29. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 2. 2008

Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu

Na mimořádném zasedání Rady Českého rozhlasu 19. září 2007, konané v budově Českého rozhlasu v Praze a v rozporu s jednacím řádem Rady (zasedání nebylo předem zveřejněno na internetových stránkách Rady dle článku IV, odstavce 3 jednacího řádu, veřejnosti tak byla znemožněna účast) projednala Rada Českého rozhlasu stížnost na porušení Kodexu ČRo, zákona 484/1991 Sb., a zákona 231/2001 Sb. pracovníky ČRo 1 - Radiožurnálu zveřejněním Kubiceho zprávy, vysíláním nepravdivých informací, manipulací s důkazy z vyšetřování závažného trestného činu a zatajováním důkazů a i deformací před orgány činnými v trestním řízení, kterou jsem jí odeslal 15. srpna 2007. Rada dobře věděla, proč jedná s vyloučením a bez předchozího upozornění veřejnosti , včetně médií. Odflákla svou práci a rozhodla v rozporu se zněním zákona i Kodexu.

Týdeník Reflex přinesl nyní v posledním čísle rozhovor s bývalou tiskovou mluvčí UOOZ Policie ČR Blankou Kosinovou. A tvrzení novinářů, kterak se na svět a do médií dostala Kubiceho zpráva, se hroutí jak domeček z karet...

Rada po více než měsíci zkonstatovala, že vše bylo tehdy v pořádku. Zveřejnění Kubiceho zprávy bylo podle sedmi členů Rady v pořádku. Rada ale neodpověděla, proč Radiožurnál odmítl spolupracovat s policií, proč odmítl vyšetřovateli předat podklady k vyšetřování, proč nakonec zničil na internetu vystavené části tajné zprávy. Rada odflákla v roce 2007 svou práci.

Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" - Stížnost Radě Českého rozhlasu ZDE

Odpověď Rady Českého rozhlasu na stížnost týkající se Kubiceho zprávy ZDE

Rada své stručné záporné rozhodnutí na všechny body stížnosti nijak nezdůvodnila, což je v rozporu s jejím vlastním jednacím řádem (bod VII), který Rada vytrvale porušuje. Výroky - usnesení Rady musejí být jasně formulované, jak o tom hovoří výslovně i jednací řád Rady v bodě VII. odst. 3. Z gramatického tvaru poslední věty odpovědi Rady na mou stížnost by ani osel nebyl moudrý. Podle bodu VII, odst. 1 jednacího řádu musí Rada zveřejnit v zápise podstatný obsah rozpravy. To se neděje dodnes. Zákon 484/1991 Sb. ani nezná slovo předsednictvo, ale pouze slovo předseda a Rada. Rada koná veřejně, což předsednictvo nekoná. Takže zápisy z předsednictva jsou pouze jakési cáry papíru. Vyšší odměny, které pobírají členové předsednictva, jsou v rozporu se zákonem.

Nicméně Radě závidím jejich jistotu při odmítání stížností. Rada nevyužila ani ustanovení v § 8. odst. 1. písm. g) a nevydala k vysílání Kubiceho zprávy obecné doporučení . Kubiceho zpráva je passé, zapomeňte. Jediným členem, který hlasoval proti zamítavému rozhodnutí Rady ve věci Kubiceho zprávy, byl bývalý generální ředitel rozhlasu, Dr. Richard Seemann. Asi věděl proč. Nejspíše je novinář "ze staré školy"...

Jediným místem, kam se lze proti usnesení Rady odvolat, respektive si na rozhodování Rady stěžovat, je Parlament, respektive jeho Stálá komise pro sdělovací prostředky. Aby bylo možné odůvodnit stížnost i jinak, a aby toto nové podání mělo nějakou logiku i po stránce věcné, měly by být známy nějaké nové skutečnosti. Blanka Kosinová mi je nechtěně poskytla...

Štěpána Kotrba, BL 2. 10. 2007: Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci: Odvysíláním Kubiceho zprávy nedošlo k porušení zákona, jejím odstraněním z webu také ne ZDE

Opakovaná stížnost proti porušení Kodexu ČRo, zákona 484/1991 Sb., a zákona 231/2001 Sb. pracovníky ČRo 1 – Radiožurnálu zveřejněním Kubiceho zprávy, vysíláním nepravdivých informací, manipulací s důkazy z vyšetřování závažného trestného činu a zatajováním důkazů a informací před orgány činnými v trestním řízení – na základě nových skutečností

Odvolání proti „stanovisku“ Rady Českého rozhlasu, zaslanému mi pod č. j. 98/07 ve věci zaslané stížnosti ze dne 15. 8. 2007

Stížnost Parlamentu České republiky na porušení zákona 484/1991 Sb. Radou Českého rozhlasu nereagováním na podstatné aspekty stížnosti, evidované pod č. j. 98/07, nevyrovnáním se s požadavkem na zjištění pravdivých údajů a následnou lživou odpovědí stěžovateli

Stížnost Parlamentu České republiky na porušení povinností dle zákona 484/1991 Sb. Radou Českého rozhlasu

Vzhledem k tomu, že bývalá tisková mluvčí UOOZ Policie ČR Blanka Kosinová zveřejnila v rozhovoru s Milanem Šímou, zveřejněném v týdeníku Reflex 9/2008 pod titulkem „Pitr už možná není naživu“ na str. 64-65 závažné poznatky o zveřejnění Kubiceho zprávy, které se kryjí i s mými dřívějšími informacemi, jejichž zdroj nemohu uvést s odkazem na příslušné ustanovení tiskového zákona o ochraně zdroje, vznikla tak nicméně nová důkazní situace.

Blanka Kosinová konstatovala na str. 65 týdeníku Reflex 9/2008 toto:

„Kdo mohl tušit, že to [Kubiceho zpráva] ještě před zahájením jednání bezpečnostního výboru bude viset na webových stránkách Českého rozhlasu.“

Blanka Kosinová tak potvrdila mou informaci, jejíž zdroj nemohu uvést s odkazem na příslušné ustanovení tiskového zákona o ochraně zdroje, že kopií Kubiceho zprávy v listinné podobě disponoval nejméně jeden zaměstnanec Českého rozhlasu ještě před zahájením jednání výboru. K prozrazení Kubiceho zprávy tak nedošlo v průběhu zahájení jednání nedbalostí některého z poslanců, jak opakovaně a nepravdivě tvrdili novináři. Nejméně jeden zaměstnanec Českého rozhlasu byl v úmyslném kontaktu s osobou, která se prokazatelně dopustila závažného trestného činu porušením zákona o utajovaných skutečnostech. Tento zaměstnanec Českého rozhlasu zná totožnost této osoby – pachatele trestného činu. Výsledek a zároveň důkaz tohoto trestného činu pak použil zaměstnanec Českého rozhlasu jako podklad pro zprávu Českého rozhlasu, kterou zveřejnil ve vysílání a onen podklad na internetových stránkách Českého rozhlasu. Se zveřejněnou zprávou pak bylo v průběhu další doby nezjištěným zaměstnancem nebo zaměstnanci Českého rozhlasu na internetových stránkách Českého rozhlasu dále v průběhu času manipulováno.

V okamžiku, kdy se o totožnost zaměstnance a editoriální postupy v redakci Českého rozhlasu 1 Radiožurnál začal zajímat zvláštní vyšetřovatel Policie ČR a požádal Český rozhlas o součinnost, další nebo týž zaměstnanec Českého rozhlasu odstranil již zveřejněné dokumenty, zřejmě s úmyslem ztížit či zcela znemožnit práci orgánu činného v trestním řízení. Důkazy o autorizaci osoby, která smazala soubory z internetového serveru bude mít jeho správce, nebo správce sítě, taktéž zaměstnanci Českého rozhlasu. Český rozhlas prostřednictvím jím pověřené osoby posléze odmítl vydat policii písemný dokument, který byl podkladem pro zveřejněnou elektronickou podobu na internetových stránkách Českého rozhlasu 1 Radiožurnál a sdělit vyšetřovateli další skutečnosti.

Výše uvedená slova tehdejší mluvčí UOOZ P ČR Kosinové dotvrzují, že ke zveřejnění Kubiceho zprávy došlo jinak, než novináři a pověřené osoby Českého rozhlasu tvrdili. Díky tomuto veřejně přístupnému svědectví osoby, jejíž pracovní náplní byl mimo jiné i monitoring veřejných zdrojů a sledování mediálních výstupů UOOZ se touto cestou odvolávám proti „stanovisku“ Rady Českého rozhlasu, zaslanému mi pod č. j. 98/07 ve věci podané stížnosti proti porušení Kodexu ČRo, zákona 484/1991 Sb., a zákona 231/2001 Sb. pracovníky ČRo 1 – Radiožurnálu zveřejněním Kubiceho zprávy a vysílání nepravdivých informací.

Tvrdím stále, že odpovědní pracovníci – redaktoři a editoři Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu

  • porušili ustanovení 1.3 Kodexu tím, že zveřejnění „Kubiceho zprávy“ několik dnů před volbami prosazovalo politický zájem ODS a mělo konkrétní důsledky na výsledek voleb.
  • porušili ustanovení 2.10 Kodexu tím, že neupozornili a neopravili okamžitě ve vysílání podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých se předtím ve vysílání dopustili v souvislosti s odůvodněním a uveřejněním „Kubiceho zprávy“.
  • porušili ustanovení 6.5 Kodexu tím, že učinili informace jim známé, týkající se okolností zveřejnění „Kubiceho zprávy“ předmětem spekulace politiků, novinářů i občanů až do dnešních dnů.
  • porušili ustanovení 6.8 Kodexu a §2 odst. 1 zákona 484/1991 Sb. tím, že úmyslně nepravdivě informovali veřejnost o okolnostech získání i zveřejnění značné části kopie dokumentu, známého jako „Kubiceho zpráva“ a manipulovali s časovými údaji i samotným dokumentem. Dokument bez jakéhokoliv vysvětlení čtenářům či posluchačům odstranili z internetových stránek Českého rozhlasu. Posluchač nedostal možnost si svobodně na základě všech dostupných informací vytvořit názor na okolnosti zveřejnění Kubiceho zprávy ani na samotný dokument. Nemá tu možnost dodnes. Zákon přitom říká, že hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.
  • porušili ustanovení 6.6, 6.7 a 6.8 Kodexu tím, že si neověřili údaje ze zveřejněného dokumentu a nezjišťovali a neověřovali skutečnosti v něm uvedené, jejich pravdivost a úplnost, PŘESTO ZVEŘEJNILI tyto neověřené skutečnosti a z dokumentu citovali i ve vysílání zpravodajství a publicistiky, ačkoliv dle bodu 6.7 se zprávou rozumí informace o určitém ději nebo stavu a nikoliv pouhé domněnky a podle bodu 6.8 zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích...
  • porušili ustanovení 6.11 Kodexu tím, že odvysílali informaci, jejíž původ nebyl veřejnosti znám a protože se nezakládala na pravdě, ale pouze na něčích zlovolných domněnkách, prokazatelně její obsah uváděl posluchače v omyl, pro profesionální žurnalisty však na první pohled podezřelými a lehce prověřitelnými informacemi, nelze při hodnocení tohoto zveřejnění použít ustanovení na ochranu zdroje dle bodu 21.11 a 21.12 Kodexu, neb zde nebyla naplněna podmínka veřejného zájmu, kterou bod 21.11 explicitně uvádí jako nutnou pro to, aby bylo možno ustanovení o ochraně zdroje užít. Dopustili se tak nejspíše poškození cizích práv.
  • porušili ustanovení 6.11 Kodexu tím, že uveřejnili tu část zprávy, která byla klasifikována jako tajná, což bylo zřejmé z charakteru jejího projednávání i informací, které obdrželi novináři na branně bezpečnostním výboru PSP ČR. Tyto jim známé informace o zveřejňovaném dokumentu při zveřejnění zatajili.

I nadále tvrdím s plnou vážností, že management Českého rozhlasu odmítl žádost specializovaného pracoviště Policie ČR o poskytnutí informací a podkladů k vyšetření okolností zveřejnění Kubiceho zprávy. Odpověď Rady Českého rozhlasu č. j. 98/07 byla v tomto bodě lživá. Rada přitom mohla zajistit písemnou žádost vyšetřovatele mezi došlou poštou v podatelně ČRo či v sekretariátech odpovědných osob a dohledat tuto korespondenci, neboť se nejednalo o korespondenci soukromou, ale úřední. Rada si zároveň mohla snadno zjistit adresáta této korespondence specializovaného útvaru Policie ČR a mohla si od něj i od odesilatele vyžádat stanovisko k této velmi závažné věci. To neudělala. Rozhodovala tak bez informací, pro rozhodování klíčových. Rada mohla poté dát doporučení managementu Českého rozhlasu či využít své pravomoci k odlišnému stanovisku jak vůči stěžovateli, tak vůči orgánům činným v trestním řízení. Rada nepostupovala dostatečně odpovědně a s vědomím důsledků nepravdivé odpovědi na stížnost. Konstatuji, že Rada Českého rozhlasu konala i v tak závažné věci nedbale a porušila lživou odpovědí svou povinnost danou jí zejména §4 odst. 1) zákona 484/1991 sb. o Českém rozhlasu.

Zůstává i nadále otázkou, kterou by měla kvalifikovaně s veřejně dostupnou právní argumentací jako zástupce koncesionářů a nikoliv jako advokát zaměstnanců či managementu zodpovědět Rada, zda příslušní pracovníci Českého rozhlasu 1 svým jednáním v souvislosti se zveřejněním a následnou nikdy nevysvětlenou manipulací elektronické kopie „Kubiceho zprávy“ nenaplnili i skutkovou podstatu trestných činů dle trestního zákoníku a nevzniká zde povinnost Rady jako zástupce koncesionářů přispět k hájení zákonů ČR tak, jak Rozhlas i Radu zavazuje zákon o Českém rozhlase i další, obecně závazné právní předpisy. V té souvislosti upozorňuji na obecně známý fakt, že nadržování pachateli trestného činu či napomáhání je také trestným činem. Upozornění a podezření v této stížnosti obsažené má konkrétní adresáty dle jejich odpovědnosti a vyžaduje si kvalifikované a odpovědné posouzení. Rada jako orgán disponuje pravomocemi ke kvalifikovanému a odpovědnému rozhodnutí.

Rada Českého rozhlasu se doposud ale naprosto nevyrovnala s jednotlivými body stížnosti na porušení konkrétních bodů Kodexu a zákona o Českém rozhlase konkrétními osobami konkrétním způsobem tak, jak bylo popsáno v podání ze dne 15. 8. 2007, neseznámila na svém mimořádném zasedání veřejnost s odůvodněním odmítnutí konkrétních bodů stížnosti, jak jí ukládá § 7 odst. 4 zákona 484/1991 Sb., svou odpověď stěžovateli učinila nesrozumitelnou, nepřezkoumatelnou a tudíž formálně i fakticky nedostatečnou.

Rada Českého rozhlasu jako orgán tímto porušila svou povinnost danou jí § 8 odst. 1 písm. g) zákona 484/1991 Sb., § 7 odst. 4 zákona 484/1991 Sb. a jejím jednacím řádem.

Rada mimoto rozhodovala o stížnosti na mimořádném zasedání, nesplnila zákonnou podmínku zveřejnit na internetové stránce Rady termín zasedání (a to včetně mimořádného) předem a umožnit tak veřejnosti účast na jednání Rady.

Rada Českého rozhlasu jako orgán tímto porušila svou povinnost danou jí zákonem 484/1991 Sb.

Stejně tak Rada porušila zákon 484/1991 Sb. tím, že o stížnosti nerozhodla, ale pouze vydala jakési „stanovisko“, zveřejněné na internetové adrese http: //www. rozhlas. cz/rada/zapisy07/_zprava/381784. Činnost Rady se řídí zvláštním zákonem, který ukládá Radě rozhodovat a Rada nemá právo postupovat jinak, než jak jí zákon přímo ukládá. Odůvodnění musí být součástí rozhodnutí.

Jelikož rozhodování Rady ani odvolání se vůči rozhodnutí či „stanoviskům“ se neřídí lhůtami správního řádu ani jiného zákona, využívám nových skutečností zjištěných z odpovědi tiskové mluvčí UOOZ Blanky Kosinové, zveřejněné v článku Milana Šímy „Pitr už možná není naživu“ a odvolávám se nyní pro výše uvedené důvody vůči „Stanovisku“ zaslanému mi Radou pod č. j. 98/07 z 19. září 2007 vůči mnou podané stížnosti z 15. 8. 2007 a žádám Radu, aby s plnou vážností projednala toto odvolání, revidovala své „stanovisko“, zjistila si všechna jí k dnešnímu datu dostupná fakta a rozhodla znovu řádným usnesením, tentokráte v souladu se zákonem i Kodexem. Zároveň Radu Českého rozhlasu žádám, aby o svém rozhodnutí, o podkladech a důvodech tohoto rozhodnutí informovala ústně veřejnost na řádně ohlášeném zasedání Rady, aby zveřejnila veškerou korespondenci v této věci s výjimkou dílčích údajů chráněných zvláštními právními předpisy (které lze „začernit“) a aby o průběhu a výsledcích podrobně a písemně také informovala Stálou komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako odborný orgán sněmovny, které je Rada ze zákona odpovědna ze své činnosti. Jelikož byla stížnost projednána Radou Českého rozhlasu v roce 2007, žádám také Radu, aby tato stížnost, k ní se vážící korespondence a projednání této stížnosti v plném rozsahu včetně příslušných dokumentů se stalo zvláštní přílohou Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007, neboť se jedná o závažné pochybení Rady jak po věcné, tak i po formální stránce.

Žádám Radu, aby dodržela lhůtu pro nové rozhodnutí, kterou si sama určila a která činí 30 dní. Zároveň žádám, abych byl o všech rozhodných skutečnostech v této věci písemně informován.

Zároveň si tímto podávám stížnost Parlamentu České republiky na několikeré prokazatelné porušení zákona 484/1991 Sb. a neplnění povinností podle § 6 odst. 3 tohoto zákona Radou Českého rozhlasu a žádám Parlament České republiky aby využil svých zákonných pravomocí a konal v souladu se zákonem o Českém rozhlasu, zejména s § 4 odst. 5.. Stálou komisi Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky jako odborný orgán Sněmovny pro dohled nad sdělovacími prostředky žádám vzhledem k dosavadní zkušenosti, aby postupovala v projednání této stížnosti bez zbytečného prodlení a s vědomím toho, že Kodex Českého rozhlasu je podzákonnou normou, přímo navazující na zákon o Českém rozhlasu. Jeho dodržování je základní povinností novinářů veřejné služby a měřítkem, podle kterého veřejnost posuzuje nejen úroveň a oprávněnost veřejné mediální služby, ale ve sporných případech i kvalitu práce Rady a poslanců Parlamentu, kteří Kodex schválili a jsou §4 odst. 1 a §4 odst. 5 zákona 484/1991 Sb. ustanoveni do role orgánů odpovědných za dohled nad dodržováním zákona.

Opakovaná stížnost Radě Českého rozhlasu a odvolání proti stížnosti v kauze Kubice PDF

Stížnost byla zaslána adresátům - Radě ČRo a poslancům Parlamentu ČR v elektronické podobě. Listinná podoba bude doručena do podatelen institucí.

Autor byl tři roky členem Rady Českého rozhlasu. V souvislosti s Kubiceho zprávou byl dotazován orgány činnými v trestním řízení jako svědek.

                 
Obsah vydání       29. 2. 2008
2. 3. 2008 Občanská sdružení kritizují postup památkových úřadů Petr  Kužvart
1. 3. 2008 Hlavní dodavatel plánované základny Boeing přišel o mamutí zakázku pro Pentagon Karel  Dolejší
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
1. 3. 2008 Michael  Marčák
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 K čertu s Komersem aneb jaký má názor etická komise Syndikátu novinářů
29. 2. 2008 Rhizome aneb Kauza bratří Mašínů pohledem českých novinářů Josef  Švéda
29. 2. 2008 Kdy je třeba zaplnit jalovými diskusemi mediální prostor Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Litujete svých obětí? Proč ne? Josef  Brož
29. 2. 2008 Sic semper (ale skutečně) tyrannis !
29. 2. 2008 Český helsinský výbor protestuje proti medaili udělené Mašínům
29. 2. 2008 Bratří Mašínové jako průkopníci metod al Kajdy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Přestaňte si číst o tom, jak jsou hloupí, a něco dělejte Ondřej  Hausenblas
29. 2. 2008 Joseph Stiglitz: Jaká je pravá cena války v Iráku
29. 2. 2008 Nepouštět k mezinárodním jednáním české premiéry bez certifikátu kvality! Vladislav  Černík
29. 2. 2008 School of Americas - škola zabijáků a masové hroby v Panamě aneb zavádění demokracie po americku Jana  Ridvanová
29. 2. 2008 K souvislostem shromáždění neonacistů v Plzni dne 1.3.2008
29. 2. 2008 Proč (ne)byl v Plzni zakázán pochod tzv. neonacistů František  Řezáč
29. 2. 2008 Slovo dnes nemá žádnou váhu Anna  Jančaříková
29. 2. 2008 Pojďme bojovat za demokracii Monika  Binke
29. 2. 2008 Wikitopol Bohumil  Kartous
2. 3. 2008 Urážení, které nikomu neprospěje Petr  Wagner
29. 2. 2008 Pomluva i realita
29. 2. 2008 Porodnice -- skryté reklamní prostředí Tereza  Šimíková
29. 2. 2008 Noc vítězů, neboli Od uměleckého díla k rozmanitosti pohledu na dnešní svět Uwe  Ladwig
29. 2. 2008 11 Jiří  Studený
29. 2. 2008 Postmodernismus je něco, co už bylo Boris  Cvek
29. 2. 2008 Postmodernismus? Lukáš  Zádrapa
28. 2. 2008 Postmodernismus: Jaký je dnešní svět? Jan  Čulík
29. 2. 2008 Proč je pro americké vízum třeba chodit?
29. 2. 2008 Pochod neonacistů Plzní ignorujte Aleš  Hess, Milada  Emmerová
28. 2. 2008 Táhni, blbe: dva politici, dvě nadávky Karel  Košťál
28. 2. 2008 Máme dva prezidenty. Oba jsou nacionalisté Ondřej  Slačálek
28. 2. 2008 Bursík: "Kdybychom dělali, co chtějí voliči, byli bychom jen pasivní, populistickou vládou" Vladimír  Tupáček
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
28. 2. 2008 Vzpomínka na Karla Kryla
28. 2. 2008 Kterak Topolánek bagatelizuje zkušenost totality Bohumil  Kartous
27. 2. 2008 Sloučení škol v Unhošti je pohrdáním názorem občanů
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily   
13. 2. 2008 Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Je DAB digitální rozhlasové vysílání slepou uličkou?   
9. 2. 2008 Studio ČT poskytuje podporu Václavu Klausovi Bohumil  Kartous
8. 2. 2008 Prohlášení ČRo k vyjádřením redaktora Miroslava Konvaliny   
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Volba prezidenta ČR: K čemu je neaktuální Český rozhlas? Jakub  Rolčík
6. 2. 2008 Čurdová: Na výchovu dětí většina médií rezignovala Irena  Ryšánková

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
20. 9. 2007 Madlenka na Hrad aneb úvaha o příštím prezidentském kandidátovi Štěpán  Kotrba
17. 9. 2007 HRŮZA: Merkelová si denně telefonuje s Putinem ! Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
23. 7. 2007 Doping, aneb Vznešená zdrženlivost odpovědných funkcionářů sportu Uwe  Ladwig
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
3. 4. 2007 Michael  Marčák
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Populistická hra policajtoreportérů s veřejností Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008   
31. 1. 2008 Nevím, proč by se novináři měli politikům omlouvat   
31. 1. 2008 Britská korektní žurnalistika a česká aktivistická praxe Jan  Čulík
27. 12. 2007 Poškozování národní bezpečnosti se nevyplácí ani v zemi opia Štěpán  Kotrba
19. 12. 2007 Český rozhlas: Hrbáčkův špionážní pomníček Štěpán  Kotrba
1. 12. 2007 Deset let od pádu Klause: Deset let stará hydra, která za pár let nepůjde zničit Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Kterak státní správa proniká do organizovaného zločinu Ladislav  Žák
29. 11. 2007 Udělali boudu na hlupáka, odnáší to Paroubek. Tentokrát neprávem. Štěpán  Kotrba
27. 11. 2007 Iniciativa Ne základnám si stěžuje u Rady ČT na manipulativní zpravodajství   
27. 11. 2007 BIS a to, co je v České televizi "příkaz shora" Štěpán  Kotrba
8. 11. 2007 Nechte orgány činné v trestním řízení pracovat Zuzka Bebarová Rujbrová
5. 11. 2007 Benešová bije na poplach: Vesecká chce sledovat novináře pomocí BIS Marie  Benešová