6. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2007

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"

Letos v červenci ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret, v jehož důsledku -- pokud se nestane nic dalšího -- Ruská federace o půlnoci 12. prosince 2007 přestane být vázána Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Co tomu předcházelo a co bude následovat, ale také jaké jsou postoje Ruské federace k omezování strategických zbraní, v čem spočívají ruské návrhy na rozšíření spolupráce v oblasti protiraketové obrany a jaké výhrady má ruská vláda k uvažovanému rozmístění prvků protiraketové obrany USA v České republice a v Polsku, to byla témata rozhovoru, který našemu časopisu poskytl náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace, první náměstek ministra obrany Ruské federace, armádní generál J.N. Balujevskij. Důrazně přitom popřel jakoukoliv souvislost mezi vypovězením Smlouvy o KOS ze strany Ruské federace a americkými plány na rozmístění prvků systému protiraketové obrany USA v Evropě.

Přehled klíčových dohod o kontrole zbrojení ZDE

Tento článek vyšel v odborném měsíčníku ATM 11/2007 , který je v prodeji od pátku 2. 11.

Letos v polovině července Ruská federace pozastavila účinnost Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Jaké kroky Ruské federace je nyní možno očekávat v oblasti konvenčních ozbrojených sil?
Vyjasněme si nejprve pojmy. Ruská federace nepozastavila účinnost Smlouvy o KOS, ale jen informovala o svém úmyslu pozastavit plnění ustanovení Smlouvy v souvislosti s mimořádnými okolnostmi, které byly vyloženy v našem oznámení depozitáři a všem účastnickým státům.
Jak víte, 13. července 2007 ruský prezident podepsal dekret "O pozastavení platnosti Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a s ní spojených mezinárodních smluv Ruskou federací". Oznámení o tomto bylo předáno všem členských státům Smlouvy o KOS následujícího dne. Pokud mimořádné okolnosti, které Rusko deklarovalo, neztratí svou aktuálnost, účinnost Smlouvy o KOS a s ní spojených mezinárodních dohod a smluv tak bude pozastavena 12. prosince 2007 o půlnoci moskevského času, to jest 150 dní od převzetí tohoto oznámení depozitářem.
Smlouva o KOS, podepsaná v roce 1990, upravuje vztahy mezi vojenskými bloky -- NATO a Varšavskou smlouvou. Dnes neexistuje ani Sovětský svaz, ani Varšavská smlouva, ale Aliance se dále rozšiřuje, čímž překračuje limity dané ve Smlouvě. Na některé nováčky v NATO se přitom omezení daná smlouvou vůbec nevztahují. Současně se zachovávají křídelní limity pro území Ruska, které vznikly jako důsledek obav z dob "studené války" a jež jsou nyní překážkou našeho společného boje s terorismem.
Účastnické státy Smlouvy o KOS dodnes fungují podle dokumentu z dob "studené války" který neodpovídá vztahům, jež se vytvořily mezi státy ve světě obecně a v Evropě zejména. Neodpovídá ani zájmům národní bezpečnosti Ruska, na což jsme své partnery již dlouho a nejednou upozorňovali. Rusko vyvinulo maximum úsilí k napravení takovéto nenormální situace kolem Smlouvy.
V roce 1999 byla podepsána Dohoda o adaptaci Smlouvy o KOS, která do určité míry odpovídá nynější realitě. Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Ukrajina ji ratifi kovaly.
Pokud jde o další kroky Ruska, od 12. prosince tohoto roku nebudeme poskytovat informace vyžadované Smlouvou, přijímat a provádět inspekce. Zároveň se nebudeme cítit vázáni kvantitativními limity pro konvenční zbraně.
Chci ještě jednou podtrhnout: podpis dekretu prezidenta Ruska neznamenal zabouchnutí dveří k dialogu. Ty budou otevřené i po 12. prosinci. Rusko je připraveno pokračovat v práci na nalezení východiska z krize v různých formátech, včetně těch, které předpokládá Smlouva o KOS (Společná konzultační skupina, konference účastnických států), ale za určité podmínky -- a sice konstruktivní reakce našich západních partnerů. Rusko učinilo vše pro záchranu životaschopnosti Smlouvy o KOS a svoji polovinu cesty ušlo.
Ministr obrany Ruské federace A. Serdjukov ve svém projevu po jednání s ministrem obrany USA Gatesem řekl: "Je třeba prozkoumat perspektivu vypracování nové dohody v oblasti omezování strategických zbraní." Jaký přístup k této problematice je možno očekávat ze strany Ruska?
Řečeno několika slovy, přístup Ruska bude čestný a konstruktivní. Pokud bych to měl rozvést, pak připomenu, že v roce 2009 vyprší lhůta platnosti Smlouvy START. Tato smlouva je základní dohodou v oblasti odzbrojování, která předpokládá nejen snížení počtu strategických útočných zbraní, ale také bezprecedentní mechanismus kontroly a výměny informací.
Nehledě na to, že smlouva START již svoji historickou úlohu splnila, už nyní vyvstává otázka: a co dál? Jak zajistit kontinuitu procesu odzbrojování a předvídatelnost rozvoje strategických arzenálů Ruska a USA v dohledné perspektivě?
Ruská federace považuje za nezbytné zachování jednotlivých ustanovení smlouvy START, která napomáhají k upevňování opatření směřujících k budování důvěry a kontroly v oblasti strategických zbraní a především reálně omezují kvantitativní parametry strategických útočných zbraní (mezikontinentálních balistických raket, raket odpalovaných z ponorek, těžkých bombardérů) a na nich umístěných bojových hlavic, a také obsahují zřeknutí se jejich rozmísťování za hranicemi národního teritoria. Je třeba vyloučit možnost, aby si smluvní strany při omezování zbraní zachovaly jakýkoliv potenciál návratu do původního stavu. To bude skutečný mezinárodněprávní mechanismus zajištění záruk toho, že Rusko ani Spojené státy nebudou zvyšovat počty strategických nosičů jaderných zbraní.
Procedury výměny dat, předávání informací o startech raket a telemetrických informací mohou být upřesněny tak, aby odpovídaly novým podmínkám, a zachovány.
Nová smlouva podle našeho názoru musí zajistit srovnatelnost a předvídatelnost rozvoje strategických arzenálů Ruska a USA v dohledné budoucnosti a nahradit jak smlouvu START, tak v budoucnu smlouvu SORT. Jako nejpřijatelnější se jeví to, že v nové smlouvě budou využita ta ustanovení smluv START a SORT, která odpovídají zájmům Ruska a USA.
Pokud jde o formu stvrzení nové dohody, jsme pro právně závazné ujednání v podobě samostatného mezinárodně právního aktu. Navrhovaný přístup umožní vyloučit deklarativní charakter dosažených řešení a učinit proces dalšího omezování jaderných zbraní účinným a životaschopným.
Rusko i Spojené státy v průběhu plnění ustanovení Smlouvy START významně (několikanásobně) snížily své strategické útočné arzenály. Není sporu o tom, že mír se upevnil. Nicméně v důsledku toho se relativní síla jaderných potenciálů ostatních členů "jaderného klubu" zvýšila. Chci využít této příležitosti a položit váženým čtenářům časopisu ATM otázku: Co myslíte, není na čase, aby i ostatní členové "jaderného klubu" na sebe vzali závazky k omezování svých jaderných potenciálů?
Během schůzky prezidentů Ruské federace a USA letos v červenci Vladimír Putin navrhl rozšíření spolupráce v oblasti protiraketové obrany, včetně vytvoření Střediska výměny informací v Moskvě a v jednom z evropských hlavních měst států NATO. Jak bychom si měli v praxi představit fungování takovéhoto střediska?
Domnívám se, že nejprve je třeba připomenout podstatu iniciativ prezidenta Ruské federace. V. V. Putin navrhl, aby v Moskvě bylo vytvořeno středisko výměny informací o zjištěných startech raket. Analogické středisko by mohlo vzniknut v některé z evropských metropolí, například v Bruselu. Zásadní podmínkou návrhu ruského prezidenta je, že tato střediska musí být vytvořena místo amerických úderných prostředků v Polsku a radiolokační stanice v České republice a ne jako jejich doplněk. Hlavním konstruktivním prvkem dnešních ruských návrhů je připravenost předávat údaje z již fungujícího radiolokátoru systému výstrahy před raketovým útokem v Gabale a perspektivně také z radarové stanice nové generace, která je v současné době budována v Armaviru.
Zmíněné radary jsou schopny nepřetržitě monitorovat situaci ve vzdušném a kosmickém prostoru nad územím států Blízkého a Středního východu. Ani jeden start rakety s dosahem přes 500 km jim neunikne. O tom se mohli přesvědčit američtí experti při návštěvě radaru v Gabale 18. září letošního roku. Technická stránka předávání a analýzy dat z radarů je poměrně jednoduchá. Získané informace mohou být předávány v digitální podobě a bude možno je zobrazit a zpracovávat prakticky na libovolném počítači.
Vzniká otázka, jaké konkrétní údaje mohou být předávány ruskými radarovými stanicemi do střediska výměny informací o zjištěných startech raket. Odpověď je následující. Za prvé, hodnověrná informace o tom, že zkouška byla provedena, čas a místo startu a dopadu rakety nebo její hlavice. Tato informace poskytne možnost reálně stanovit, zda oznámení o provedených startech raket odpovídají skutečnosti nebo jde o pouhý prvek vlastní reklamy.
Za druhé, identifi kace typu odpálené rakety, tj. zda je tato raketa kosmickým nosičem, nebo zda se jedna o balistickou raketu. Za třetí, parametry dráhy letu rakety (rychlost a výška) změřené s dostatečnou přesností, fakt oddělení hlavice nebo jiných prvků konstrukce rakety. Přičemž parametry trajektorií se mohou shromaždovat a dále využívat k provedení srovnávací analýzy s následujícími starty a k upřesnění charakteristik raket a toho, co nesou.
Tyto údaje mají rozhodující význam pro vytváření objektivních hodnocení úrovně reálné a nikoli smyšlené raketové hrozby. Přičemž pokud tyto údaje budou přicházet nepřetržitě, a právě tak by předpokládané středisko výměny dat mělo pracovat, pak také hodnocení raketové hrozby budou adaptivní a všichni účastníci zainteresovaného protiraketového "poolu" budou moci disponovat jak dostatečnými podklady, tak také časem k přijetí odpovídajících opatření.
Na závěr bych chtěl ještě jednou zvláště zdůraznit -- ruské radary a údaje z nich získané nemají být doplněním objektů protiraketové obrany USA v Evropě, jejichž rozmístění je plánováno. Jsem přesvědčen o tom, že není nezbytně nutné rozmísťovat radar v Česku, neboť úkoly odhalování startů raket mohou plnit ruské radary v Gabale a v Armaviru. Mimochodem to potvrzují i výsledky výzkumů provedených americkými vědci T. Postolem a J. Louisem, které byly předloženy americkému Kongresu.
Hlavním úkolem moskevského a dalších evropských center by tak bylo získávání informací v reálném čase a vyhodnocování startů raket z jižního a jihovýchodního směru, což umožní včas reagovat na libovolné hrozby a poskytne záruky bezpečnosti nejen USA a Rusku, ale i celému evropskému kontinentu.
Nehledě na "odvážný strategický návrh Ruské federace" prezident Bush stále trvá na snahách rozmístit na území České republiky a Polska americké vojenské základny. Sergej Ivanov řekl, že v takovém případě RF přijme adekvátní odvetná opatření, například takové, jakým by bylo rozmístění raket v Kaliningradské oblasti. Můžete říct, jaké vojenské jednotky jsou tam dislokovány nyní a co lze očekávat?
Prvky protiraketové obrany Spojených států amerických v Evropě -- to je hrozba pro Ruskou federaci a její potenciál zadržování. O tom jsme nejednou mluvili na všech úrovních. Ruská federace přirozeně bude nucena přijmout adekvátní opatření.
Jaká? Jejich seznam může být velmi různorodý, včetně vývoje nových typů raketových systémů či plánů na použití již existujících zbraňových systémů pro tyto účely. Vše bude záviset na vývoji situace.
My vojáci budeme na základě analýzy této situace vypracovávat všechna možná protiopatření, která jsou potenciálně v našem arzenálu.
Zároveň velmi dobře chápeme, že taková opatřeni jako rozmísťování raketových systémů v západních oblastech Ruské federace jsou pro naše evropské sousedy citlivá. Možná i to je jeden z důvodů rozmísťování prvků PRO USA v Evropě, včetně České republiky -- vrazit mezi Rusko a jeho evropské sousedy "protiraketový klín" a tím zároveň narušit existující systém bezpečnosti na evropském kontinentě a ve světě. To není naše volba.
Ruské, jak jste uvedl, "odvážné strategické návrhy" -- to je právě konstruktivní alternativa vzniku nových dělicích čar v Evropě v podobě třetí oblasti dislokace prvků strategické PRO USA. Tak si tyto návrhy vyslechněme a pochopme je.
Pokud jde o ruská vojska v Kaliningradské oblasti, dnes jsou tam dislokovány především síly (jednotky) Baltské flotily.
Existuje souvislost mezi americkými snahami v oblasti strategické protiraketové obrany a ruským pozastavením Smlouvy o KOS? Lze tento krok Ruské federace považovat za první na cestě k asymetrické odpovědi, o níž v minulosti několikrát padla zmínka?
Nejednou jsem říkal západním partnerům, i prostřednictvím sdělovacích prostředků, že neexistuje a ani nemůže existovat souvislost mezi americkými plány na rozmístění prvků strategické protiraketové obrany v Evropě a pozastavením účinnosti Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Ruskou federací. Ano, jsou to dva problematické, ale různé směry ve vojenské oblasti.
Smlouva o KOS se vztahuje na pět kategorií konvenčních zbraní, mezi něž PRO a tím spíše strategické zbraně nepatří.
Rusko se po mnoho let snažilo narovnat situaci kolem Smlouvy o KOS, ale všechny naše pokusy narážely na nekonstruktivní pozici států NATO. Nejednou jsme upozorňovali západní partnery na to, že naše trpělivost není nevyčerpatelná. Oni nás však neslyšeli a zřejmě ani slyšet nechtěli. V KOS je řada ustanovení, která umožňují každému účastníkovi hájit své národní zájmy -- od předložení problémů, jež vyvolávají znepokojení, Společné konzultační skupině až po svolání mimořádné konference a odstoupení od Smlouvy v případě výjimečných okolností, které by tyto zájmy ohrožovaly. Dnes tento okamžik nastal a Ruská federace pozastavuje účinnost Smlouvy od 12. prosince s tím, aby ostatní účastnické státy měly čas na to, zvolit správnou cestu k záchraně, dá se říci, umírající Smlouvy.
Pokud jde o problematiku PRO, Ruská federace po řadu let vystupuje proti rozmísťování systémů protiraketové obrany ve světě. Negativní postoj k rozmísťování takovýchto systémů ve velkém měřítku není až výsledkem dnešního dne. V roce 1972 SSSR a USA podepsaly Smlouvu o omezení protiraketové obrany (pozn. red.: ABM), která byla podle obecného mínění po mnoho let "úhelným kamenem" strategické stability ve světě a byla základem celé série dalších smluv o omezování strategických útočných zbraní. My jsme důsledně hájili nezbytnost zachování této smlouvy a nakonec jsme s politováním přijali rozhodnutí Spojených států o jednostranném odstoupení od ní.
Podstata protiraketové obrany, která byla uznána jako destabilizující v době "studené války" a vedla Sovětský svaz a Spojené státy k tomu, aby omezily její budování, se dnes nijak nezměnila. Přítomnost takovéhoto systému dává zemi, která jej vlastní, iluzi bezpečí, iluzi nezranitelnosti vůči odvetě. Takováto situace je potenciálně nebezpečná. V roce 2000 bylo odstoupení od Smlouvy ABM Spojenými státy zdůvodňováno nezbytností obrany národního teritoria před útokem raket tzv. rogue states (v terminologii vlády USA). Tehdy byly uváděny Írán a Severní Korea. Zatímco důkazy o existenci raketového programu v KLDR již jsou, raketový program Íránu je zcela hypotetický. Řeči o tom, že Írán vyvíjí rakety mezikontinentálního doletu -- to je fantazírování, přičemž nikoli vědecké. Nicméně na základě těchto smyšlených a hypotetických raketových hrozeb USA vybudovaly protiraketovou základnu na Aljašce a dnes vedou intenzívní jednání s Polskem a vaší zemí o vytvoření oblasti dislokace prvků systému protiraketové obrany v Evropě.
Odborníkům je jasné, že na všechny prvky systému PRO Spojených států nelze nahlížet izolovaně. Evropa, Aljaška, námořní komponenty PRO, kosmické systémy zjišťování, řízení a spojení -- to všechno jsou prvky amerického globálního systému protiraketové obrany. Při tom není důležité, jaký počet protiraket je v té či oné oblasti rozmístěn. Prioritní význam má skutečnost, že kolem území Ruska je vytvářena globální infrastruktura PRO, která může být relativně snadno posílena na základě čistě výhradního rozhodnutí amerického vojensko-politického vedení o dalším rozmísťování či přemístění antiraket.
A to, že se všechny tyto protiraketové "přípravy" uskutečňují nyní, kdy neexistují antagonistické rozpory mezi našimi státy, funguje mechanismus součinnosti a konzultací mezi Ruskem a USA, Ruskem a NATO, a v rámci dohod o strategickém odzbrojování pokračuje snižování jaderných arzenálů, nás velmi znepokojuje.
Chci ještě jednou zdůraznit, spojování ruského úmyslu o pozastavení platnosti Smlouvy o KOS s americkými snahami v oblasti strategické protiraketové obrany je provokací s cílem zkompromitovat Rusko v očích evropské a světové veřejnosti.

 

Přehled klíčových dohod o kontrole zbrojení

Řada mezinárodních i bilaterálních dohod v oblasti kontroly zbrojení, zmíněných v rozhovoru s náčelníkem Generálního štábu Ruské federace Jurijem Balujevským, sice je všeobecně známá, ale v širším povědomí často chybí jejich přesnější obsah či zařazení do kontextu. Pro osvěžení paměti a snadnější orientaci přinášíme následující stručný přehled. S výjimkou Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, o kterou ovšem v rozhovoru šlo především, se jedná o dohody mezi bývalým Sovětským svazem (později Ruskou federací) a Spojenými státy týkající se oboustranného omezování jejich strategických i nestrategických jaderných arzenálů.

KOS - Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE) byla podepsána 19. listopadu 1990 dvaadvaceti členskými státy NATO a Varšavské smlouvy. Ratifi kována byla posléze 30 státy (po rozpadu SSSR a rozdělení Československa) a v platnost vstoupila 17. července 1992. Tato smlouva stanovila pro každou ze skupin států organizovaných v NATO a Varšavské smlouvě početní stropy u pěti hlavních druhů výzbroje. Definovala fáze snižování počtů výzbroje podle stanovených národních limitů, limity výzbroje v jednotlivých geografických zónách, stanovila pravidla výměny podrobných údajů a notifikací o struktuře ozbrojených sil a výzbroji a definovala také systém inspekcí. Dohodnut byl také systém pravidel, procesů a právních ustanovení a závazků, včetně např. práva na odmítnutí inspekce, a postupy likvidace výzbroje.

Smlouva umožnila na evropském území v prostoru od Atlantiku po Ural snížením úrovní dosáhnout rovnováhy ozbrojených sil dvou skupin států organizovaných v NATO a Varšavské smlouvě.

V červenci tohoto roku Rusko oznámilo úmysl pozastavit plnění této smlouvy. Pokud se situace nevyřeší, 12. prosince 2007 Rusko přestane ustanovení této smlouvy dodržovat.

Text smlouvy v češtině ZDE

Dokumenty a text smlouvy CFE v angličtině ZDE

KOS II - Agreement on Adaptation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe -- CFE II

Dohoda o adaptaci Smlouvy o KOS v Evropě (Agreement on Adaptation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe -- CFE II) byla podepsána 19. listopadu 1999 na istanbulském summitu OBSE 30 státy. Tato dohoda mimo jiné nahrazuje do té doby uplatňovaný systém zón a skupin Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě na individuální stropy výzbroje pro každý stát. Lépe odráží situaci v Evropě po geopolitických změnách poslední dekády minulého století. V platnost vstoupí, pokud ji ratifi kují všechny signatářské státy. Zatím tak učinilo Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Ukrajina.

Text smlouvy CFE II v angličtině ZDE

SALT

Jednání známá jako SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) byla zahájena v listopadu 1969 v Helsinkách. Jejich výsledkem byla v květnu 1972 jednak Smlouva ABM (viz dále), jednak tzv. Prozatímní dohoda (Interim Agreement), jíž se obě strany zavázaly, že nebudou budovat nová sila pro mezikontinentální balistické rakety a nebudou "významně" rozšiřovat ta stávající. Dohoda také omezovala počty balistických raket odpalovaných z ponorek a počty ponorek s těmito raketami. Vypršela 3. října 1977. 18. června 1979 Leonid Brežněv a Jimmy Carter ve Vídni podepsali Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní (SALT II), která stanovovala další omezení jaderných arzenálů (oproti SALT I se týkala i strategických bombardérů). V prosinci 1979 však nebyla ratifi kována americkým Kongresem v důsledku sovětské invaze do Afghánistánu, takže nikdy nevstoupila v platnost. V 80. letech pak byla nahrazena jednáním START I.

Dokumenty smlouvy SALT v angličtině ZDE

ABM - Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM

Smlouva mezi SSSR a USA o omezení systémů jejich protiraketové obrany (Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM) byla podepsána 26. května 1972 s platností na 30 let. Americkou stranu zastupoval Nixon, sovětskou Brežněv. 13. června 2002 ji Spojené státy jednostranně vypověděly.

Každá z obou zemí podle této smlouvy mohla mít dvě lokality, kde by byly umístěny národní systémy protiraketové obrany; jedna z těchto lokalit měla být určena pro hlavní město a jedna pro sila s mezikontinentálními balistickými raketami.

Protokol z roku 1974 pak počet těchto míst redukoval na jedno. V Sovětském svaze to byla Moskva, ve Spojených státech letecká základna Grand Forks v Severní Dakotě.

V březnu 1983 Ronald Reagan oznámil záměr podporovat výzkum s cílem vytvořit systém protiraketové obrany, známý pod označením Strategická obranná iniciativa (Strategic Defense Initiative, SDI). Reagan deklaroval, že jde o obranný systém, kteří dále sníží možnost vzájemného zničení. Sovětský svaz měl dokonce získat přístup k této technologii. Program SDI však nepřinesl očekávané výsledky a proto byl utlumen. 13. prosince 2001 George Bush oznámil, že Spojené státy od smlouvy odstupují. Po uplynutí šestiměsíční lhůty toto rozhodnutí vešlo v platnost. Argumentem byla nutnost testovat a budovat omezenou Národní protiraketovou obranu na ochranu Spojených států před jaderným vydíráním některého z "rogue states".

Dokumenty smlouvy ABM v angličtině ZDE

INF - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty

Smlouva o úplné likvidaci raket středního doletu (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) byla podepsána 8. prosince 1987. Sovětský svaz zastupoval Michail Gorbačov, Spojené státy Ronald Reagan. Zahrnovala především zničení sovětských raket SS-20, amerických Pershing 2 a řízených střel s plochou dráhou letu odpalovaných ze země s dosahem od 500 až do 5000 kilometrů. Smlouva vstoupila v platnost 1. června 1988. Závazky obou stran byly splněny k 1. červnu 1991. Po rozpadu Sovětského svazu byla smlouva změněna na multilaterální (USA, Ruská federace, Bělorusko, Kazachstán a Ukrajina). Zákaz raket středního doletu má neomezenou platnost.

Text smlouvy v angličtině ZDE

START - (Strategic Arms Reduction Treaty, START 1

Smlouva o snížení a omezení strategických útočných zbraní mezi USA a SSSR (Strategic Arms Reduction Treaty, START 1) byla podepsána 31. července 1991, necelý půlrok před rozpadem Sovětského svazu. Spojené státy zastupoval George Bush (starší), Sovětský svaz Michail Gorbačov,. Do konce roku 2001 na jejím základě došlo k likvidaci 80 procent všech tehdy existujících strategických jaderných zbraní. Po 18 měsících, 3. ledna 1993, ji nahradila smlouva START 2, kterou podepsali prezidenti Bush a Jelcin. Ta určuje, že každá z obou velmocí dále sníží počet jaderných hlavic tak, aby se do roku 2003 jejich počet zredukoval na 3000 až 3500, a zcela zlikviduje všechny mezikontinetální balistické střely s jadernými hlavicemi. Na žádost Moskvy se termín posunul na rok 2007. Platnosti Smlouvy START vyprší 5. 12. 2009.

Dokumenty smlouvy START I v angličtině ZDE

Dokumenty smlouvy START II v angličtině ZDE
Dokumenty smlouvy START III v angličtině ZDE
Dokumenty smlouvy START IV v angličtině ZDE

SORT - Strategic Offensive Reduction Treaty

Smlouva o omezení strategických útočných potenciálů (Strategic Offensive Reduction Treaty, SORT) je bilaterální smlouva mezi USA a RF, kterou podepsali 24. května 2002 prezidenti Bush (mladší) a Putin. Obě strany se dohodly na omezení svých jaderných arzenálů na 1700 až 2200 bojových hlavic v operačním rozmístění. Smlouva vstoupila v platnosti 1. června 2003 a vyprší 31. prosince 2012. Smlouva neobsahuje žádná ustanovení týkající se verifi kace; omezení nemusí být trvalé a nevratné (přebytečné hlavice nemusí být zničeny). Poněkud paradoxní je, že redukce mají být dokončeny k 31. prosinci 2012, což je zároveň datum, kdy smlouva vyprší, pokud se obě strany nedohodnou na jejím prodloužení.

Dokumenty smlouvy SORT v angličtině ZDE

Další informace: ATM 7/2007 a 8/2007 armscontrol.org, FAS, Wikipedia

Texty, dokumenty a průběh jednání o kontrole zbrojení ZDE

Texty bilaterálních smluv v anličtině ZDE
Texty mezinárodních smluv v anličtině ZDE
Texty mezinárodních smluv v češtině ZDE
                 
Obsah vydání       6. 11. 2007
6. 11. 2007 Obsedantní potřeba žáka Nečase Bohumil  Kartous
6. 11. 2007 Zbigniew Brzezinski: Útok proti Íránu by ponořil USA na dvacet let do bažiny Greg  Evans
6. 11. 2007 Nord Stream vstupuje do Evropy
6. 11. 2007 Mušarraf brutálně potlačuje opozici, Západ požaduje zrušení výjimečného stavu, ale ne moc silně
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"
6. 11. 2007 Hřeb drží podkovu...
6. 11. 2007 Itálie bude deportovat Rumuny
6. 11. 2007 Tři roky po absolutoriu vysoké školy mají ženy o 1000 liber nižší plat než muži
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Desátý listopad a jeho aktéři Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 11. 2007 Zavedení přímé demokracie by byl důvod k emigraci Boris  Cvek
6. 11. 2007 Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Kauza Králík Markéta  Sulovská
6. 11. 2007 Letní filmová škola: plivat netřeba Ondřej  Čapek
6. 11. 2007 Králík není ochoten přiznat svou odpovědnost
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
6. 11. 2007 Paulczyňski se ozval: vzpoura velkého bílého hňupa proti neprávem preferovaným černým menšinám Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Je či není Jiří Lábus kolaborant? A kontext americké zahraniční politiky Petr  Nachtmann, Martin  Benc
6. 11. 2007 Major Zeman a epizoda "Mimikry"
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 'Můj milostivý pane a otče!'
6. 11. 2007 O smrti a živote potom Karol  Dučák jr.
6. 11. 2007 Buďme sexuálně hodní Sandra  Wain
6. 11. 2007 Všeobecný základní příjem jako zdanění kapitalismu Martin  Brabec
6. 11. 2007 Nemusí na sobě nechat dříví štípat
6. 11. 2007 Taky budu důchodcem
6. 11. 2007 O týraných dětech
5. 11. 2007 Benešová bije na poplach: Vesecká chce sledovat novináře pomocí BIS Marie  Benešová
5. 11. 2007 My, lid a sedmdesát procent Jindřich  Kalous
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě RSS 2.0      Historie >
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"   
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska   
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě   
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná   
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
31. 7. 2007 Má americká protiraketová obrana zlikvidovat po preventivním jaderném útoku USA poslední ruské a čínské střely?   
19. 7. 2007 Rusko odmítá účast na mimořádném zasedání Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě   
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
17. 7. 2007 Evropa a konvenční ozbrojené síly I.: Od Helsinek po Vídeň Zdeněk  Brousil