20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Rudolf Kučera Igoru Chytilovi

Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji

Rudolf Kučera

Pane Igore Chytile,

neznám Vás, ale poté, co jsem si dnes přečetl Váš dopis, který jste rozeslal na různé instituce, v nichž působím, a v němž mě zahrnujete tak strašnými urážlivými obviněními, jsem dospěl k závěru, že je nutné Vám odpovědět stejně otevřeným dopisem. První obvinění zní, že používám neoprávněně titul profesora.

Není to pravda, nikdy, opakuji nikdy, jsem já sám nepoužil tento titul a neexistuje proto ani žádný důkaz. Všechny své články, publikace, osobní materiály, životopisy atd. jsem vždy podepisoval jako PhDr. nebo docent. Uvádíte, že se objevuje na obálce mé knihy Vybrané kapitoly z dějin střední Evropy ( Praha 1992). Pravda je taková, že na zadní straně obálky je obrazová příloha, kterou tam umístil výtvarný redaktor publikace pan Zdeněk Ballák ( což je uvedeno v tiráži) a uvnitř této přílohy je umístěn citát z knihy Otto von Habsburka Zurück zur Mitte, Amalthea Verlag, 1991, s.63, v níž tento autor uvádí:

"Již roky před úspěšným povstáním proti komunistům založil profesor Kučera v Praze podzemní časopis Střední Evropa..."

V té době jsem pracoval jako pomocný dělník na stavbě a byl činný v protikomunistickém odboji, protože jsem byl po Chartě 77 na hodinu propuštěn z Československé akademie věd. Ačkoli jsem v té době nebyl ani docentem a ani se mě nesnilo o tom, že se jím někdy stanu, Otto von Habsburk toto označení použil, patrně proto, že to takto byli často označováni lidé, zbavení možnosti pracovat ve svém akademickém oboru.

Dodnes se ovšem setkávám s tím, že mě různí lidé od nás nebo ze zahraničí oslovují nebo označují tímto titulem, ale na tom nenesu žádnou vinu. Pokud jim písemně odpovídám, což také často činím, vždy se podepisuji jako PhDr. nebo docent, což se dá bohatě doložit.

Píšete, že " z nějakých důvodů na více místech požíváte titul profesora". Nemáte pro toto své tvrzení žádný důkaz, ale já ovšem mohu uvést opak.

V témže roce 1992, kdy vyšly Mé Vybrané kapitoly... vyšla další má publikace s názvem Komentáře. Politické analýzy z let 1990-1992 a do ní jsem sám napsal na zadní stranu obálky svůj portrét. V něm je uvedeno, cituji: " Doc. dr. Rudolf Kučera (1947) se po 17.listopadu 1989 jako první habilitoval na Karlově univerzitě v oboru politologie." Ani slovo tedy o nějakém profesorovi.

Jiný důkaz: v roce 1998 vyšla další moje kniha Omyly české transformace a na zadní straně obálky je opět můj životopis, který jsem tam sám napsal. Zde se znovu uvádí, cituji:

"Doc.dr.Rudolf Kučera se narodil..." a následuje přehled mých akademických pozic a publikací. Opět ani slovo o profesuře. A tak bych mohl pokračovat dál a dál, stručně řečeno, kde jsem já sám o sobě něco napsal, nikdy jsem neuváděl žádný titul, který jsem neměl. Pokud jsem někde v zahraničí uváděn s tímto titulem, je to věc příslušné redakce nebo vydavatele a ne mojí.

Vysvětlení ale možná existuje: pro většinu těchto lidí v zahraničí je patrně nepochopitelné, že člověk, který založil po sametové revoluci na Fakultě sociálních věd UK katedru politologie a poté Institut politologických studií, patří mezi jedny z nejznámějších českých politologů, habilitoval se v roce 1991, tedy již před 16 lety a 17 let působí pedagogicky v oboru politologie, v současné době na třech vysokých školách (Karlova univerzita, UJEP Ústí nad Labem a VSERS v Českých Budějovicích), publikuje ve Spojených státech, Německu, Maďarsku, Polsku a Rusku, není doposud profesorem. Tolik k této věci.

Druhé obvinění zní, že se angažuji v Sudetoněmeckém landsmanšaftu. Pravda je takováto: pochopitelně že jako český občan nejsem členem tohoto sdružení a nikdy jsem jím nebyl. Mám ovšem mezi sudetskými Němci řadu přátel ( i nepřátel) a již od dob disentu se snažím napomáhat smíření s těmi z nich, kteří se chtějí u nás angažovat v duchu kulturní spolupráce.

Nelze najít ani jeden doklad o tom, že bych se vyslovoval pro splnění nějakých politicko-majetkových požadavků této organizace. SKS-Informační středisko považuji za to, čím skutečně je a jak působí, totiž za malé kulturní středisko, které za celou dobu své existence pořádalo řadu kulturních akcí, přednášek renomovaných českých a německých osobností, bylo navštíveno řadou českých, německých a rakouských politiků a prostých občanů a při trvalém a pečlivém dohledu českých orgánů nebyl nikdy shledán důvod pro jeho zákaz. I když to čeští komunisté několikrát v parlamentu i jinde požadovali.

Ano, napomohl jsem při jeho vzniku, protože jsem byl a jsem přesvědčen, že tato forma komunikace mezi Čechy a sudetskými Němci je pro budoucnost našich vztahů lepší než politické iritace a konfrontace. Nikdy jsem z této kanceláře neměl ani korunu a nemám v ní ani žádný podíl *), který by kohokoli opravňoval mě obviňovat z nějakého podnikatelského záměru. A konečně třetí a pro mě osobně nejstrašnější nepravdivé obvinění, že údajně, jak Vy sám píšete "zřejmě popírám holocaust".

Začnu zcela osobní rovinou. Moje matka, paní Marie Kellersteinová, se musela celou dobu okupace skrývat před zatčením v jakémsi sklepě v Mladé Boleslavi. Celý svůj akademický život jsem vždy přednášel -- což mohou dosvědčit stovky mých studentů za 17 let -- o hrůzách nacismu a holocaustu. Jeden z mých stabilních kurzů na Karlově univerzitě byl a je " Vývoj evropského nacionalismu", kde učím o rasových teoriích, antisemitismu a o vývoji nacistických názorů na "konečné řešení židovské otázky", tedy na holocaust. Mé "dílo", jak píšete, jste nikdy nečetl, protože byste jinak našel celou řadu dokladů o tom, jak se k tragedii evropských Židů vyjadřuji.

Nepatřím ani k těm, kteří nějak srovnávají holocaust a vyhnání Němců po druhé světové válce, protože holocaust považuji za zločin, který nesnese žádné přirovnání. V časopise Střední Evropa, jehož jsem šéfredaktorem již 23 let, se nikdy ani jednou nepsalo jinak, naopak jsem v tomto časopise založil speciální rubriku Zecher, v níž se řadu let publikovaly články věnované holakaustu, které pak sloužily mimo jiné při výuce. I z tohoto důvodu je dlouholetým členem redakční rady prof. Alexander Fried z Tel Avivu, jehož stálých podnětů a podpory si redakce vysoce cení.

Kdybych Vás osobně znal, podal bych na Vás trestní oznámení za toto hnusné obvinění a buďte si jist, že bych uspěl. Za dané situace Vás pouze považuji za trapného denunciátora, který se snaží přesvědčit mé kolegy a přátele v Českém rozhlase, Radě vysokých škol a bůhví kam jste svůj dopis ještě poslal, že dělám něco co je v rozporu se zákony nebo jen dobrými mravy.

Smutné je, že s takovými nebo podobnými podlými obviněními jsem se nesetkal ani v době komunismu, přesto, že jsem vyjadřoval stále stejné názory. Tehdejší perzekuce mé osoby byla zkrátka snesitelnější než ta, po níž Vy voláte. Proto bych si přál, abyste si jednou skutečně přečetl alespoň některé ze stovek mých publikovaných článků, rozhlasových komentářů a několika knih a polemizoval s tím, co jsem v nich napsal a podepsal jsem se pod tím. Pak bych Vás začal považoval za demokraticky smýšlející osobu.

Doc. dr. Rudolf Kučera

19.března 2007

*) Pozn. red. Podle výpisu z Obchodního rejstříku ČR ZDE vlastní Rudolf Kučera v této instituci podíl jednoho procenta.

Rudolf Kučera vysvětluje, že tento svůj podíl loni převedl na Milana Kubese, jednatele SKS, ale že změna dosud nebyla provedena v Obchodním rejstříku.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce