31. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 7. 2007

Je správné, pokud práva občanů omezují moc lékařů

Příspěvek "Tvrzení o znepokojivém stavu lidských práv v psychiatrických ústavech se neopírá o pravdivé údaje" polemizuje s doporučeními Výboru pro lidská práva při OSN, které se týkají psychiatrie. Tisková zpráva Ligy lidských práv a MDAC samozřejmě pouze veřejnosti přiblížila některá z doporučení Výboru v kontextu lidskoprávních problémů, kterými se dlouhodobě zabýváme.

Reakce autora výše zmíněného textu zcela pomíjí podstatu adresovaného problému a pouze poukazuje na to, co Výbor samozřejmě ví: dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb. musí být pro nedobrovolné držení v léčebně splněny 2 důvody -- osoba musí "jevit známky duševních choroby" a musí být "nebezpečná sobě nebo svému okolí". Výbor nezpochybnil druhou podmínku, zabýval se však jen tím, kde je problém: např. judikatura Evropského soudu pro lidská práva hovoří o tom, že diagnóza duševní poruchy musí být nepochybně prokázána (nestačí tedy, že "osoba jeví známky duševní poruchy", jak zní česká úprava).

Právě znění zákona a zejména pak jeho formalistická a nedostatečná interpretace soudy vede k tomu, že osobní integrita lidí je narušována tím, že jsou drženi v psychiatrickém zařízení a léčeni proti své vůli, přestože nikoho neohrožovali a nechtěli ani spáchat sebevraždu. Formulace "jeví známky duševní poruchy" totiž může odpovídat řadě situací, kdy se člověk rozčílí nebo je vyveden z míry. Ve srovnání se zahraničím je zarážející nefunkčnost soudního přezkumu, který by měl plnit funkci záruky proti nezákonné hospitalizaci. Jak jsme zjistili ze statistik samotného soudu, např. Obvodní soud pro Prahu 8 v roce 2005 ve všech 797 případech, kterými se zabýval, přijetí pacienta proti jeho vůli schválil (podobně dopadlo 858 řízení v roce 2006).

Síťová lůžka prý potřebujeme, slyšíme již řadu let. V uplynulých letech jsme to slyšeli i z úst zástupců ministerstva práce a sociálních věcí -- a přesto nový zákon o sociálních službách již jejich používání od tohoto roku neumožňuje. Potřebujeme je prý alespoň na psychiatrii -- pak je ale zarážející, že se bez nich obejdou nejen ve většině Evropy, ale již i v některých českých psychiatrických léčebnách... Problém je však skutečně jinde.

V řadě západních zemí proběhla v minulém století transformace psychiatrických služeb, v rámci které byla velká psychiatrická zařízení ve značné míře nahrazena specializovanými službami v komunitě tak, aby služba, kterou občan dostává, byla co nejméně restriktivní a nevytrhávala člověka tolik z jeho sociálního prostředí. Systém musíme změnit a nelze se přitom stále vymlouvat na nedostatek peněz. Jde ale také o to, kam mají peníze směřovat. Kupříkladu Bohnická léčebna pro jejich úsporu zatím raději omezuje provoz preventivně zaměřeného Centra krizové intervence, což je cesta špatným směrem.

Při projednávání v Ženevě experti Výboru na více místech poukázali na to, že v českém zdravotnictví zřejmě není něco úplně v pořádku -- máme zde protiprávní sterilizace, omezující prostředky, které nejsou regulovány zákonem, problémy s nadužíváním zbavování způsobilosti k právním úkonům... Chybí zde kvalitní vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti lidských práv a rovného přístupu k občanům. Čeští lékaři, včetně psychiatrů, si budou postupně muset zvyknout na to, že jejich moc nad občany v budoucnu bude omezenější. To se samozřejmě řadě z nich nelíbí. Cesta z postsovětského paternalistického systému zdravotnické a psychiatrické péče tak bude ještě dlouhá a trnitá.

Autor působí jako právník Centra advokacie duševně postižených (MDAC) a Ligy lidských práv.

                 
Obsah vydání       31. 7. 2007
31. 7. 2007 Má americká protiraketová obrana zlikvidovat po preventivním jaderném útoku USA poslední ruské a čínské střely?
31. 7. 2007 Nesmyslné zkreslování informací v ČRo 6 - proboha, proč?
31. 7. 2007 Amerika prodá na Blízký východ obrovské množství zbraní
31. 7. 2007 Česká média zkreslila informace o postoji nového britského premiéra v USA
31. 7. 2007 Nerozborné bratrství
31. 7. 2007 Je to jiné, než když tam byl Blair
31. 7. 2007 Zmatek v překladech anebo "jemné rozdíly"? Štěpán  Kotrba
31. 7. 2007 Zemřel Michelangelo Antonioni
31. 7. 2007 V hlavní roli dotace. Anebo Kalousek? Lukáš  Jelínek
31. 7. 2007 Lidská komedie o létajích vepřích, plkajících vrabcích a všech ostatních Bohumil  Kartous
31. 7. 2007 Bylonebylo Bohumil  Kartous
31. 7. 2007 Nežijeme (nejednou) "mimo mísu"?¨ Miloš  Dokulil
31. 7. 2007 Jak racionalizovat podnikání žen: k plotně s nimi ! Anna  Čurdová
31. 7. 2007 Západ Bohuslav  Binka
31. 7. 2007 Duchovní delimitace Michal  Kuklík
31. 7. 2007 Když stůl kulhá aneb prokletí mediální nezodpovědnosti Jan  Motal
31. 7. 2007 Jen dočasný mráz mezi Moskvou a Londýnem? Jiří G. Müller
31. 7. 2007 Německá vláda se rozhodla privatizovat železnici Richard  Seemann
31. 7. 2007 Referendum? I kdyby byla většina pro radar! Jakub  Rolčík
31. 7. 2007 Myšlenka dne (včerejšího): Dosti Nicolase
31. 7. 2007 Po nás potopa -- aneb odpověď panu Cieslarovi Pavel  Čámský
31. 7. 2007 Chci hlasovat proti radaru, prostě protože se mi nelíbí. Mám na to právo
31. 7. 2007 Je správné, pokud práva občanů omezují moc lékařů David  Zahumenský
31. 7. 2007 Ještě naposledy o Libyi Petr  Wagner
30. 7. 2007 Neschovávejme své názory za referendum Jiří Š. Cieslar
30. 7. 2007 Já jsem na to káp... Jaroslav  Klíma
30. 7. 2007 Chci se stát opavským Žibřidem Talmanem Petr  Nachtmann
30. 7. 2007 Klvaňa - Člověk s komunikačními schopnostmi té nejvyšší úrovně Jan  Raszyk
30. 7. 2007 České zdravotnictví: šetření na úkor pacientů
30. 7. 2007 J. S. Bach zdarma
30. 7. 2007 Soumrak utopií (prvá část) Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 7. 2007 Překvapení! Český tisk ignoruje Topolánkovo lhaní v parlamentě
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
31. 7. 2007 Je správné, pokud práva občanů omezují moc lékařů David  Zahumenský
30. 7. 2007 Tvrzení o znepokojivém stavu lidských práv v psychiatrických ústavech se neopírá o pravdivé údaje Ivan  David
30. 7. 2007 Záhumenský to ví   
27. 7. 2007 Nejvýznamnější orgán pro lidská práva s celosvětovou působností po druhé kriticky posoudil situaci v Česku   
24. 7. 2007 Rowlingová je nána... Martina  Dostálová
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách   
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?   
19. 12. 2006 Odvolací soud potvrdil právo na přístup do zdravotnické dokumentace   
28. 4. 2006 Soud přiznal pacientce právo na vydání kopie zdravotnické dokumentace   
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení   
31. 8. 2005 Klavírista a mediální pábení o psychiatrii Ivan  David
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče   
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba