18. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2008

O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž

Myslím, že přínosným příspěvkem do diskuse mezi vztazích mezi muži a ženami v české společnosti, jak ji vyvolali svým chováním Václav Klaus, Mirek Topolánek a Jiří Paroubek, a jak ji opakovaně tematizuje současná česká hraná kinematografie, je nejnovější snímek Vladimíra Michálka podle románu Emila Hakla O rodičích a dětech.

Emil Hakl je jedním z mála, možná jediným současným prozaikem, který dokázal vytvořit originální, autentické a hluboké svědectví o české současnosti. Je možná taky docela zajímavé, že po Jaroslavu Rudišovi (Grandhotel), je to kromě komerčního Michala Viewegha jediný další současný český spisovatel, jehož literární dílo se někdo pokusil zfilmovat. Před časem jsem o Haklovi a Vieweghovi psal v časopise Česká literatura, ten text je ZDE

Psal jsem v tom článku o Haklově knížce takto:

Próza O rodičích a dětech (2002) je autorovým pokusem porozumět svým kořenům v rámci středoevropské historie, prostřednictvím rozhovoru s otcem. Podobně jako ve Vieweghových knihách se i u Hakla náhle objevuje motiv stárnutí, pomíjivosti a míjení času. 9 V mladších letech byla dřeň života sice nepřístupná pod krunýřem stereotypu a banality, bylo jej však přece jen do jisté míry možno zkoumat prostřednictvím erotických vztahů se ženami --- v stáří mizí všechno, i dosavadní život, jemuž člověk nikdy řádně neporozuměl a nezmocnil se jej. Hlavním Haklovým motivem k rozhovorům se stárnoucím otcem je strach z promeškaného času: "Lekl jsem se, jak za těch pár týdnů [otec] zase zešedivěl"

V románu je daleko větší množství historických středoevropských reminiscencí než ve filmu, literární text to dovoluje. Ve filmu nezůstává skoro nic z otcových vzpomínek na život v předválečné Jugoslávii. Jediným výraznějším komentářem je těchto několik vět, vyznání hlavního hrdiny, proč žije v Praze a ne někde jinde:

Tady se život vodvíjí, jako kdyby to byla komedie vod Friče nebo ňákej dojemně přitroublej italskej pornofilm... Jako atentát na Heydricha v podání dětskýho loutkovýho divadla. [...] [Líbí se mi] právě ty divadelní rozměry, ten malej prostor. To, jak tady má mukl společensky blízko k ministrovi a navopak. To šmidrování. To lojzování a vaškování... Všechny ty historky, jak někdo chodil na pivo a na karty s prezidentem...

Když mi před několika lety, při přípravě článku pro Českou literaturu a pro jednu americkou literární encyklopedii sdělil Emil Hakl, že Vladimír Michálek připravuje na základě jeho románu O rodičích a dětech celovečerní film, byl jsem velmi zvědav, jak se to dá realizovat -- vzhledem k tomu, že celá kniha je v podstatě založena na hrabalovském "hospodském rozhovoru" mezi otcem a synem -- je to tedy kniha velmi verbální, nikoliv vizuální. Přestože i film zůstal v podstatě "verbální", Michálkův film funguje. Je jemný a hluboký. Pětasedmdesátiletý Otec (Josef Somr) se vybavuje se svým pětačtyřicetiletým Synem (David Novotný). Chodí po Bubenči, po Stromovce, zastaví se v hospodě Na Slamníku a řeší vzpominky a své mužské, otcovsko-synovské vztahy. V knize, daleko více než ve filmu, je výrazná mužská solidarita. Když jsem psal o literární předloze, zaznamenal jsem:

Kniha je ozvěnou díla Roberta Blye Iron John, která je pojednáním o mužích a o "mužských hodnotách", o mužských vlastnostech a o mužských nejistotách. Hakl zkoumá vztah k otci. Kdo je tento pošetilý stařec s tolika vzpomínkami, muž, posedlý sexem, který je pro něho už nepřístupný, muž, který nade všechno lpí na životě? Jedině on může být zdrojem informací o synových kořenech a může mu pomoci při řešení nesplnitelného úkolu poznat sám sebe.

Ve filmu jsou tyto motivy oslabeny. Daleko spíš jde o pokus zachytit složité mezilidské vztahy v jednotce rodiny, dopředu i nazpět. Syn se Otci přiznává, že teprve loni se dověděl, že má pětadvacetiletého syna. Tento mladík, Robert (Luboš Kostelný) hraje ve filmu výraznou roli (v literární předloze se pouze mihne). Muži všech tří generací jsou ve filmu O rodičích a dětech nedokonalí. Ve filmu je jejich nedokonalost daleko výraznější než v literární předloze. Jako by to bylo základní podmínkou filmového žánru. Jako by bylo nutné, že jakýkoliv scénář se přenese v současnosti v Čechách na filmové plátno, musí se podrobit jednotné poetice českého filmu, která společnosti znovu a znovu opakovaně sděluje, že čeští muži jsou slaboši a sobci, jsou soustředěně zahledění do sebe a nejsou schopni udržet si dlouhodobý vztah -- uchovat si partnerku, postarat se o ni a chránit ji.

Žádní z protagonistů filmu O rodičích a dětech se v životě nedokázali chovat odpovědně a vytvořit a udržet trvalý rodinný vztah. Jsou to zase všechno muži chcípáci a sanktusáci.

Příběh filmu je (zřejmě i péčí Jiřího Křižana a Vladimíra Michálka, kteří se vedle Emila Hakla podíleli na psaní scénáře) dopracován, zpevněn a prohlouben, avšak bohužel -- na rozdíl od původní literární předlohy -- je význam filmu opět posunut k tomu, co sděluje divákům snad každý současný český film. Proč má český film tak silnou potřebu pořád opakovat, že čeští muži jsou nemožní?

Otec a Syn se během dlouhého rozhovoru při chození bubenečskými ulicemi a Stromovkou zastavují nad různými epizodami z rodinné historie. Film se absolutně soustřeďuje na mezilidské vztahy. Pětačtyřicetiletý Syn s otcem potřebuje být -- ve filmu zmizela Synova touha zjistit od svého otce něco o historii, o rodině i o světě, do něhož se narodil a v němž žije. Ve filmu na rozdíl od literární předlohy jde, zdá se, spíše, prostě o dobrý pocit obou mužů -- mají potřebu spolu být, na rozdíl od kohokoliv jiného. Pociťují k sobě silnou spřízněnost a intenzivní přátelský vztah.

Syn má doma mladou, krásnou a schopnou partnerku. Je s podivem, že ji zanedbává. Nemluví s ní, ignoruje ji, dělá všechno ostatní, než aby byl s ní. Partnerka se zamiluje do vnuka Roberta, který přijde svého otce Honzu náhodou navštívit do domu, který dosud s partnerkou sdílel. Fascinuje jí, jak je Robert jejímu dosavadnímu partnerovi podobný, fyzickým vzhledem i gesty. Je však o dvacet let mladší -- a hlavně, na rozdíl od Honzy je Robert zatím -- vůči mladé dívce pozorný. Dívky potřebují, aby se o ně partner zajímal, aby je chránil, aby s nimi hovořil a sdílel s nimi svůj život.

Jenže, a tady je Michálkovo varování: ani jeden mužský protagonista v tomto filmu, ze všech tří generací, toho není schopen. S Otcem se v padesátých letech rozešla manželka, protože ho považovala jako továrníkova syna za neperspektivního -- vzala si v novém režimu omezence vojáka -- komunistu. Otec je dodneška frustrován skutečností, že se mu nepodařilo udržet dlouhodobě plnohodnotný manželský vztah. Syn je infantilně proslulý svou sexuální promiskuitou -- ženy považuje za fyzickou trofej, nikoliv za rovnocenného partnera. Vyplývá to z toho, že daleko vážnější vztahy má se svým otcem a se svým synem, mladým Robertem, než se svou dívkou.

Mladý Robert je na počátku svého nového vztahu s dívkou svého Otce zamilován, a tak je -- zatím -- vůči ní pozorný. Film však obsahuje varování: I Robert je nepraktický a nepoužitelný. Přežívá tím, že mu matka -- v době, kdy je Robertovi pětadvacet let! -- každý týden dává dvě stě korun. Ze Slovenska se Robert chce přestěhovat do Prahy a Otec mu proto půjčí tři sta tisíc korun na koupi bytu. (To, že to učinil, aniž by se o tom poradil se svou mladou partnerkou, že se jí o tom ani nezmínil, je jedním z hlavních důvodů, proč se dívka s Honzou rozchází.) Robert si však za polovinu těch peněz z náhlého impulsu koupí motorku. Film varuje: ani tento mladý muž, navzdory tomu, že se chvilkově chová k své nové dívce slušně, není dlouhodobě použitelný jako spolehlivá kotva pro vznik trvalejšího, rozumného vztahu či rodiny.

Ještě jednou konvenční skutečností se film O rodičích a dětech přidržuje "hodnotového kánonu" současného českého filmu. V českých filmech se pozoruhodně často objevuje motiv, kdy má chlapec nebo dívka tabuový dvojí sexuální vztah - s příslušníkem či příslušnicí generace středních let , a pak -- nebo zároveň také sexuální vztah s jeho či jejím synem a dcerou. Jak je z výše uvedeného zjevné, tento dnes už hodně konvenční motiv se objevuje i v Rodičích a dětech.

Je známkou toho, jak zkušený a schopný je Vladimír Michálek jako režisér, že se mu z literárního materiálu, který je svou podstatou skoro nezfilmovatelný, protože je nesmírně verbální, podařilo natočit slušný film. Je to jednak díky velmi dobrému hereckému výkonu obou hlavních protagonistů, Josefa Somra i Davida Novotného, jednak velmi dobrou prací s retrospektivními epizodami, které hrabalovský dialog Otce a Syna inteligentně doplňují a jsou mu příhodnou protiváhou. (Jediné, co trochu vadí, je že se -- přirozeně -- maskováním pro retrospektivní záběry nepodařilo vytvořit takovou "mladou" podobu Josefa Somra, jak ji známe z jeho starších filmů. Všeobecná známost Somrovy mladé tváře vstupuje do interakce s touto "umělou" "mladou" tváří starce, a působí nepřesvědčivě a rušivě. Bylo by zřejmě výhodnější vybrat pro tuto roli herce, jehož mladá tvář není v českém povědomí tak známa -- jenže tvůrci měli dilema -- potřebovali pro postavu stárnoucího Otce velkou hereckou osobnost, bez ní by film nebyl nosný. A jaká velká herecká osobnost by nebyla známa už od svých mladých let? Možná, že za pár let bude možné vzít tvář mladého herce ze staršího filmu a použít ji v retrospektivních záběrech, aby uměle "mladé" namaskování dnešního starce nerušilo dojem autentičnosti.)

Výraznou roli hraje při rozhovorech Otce a Syna citlivá kamera v barevně a kompozičně velmi promyšlených, příznakových záběrech. Silná role vizuální složky sekvencí, v nichž hovoří Otec se Synem, zajišťuje, že se film nepropadne v pouhý audiozáznam mluvících hlav. Hrabalovská inspirace Haklova literárního stylu je zjevná, Hakl jde ovšem svými motivy a obrazy o dost dál ke grotesknosti, než to kdy činil Bohumil Hrabal, jehož dílo má dnes v podstatě už nádech všeobecně přijímaného klasika, bez původní podvratné provokativnosti. Hakl je ve svých literárních textech brutálnější a grotesknější než Hrabal, a Michálkův film to citlivými náznaky svým filmem kompetentně sděluje. V Haklově světě se může stát kdykoliv cokoliv -- podivné, mystické, šokující a groteskní jevy přicházejí, kdy je nejméně čekáme. Lidé žijí v destabilizovaném, nejasném, brutálním a nepředvídatelném světě -- to je poslání Haklových próz. Je jen trochu zvláštní, že tento dobrý film pociťuje nutnost toto Haklovo poslání doplnit tolikrát v českém filmu už donekonečna opakovaným sdělením o nepoužitelnosti a nemožnosti českých mužů. Co nutí české filmaře, aby toto tvrzení svým dílem pořád opakovali?

                 
Obsah vydání       18. 3. 2008
18. 3. 2008 Odhodlaně proti logice věci Michael  Volný
18. 3. 2008 Říkat pravdu tak, aby se tomu dalo ze všech stran tleskat Milan  Daniel
18. 3. 2008 Rebelové všech zemí, sebedramatizujte se! Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Májíčkovi demonstranti Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Otázka: Je to tak těžké pochopit? Jan  Čulík
18. 3. 2008 Ve vojenství nesmíme věřit našim politikům a generálům František  Řezáč
18. 3. 2008 Úplně to zabijete a já se budu muset smířit s americkým radarem v ČR
18. 3. 2008 Každé nové hnutí nejprve dělají amatéři a diletanti Rudolf  Převrátil
18. 3. 2008 Odpůrci se snaží hnutí Ne základnám rozbít Václav  Novotný
18. 3. 2008 Demonštráciu sa podarilo rozdeliť Igor  Daniš
18. 3. 2008 Otestováno Václav  Novotný
18. 3. 2008 Radar a totální chaos v hlavách veřejnosti Boris  Cvek
18. 3. 2008 Nemohu věřit našim generálům a politikům
18. 3. 2008 Nechala jsem vylepit plakáty
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
18. 3. 2008 Reforma jako mocné zaklínadlo Adam  Votruba
18. 3. 2008 Co je spotřeba? Drahomír  Strouhal
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
18. 3. 2008 Kousky skládačky Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Sam Hookey Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace John Michael Greer
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
18. 3. 2008 Základní problém je otázka důvěry, ne sexuální morálky Štěpán  Kotrba, Boris  Cvek
18. 3. 2008 Vážený čtenáři
18. 3. 2008 Bludný balvan v hlavách skeptiků Bohumil  Kartous
17. 3. 2008 Někteří turisté asi už do Čech nepojedou
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více
18. 3. 2008 Nepokoje v kosovské Mitrovici
18. 3. 2008 Kardinální chybování levice Stanislav A. Hošek
18. 3. 2008 Výmluvné mlčení Mladé fronty Dnes Jan  Čulík
18. 3. 2008 Evropské sbližování, neboli Organizace trhu a vliv na ceny potravin Uwe  Ladwig
18. 3. 2008 Zabíjení v Tibetu
18. 3. 2008 Svobodu Tibetu, svobodu Srbsku Milan  Daniel
18. 3. 2008 Stop násilí v Tibetu: hezký cíl, špatný adresát
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
18. 3. 2008 Nová bilance: francouzské radnice zamíchaly Sarkozyho kartami Josef  Brož
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Mašínové se nedali Petr  Slinták
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
18. 3. 2008 Předražená okružní dálnice přes Suchdol poškodí Prahu 6
18. 3. 2008 Phising v automatickém překladu aneb Drahousek Zakaznik, Ceska Sporitelna docasny prerusit tvuj ucet
17. 3. 2008 Příčiny "relativně malé účasti" na demonstracích
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Český film RSS 2.0      Historie >
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Boris  Cvek, Jan Čulík
23. 2. 2008 How to resist death Jan  Čulík
22. 2. 2008 Czech Cinematography 1989 - 2007   
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede   
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
30. 11. 2007 Jací jsme   
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc
1. 10. 2007 Kinoteátr Pavel  Kopecký
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka   
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík