21. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2008

Iránská hrozba Karla Schwarzenberga

Občas se objeví i optimistické signály, například samotný fenomén Britských listů (opravte mne, považuji-li jej za jedinečný pouze z neznalosti), nebo když do nich ministr zahraničí osobně přispěje velmi věcnou a akceptovatelnou odpovědí na čtenářský dotaz. Takový veřejný prostor je odpovědí na problém nedostatku nebo nemožnosti vzájemné komunikace jak o tom píše Michael Hauser. Ministr Schwarzenberg vysvětluje, že zpráva amerických zpravodajských služeb se týká jen některých aspektů íránského jaderného vojenského programu a ujišťuje, že „MZV ČR využívá informací z různých zdrojů, které pak samo vyhodnocuje a na jejichž základě přijímá vlastní stanoviska“.

Bylo by povzbudivé, kdyby MZV ČR měla k dispozici spolehlivější zdroje, než zpravodajské služby USA a kdyby si utvářela svá vlastní nezávislá stanoviska. Schwarzenbergova odpověď tomu ale příliš nenasvědčuje, samostatný úsudek vypadá jinak.

Začíná již samotným výběrem témat. Začne-li jedna strana – byť mocná a hlasitá – náhle a velice naléhavě brojit proti zlu a jeho osám, zajímá se ze všeho nejdříve jaké nové okolnosti ten naléhavý problém vyvolaly, kdo a proč je tak identifikoval, kdo je původcem sdělení, komu se určeno, jaká řešení předpokládá a jaké implikace z něho vyplývají. Zejména evropský nezávislý úsudek, pyšní-li se k tomu zkušeností s komunistickou diktaturou, by měl na štvavé kampaně jakéhokoli druhu reagovat obzvláště obezřetně – opakovaně předznamenávaly budoucí války, revoluce, puče, diktatury, likvidaci demokracie, vlny represe, genocidy – nemá smysl nahodile vyjmenovávat příklady.

V souvislosti s iráckým a iránským nebezpečím by si mohl například klást otázky kolik evropských a amerických zemí islámské státy dosud napadly a okupují, kolik evropských a amerických diktátorů dosadily a drží u moci, kolik vojenských základen si v Evropě a Americe vybudovaly, kolik evropských a amerických občanů zajaly, mučily, pozabíjely.

Pod dojmem šoku z 11. září se nezávislý úsudek mohl na čas nechat přesvědčit, že za útokem stojí původně USA k boji proti zlu vytvořená, vycvičená, vyzbrojená a donedávna podporovaná teroristická organizace Al Qaida v součinnosti s původně USA dosazeným, vyzbrojeným a donedávna podporovaným diktátorem Saddamem Huseinem. Neměl-li přitom možnost si z různých zdrojů vyhodnotit něco jiného, mohl se i nechat přesvědčit, že je to naopak Saddam, kdo vyvíjí zbraně hromadného ničení, podporuje mezinárodní terorismus, připravuje válku a ohrožuje mír a mezinárodní stabilitu, takže je naléhavě nezbytné ho okamžitě svrhnout, Iráčany osvobodit a v Iráku zavést americkou demokracii.

Nicméně přitom mohl těžko přehlédnout skepsi ostatních států, vedle k USA tradičně kritické Francie dokonce i Německa, po Británii dosud nejspolehlivějšího euroamerického spojence. Zejména však nemohl přehlédnout nesouhlas OSN, bez jehož schválení byl útok na Irák eklatantním zločinem proti míru, za jaký v r. 1946 odsoudil americký soudce dvanáct osob k trestu smrti. Z různých zdrojů si mohl vyhodnotit, že principy Norimberského tribunálu nejsou vyhaslou právní normou a že po skončení mandátu se trestní stíhání proti současné administrativě ještě může stát aktuálním tématem – s nevyhnutelnými implikacemi i pro evropské účastníky.

Avšak nejpozději po zjištění, že všechny ty naléhavé argumenty pro útok na Irák byly nikoli omylem, ale vědomě lživou záminkou pro zastření jiných záměrů, musel si položit otázku věrohodnosti periodicky rozpoutávaných nenávistných kampaní a jejich shodného rukopisu. Mohl si připomenout předchozí štvavou a posléze válečnou kampaň proti Iráku poté, co ho USA vyprovokovaly k obsazení Kuwajtu. Mohl se rozpomenout na podobně naléhavou kampaň proti Jugoslávii a bombardování Bělehradu, veřejnosti obdobně zdůvodňované nesplněním utajovaných a nesplnitelných podmínek z Rambouille. Mohl by se pozastavit nad tím, když se z osy zla bez vysvětlení vytratí Severní Korea s jediným výsledkem tažení, že svůj jaderný potenciál mezitím ztrojnásobila a stala se deklarovanou nukleární mocností.

To by ho mělo přivést ke kritickému hodnocení výsledků takové politiky. Vedle utrpení miliónů a smrti statisíců lidí je výsledkem irácké války nezadržitelná destabilizace středovýchodního regionu, výsledkem tažení proti Iránu je, že se v něm stal nespornou vůdčí mocností, výsledkem války proti terorismu je na jedné straně urychlený nárůst jeho potenciálu a na druhé postupná demontáž údajně hájené demokracie. Výsledkem osmi let Projektu za nové americké století je izolace a dramatický úpadek amerického vlivu, prestiže i hospodářství. Svět včetně Spojených států samých se stal globálně neradostnějším a nebezpečnějším místem k životu.

K obdobným závěrům dospívají nejen k USA kritičtí pozorovatelé, ale především americká společnost sama . Obnovení ztracené mezinárodní pozice je podstatnou částí programů všech amerických prezidentských kandidátů a zveřejnění zprávy k iránskému jadernému programu je bezprecedentním krokem amerických tajných služeb k zabránění novému válečnému dobrodružství jejich vlastní administrativy.

Schwarzenbergovo stanovisko z toho všeho neobsahuje ani stopu. MZV prostě bez nejmenší pochybnosti přijalo za své vyhlášení Bushovy administrativy, že Irán, jako předtím Irák a Severní Korea, ohrožuje Evropu a USA. U protiřečící zprávy amerických tajných služeb se ani nepozastaví nad důvody, okolnostmi a smyslem jejího zveřejnění – vyvozuje z ní pouze, že je zcela nepodstatné, zda se iránský vojenský úder proti Evropě dostaví o pět let dříve nebo později a že v první útočné vlně možná ještě ani nebude veden raketami s jadernou náloží, nýbrž jen s chemickou, či radiologickou hlavicí.

Pokud jsem měl možnost ministra Schwarzenberga a další pracovníky MZV poznat, rozhodně jim nelze podsouvat nedostatečný rozhled či neprofesionálnost. To ovšem činí problém závažnější: jestliže lze prakticky vyloučit, že by vládní činitelé na základě vlastního zdravého rozumu a dosavadní zkušenosti s dosluhující americkou administrativou iránskému nebezpečí sami věřili, vyvstává naléhavá otázka, proč tedy její plány proti vůli a zájmům vlastní země, voličů, NATO i Evropské unie (s ohledem na původně bilaterální projekt) tak zarytě prosazují.

Na straně americké administrativy lze dosavadní vývoj vysvětlovat řadou synergických faktorů, od osobnostních problémů prezidenta přes hegemonistické fantazie, okouzlení antiliberální filosofií Lea Strausse, Israelskou lobby až po zahraniční a energetické zájmy země a jejího olejářského a zbrojního průmyslu.

Žádný z nich však nepřichází v úvahu v České republice. Zde můžeme vysledovat nejvýše psychologické motivy. Historicky podmíněnému syndromu zbabělce může vyhovovat přimknutí se k nietschovskému vítězi-nadčlověku, povznesenému nad právní a morální normy malých, bezvýznamných, poražených. A na přetrvávající frustraci z komunistiského období a okupace 1968 může odpor Ruska, reprezentujícího v českých očích obojí, působit jako červený hadr. Je to skutečně všechno? Stačí jistě ne všeobecně sdílený deficit sebehodnoty udělat ze země oddaného psíka? Anebo je česká politika již dávno v daleko hlubší závislosti na cizích zájmech, než abychom se ještě mohli sami svobodně rozhodovat, jenomže my pořád ještě neumíme prohrávat?

S našimi vlastními problémy si budeme postupně muset poradit sami. Účast na projektu fiktivní obrany proti fiktivnímu nebezpečí se dost možná vyřeší i bez nás, ať již na úrovni NATO, které jej může shledat kontraproduktivním, anebo na úrovni nové americké administrativy, která se může přeorientovat na funkčnější a neproblematičtější řešení. Problém skryté manipulace naší politikou však zůstává do budoucna otevřený.

                 
Obsah vydání       21. 1. 2008
20. 1. 2008 Ošuntělá Česká republika Jan  Čulík
20. 1. 2008 Komunistické řeči, které jsme mladé generaci nevymlátili z palic
20. 1. 2008 Velmi kvalitní text Jan  Čulík
21. 1. 2008 Ošuntělá ČR, a bude hůř
21. 1. 2008 Kanada: Neustále se to zhoršuje Jiří  Jírovec
20. 1. 2008 Otázkou je jak zastavit vládní degradaci hodnoty člověka
21. 1. 2008 Ošuntělá ČR: Jev, který začal před několika lety Ivan  Sommer
21. 1. 2008 Ufňukanost slečny Náhlovské
21. 1. 2008 Proč schválně šíříte blbou náladu?
21. 1. 2008 Pravá demokratická metoda
21. 1. 2008 Kam se poděla duchovnost?
21. 1. 2008 ČR je standardní evropskou zemí
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
21. 1. 2008 Znovuzrození levice Milan  Valach
21. 1. 2008 Dvě třetiny pro veřejnou volbu prezidenta
21. 1. 2008 Vzdělání je důležité
21. 1. 2008 Politologický horor Lukáše Rázla Michael  Kroh
21. 1. 2008 Zdrojem primitivní agrese bývá nejistota Jaroslav  Polák
21. 1. 2008 Paní Tachecí, myslíte? Pavel  Drs
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 O ouplném tváře ztracení, nebo taky: o Britskejch listech, jak mi trhaj pytlík, dopis čtenářskej Ondra  Fuchsa
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
21. 1. 2008 Leden 2008: proč Klaus nebude zvolen Boris  Cvek
21. 1. 2008 Proč je světový obr ustrašený? Straší ho jeho vlastní politici Miloš  Kaláb
19. 1. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. ledna 2008
21. 1. 2008 Klecová lůžka - ano, či ne? Jiří  Šimůnek
21. 1. 2008 Jsou klecová lůžka horší než psychofarmaka? Jan  Tuláček
20. 1. 2008 Svět bez nukleárních zbraní? Daniel  Veselý
20. 1. 2008 Proč byl v Plzni zakázán tzv. pochod neonacistů František  Řezáč
21. 1. 2008 Plzeňský cirkus Jan  Smolák
21. 1. 2008 "Jaxi si to vlastně éé jako pamatuju"! Miloš  Dokulil
21. 1. 2008 Bude radar na vrchu zvaném Baštiny? František  Řezáč
21. 1. 2008 Tiskové prohlášení tak trochu vycucané z prstu aneb když statistika usvědčí aktivisty ze lži Jan  Hlinák
21. 1. 2008 Oprátky jsem použil oprávněně Milan  Kohout
20. 1. 2008 Zuřivost, vzhledem k tomu, že energetická chudoba dosáhla desetiletého rekordu
21. 1. 2008 Slepá ulička feminizmu a nové chápanie verejnosti Peter  Nedoroščík
20. 1. 2008 Slušný řidič Ivo  Antušek
21. 1. 2008 Muslimové, ombudsman a RRTV Lukáš  Lhoťan
21. 1. 2008 Teror Lhotka s.r.o. Jan  Jiroušek
19. 1. 2008 Jsme svobodní, už nemusíme myslet
21. 1. 2008 Disidenti, samozvanci, emigranti, ztroskotanci František  Řezáč
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
19. 1. 2008 Coyle hat angegeben, dass die amerikanischen Raketen in Poland auch Atomgefechtsköpfe tragen können Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Coyle a admis que les fusées américaines en Pologne sont capables de porter aussi des missiles nucléaires
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu   
15. 1. 2008 Vážné pochybnosti o regulérnosti voleb a férovosti prezidentské volební kampaně Jan  Zeman
5. 1. 2008 Irácký voják prý "zabil dva americké vojáky"   
27. 12. 2007 Irácká vláda propustí z vězení protivládní povstalce   
27. 12. 2007 Poškozování národní bezpečnosti se nevyplácí ani v zemi opia Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Guardian: vyjednávání s Talibanem odhalilo rozkol mezi spojenci   
27. 12. 2007 Vyjednávání v Afghánistánu je jedinou cestou vpřed   
26. 12. 2007 Brit a Ir vyhoštěni z Afghánistánu; i britská MI6 vyjednávala s Talibanem   
20. 12. 2007 V iráckém pekle prý zamrzají ledy Daniel  Veselý
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
19. 12. 2007 "Demokracie" v Iráku znamená teror pro ženy Lukáš  Lhoťan
18. 12. 2007 Británie opouští Basru, nechává za sebou vraždění a chaos   
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
19. 1. 2008 Protiraketová obrana "z druhé strany" Boris  Valníček
19. 1. 2008 Proč z nás dělají Topolánek a Obering takové blbce? Jan  Neoral
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads   
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Pane premiére, podruhé... Jan  Neoral
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Coyle: "Systém je v reálných operačních podmínkách neúčinný. Českou republiku neochrání, ale učiní ji naopak zranitelnější."   
16. 1. 2008 Ne militarizaci veřejných vědeckých institucí!   
12. 1. 2008 "Seminář k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů protiraketové obrany"   
11. 1. 2008 Radar: vláda stále lže Milan  Hlobil
10. 1. 2008 Poláci přitvrzují, Češi dělají "mrtvého brouka" Stanislav  Kaucký
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,   
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Radar: vláda stále lže Milan  Hlobil
10. 1. 2008 Poláci přitvrzují, Češi dělají "mrtvého brouka" Stanislav  Kaucký
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,   
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
26. 12. 2007 Radar: Z měření píšu vládě nedostatečnou Vladimír  Koníček
21. 12. 2007 Kterak si vládní propagandisté najímají "veřejnost" na debaty s občany Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku před zlými Rusy Rudolf  Převrátil
20. 12. 2007 Americký radar chce česká vláda proti Rusku Lukáš  Neterda
8. 12. 2007 Krize politična, elektronická peep show a nutnost politického transvestismu Mirek  Vodrážka
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba

Írán RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"   
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
17. 10. 2007 Íránská opozice nechce finanční pomoc z USA Lukáš  Lhoťan
12. 10. 2007 Hraje si s bombou -- aneb naivním konstruktivismem vpřed! Kateřina  Amiourová
2. 10. 2007 Spojené státy provádějí výcvik letectva zemí v Perském zálivu pro válku proti Íránu   
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 DEBKA: Írán nemá veké množství střel Shahhab-3   
18. 9. 2007 Schyluje se k válce s Íránem?   
18. 9. 2007 Směřujeme nezadržitelně k válce s Íránem, varuje OSN   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský