21. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2008

Barbora Tachecí je pryč. A co Rada?

Radní Českého rozhlasu se elegantně zbavují odpovědnosti za to, co s Radiožurnálem provedla Barbora Tachecí. Těžko vyčítat generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi, že Tachecí na post ředitelky instaloval -- vždyť ji provázela pověst skvělé manažerky a nelze zcela ignorovat všechna personální doporučení. Jenže -- pověst byla lepší, než ona sama. A skutečné schopnosti člověka se ukáží až ve chvíli, kdy musí začít pracovat a být za ním vidět výsledky.

Za Tachecí byly výsledky deset let staré. Ale bylo by na místě zamyslet se nad rolí Rady, která, jak postupně vyplývalo z vyjádření jejích členů a členek, celou záležitost iniciovala a pak se pokusila všeho zbavit. Nebuďme nespravedliví a řekněme, že nejaktivnější v Radě nebyli všichni. Vidět byli dva.

Místopředsedkyně Rady ČRo Dana Jaklová, členka ODS a jejího mediálního panelu, bývalá redaktorka normalizačního zahraničního vysílání Československého rozhlasu. Dnes zaměstnankyně  mediálního lobbisty Jaroslava Berky a jeho soukromé televize RTA. Návrh na její  odvolání pro porušení zákona je stále „zaparkován“ ve sněmovně – v průběhu své funkce radní totiž zatajila politicky nominovanou funkci v komunální politice. Jiří Florián, končící šéf redakce náboženského vysílání v brněnském studiu České televize, prahnoucí po tom být velkým zákulisním intrikánem – „jezuitou“, na což ovšem nemá. Další z velmi aktivních kritiků „starého“ Radiožurnálu byl i jeho bývalý redaktor a poté redaktor České televize, kde skončil spolu s improvizovaným vysíláním takzvané „Bobovize“, posléze píárista Sazky Antonín Zelenka. Za zásluhy jmenován do Rady. I jeho teď živí Berkova RTA. A možná kdesi v zákulisí radní Ladislav Jíša, hledající sice kompromisní formulace,  ale stále hlasující s blokem Jaklové.  I on měl být z Rady odvolán pro střet svých soukromých  zájmů se zákonem.

Není třeba velkých analýz. Stačí si jen pečlivě přečíst zákon o Českém rozhlasu, abychom zjistili, že do programu stanic Rada nesmí mluvit. Zákon  jasně formuluje, co radní smí a nesmí. To, že si Jaklová, místopředsedkyně a mluvčí Rady, snažila posledního ledna zachránit kůži odmítnutím svého dřívějšího zasahování  do dramaturgie ČRo 1, sice svědčí o vyvinutém pudu politické sebezáchovy, ale pozdě. Stejně tak se snaží si kůži zachránit Florian. „Zdůrazňuji, že Rada to vzala na vědomí, bylo to na návrh generálního ředitele,“ řekl k loňskému srpnovému usnesení o nové ředitelce Radiožurnálu na Radě dne 30. ledna 2008 Florian a cudně pomlčel o tom, že členové a členky Rady, které předsedá, se několik měsíců předtím celkem bez zábran vyjadřovali nátlakově k programu a hudebnímu profilu Radiožurnálu. A nejen Radiožurnálu. Aniž by k tomu byli jakkoliv oprávněni.

Jaklová sice posléze zdůraznila, že Rada nemůže ze zákona zasahovat do programu. Radní se, jak pravila, změnou koncepce Radiožurnálu zabývali již za předchozího programového ředitele, a také v době, kdy Radiožurnál řídil Miroslav Konvalina. „Rada se nechce zříkat své odpovědnosti, je to kontrolní orgán, ale není to součást Českého rozhlasu, která by stanovovala program,“ omlouvala své předchozí výroky Jaklová. Je to jistě pozoruhodný posun, zejména pokud jej porovnáme s textem časopisu Týden, podle kterého  řekla redaktoru Jurajovi Gerberymu, že to byla právě Rada, která si změny na nejposlouchanějším okruhu Českého rozhlasu vynutila. A to je formulace, která je  na okamžité odvolání nejen místopředsedkyně a mluvčí, ale celé Rady.

Fascinující je, že Jaklová sama po svém nástupu do funkce na zasedání předsednictva Rady prohlásila, že ona sama zastupuje ty koncesionáře  a koncesionářky, jež Český rozhlas neposlouchají. To samo není nic proti zákonu, ale vypovídá to o motivech destrukčních aktivit radní Jaklové. Sdělila jasně, proč je v rozporu se svým dlouholetým zaměstnavatelem, jehož činnost má kontrolovat. To už samo o sobě svědčí o lecčems. Proč  tedy v rozhlasu tolik let vysílala ve francouzské redakci zahraničního vysílání ideově o tom, jaký je socialismus skvělý? Proč poté tvořila rozhlasovou zábavu a nakonec držela mikrofon při tiskových konferencích politických stran? A proč nikdy nehledala zaměstnání v komerčních rádiích?

Jakkoliv se radní snaží ze své odpovědnosti vyvléknout, ještě před nedávnem jeho novou podobu nadšeně chválili. „Předpokládám, že [Barbora Tachecí] zvedne úroveň Radiožurnálu, která poslední dva až tři roky klesá,“ pravila Jaklová. Nové ředitelky Tachecí se zastávala poměrně vytrvale. „Rada dosud obdržela asi deset stížností na novou podobu Radiožurnálu. Ta podle mého osobního názoru a podle mé zkušenosti z dosavadního poslechu není zásadně v rozporu s koncepcí, kterou jsme na Radě odsouhlasili,“  pravila Jaklová 7. ledna 2008   Lidovým novinám. Hmmmm. Jistěže, když Kasíka Rada ke změnám dotlačila, že... Jen o tom teď nerada slyší.

Zelenka dokonce na zasedání předsednictva Rady 22. srpna 2007 vznesl dotaz, jestli se neuvažuje o personálních změnách na stanici v souvislosti s poklesem poslechovosti. Ale veřejná služba je tu právě proto, aby nemusela „honit“ co nejvyšší poslechovost, ale aby plnila službu veřejnosti. To ale je nejspíše mimo Zelenkovy rozlišovací schopnosti. Stejně jako změna metodiky výzkumu oné poslechovosti, která znevýhodnila Radiožurnál ve prospěch konkurenčních komerčních stanic s mladším a technologicky lépe vybaveným publikem. Přitom radním šéf výzkumu rozhlasu Hradecký vysvětloval, že nelze vnímat rozdíly mezi výzkumy „starými“ a „novými“.

A tak se členové a členky Rady ČRo  nakonec na Radiožurnálu „podepsali“. Generální ředitel zůstal v roli, kterou mu nikdo nezávidí. Nesl zodpovědnost za výsledek, který nemohl ovlivnit, neboť Rada se vyjadřovala o „novém“ Radiožurnálu pochvalně. Není to poprvé, kdy se rada pokusila zasahovat do vysílání stanic. Stanice pro mladé Wave na vlně 100,7 FM Jaklové také vadila. Stále totiž ohrožuje příjmy komerčních hudebních stanic v Praze. To ostatně Jaklová sama přiznala, když pravila, že vysílání pro mladé mají pokrývat komerční stanice.

Co měly znamenat podivné tanečky kolem Radiožurnálu, kdy Rada kritizovala, že  pro ČRo 1 pracuje Ivan Hoffman? Co je jim po tom? Došlo snad k porušení Kodexu nebo zákona a konstatovala Rada takové porušení? Ne. Jen Hoffmannovy názory rozčilovaly některé radní. Proč Rada kritizovala nižší poslechovost? Hovoří zákon o poslechovosti jako kritériu kvality? Proč Rada na změny v Radiožurnálu „tlačila“? Jde o plánované smazání rozdílů mezi komerčním a veřejnoprávním vysíláním tak, aby bylo možné začít diskuzi o zrušení instituce? Je to možné. Nyní Rada dělá mrtvého brouka, ale celá situace naznačuje mnoho otázek o skrytých motivech boje Rady s rozhlasem. Více otázek, než odpovědí. Více podezření, než vysvětlení.

Nebylo by dobré, aby kandidáti a kandidátky na členy a členky do Rady odevzdávali i životopisy? Pak by vyšlo najevo i původní příjmení radního Jíšy, i jeho působení před rokem 1989. Stejně jako funkce, které by ho z Rady diskvalifikovaly. Rozhodně by bylo dobré zavést i veřejné slyšení kandidátů a kandidátek na volebním výboru ještě před plénem sněmovny – radní jsou totiž zástupci koncesionářů a koncesionářek, nikoli poslanců a poslankyň, jak se domnívá a nahlas říká Jaklová. Radní by měli deklarovat, že svou roli chápou, rozumějí zákonu a Kodexu, který mají prosazovat a kontrolovat. Že dokáží zůstat nezávislí a objektivní.

Jenže... Co s touhle Radou? Snad jedině odvolat. Co nejdříve. Nejlépe hned.

Autorka je politická analytička.

Článek vyšel na serveru genderové tiskové agentury gitA

                 
Obsah vydání       21. 2. 2008
21. 2. 2008 Srbové podpálili americké velvyslanectví v Bělehradě
21. 2. 2008 Británie se skutečně podílela na amerických letech se zajatci do zahraničí
21. 2. 2008 Čína obvinila Spojené státy, že používají dvojí metr
20. 2. 2008 Paranoidní vize dle čtenáře, realita dle autora Štěpán  Kotrba
21. 2. 2008 Ministerstvo vnitra sleduje Britské listy Milan  Valach
21. 2. 2008 Znovuzrození levice II. Milan  Valach
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích
21. 2. 2008 Marketingový kýč obalující prázdno Bohumil  Kartous
21. 2. 2008 Finanční příspěvky na Britské listy
21. 2. 2008 To, co je zločinem u nepřítele, je ctností u nás Lukáš  Lhoťan
21. 2. 2008 Čas na rozšiřování úvěrů a na splacení dluhů, aneb O tom, jak je obtížné rozumně jednat Uwe  Ladwig
21. 2. 2008 Problematika sebeurčení a rozdíl mezi osvobozeneckým bojem a separatistickým terorismem Jana  Ridvanová
19. 2. 2008 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu, "humanitárním bombardování" Srbska a etnickém očišťování Balkánu vojsky NATO
21. 2. 2008 Dvojí život Olgy Čechovové Josef  Brož
21. 2. 2008 14 Elizabeth Barrett Browningová
21. 2. 2008 Budou nám naše vláda a poplatná média opět lhát?
20. 2. 2008 Obrana před neskrupulózními zaměstnavateli
20. 2. 2008 Oko za oko a zub za zub Petr  Wagner
20. 2. 2008 Normalizace fyziky? Ve filozofii a kosmologii je místo pro momentálně nepotvrditelné a nevyvratitelné spekulace Pavel  Urban
20. 2. 2008 Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní Milan  Hlobil
20. 2. 2008 Ach ta čeština Milan  Kubr
19. 2. 2008 Propaganda a logické klamy František  Koukolík, Jana  Drtilová
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily   
13. 2. 2008 Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Je DAB digitální rozhlasové vysílání slepou uličkou?   
9. 2. 2008 Studio ČT poskytuje podporu Václavu Klausovi Bohumil  Kartous
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Volba prezidenta ČR: K čemu je neaktuální Český rozhlas? Jakub  Rolčík
8. 2. 2008 Prohlášení ČRo k vyjádřením redaktora Miroslava Konvaliny   
6. 2. 2008 Čurdová: Na výchovu dětí většina médií rezignovala Irena  Ryšánková
30. 1. 2008 Výhledy a rizika e-governmentu a t-governmentu v ČR Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Ocenění pro ředitele Českého rozhlasu Leonardo   
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
20. 1. 2008 Radio Wave spouští jako první v Česku vizualizaci rozhlasového vysílání v mobilech   

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
23. 1. 2008 Rádio zítřka Štěpán  Kotrba
20. 1. 2008 Radio Wave spouští jako první v Česku vizualizaci rozhlasového vysílání v mobilech   
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave   
20. 11. 2007 Atari Terror živě v Second Life a na Radiu Wave   
3. 11. 2007 Startér - soutěž začínajících kapel vyhlašuje druhý ročník   
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík