25. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 9. 2007

Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause

Petr Petržílek
Sociální demokraté se distancují od názorů a projevu Václava Klause na setkání OSN na nejvyšší úrovni. Václav Klaus byl pozván generálním tajemníkem OSN nikoli jako občan Klaus, ale jako prezident České republiky. Generální tajemník OSN Ban Ki-Moon k tomuto zasedání uvedl, že doufá, že světoví vůdci vyšlou silný politický signál vyjednavačům v Bali, že situace se opravdu mění a že vrcholní představitelé tohoto světa jsou připraveni pracovat pospolu s ostatními směrem ke komplexnímu mnohostrannému rámci pro akce na změnu klimatu pro dobu po roce 2012. Václav Klaus nejen že generálního tajemníka nepodpořil, ale naopak usiluje o zbrzdění celého procesu, když požaduje přehodnocení závěrů Mezivládního panelu o klimatických změnách (IPCC), na jejichž znění se podílelo více než 2000 klimatologů z celého světa v několika fázích již od roku 1988.
  • Organizace dvou paralelních panelů s cílem vytvořit dvě konkurenční zprávy by znamenala návrat o 20 let. Prezidentův požadavek by byl ještě aktuální v roce 1992, kdy byla přijata Rámcová úmluva OSN o změně klimatu. V té době však Václav Klaus ekologii a související vědy nepovažoval za hodné svého zájmu. Ekologii nehodlal ani uznat za vědu a ochraně životního prostředí přiznával jen postavení "třešničky na dortu".
  • Prezident Václav Klaus slíbil bez výhrad a na svou čest, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu. Přitom však za peníze firmy Exxon Mobile z pozice prezidenta České republiky bagatelizuje vědecky prokázaný vliv lidské činnosti na globální klima. Prezident Klaus svým postojem, kdy je proti společné pozici EU na Konferenci OSN ke klimatickým změnám, kdy zastává výrazně menšinové stanovisko a ignoruje hlasy široké vědecké obce, tento svůj slib porušil. Dokonce je schopen popírat důsledky klimatických změn, resp. je považovat za zanedbatelné. ČSSD proto vyzývá Václava Klause, aby tento svůj názor obhajoval před občany ČR zejména na Mělnicku a Jižní Moravě, kterým hrozí ztráta spodních vod v důsledku sucha, či obyvatele míst postižených každoročními lokálními záplavami, nebo povodněmi z let 1997 nebo 2002. Popřípadě, nechť president obhajuje svá stanoviska před občany Řecka, Slovenska, Chorvatska nebo Španělska, kteří v důsledku požárů letos přišli o své příbuzné a majetky a tisíce hektarů lesních porostů. Ať předstoupí před příbuzné lidí, kteří v rozvojovém světě umírají v důsledku hladu a infekcí způsobených suchem a povodněmi. Nechť promluví na hrobech lidí, kteří přišli o život v důsledku stále sílících hurikánů.
  • Pokud si prezident Klaus nemyslí, že ohledně fenoménu klimatických změn existuje vědecká a politická jednohlasná shoda a že není shoda ani o jeho příčinách, ani o tom, zda k nim přispívá člověk a ani o tom, jak lze klima ovlivnit, pak jen proto, že on sám se dobrovolně staví do pozice tragikomického světového mluvčího několika pochybovačů. Jeho požadavek na to, aby každá země nesla své břemeno při odstraňování příčin a důsledků klimatických změn je v přímém rozporu s jeho prohlášením, že každé plošné, celosvětové, jednolité řešení je pro chudší státy nespravedlivé a diskriminační. Nechť pan prezident vysvětlí obyvatelům Bangladéše nebo ostrovních států, které mohou během několika desítek let zmizet pod hladinou moře, že si mají vytvořit svůj vlastní program, jak se stavět k důsledkům "případných" klimatických změn, resp. že vyspělý svět nemá nést za jejich problémy svou odpovědnost.

ČSSD proto vyzývá prezidenta Václava Klause, aby při vědomí vážnosti úřadu, který zastává a slibu, který složil, opustil svá osobní, vědecky nepodložená a neseriózní stanoviska a podpořil v duchu svého prezidentského slibu a v zájmu globální civilizace snahy generálního tajemníka OSN Ban Ki-Moona i předsedy Rady Evropské unie Josého Sócratese o usnadnění pokroku v mnohostranných vyjednáváních o klimatických změnách. K témuž vyzýváme vládu.

Autor je stínovým ministrem životního prostředí za ČSSD

                 
Obsah vydání       25. 9. 2007
25. 9. 2007 Kde není soudce, tam není žalobce Jiří  Jírovec
25. 9. 2007 Amerických základen bude v ČR víc? Jan  Neoral
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu
25. 9. 2007 Zarůstáš Kateřina  Komorádová
25. 9. 2007 Proboha, kdo to vůbec byl na hrací ploše? Miloš  Dokulil
25. 9. 2007 Reforma státní šrajtofle Jan  Bláha
25. 9. 2007 Svoboda není bez odpovědnosti Jiří  Paroubek
25. 9. 2007 Rostoucí průměrná délka života nevylučuje předčasnou smrt, aneb Máte vůbec poslední vůli? Uwe  Ladwig
24. 9. 2007 Mediální bublina
24. 9. 2007 Okupace Iráku: Přes milion mrtvých Jakub  Rolčík
24. 9. 2007 Radar - stručná rekapitulace Michal  Rusek
24. 9. 2007 Znepokojující jevy v Německu Richard  Seemann
24. 9. 2007 Je život skutečně jen přesný součet náhod? Aneb reflexe dokumentu s Miroslavem Zikmundem Jan  Paul
24. 9. 2007 Bulvár je hnůj, ale někdy se hodí... Bohumil  Kartous

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous