18. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 1. 2008

Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu

"Čulíkova kniha o českém filmu je nelegitimní, protože neužil oficiálních zdrojů"

Motto:

"Neocenitelná historicko-kritická práce, přehledná, vnímavá a dobře napsaná."

Josef Škvorecký, 6. ledna 2008

"Kniha působí grafomanským a poměrně diletantským dojmem. Pohled emigranta pokládám sice v principu za osvěživý, způsob zpracování knihy ovšem za tristní.

Kamil Fila, Cinepur 55

Knihu, která rozčílila české filmové teoretiky, si můžete objednat ZDE

Ve čtvrtek a v pátek se v Praze a v Brně konal "křest" mé knihy o českém filmu za posledních osmnáct let Jací jsme. Akce byla podstatně vydařenější v Brně, kde se konala v nádherné prostoře Domu pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici, než v Praze, kde byla zahlcena letkou profesionálních sběratelů autogramů (sbírajících je nikoliv do vydané knihy, o niž neprojevili zájem, ale na podivné zvláštní kartičky :), a to nejen od autora knihy, ale i od přítomných režisérů, Petra Kolihy, Jana Švankmajera a Jiřího Svobody, kteří se o knížce vyjadřovali lichotivě.

Avšak podstatně zajímavější byla akce v Brně.

Navštívil ji tam i Jiří Voráč z brněnské univerzity. Jeho kritické připomínky byly nesmírně výživné a poskytly podnět k přemýšlení o českém filmu, jeho recepci, i o roli českých intelektuálů. Jsem mu za to velmi vděčen.

Očekávám, samozřejmě, že má kniha o českém filmu bude v uzavřeném českém společenství odmítnuta jako kniha cizáka, který si dovoluje mluvit do našich domácích, českých záležitostí - obdobně, jak se to v roce 1991 stalo s mou knížkou o české nezávislé literatuře Knihy za ohradou - v souvislosti s ní se tehdy vyznamenal literární kritik Vladimír Novotný, který o mé tehdejší publikaci zveřejnil nadšenou recenzi, ale pak ho zřejmě kdosi sprdnul, že Čulík "není jedním z nás", a tak asi o čtrnáct dní později publikoval ještě jednu recenzi, tentokrát zápornou... :)

V úvodu k filmové knížce Jací jsme právem děkuji Vítězslavu Tichému a Aleši Valdovi z Bystřice pod Hostýnem, bez nichž by kniha nemohla vzniknout. Jak už jsme před časem v Britských listech referovali, pan Vítězslav Tichý má doma v Bystřici vynikající soukromou sbírku českého filmu od roku 1898. Kdyby mi nezpřístupnil filmy, které jinde prostě nejsou k dispozici, moje kniha by se nedala napsat. Moc děkuji nestorovi českých filmových kritiků A. J. Liehmovi (ví, kde má čert mladý), který mě s panem Tichým dal dohromady.

Jak se ukázalo například při pražském křtu, ani známí současní čeští filmoví režiséři nemají ucelený přehled o české filmové produkci za posledních osmnáct let. Asi jsem zřejmě jediný člověk, který zhlédl všech přibližně 300 českých a slovenských filmů, vzniklých od roku 1989, v podstatě za poslední rok. Mohu svědčit o tom, že to vede k podstatnému porozumění.

Jiří Voráč mě v diskusi v pátek v Brně v Dominikánské ulici doslova ohromil, když vyjádřil názor, že kniha Jací jsme je nelegitimní, protože jsem získal české filmy k analýze nikoliv z oficiálních zdrojů, ale ze soukromé sbírky pana Tichého! Jiří Voráč naznačil, že proto je zřejmě moje kniha "na hraně porušení zákona". Na to se ozvali přítomní právníci (Jiří Kopal z Ligy lidských práv), okamžitě nalezli v počítači příslušné paragrafy autorského zákona a poukázali na to, že takové tvrzení je naprostý nesmysl.

Jiří Voráč přítomné ubezpečil, že veškerá česká filmová produkce vzniklá od roku 1989 je k dispozici v České televizi, případně v Národním filmovém archivu, a že jsem měl filmy získat odtamtud. (Moje zkušenost je naprosto odlišná, filmy z ČT ani z NFA získat prostě možné nebylo, bez sbírky pana Tichého by nebylo vůbec možné knihu napsat.)

Takže jsem s překvapením zjistil, že jsem vlastně napsal disidentskou, podvratnou, ilegální publikaci. Argumentace pana Voráče mi tak trochu připomněla knížku Ludvíka Vaculíka A Cup of Coffee with my Interrogator (Šálek kávy s mým vyšetřovatelem), kde vyšetřovatel z Stb Vaculíkovi v době komunismu argumentuje: "Vy přece nejste žádný spisovatel, vždyť nemáte legitimaci Svazu českých spisovatelů!"

Takže obdobným způsobem jsem já napsal podvratnou, revoluční knihu, protože jsem nepoužil oficiálně schválené zdroje... :)

Jiné Voráčovy připomínky byly konstruktivnější. Namítal, že kniha je nelegitimní, protože rozbírá především narativní motivy a ostatní prvky filmové struktury považuje pouze za podpůrné, podružné. Kniha ovšem si úmyslně určila, na základě teorií francouzského filmového vědce Christiana Metze, že bude záměrně analyzovat především narativní složku současných českých filmů, a to ze sociologického hlediska, ve snaze zjistit, jaký obraz vytvářejí o české společnosti.

Další Voráčovou námitkou bylo, že kniha pojednává pouze o struktuře filmů, mimo všeobecný kontext - pomíjí tedy například reklamní kampaně, které předcházejí uvedení filmů do kin, případně mediální celebritální manipulaci, která samozřejmě může význam filmu v divákově mysli změnit. To je samozřejmě pravda, ovšem zahrnout tyto mimoumělecké aspekty do analýzy by bylo nesmírně složité. Má studie měla vlastně jen velmi jednoduchý a jasně deklarovaný cíl: popsat - jako první pokus - motivickou strukturu narativů současných českých filmů ve snaze zjistit, co tyto filmy vypovídají o současné české skutečnosti.

Je docela dobře možné, že je to analýza příliš dílčí a nedokonalá. Pak ale, doufám, poslouží jako výzva českým filmovým vědcům, aby napsali něco lepšího. Potíž je - a to je věc pro mě nesrozumitelná - že za posledních 18 let (s výjimkou stručné knížky Andreje Halady, která vyšla v roce 1997) o současném českém filmu žádný český filmový vědec nenapsal souhrnnou monografii. Proč?

* * *

PS. Absolutním zosobněním nechuti nad tím, že "cizák diletant" si dovolil napsat soubornou knihu o současném českém filmu, je recenze Kamila Fily v časopise Cinepur 55 (zatím není k dispozici na internetu). Recenze poskytuje cenný vhled do struktur Filovy mysli. Je proto velmi závažným sociologickým materiálem.

V současném globálním světě nemůže dost dobře seriozní vědec vyjadřovat svůj odpor vůči "jinakosti" charakteristikou, že publikace je "pohledem emigranta na svoji zem", pokud se nechce shodit :)

"Čulík se napůl chová jako pozdní národní buditel, který zpoza oceánu radí, plísní a porovnává 'zaostalé Čechy' s 'vyspělým demokratickým Západem' (tento přístup mu u nás [sic! :)] již dlouho přináší mnoho nepřátel) a napůl jako učitel, který svým studentům na slavistických seminářích v Glasgow vysvětluje, jak podivná a zároveň pozoruhodná je česká země"

- toto jsou inference, které v knize Jací jsme vůbec nejsou, zrodily se samostatně ve Filových představách, když pomyslel na jméno "Čulík", pozn. JČ :)

Podobně jako Voráč (který to zřejmě má od Fily) vyčítá Fila Čulíkovi, že kniha nezohlednila ekonomický, výrobní a mediální provoz kolem jednotlivých filmů a že analyzuje pouze filmy samotné.

"Film v Čulíkově podání je zkrátka jakýsi dějový balíček, který v sobě obsahuje pevné významy, stačí se jen kouknout a rozbalit je"

- není to pravda, jak je tomu u každé analýzy, Čulíkovy interpretace jsou vždy jen potencialitami, možnostmi, které "text" vyjevuje; pozn. JČ.

Argumentace, že realita je natolik rozmlžená, že není možné analyzovat význam narativů jednotlivých filmů, je jistě zajímavá, ale nikam nevede. Bylo by to na diskusi. Přirozeně je možné, a dokonce snad i žádoucí, zkoumat význam kinematografie v interakci se společností, avšak o to se kniha Jací jsme záměrně nepokusila: analýza narativů jednotlivých filmů je první krok, který musí být učiněn, mají-li být učiněny další kroky, které Fila požaduje.

Fila zpochybňuje metodologii knihy Jací jsme

"kniha Siegfrieda Kracauera, (k níž se Čulík metodologicky hlásí), je sice vlivná, ale mnohokrát kritizovaná práce a žádný seriózní filmový badatel by ji dnes neuvedl jako metodické východisko"

a dále vypočítává (oblíbená metoda kritiků) co v knize není a co měl autor podle recenzenta prý zahrnout - kromě "výrobních statistik", "rozhovorů s režiséry" i rozsáhlé citace z denního tisku a citace z denního tisku.

Kamil Fila knihu označuje za "čtenářský deníček učitele češtiny". Dojem z ní je "grafomanský, diletantský a tristní..." :)

Z recenze Kamila Fily v Cinepuru přímo čiší jeho osobní děs: "Sakra, cizák se nám tady vlamuje do diskursu, který přece ovládáme my." A dělá to jinak, než to děláme my. Anglosaským způsobem se záměrně vyhýbá pseudointelektuálskému metajazyku, který zahnojuje vědecký diskurs především ve Francii. Knihu musíme shodit." Fila v recenzi usilovně hledá, čím vším by se kniha dala "odrovnat". :) Není to text napsaný sine ira et studio.

Recenze je neférová: vyplývá to z textové analýzy nejrůznějších uštěpačných poznámek ("kniha emigranta"; "deníček učitele češtiny"; Jan Čulík ani není emigrant, ani nevyučuje českému jazyku:) ) obsažených v dlouhém textu, jichž se seriozní a férový recenzent nesmí dopustit.

I např. kritika, že kniha necituje českých filmových recenzentů všechno, je pošetilá: autor má přirozeně právo zahrnout do citací to, co on sám považuje za podnětné. To, že rozsáhlým způsobem necituje Mirku Spáčilovou (pars pro toto) je opravdu tedy tragedie.

Zdá se, že recepce knihy Jací jsme bude v českém intelektuálním prostředí možná ještě zajímavější sondou do české společnosti než rozbor samotných filmů... :)

                 
Obsah vydání       18. 1. 2008
20. 1. 2008 Ošuntělá Česká republika Jan  Čulík
20. 1. 2008 Komunistické řeči, které jsme mladé generaci nevymlátili z palic
20. 1. 2008 Velmi kvalitní text Jan  Čulík
20. 1. 2008 Zuřivost, vzhledem k tomu, že energetická chudoba dosáhla desetiletého rekordu
19. 1. 2008 Proč z nás dělají Topolánek a Obering takové blbce? Jan  Neoral
19. 1. 2008 Kdo mohl vědět, že britský důstojník má v počítači tajná data? Profesionál.
19. 1. 2008 Americko -- čínský námořní incident v Tchajwanském průlivu
19. 1. 2008 Neonacisté sjednocují politickou scénu v Plzni
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
19. 1. 2008 Milan Kohout, oprátky v Americe a ekonomické vzdělání Jiří  Jírovec
19. 1. 2008 Jsme svobodní, už nemusíme myslet
19. 1. 2008 Student Agency nemá spolehlivé wifi v autobusech Jan  Čulík
19. 1. 2008 Jsem v šoku
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads
19. 1. 2008 Coyle hat angegeben, dass die amerikanischen Raketen in Poland auch Atomgefechtsköpfe tragen können Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Coyle a admis que les fusées américaines en Pologne sont capables de porter aussi des missiles nucléaires
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
19. 1. 2008 Protiraketová obrana "z druhé strany" Boris  Valníček
18. 1. 2008 Americký radar v České republice? Logiku v tom nehledejte Jakub  Rolčík
18. 1. 2008 Kosovo: výzva k solidaritě s Republikou Srbsko
18. 1. 2008 Ničení země prostřednictvím golfu Rudolf  Ševětínský
20. 1. 2008 Radio Wave spouští jako první v Česku vizualizaci rozhlasového vysílání v mobilech
18. 1. 2008 BBC: Češi zuří kvůli reportáži BBC
18. 1. 2008 Svět kolem rádia František  Řezáč
18. 1. 2008 Zpravodajské služby ve válce Pavel  Kopecký
18. 1. 2008 Večer Lukáš  Weishäupl
18. 1. 2008 Poslanecké kluby ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, PA a PVP Zastupitelstva města Plzně
18. 1. 2008 Už vaše články nebudu číst, pane Cveku!
17. 1. 2008 Janeček: nevidím důvod, aby Burian nemohl naplnit své záměry Jiří  Janeček
17. 1. 2008 Coyle: "Systém je v reálných operačních podmínkách neúčinný. Českou republiku neochrání, ale učiní ji naopak zranitelnější."
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho
19. 1. 2008 Chyby v Rázlově článku František  Řezáč
18. 1. 2008 Smrt demokracie Lukáš  Rázl
17. 1. 2008 Feminismus a možnosti systémové změny katolické církve Mirek  Vodrážka
18. 1. 2008 Na semináři se Zelenými byla i poslankyně Jakubková ! Jan  Rovenský
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
19. 1. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. ledna 2008
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
17. 1. 2008 Vlaky a wifi Lukáš  Zádrapa
17. 1. 2008 Karel Burian má odstoupit z funkce brněnského studia ČT Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Prezident jako (ne)morální autorita Adam  Votruba
17. 1. 2008 Hejna supů nad českými luhy a háji Radovan  Baroš
17. 1. 2008 Je v prezidentských primárkách USA přítomen Bůh? Miloš  Dokulil
17. 1. 2008 Muslimové: Nevěříme ve válku civilizací Lukáš  Lhoťan
17. 1. 2008 Hájíte-li americkou politiku v Iráku, předložte argumenty Petr  Wagner
17. 1. 2008 Je dobře, že nutíte pana Novotného přemýšlet
17. 1. 2008 Ochuzená hlava ochuzeného státu, ale hrubý domácí produkt roste...:) Bohumil  Kartous
17. 1. 2008 Pane premiére, podruhé... Jan  Neoral
17. 1. 2008 V Praze přibývá vážných nehod. Úpravy nebezpečných křižovatek jdou pomalu.
17. 1. 2008 Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo Evropu za potenciálního nepřítele ve "válce proti terorismu"
17. 1. 2008 Milan Kohout se dostal v Americe před soud
17. 1. 2008 MRSA - nový AIDS? Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Český film RSS 2.0      Historie >
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
30. 11. 2007 Jací jsme   
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc
1. 10. 2007 Kinoteátr Pavel  Kopecký
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka   
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík
3. 7. 2007 O drsném počasí a jemné lidské senzitivitě Jan  Čulík
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík