21. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2008

Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu

Ve nejvlivnějším medicínském časopise na světě New England Journal of Medicine (vědecké časopisy se bodují podle toho, kolikrát byly citovány, čili podle svého přínosu pro vědeckou diskusi -- v žebříčku medicínských časopisů je na prvním místě NEJM s 51 body a na druhém místě Lancet s 26 body) vyšly v lednu dva zajímavé články o americkém zdravotnictví. Rád bych je zde shrnul pro čtenáře Britských listů.

Autor prvního článku L. D. Brown začíná údivem nad tím, že přes všechny už 40 let se opakující předpovědi se americké zdravotnictví dosud nezhroutilo. Následuje diagnóza, která není zdaleka lichotivá: 47 milionů Američanů je mimo lékařskou péči (a každý rok o milion víc), americký systém je drahý (přepočítáno na hlavu dvakrát dražší než francouzský) a vlastně se nejedná ani o žádný systém, nýbrž o změť různých prvků. Slabá stránka této diagnózy spočívá v tom, že se soustředí pouze na veřejný a soukromý sektor, zatímco třetí významný pilíř amerického zdravotnictví, tzv. safety net, bývá zanedbáván a nepochopen.

Safety net představuje skupinu rozmanitých zařízení, placených z nejrůznějších zdrojů (asi nejvýstižnější český výraz by byl "dobročinný") a poskytuje nutnou zdravotní péči i těm, kdo jsou z normálního, tj. placeného zdravotního systému, vyloučeni. Tyto instituce žijí na hraně svých finančních možností, ale daří se je udržovat při životě. Ačkoli safety net negarantuje kvalitní péči zejména pro těžce nemocné pacienty, kteří potřebují hospitalizaci a specialisty, přece dává americkému systému podivnou a jinak nepochopitelnou stabilitu.

Na rozdíl od jiných rozvinutých národů, Američané nechali otázku přístupnosti péče jasně na dobrovolnosti, čehož negativní důsledky snižuje charita, a roli státu (federální vlády) vidí spíš v podpoře výzkumu a vysokých standardů medicíny (historicky to začíná tzv. Flexnerovou zprávou a pokračuje rozvojem National Institute of Health, jenž představuje dnes asi největší grantovou instituci na světě). Autor článku se domnívá, že i když existují ostré požadavky na přehodnocení role státu, šance na změnu je malá, protože americký zdravotní systém je silně spojen s americkým způsobem myšlení: "Nothing in today's strategic portfolio holds so much promise of disrupting these formidable medical-cultural continuities, so reformers cannot plausibly promise substantial new efficiencies and savings."

Na druhou stranu potřebu nějaké reformy cítí všechny relevantní složky zdravotního systému. Dokonce i ti, kdo se proti reformě vymezovali nejvíce ("business, insurance, and providers"), jsou ochotni na reformu přistoupit za určitých podmínek: nebudou nést náklady, nedojde k posílení role vlády a jejich agenda bude mít prioritu. Případní reformátoři se budou muset s těmito požadavky vyrovnat. Budou tak muset zřejmě rezignovat na vytvoření systému a soustředit se na práci se současným ne-systémem.

Hlavní naděje reformátorů musí spočívat v posunu veřejného mínění a v politickém úspěchu aktivistů a reformně uvažujících lídrů. Historie nás ovšem učí, že ani politická změna není zárukou reformy. Franklin Roosevelt odmítl zahrnout národní zdravotní pojištění do svého (levicově orientovaného) programu New Deal. Neudělal to ani prezident Johnson a ani pak, v roce 1993, kdy se zdálo, že opravdu nadešel čas pro reformu, snahy nebyly úspěšné.

Stabilita amerického zdravotního systému je podceňována a není vůbec jasné, jak by měl být vlastně reformován, jak dosáhnout zdravotní péče pro všechny, jak zeštíhlit rozpočet a jak to vše politicky prosadit. Tak uzavírá své úvahy doktor Brown v lednovém NEJMu.

Někdy příště se vrátím k článku druhému.

Odkaz na první článek: ZDE

Co je Flexnerova zpráva: ZDE

NIH: ZDE

                 
Obsah vydání       21. 2. 2008
21. 2. 2008 Srbové podpálili americké velvyslanectví v Bělehradě
21. 2. 2008 Británie se skutečně podílela na amerických letech se zajatci do zahraničí
21. 2. 2008 Čína obvinila Spojené státy, že používají dvojí metr
20. 2. 2008 Paranoidní vize dle čtenáře, realita dle autora Štěpán  Kotrba
21. 2. 2008 Ministerstvo vnitra sleduje Britské listy Milan  Valach
21. 2. 2008 Znovuzrození levice II. Milan  Valach
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích
21. 2. 2008 Marketingový kýč obalující prázdno Bohumil  Kartous
21. 2. 2008 Finanční příspěvky na Britské listy
21. 2. 2008 To, co je zločinem u nepřítele, je ctností u nás Lukáš  Lhoťan
21. 2. 2008 Čas na rozšiřování úvěrů a na splacení dluhů, aneb O tom, jak je obtížné rozumně jednat Uwe  Ladwig
21. 2. 2008 Problematika sebeurčení a rozdíl mezi osvobozeneckým bojem a separatistickým terorismem Jana  Ridvanová
19. 2. 2008 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu, "humanitárním bombardování" Srbska a etnickém očišťování Balkánu vojsky NATO
21. 2. 2008 Dvojí život Olgy Čechovové Josef  Brož
21. 2. 2008 14 Elizabeth Barrett Browningová
21. 2. 2008 Budou nám naše vláda a poplatná média opět lhát?
20. 2. 2008 Obrana před neskrupulózními zaměstnavateli
20. 2. 2008 Oko za oko a zub za zub Petr  Wagner
20. 2. 2008 Normalizace fyziky? Ve filozofii a kosmologii je místo pro momentálně nepotvrditelné a nevyvratitelné spekulace Pavel  Urban
20. 2. 2008 Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní Milan  Hlobil
20. 2. 2008 Ach ta čeština Milan  Kubr
19. 2. 2008 Propaganda a logické klamy František  Koukolík, Jana  Drtilová
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl   
6. 2. 2008 Poplatky pro děti jsou v rozporu s Úmluvou OSN Andrea  Cerqueirová
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?   
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
7. 1. 2008 Topolánkova ČR: Mám platit nemocnici, nebo činži?   
7. 1. 2008 Pacienty to musí bolet!   
31. 12. 2007 BBC: Češi jsou nespokojeni se zaváděnými platbami u lékaře   
28. 12. 2007 Ještě jednou k posuzování kvality zdravotnictví: odpověď Petrovi Wagnerovi Matěj  Šuster
27. 12. 2007 Zdravotní péče v Kanadě je poskytována podle potřeby, nikoliv podle schopnosti platit   
23. 12. 2007 Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané   
22. 12. 2007 Kvalita zdravotnictví Petr  Wagner

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl   
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
17. 1. 2008 Poplatky u lékaře platit nebudu   
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová
11. 1. 2008 Zničí Julínek špičkové lékařské pracoviště?   
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?   
8. 1. 2008 Vadí mně platby za děti, za pacienty v komatu   
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
8. 1. 2008 Poplatek za lékařskou péči je jen jedno z mnoha příkoří, které člověk utrpí   
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
7. 1. 2008 Topolánkova ČR: Mám platit nemocnici, nebo činži?   
7. 1. 2008 Pacienty to musí bolet!   
28. 12. 2007 Ještě jednou k posuzování kvality zdravotnictví: odpověď Petrovi Wagnerovi Matěj  Šuster