5. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Euroasijské  ekonomické  společenství
6. 10. 2007

V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství

V pátek 5. 10. 2007 skončil v Dušanbe summit SNS, na který kromě ve Francii dlícího prezidenta Viktora Juščenka, kterého zastupoval ministr zahraničních věcí Arsenij Jaceňjuk, přijelo všech jedenáct prezidentů zemí společenství. Rusko zde slíbilo nižší, "domácí" ruské ceny zbraní členským zemím SNS. Státy SNS mají na oplátku zintenzivnit své zapojení do mírových akcí v regionu, včetně prosazení míru v Gruzii. Uzavřená dohoda je součástí balíku 20 dokumentů, podepsaných lídry zemí Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), která také proběhla v Dušanbe. Nyní byl v tomto městě zahájen summit Euroasijského ekonomického společenství (Eurasian Economic Community - EURASEC (EAEC), Евразийское Экономическое Сообщество - ЕврАзЭС) Summit EAEC řídil ruský prezident Vladimír Putin. Summit se dělí na jednání malého rozsahu a plenární zasedání Hlavním tématem summitu je zřídit v rámci společenství Celní unii za účasti Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

Na stole je též požadavek na vznik Svazového státu Ruska a Běloruska, který připravuje státní tajemník pro Svazový stát Pavel Borodin. Rozpočet společného státu pro rok 2006 byl prozatím pouze 110 mil. USD. Přes 80% rozpočtu je určeno na financování 40 společných programů a akcí mezi něž patří například vývoj počítačových technologií, výroba dieselových automobilů, radioelektronické systémy a výrobky zvláštního a dvojího použití. 21. dubna oznámila agentura Belapan, že do Minsku byl z Ruska dodán první protiraketový komplex S-300. Celkem jich bylo v Bělorusku rozmístěno 24. Techniku o celkové hodnotě 13 milionů dolarů obdrželo Bělorusko z Ruska bezplatně.

Hovoří se o rozvoji tohoto celku v čele s Putinem jako jeho prezidentem od roku 2008. Po schválení Ústavního aktu Svazového státu má následovat referendum a poté přechod na jednotnou měnu. Někteří pozorovatelé ale tvrdí, že Alexandr Lukašenko nikdy nepřistoupí na Svazový stát v čele s ruským prezidentem a pravděpodobnost zvolení Putina ruským premiérem tuto variantu také nepodporuje.

Euroasijské ekonomické společenství vzniklo 31. 5. 2001 s cílem organizačně-právního sjednocování ekonomik Běloruska, Ruska, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu a tím vytvoření širokého integrovaného trhu v postsovětském prostoru. Rusko prohlásilo, že je připraveno vložit jen do ekonomiky Kyrgyzstánu 2 mld. USD 25. ledna 2006 se stal na zasedání v St.Petěrburgu členem společenství EAEC Uzbekistán. Statut pozorovatelů mají Moldávie, Ukrajina a Arménie. Po Šanghajské organizaci spolupráce je to další mezistátní uskupení, které ukazuje na intenzivní zahraničněpolitickou snahu Ruska vytvořit silné euroasijské společenství, které bude tvořit protiváhu kontinentálním velmocem, včetně "západní" Evropy - expandující Evropské unie. Země EAEC zaujímají teritorium 20 800 tis. km2 s celkovým počtem obyvatel více než 206 mil. EAES je právní nástupce Celního svazu a byla vytvořena v souladu s principy OSN a standardy mezinárodního práva. Organizace je uznána jako mezinárodní právní subjekt.

Podle expertních odhadů, by EAES mohlo dosáhnout růstu vzájemné výměny zboží uvnitř společenství o 50 -- 70 %, zvýšení přírůstku daní do národních rozpočtů o 20 -- 30 % a růstu objemu zahraničního obchodu EAES s třetími zeměmi o 50 %. Hlavními lídry tohoto uskupení je Rusko a Bělorusko. To se například intenzivně zapojuje do jednání Agentury pro atomovou energii, INMARSAT či INTELSAT. Podíl Kazachstánu na EAES je cca 10 % a ostatní členské země mají každá nižší než 5 % podíl. Účast Kazachstánu je ale životně důležitá kvůli umístění kosmodromu Bajkonur na jeho území. Propojuje Rusko s asijsou Organizací ekonomické spolupráce (Economic Cooperation Organization - ECO) se sídlem v iránském Teheránu - Afghanistánem, Azerbajdžánem, Íránem, Kazachstánem, Kyrgyzstnánem, Pákistánem, Tádžikistánem, Turecekem, Turkmenistánem a Uzbekistánem. Kazachstán je také členem Organizace islámské konference.

Z jednání a přípravných materiálů je zřejmá snaha Ruska koordinovat postsovětský prostor přírodních a lidských zdrojů a přispět tím k multiplikačním efektům integrace - odůvodnění opětného postupného sbližování zemí původního Sovětského svazu, realizaci vícerozměrné zahraniční politiky (многовекторная внешняя политика).

PODROBNOSTI

Российский Экономический Форум ZDE

Jaderná nádivka energetického koláče ZDE
Eurasian Economic Community ZDE
Miloš Balabán, FSV UK : Postavení Ruska a jeho vývoj do roku 2020 ZDE
Středoasijská šachovnice ZDE

Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (Collective Security Treaty Organisation - CSTO)

V květnu 2002 bylo přijato rozhodnutí o transformaci "Smlouvy o kolektivní bezpečnosti" (1992) na mezinárodní organizaci pro oblast obrany a bezpečnosti pod názvem Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (Collective Security Treaty Organisation; CSTO). Následoval proces přijetí stanov a smlouvy o právním statutu organizace. Smlouva po ratifikaci všemi smluvními stranami DKB vstoupila v platnost 18. září 2003. Struktury organizace s hlavním sídlem sekretariátu v Moskvě byly vytvořeny na počátku roku 2004. Od té doby CSTO vystupuje jako formálně plnohodnotná vojensko‑politická organizace s mezinárodně‑právní subjektivitou. Její členové (Arménie, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a od srpna 2006 také Uzbekistán) podle čl. 4 Smlouvy v případě vnější agrese smluvní strany pomohou napadené zemi včetně vojenské pomoci. Rusko má zájem učinit z CSTO silného regionálního hráče a navázat co nejvíce vztahů s dalšími globálními i regionálními politicko-bezpečnostními organizacemi - v prvé řadě s NATO. Dalším ze základních závazků členských zemí je nevstupovat do jiných aliančních svazků. Rusko má také ambiciózní představu o funkci CSTO jako jakéhosi stabilizátoru v celém euroasijském prostoru. Mimo formálně-právních a organizačních atributů však organizace zatím disponuje velmi omezenými vojenskými schopnostmi, byť jsou prováděna společná vojenská cvičení (také s pozorovateli ze třetích zemí -- např. ČLR, Írán). Zatím neexistují ani integrované vojenské struktury. Prvním praktickým krokem bylo (oficiálně v rámci boje proti terorismu) ustavení ruské vojenské základny na letišti v kyrgyzském Kantu v říjnu 2003. Jde o první vojenskou základnu pod velením Moskvy zřízenou od rozpadu SSSR na území jiného státu.


Collective Security Treaty Organisation ZDE

Euroasijské ekonomické společenství - EURASEC

1995 - Rusko a Bělorusko vytvářejí celní unii, ke které se vzápětí připojuje Kazachstán a Kyrgyzstán.

1996 - Čtyři státy podepsaly smlouvu, s cílem "prohloubit integraci v ekonomice, vědě, vzdělání, kultuře, sociálních a jiných věcí s respektem ke svrchovanosti stran ", stejně jako koordinace zahraničních politik a koordinaci ochrany hranic.
26. 2. 1999 - Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán podepsaly novou Smlouvu o celní unii a společném hospodářském prostoru.
10. 10. 2000 - pět států podepsalo smlouvu vytvářející Euroasijské hospodářské společenství.
30. 5. 2001 - smlouva vstupuje v platnost poté, co byla ratifikována pěti členskými státy.

Smlouva EURASEC ZDE

oficiální stránky EURASEC - ЕврАзЭС ZDE
                 
Obsah vydání       5. 10. 2007
5. 10. 2007 Odmítne Václav Klaus podepsat Topolánkovu reformu?
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Katastrofa podnebných změn je už zde, varuje OSN
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství
5. 10. 2007 Privatizace Budvaru-loupež století Ivo  Bubeník
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Amnesty International zveřejnila informace o nepovedených popravách v USA
5. 10. 2007 Andrzej Wajda obvinil polskou vládu, že chce k volebním účelům zneužít katynského masakru
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví
5. 10. 2007 Jak na vzdělanost Josef  Vít
5. 10. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
4. 10. 2007 Co asi měli na mysli autoři petice o vzdělanosti
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
5. 10. 2007 Až bude celý stát soukromý Oldřich  Průša
5. 10. 2007 Radar -- mýty a fakta
5. 10. 2007 Jaké jsou strategie přežití jedince v sociální evoluci, aneb proč zkrachoval Václav Fischer Jiří  Beránek
4. 10. 2007 Z duševní bolesti dítěte se přece může vyvinout hluboký psychický problém, to byste chtěl? Jan  Paul
5. 10. 2007 Aféra jménem Andula (IV. část) Josef  Brož
5. 10. 2007 Medvídek Evy Olmerové Bohumír  Tichánek
4. 10. 2007 Zatracená pedofilie Wenzel  Lischka
4. 10. 2007 Ivan Hoffman chce ústavně zakázat reklamu
4. 10. 2007 Padesát let od vypuštění sovětského Sputniku
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
4. 10. 2007 Je slušnost a civilizovanost "protikapitalistická"? Bohumil  Kartous
4. 10. 2007 Co ve zprávě vládní komise o radaru vůbec není Jaroslav  BRDSKÝ
4. 10. 2007 Evropa jako nová hranice Miloslav  Ransdorf
3. 10. 2007 Jak rovné jsou rovné příležitosti? Michaela  Appeltová
4. 10. 2007 Česká národní flagelace aneb Jak moc velkou ostudu dělají Češi ve finských národních parcích Michal  Straka
4. 10. 2007 Zelené linky Praha-Brusel Pavel  Pečínka
5. 10. 2007 Rozchod Michal  Černík
4. 10. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2007
4. 10. 2007 Obě Koreje uzavřely mírový pakt o prosperitě

Ruská zahraniční politika RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
1. 10. 2007 Jak jsem nyní potkal Rusko znovu Ladislav  Žák
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
6. 9. 2007 MAKS 2007 - Symbol ruských ambicí Jiří  Csermelyi
4. 9. 2007 Rusko si klade podmínky pro jednání s USA   
8. 8. 2007 Rusko na pranýři Oskar  Krejčí
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Rusko instalovalo protiraketový a protiletadlový systém S-400 Štěpán  Kotrba
3. 8. 2007 Ruský ponor do velmocenské hloubky Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
17. 7. 2007 Evropa a konvenční ozbrojené síly I.: Od Helsinek po Vídeň Zdeněk  Brousil
18. 6. 2007 Vychytralost Putinovy nabídky základny v Gabale Štěpán  Kotrba
14. 2. 2007 O nás opět v Mnichově Oskar  Krejčí

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
26. 1. 2007 Rusko-indické námluvy Oskar  Krejčí
10. 1. 2007 Rakety a jejich dvojí politická funkce Miroslav  Polreich
13. 12. 2006 Rusko - pokračující diplomatická ofenzíva Miroslav  Polreich