11. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 1. 2008

Ilona Borská a Ivo Štuka

Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko

Literatura z Jesenicka se nikdy nechlubila výraznými literárními osobnostmi, které by přesáhly krajský průměr, rovněž krásná literatura o Jesenicku není početně bohatá na beletristická díla tak, jak by si tento krásný a stále zvláštně tajemný, drsný horský kraj zasloužil. Proto jsem se smutkem zaregistroval fakt, že již mezi námi nejsou spisovatelé, manželé Ilona Borská a Ivo Štuka. Oba sice dlouhodobě žili a působili v Praze, ale Jeseníky si zamilovali, neboť sem přijížděli, aby zde nalezli oázu klidu. Z tohoto důvodu bych se chtěl soustředit na připomenutí významu jejich literárního díla pro tento bohem zapomenutý kraj.

Ilona Borská se narodila se v Praze v úřednické rodině 9. listopadu 1928. Ve svém rodišti vystudovala gymnázium a po maturitě v roce 1947 vystudovala Vysokou školu politickou a sociální. V roce 1952 studium ukončila, v roce 1953 obhájila doktorát a ve stejném roce se provdala za spisovatele Ivo Štuku. V letech 1951-1961 působila jako redaktorka v Československém rozhlase a do roku 1970 učila sociologii na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického. Následující roky se živila jako spisovatelka z povolání.

V letech 1972-1973 pracovala jako vedoucí redaktorka v nakladatelství Albatros a pak se stala, do roku 1979, vedoucí reportážní rubriky v časopise Svět práce. Od počátku 80. let je opět spisovatelkou z povolání. Borská napsala na základě dokumentů román Osud jednoho Čecha (1983), v němž zprostředkovala čtenářům životní pouť vlastenecky založeného učitele dějepisu a češtiny Františka Hodíka. Těžiště románu spočívá v době předválečné, zvláště v neklidném období třicátých let 20. století v severomoravském pohraničí. Sledujeme nejprve chudé venkovské dětství, učednická léta ve Vídni, osudy F. Hodíka za první světové války, kdy jako devatenáctiletý vojín prožil krvavé boje na italské frontě, naděje, jež vkládal do života v novém samostatném státě, obtížný život nezaměstnaného za hospodářské krize a složitou cestu za dosaženým vzděláním. Spolu s F. Hodíkem již jako učitelem putujeme po řadě menšinových škol na Opavsku a Bruntálsku a poznáváme problémy života v odlehlých pohraničních oblastech. Na podzim roku 1937 byl F. Hodík přeložen do Javorníku ve Slezsku, kde prožívá rušné dny podzimu následujícího roku, národnostní třenice a vzrůstající provokace i násilí henleinovců. Činnost českých strážců hranic nakonec nemohla přinést klid v pohraničí a podle Mnichovské dohody bylo české obyvatelstvo spolu s hlavním hrdinou knihy odsunuto do vnitrozemí. Novým, zdánlivě dočasným působištěm českého učitele byly Bernartice u Tábora. Zde však za tragických okolností, již na úsvitu míru, jeho životní pouť končí.

Nakladatelství MOTTO v Praze vydalo ke konci roku 2000 přepracovanou a rozšířenou verzi románu pod názvem Troufalý autor osud. Pro nové vydání Ilona Borská román doplnila o některé pasáže, jež nemohly být v době před listopadem 1989 do textu zařazeny, neboť by je cenzura nepropustila. To se týká zejména závěrečné části knihy, v níž je vylíčen protikomunistický odboj jedné ilegální skupiny mladých lidí, její prozrazení, popravení několika členů, drastické zacházení se zbývajícími členy, nasazení na nucené práce v dolech a nelehké životní osudy po propuštění z kriminálu. Na zbývajících stranách knihy je vylíčena životní dráha několika postav spojených s Bernarticemi a je připojen autorský komentář k událostem po opublikování knihy Osud jednoho Čecha, a to až po dny sametové revoluce, které mohl vyvolat jen "troufalý autor osud". Ilona Borská zemřela v Praze 2. ledna ve věku sedmdesáti devíti let, pět týdnů poté, kdy pochovala svého manžela Ivo Štuku.

Ivo Štuka (nar. 10. 2. 1930 v Juliánově; u Brna, dnes Brno) se významně zapsal do historie literatury Jesenicka poemou Zpívající vodopád (1962), která byla také zhudebněna jako melodram a zařazena na hudební album skladatele Zdeňka Zahradníka Ty, lásko, pozdravena buď! (MUSIC VARS, 2000).

Po maturitě na reálném gymnáziu v r. 1949 se Štuka stal redaktorem brněnské redakce Lidových novin, poté rok působil v ostravské redakci a od r. 1951 v Praze. Od r. 1953 pracoval v časopise Čs. voják, v l. 1959-1965 byl redaktorem časopis Plamen, do r. 1970 vedoucím redaktorem kulturního a reportážního oddělení týdeníku Signál. V l. 1974-1990 pracoval jako tiskárenský korektor v Polygrafii, od r. 1990 po odchod do důchodu v r. 1993 byl zástupcem šéfredaktora v časopise Signál. Otec I. Štuky byl za války popraven, matka se v r. 1947 přestěhovala do České Vsi u Jeseníku, kam posléze zajížděla celá rodina a kde se podle dopisu, jenž jsem před časem od Ivo Štuky obdržel, cítila šťastna. I. Štuka zemřel 10. 12. 2007 v Praze.

Debutoval verši a reportážemi v Brněnské Rovnosti v r. 1948, dále přispíval do periodik Lidové noviny, Nová svoboda (Ostrava), Čs. Voják, Signál, Svět v obrazech, Literární noviny, Svobodné slovo. Od pol. 60. let psal texty pro skladatele J. Jakoubka a M. Jíru, pozdější zakladatele skupiny Pražský šanson, pro niž také přeložil řadu šansonů. (Večery Pražského šansonu byly v Praze v sedmdesátých letech neuvěřitelným skanzenem svobody a demonstrací protitrežimního protestu. Ivo Štuka v nich osobně vystupoval, pozn. JČ) V 2. pol. 60. let spolupracoval s Čs. rozhlasem a napsal několik populárně naučných televizních pořadů pro mládež. V 70. letech, kdy nesměl publikovat vlastní verše, přeložil a přepracoval na padesát leporel a sešitků pro děti z ruštiny, polštiny, němčiny a maďarštiny.

Ve Štukově poemě Zpívající vodopád můžeme číst tyto krásné verše: "Tam na severu Moravy/ daleký proužek modravý/ se do oblaků noří,/ a to jsou hory, které jdou/ nebem jak vlna za vlnou,/ podobny vysokému moři.// Královna hadů na pařezu/ slyší tam z dálky hudbu jezů,/ navečer spustí bubnování/ kopýtka jelenů a laní,/ nad lesy káně přesně krouží/ a vichr v rozpoutané bouři/ vyvrací smrky staleté.// A v nitru skal tam najdete/ pradávné štoly,/ v kterých kdysi/ rubaly tvrdé ruce čísi,/ rubaly zlatý kov.//Ze skal a z lesů teď se křísí/ ozvěna dávných slov,/ a hory,/ hory přebohaté,/ které se mračen dotýkají,/ vysoké hory, však je znáte,/ skrývají mnohou starou báji...."

Literatura Jesenicka bude ztrátou těchto literárních osobností ochuzena jak ve své epickém, tak i lyrickém žánru. Jesenickem inspirované dílo Ilony Borské a Ivo Štuky však bude trvale s námi.

                 
Obsah vydání       11. 1. 2008
12. 1. 2008 "Seminář k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů protiraketové obrany"
13. 1. 2008 Lidové noviny porušily zákon - Schwarzenberg není kníže, ale občan Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 MF Dnes -- útočiště zaslepených asociálních ignorantů Jakub  Rolčík
11. 1. 2008 Radar: vláda stále lže Milan  Hlobil
13. 1. 2008 Volání Číny Petr  Fiala
30. 11. 2007 Jací jsme
9. 1. 2008
12. 1. 2008 Budoucnost levice - na okraj další z nevěcných polemik Karel  Dolejší
12. 1. 2008 Negace negace aneb koho budou poslanci volit, když se Jan Šinágl vrhl do podpory Švejnara
12. 1. 2008 Jak Václav Klaus bagatelizoval význam internetu
12. 1. 2008 To, že občané nemají přístup k mediální minulosti, je výhodou Václava Klause
11. 1. 2008 Nejlevnější auto na světě a vozy na vzduch Tomáš  Krček
11. 1. 2008 Projekt Air Car nemůže splnit, co slibuje
11. 1. 2008 Zničí Julínek špičkové lékařské pracoviště?
11. 1. 2008 Václav Klaus by měl být prezidentem celé zeměkoule Petr  Wagner
11. 1. 2008 Veřejná volba prezidenta je veřejnou odpovědností poslance voličům Anna  Čurdová
11. 1. 2008 Veřejnoprávní ostuda - ředitelka Radiožurnálu Barbora Tachecí na ČT24 Michal  Rusek
11. 1. 2008 Kotrbův citlivý sluch Petr  Žantovský
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár před půlnocí: Nediskutuje se pouze o tom, co je dobré Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár v České televizi aneb jak je Žantovský veřejnoprávní
12. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: Dobré ráno ... ... s Barborou Tachecí
13. 1. 2008 Právo přineslo čerstvou zprávu starou jeden měsíc
11. 1. 2008 Absolutně nemorální manažerská odměna
11. 1. 2008 Vládnoucí establishment považuje "demokratické" mechanismy za trpěnou kulisu Pavel  Janíčko
11. 1. 2008 Ústavní soud odmítl schematickou praxi českých soudů
11. 1. 2008 Bénazír Bhuttová: existují lidé, které podezřívám, že chtějí zabránit návratu demokracie, chtějí zabránit mému návratu
11. 1. 2008 Vizionář Egon Bondy Ladislav  Šerý
11. 1. 2008 Bludný kruh české levice Michael  Hauser
11. 1. 2008 Bludný kruh levicových teoretiků Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Průmyslová implantace dětí do vampíra Sandra  Wain
11. 1. 2008 Britský HDP na jednoho obyvatele předstihne americký Miloš  Dokulil
11. 1. 2008 ■ ■ ■ Miloš  Doležal
11. 1. 2008 Boj kultury, boj náboženství, aneb Od lásky k bližnímu k lásce k jinému Uwe  Ladwig
11. 1. 2008 Jak se nás také paradoxně týká prezidentská volba (podle toho, která?) Miloš  Dokulil
11. 1. 2008 Anorektiček přibývá, přidali se i muži Irena  Ryšánková
11. 1. 2008 Rasismus vůči Polákům v Británii
11. 1. 2008 Islámské právo Boris  Cvek
11. 1. 2008 Motýli a slova Ladislav  Muška
11. 1. 2008 Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko Libor  Martinek
10. 1. 2008 Otazníky nad protiraketovou obranou v Parlamentu
10. 1. 2008 Rozhovor s Jaklovou v České televizi dělal Žantovský - moderátor Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Velké události z malého světa Egon T. Lánský
10. 1. 2008 Poláci přitvrzují, Češi dělají "mrtvého brouka" Stanislav  Kaucký
11. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - povinnosti vůči Bohu i lidem Jan  Potměšil
10. 1. 2008 Co s dluhy?
10. 1. 2008 Lékaři, nepředpisujte pro chřipku antibiotika
9. 1. 2008 Památník národního písemnictví -- tradice-kontinuita-transformace Naděžda  Macurová, Alena  Petruželková
10. 1. 2008 Čtyři prosté zásady vám prodlouží život o 14 let
10. 1. 2008 Evropa šíří filozofii selhání
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
11. 1. 2008 Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko Libor  Martinek
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou   
14. 12. 2007 Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?   
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
7. 11. 2007 Ludvík Vaculík: Hodiny klavíru. Památník národního písemnictví, 7. 11. 2007, 18 hod.   
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech   
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví   
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda