb Proč Číňané nemohli a nemohou souhlasit... Uwe  Ladwig
8. 10. 2007 Hnědí a zelení. Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka
8. 10. 2007 Bolestná skutečnost Václav  Dušek
8. 10. 2007 Bílá bude křtít gorilu, Noid další DVD Odhalení - Nové příběhy
11. 10. 2007 Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa Milan  Šupa
5. 10. 2007 Privatizace Budvaru-loupež století Ivo  Bubeník
8. 10. 2007 WHITE CHALK - Deska týdne
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Katastrofa podnebných změn je už zde, varuje OSN
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví
5. 10. 2007 Aféra jménem Andula (IV. část) Josef  Brož
4. 10. 2007 Ivan Hoffman chce ústavně zakázat reklamu
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
8. 10. 2007 Stárnout se učíme Michal  Černík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
12. 9. 2007 Spolkový ústavní soud podpořil platby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům Richard  Seemann
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje novou sezónu internetovým videopřenosem   
8. 9. 2007 Důsledky špatně formulované stížnosti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 Dekoj aneb blahoslavení diletanti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 RRTV k Tykadlu o radaru: Dětský pořad může stranit Jan  Škorvánek
5. 9. 2007 Elegantní design České televize Štěpán  Kotrba
31. 8. 2007 RRTV: skandální lhostejnost k porušování mediálních zákonů Štěpán  Kotrba

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Čtyři občané "neurazili tureckou národní totožnost" překladem Chomského knihy   
21. 12. 2006 David Irving bude před Vánocemi propuštěn z vězení   
4. 12. 2006 Írán zablokoval přístup k Wikipedii, k Amazonu a YouTube   
24. 10. 2006 I slova jsou nebezpečná Petr  Hušek
23. 10. 2006 Bude nám stát určovat, co si máme myslet? Jan  Čulík
23. 10. 2006 Stát právem trestá navádění k trestnému činu