5. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 11. 2007

Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace

Za erupce vášnivých právně- politicko- krimininalisticky- etických debat, hárajících kolem kauz místopředsedy vlády Čunka, Kubiceho zprávy, lobbingu v kauze radarové základny v Brdech aj., zaznamenaly mé ochabující „buňky šedé kůry mozkové“ nové důkazy starých maxim, že

  • to co máme za přemýšlení či meditaci, je pouhé přeskupování předsudků, resp. že
  • inovace je dobře zapomenutá stará zkušenost. Hle z minulého týdne dvě potvrzení aktuálnosti výrazných literárních „předpovědí z minulosti“.

Případ první

2. 11. 2007 vyslovil Jindřich Kalous ve stati „Nemám jasno v kauze Čunek“ podivení nad množstvím, šíří a rozhodností kritiky. A položil - nejspíše jako rétorickou – otázku – když je kdekdo s kdečím nespokojen, proč každý víkend nestojí před jeho ministerstvem 10 000 demonstrantů a nevolá po jeho odstoupení? Vzpomněl jsem si na tak výstižnou odpověď - že jsem se neubránil delší citace.

„.....po celé zemi se rozlézá bezduchost a její jméno je arogance. Arogance má mnoho podob. Je arogance vítězů, kterým zachutnala moc a hlava se jim zatočila tak, že nevědí co dělají a mluví. Je arogance těch, kteří neumějí poděkovat za pomoc a podporu. Ale nejstrašnější je arogance, která nemá úctu před ničím a její nenávist sahá za hrob.

...Kdo určuje chod dějin a kdo vládne ve společnosti – většina nebo organizované menšiny? Je hlavním aktérem většina, zvaná masy, veřejnost, průměrnost, anonymita, či menšina nejlepších, kteří si říkají aristokrati, strana, vzdělanci, politici z povolání, „výkvět“ národa? Řeknu-li: většina mlčí, většina se odmlčela, většina byla umlčena, je významový rozdíl všech tří výroků na první pohled zřejmý. Ale za sémantickou diferencí vět se skrývá rozlišnost dějinných situací a dokonce sám průběh dějin. Dějiny jsou sled událostí, kdy většina dlouho mlčí, náhle promluví a stejně rychle a neočekávaně se zahalí do mlčení, nebo je na kratší či delší domu umlčena. Většina promlouvá dvojím způsobem: bud' vyjde do ulic, nebo je čas od času pozvána k volebním urnám. Co však může a má dělat většina v mezidobích, v oněch čtyřech či pěti letech, která oddělují jedny volby od druhých? Má trpělivě vyčkávat, aby svoji dnešní nespokojenost vyjádřila až zítra, kdy již bude pozdě, protože věci budou rozhodnuty bez ní?“

Text nalezneme v Lidových novinách 1. 12. 1992 ve stati Karla Kosíka „Vzestup arogance“ přetištěné ve sborníku „Předpotopní úvahy“ (1997 - pro později narozené: nemluví se o myšlenkách zastaralých, ale naopak varujících před hrozící katastrofou, tedy „Avant nous la deluge“). Před patnácti lety, ale jakoby inkoust ještě neoschl! Nejen že se nescházejí masové protestní mítinky, ale jen těžko se sjednocují názory v  diskusích internetových médií, nemluvě o vřavě chatů. Nicméně ještě kousek té části citátu, která je vůči otázce páně Kalousově nejvíce relevantní.

„Na sklonku roku 1989 „mlčící“ většina promluvila a svou pouhou fyzickou přítomnost v ulicích a na náměstích povalila ztrouchnivělý režim. Dnes se s touto většinou děje proměna, která nemůže zůstat bez následků. Ještě včera mluvila „většina“ do politiky, dnes se odmlčuje, vzdává se nebo je zbavována slova, nemá již co říci, protože je zmatena a nevyzná se ve spleti protichůdných stanovisek, stahuje se do svého obvyklého diváctví, napůl ironicky napůl trpce komentuje děj, který se odehrává jinde, nezávisle na ni. Scénu ovládly organizované menšiny, které sebevědomě a s dávkou arogance o sobě prohlašují, že mluví jménem většiny a jednají v jejím zájmu. Politické strany vznikají a zanikají, národ zůstává. Politici postupují do vlivných funkcí a zase je opouštějí, ale následky jejich dnešního rozhodování ponese zítra „mlčící“ většina.

...Většina zajišťuje chod a provoz společnosti. Může sice na krátkou chvíli vyjít do ulic, ale nemůže demonstrovat věčně. Dříve či později se vrací ke svým povinnostem, protože žije pod tlakem nutnosti: musí vydělávat na živobytí a starat se o rodinu, pouze zřídka si dovoluje luxus a v protestujících zástupech naplňuje náměstí. Ani v obdobích normálnosti nemlčí, pouze mluví svou řečí, která je často nesrozumitelná oné skupině, která se živí psaných či mluveným slovem....

Většina ...je mocna řeči, své řeči: že jsou pole obdělána, že funguje doprava, že továrny vyrábějí a za pulty se prodává zboží – to je projev její výmluvnosti. Literáti ...často přeslechnou, že mlčící většina mluví také tehdy, jestliže mlčí. Její mlčení může být výmluvné: často ohlašuje, že kdesi v skrytu klíčí nepředvídaný obrat.....“

Případ druhý

Až se mi radostí srdce zatetelilo, když Martin Hekrdla  uvedl svůj komentář k lisabonskému summitu EU „Není co slavit“ (Právo, 24. 10. 2007) prvním veršem – byť zde kontradiktorním vůči bezzubému výsledku zasedání - mnou oblíbené básně „Píseň noci 29. října“. Musím vysvětlit proč. Od „sametového“ převratu jsem se těšil na přetištění této stále aktuální varovné výzvy. Marně. Obával jsem se arogance trrrrasformačních rrrevouccionářů - dnes se dá říci, že právem: postoj k té básni je symptomatický. Přetištěné verše ovšem málo co zmohou proti „přehmatům“ při privatizaci, vládních zakázkách a v bruselském eurovodu.. Co ale pro morální zdraví národa?

„Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonati zápor
a býti, růsti, stavěti!

Na rozdíl od prvního čtyřverší je tato báseň všechno možné, jen ne duchaprostý oslavný paján. Vždyť i ta první strofa náramně ironizuje fangličkářství. S jakými obavami (a výsostně oprávněnými) hleděl do budoucna autor Viktor Dyk, národní demokrat, senátor, ani náhodou či stínem blízký levici...?

Leč všichni vy, jichž srdce pýchou ztvrdla,
jež opíjí dne oslava,
poslyšte výkřik z básníkova hrdla:
Boj teprve nám nastává!

Boj se sebou, se všemi zlými pudy,
se sobectvím, jež vede v sráz.
Nezapomeňte na svých otců bludy,
nezapomeňte běsů v nás!

Vichřici strašnou slyším ještě skučet.
Chraň, čehos' nabyl, vlastní říš.
Čas není, bratři, připravovat účet,
jejž rodné zemi předložíš!

Ne na svůj zájem, ale na budoucnost
hleď v moři krve prolité.
A nebude-li v srdci čistá vroucnost,
jak uhájíme dobyté?

Pozn.aut: tučné písmo ovšem nepředepsal básník

Jeho čeština je pro dnešek arciť trochu archaická. Nezastaral však myšlenkový náboj. A to uplynulo od vášnivého apelu celých 89 let (nikoliv 80, jak omylně nedávno podvakrát zaznělo z Vladislavského sálu z úst prezidenta Klause). Připouštěli si takové starosti „vítězové“ naší „sametovky“? Pro mnohé je toto poselství dosud v zapečetěné lahvi na mořských vlnách. Pro každodenní častožabomyší - spory nemáme čas se zamyslet nad perspektivami a proto obtížně hledáme výhledové řešení krátkodobých patálií. Festina lente.

                 
Obsah vydání       5. 11. 2007
5. 11. 2007 Benešová bije na poplach: Vesecká chce sledovat novináře pomocí BIS Marie  Benešová
5. 11. 2007 Nejvyšší správní soud: Neonacisté můžou s ohněm do Židovského města!
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Kalousek: ČT v kauze Čunek manipuluje
5. 11. 2007 Novinky: Reportáž o Čunkovi hodnotí kladně etický panel ČT, tvrdí Dekoj
5. 11. 2007 Miliardy lidí ohroženy válkami kvůli zhoršujícímu se klimatu
5. 11. 2007 My, lid a sedmdesát procent Jindřich  Kalous
5. 11. 2007 Asociace českých filmových klubů a vzor podlosti Tereza  Brdečková
4. 11. 2007 Ano, nechávám na sobě dříví štípat Vladimír  Mikuša
3. 11. 2007 Je Jiří Lábus nenapravitelným kolaborantem? Petr  Nachtmann
5. 11. 2007 USA a Británie chtějí přerušit finanční pomoc Pákistánu
5. 11. 2007 Doris Michal  Šanda
5. 11. 2007 Michael  Marčák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
4. 11. 2007 Nejsem přívrženec konspiračních teorií Petr  Wagner
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
5. 11. 2007 Rok 2007 -- zjevný počátek vzniku mafie v ČR? Michal  Rusek
5. 11. 2007 Michael  Marčák
5. 11. 2007 Právo? Které? Přemysl  Janýr
5. 11. 2007 Advokát: Pro zachování demokracie třeba vraždu Jan  Tuláček
5. 11. 2007 Eroze demokracie a současné projevy totalitarismu
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"
4. 11. 2007 ČTK: Tři čtvrtiny Američanů chtějí změnu v Bílém domě, vyhrála by Clintonová
5. 11. 2007 Švejnar místo Klause: Osmnáct nebo dvacet bez dvou? Štěpán  Steiger
5. 11. 2007 Bonfire Night Alena  Damijo
5. 11. 2007 Kačer a Donald po polsku Pavel  Kopecký
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Týden superaktivit německé diplomacie Richard  Seemann
5. 11. 2007 Brněnský zastupitel za ODS Paulczyňski je rasista a xenofob Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Pohled uličníka na Čulíkův ohledně Čunka Michal  Kuklík
5. 11. 2007 Zdravotníctvo - Ficovo politické víťazstvo Jakub  Topol
5. 11. 2007 Když se vede dětem špatně, anebo taktní opovážlivost novinářky Uwe  Ladwig
5. 11. 2007 Zelení: Kterými dveřmi?
5. 11. 2007 SPD: Ťažká cesta za solidárnou väčšinou Robert  Žanony
5. 11. 2007 Späť k Marxovi Ľuboš  Blaha
5. 11. 2007 Európa: zisky poisťovniam nepatria Kamil  Márovský
5. 11. 2007 Vojna o Slovensko Eduard  Chmelár
5. 11. 2007 OPRAVA: Vlčkova role byla temnou skvrnou v minulosti Zelených
5. 11. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16.-31. října 2007
4. 11. 2007 Prezident Mušaraf vyhlásil výjimečný stav
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 Startér - soutěž začínajících kapel vyhlašuje druhý ročník
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Čunkova demise na pokračování RSS 2.0      Historie >
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Čunek odstoupil pozdě Pavel  Kováčik
2. 11. 2007 V ČR fungují jen Parkinsonovy zákony   
2. 11. 2007 Proti politikovi se v ČR nikdy nepovede spravedlivý proces   
2. 11. 2007 Za určitých okolností je porušování zákonů nutné   
2. 11. 2007 Když jsou pravidla špatná, je nutno je změnit, ne je porušovat   
2. 11. 2007 Manipulace?   
2. 11. 2007 Nemám jasno v kauze Čunek Jindřich  Kalous
2. 11. 2007 Zákon je zákon, ale... Boris  Cvek
2. 11. 2007 Co znamená schopnost ČT potopit Čunka   
2. 11. 2007 Čtvrtá etapa čunkiády Stanislav A. Hošek
2. 11. 2007 O Paroubkově osudu nejspíše rozhodne prezidentská volba Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Rada ČT bude prověřovat nejen reportáž o Čunkovi, ale práci celé redakce publicistiky Štěpán  Kotrba