23. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 11. 2007

Funkcionáři Strany zelených:

Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!

Dopis několika funcionářů Strany zelených týkající se předsedy Martina Bursíka.

Olomouc, Praha, Brno

24. 11. 2007

Vážené členky, vážení členové Strany zelených,

v pátek jsme po dlouhé době složitých diskusí veřejně vystoupili. Nebylo to pro nás jednoduché.

V poslední době se situace vyostřila osobním napadáním členů předsednictva v médiích. Dlouho jsme věřili, že se jedná o nedorozumění, o nepochopení ze strany Martina Bursíka.

Nejdříve nepodpořil naši ministryni Danu Kuchtovou. Ta rezignovala po desetihodinovém jednání předsednictva, na základě společné dohody, s tím, že chce uklidnit situaci. Mediální dopad byl pro Danu negativní, protože náš předseda rezignaci ministryně školství prezentoval (a stále prezentuje) jako důsledek jejího selhání při managementu evropských fondů. Dana mlčela, protože nechtěla poškodit stranu mediálními přestřelkami.

Kandidát strany na ministra, Dušan Lužný, byl předsedou veřejně odmítnut s tím, že je v podstatě neschopný. Nepřímo se i v diskusi o Dušanovi narazilo opět na Danu. Nelze mít na ministerstvu Kuchtovou v kalhotách, je třeba diskontinuity. Dušan opět nechtěl narušit jednotu strany v médiích a raději mlčel.

Na závěr se v médiích objevilo odvolání Martina Tichého. To, že má ministr právo odvolat náměstka, je sice nezpochybnitelné, jedná se však zřejmě o první evropský případ, kdy provizorní ministr odvolá místopředsedu své vlastní strany. Odvolání bylo opět doprovázeno osobním napadáním.

Martin Tichý se rozhodl nemlčet a pokud se to bude opakovat, tak mlčet nebude. Nemůže a nechce v zájmu strany obětovat své dobré jméno. Pokud by byl zticha, kam až by dospělo kritizování těch, kdo bezvýhradně nepodporují předsedu? Kteří další by na to doplatili?

Proto jsme veřejně vystoupili. Neradi, s vědomím, že nás to může poškodit osobně, že to poškodí i práci, kterou jsme dělali. Kdybychom ale mlčeli, bylo by to pro SZ a její politiku horší.

Vystoupili jsme proti nedemokratickému vývoji ve SZ, proti porušování zavedených mechanismů, proti nerespektování názoru členů strany, volených orgánů. Bezprostředně proti očerňování nejbližších spolupracovníků, to vše s milým úsměvem a odkazem na potřebu spolupráce. Obrana se dosud zdála být nemožná, protože jsme nechtěli poškodit dobré jméno strany.

Důvody této kritické situace jsou však dnes již zcela zřejmé: jedná se o odstraňování názorové plurality uvnitř strany a o kritiku všech, kteří mají o "zeleném" politickém stylu jinou představu než tzv. "užší vedení strany".

Nejedná se tu o spor osobní, jedná se o boj o demokracii ve straně. Je to boj o to, aby Strana zelených nepodlehla sílící tendenci všech stran k autokracii, ačkoli se navenek hlásí k demokratičnosti.

SZ nemůže být stranou jednoho muže.

Nás jako čelních představitelů SZ se v současnosti členové, ale i veřejnost ptá, co znamená to, co SZ dělá, a my přitom často o ničem nevíme. Nejenže se nás nikdo na názor neptal, ale mnohdy jsou prezentované skutečnosti v rozporu s přijatými usneseními stranických orgánů, v rozporu s názory členů strany.

Obrací se na nás občané, členové strany i základní organizace s žádostí o radu a pomoc. Mnohdy s běžnými starostmi, které jsou lehce řešitelné, ale my nemáme na koho se obrátit ve státní správě, nikde nejsou členové strany, a pokud jsou, odcházejí. Jakou tedy máme možnost cokoliv ovlivňovat, pokud jsme vládní stranou?

Nechceme spor, ale domluvit se. Ale jak je možná domluva s předsedou, jenž neodpovídá? Jak je možná domluva s někým, kdo všechny ostatní (a to jak jednotlivce, tak i politické orgány typu Republiková rada) považuje na neschopné a kdo si o sobě myslí, že má vždycky pravdu?

Nedávno Martin Bursík nabídl Daně Kuchtové smír, což ale znamenalo pouze rezignaci na její představy a bezvýhradnou podporu předsedy. To prostě není smír. Dohoda, smír, komunikace vyžadují vždy vstřícný krok všech zainteresovaných stran; nemůže to být "naordinování" jednostranných "závěrů".

Stále více jsme přesvědčení, že předseda nechce, aby strana politicky pracovala, odmítá členy strany, vytváří mediální obraz, že nemáme žádné schopné lidi. To není pravda, proti tomu je třeba se postavit. Nedůvěra vůči členům vlastní strany se projevuje v předsedově oblíbeném hledání "nestranických" "odborníků". To se projevilo při přípravě volebního programu a nyní se to projevuje v obsazování míst ve státní správě, a to i na úrovni politických pozic, jakými jsou pozice ministrů a náměstků.

To jsou hlavní důvody, proč jsme nyní veřejně (a možná, že pro některé z Vás překvapivě) vystoupili.

Nejdeme předsedovi po krku, ale chceme, aby předseda SZ byl dobrý demokrat, aby nechal rozhodovat příslušné orgány, aby se snažil o širokou podporu ve straně a nedělal všechno sám!

Chceme v SZ diskutovat i zásadní otázky dalšího směřování naší strany. Jaké jsou ideové základy zelené politiky? Jakým způsobem by měla zelená politika reagovat na aktuální problémy současnosti? Chceme otevřeně diskutovat, hledat široký soulad a v návaznosti na to chystat nový politický program Strany zelených.

Chceme, aby nebyla obcházena Republiková rada, resp. aby nebyla postavena (jako už tolikrát) před hotovou, veřejně vyhlášenou věc! A to nejenom ve věci Ministerstva školství.

Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!

Hledíme i k příštím volbám a k tomu, co může být po nich. Chceme silnou demokratickou a sebevědomou Stranu zelených, nikoliv podpůrnou značkou pro Martina Bursíka.

Martin Tichý (místopředseda SZ)

Dana Kuchtová (1. místopředsedkyně SZ)

Dušan Lužný (člen předsednictva SZ)

                 
Obsah vydání       23. 11. 2007
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
24. 11. 2007 S blbečky se přece nikdo nebude bavit Josef  Vít
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
24. 11. 2007 V Austrálii skončila vláda konzervativního premiéra Johna Howarda
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
24. 11. 2007 Prezidentský kandidát Dennis Kucinich by v případě zvolení otevřel vyšetřování 11. září Jan  Zeman
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
24. 11. 2007 Lidé jsou v ČR ubití
23. 11. 2007 Tamáš a Neoral se sejdou se Zemanem. Před jeho odjezdem na Světové politické fórum.
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Janukovyč zvíťazil, Janukovyč prehrál
23. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část I. Zdeněk  Jemelík
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
23. 11. 2007 Francouzské NE privatizacím univerzit Karel  Košťál
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?
23. 11. 2007 Evropský společný jmenovatel Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
24. 11. 2007 Zúžený pohled
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
22. 11. 2007 A tak tu jsme Zbyněk  Hejda
23. 11. 2007 Odůvodnění horentní výšky platů "flexibilitou příjmů", aneb S planou frází do boje Uwe  Ladwig
23. 11. 2007 Věc knihovna: Glasgow není okresní město Jan  Čulík
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Dnešní knihovny jsou k ničemu
23. 11. 2007 Sprostá krádež klíče od WC Wenzel  Lischka
23. 11. 2007 Nevidím důvod se účastnit této hry na demokracii Petr  Wagner
23. 11. 2007 Co dělat?
23. 11. 2007 Malý komentář k lehce agresivním výpadům Petr  Wagner
23. 11. 2007 Referendum zásadně nebude v zásadních otázkách Michal Z. Čenko
23. 11. 2007 Proč by se měly úřady ptát občanů?
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave
23. 11. 2007 Oprava a omluva:
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Zelení RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!   
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek
8. 10. 2007 Hnědí a zelení. Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka
4. 10. 2007 Zelené linky Praha-Brusel Pavel  Pečínka
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
8. 8. 2007 Přijdou Zelení o své iluze? Tomáš  Krček
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause   
21. 3. 2007 Jsou Bursíkovi zelení "moderní evropskou stranou"? Jaroslav  Polák
2. 3. 2007 Nejde o názor, ale o to, zda jej někdo vůbec může vyslovit   
22. 2. 2007 O čem rozhodnou zítra?   
19. 2. 2007 To už raději ty komunisty, chtělo by se říci Milan  Daniel
15. 2. 2007 Zelený frak: ani ryba, ani rak, ani onak, ani tak Milan  Daniel
15. 2. 2007 Evropští zelení jsou proti raketové základně v Polsku a v ČR