11. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 12. 2007

Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku

reakce na polemiku Filipa Gregora „ Mandelinka bramborová vrací úder“ s článkem Štěpána Kotrby "Zelená právní guerilla"

V důsledku nekonečných odvolání ekologů (první žádost o územní rozhodnutí podal investor v roce 2000) je dnešní cena projektu dvojnásobná – 2,4 mld Kč.

Nechci se zapojovat do diskuse, která článek Filipa Gregora motivovala, a hodnotit, proč, nebo za čí peníze ekologové brání dopravním stavbám. To by bylo na mnohem delší pojednání. Co však nemohu přejít bez povšimnutí, jsou dost neuvěřitelná tvrzení, týkající se koncepce Splavnění Labe do Pardubic. Projekt zasáhne 29 % biocentra Slavíkovy ostrovy , vykáceno bude 250 stromů. Protože ale vede hlavně po obdělávaných polích, vytvoří místo polí 35 ha nových přírodních ploch - remízků, močálů, potoků, apod. (2,2 x více než teď) a 4,5 x více biotopů, než je teď. Bude vysázeno 5 000 stromů, 26 000 keřů, atd, bude odstraněn bariérový efekt na jezu Přelouč (nové rybochody, teď je flóra i fauna jezem rozdělena a nekomunikuje). Mohl bych hodinu pokračovat... Je to neuvěřitelné, polabskou krajinu doslova dusí kamiony, a to je teprve začátek. Prognózy v Hamburku mluví o dvojnásobku zboží do několika let. A zelení si hrají na selektivní a lokální ochranu.

„Vybudování plavební komory by stát přišlo na 2 mld Kč, přičemž hned vedle řeky vede nově postavená dálnice a modernizovaný železniční koridor, který je z velké části nevyužitý. Lodní doprava na splavné části Labe dlouhodobě upadá. Nejedná se o ekologickou alternativu kamionům. Proti vybudování plavební komory se postavily skupiny expertů jmenované ministry Ambrozkem a Bursíkem a, což je možná zajímavější z hlediska posouzení ekonomické smysluplnosti stavby, také Nejvyšší kontrolní úřad.“

Jaká je skutečnost? Koncepce Splavnění Labe do Pardubic nepočítá jen s oním zmíněným projektem Plavebního stupně Přelouč II, ale také s vybudováním přístavu Pardubice a silničního mostu Valy–Mělice.

Příprava projektu Plavebního stupně Přelouč II probíhá od roku 1997, kdy jeho náklady byly vyčísleny na 1,2 mld Kč. Tato akce prošla procesem posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a získala kladné hodnocení. V návaznosti na to také ministr Ambrozek v roce 2003 projektu udělil potřebné výjimky ze zákona 114/1992 Sb. Dne 31. 12. 2005 pak projekt získal platné územní rozhodnutí a k 1. 12. 2007 má také stavební povolení na necelou polovinu stavebních objektů. Je tedy ve fázi stavebních řízení.

V důsledku nekonečných odvolání ekologů (první žádost o územní rozhodnutí podal investor v roce 2000) je dnešní cena projektu dvojnásobná – 2,4 mld Kč.

Začátkem roku 2006 Městský soud v Praze vyhověl žalobě ekologických sdružení a zrušil výjimky ze zákona 114/1992 Sb. udělené ministrem Ambrozkem. Nestalo se tak ovšem proto, že by udělení výjimek snad bylo nezákonné, tedy kvůli meritu věci, ale pro nedostatečné odůvodnění, tedy kvůli nekvalitní práci úředníků na MŽP. Proti rozhodnutí soudu podalo MŽP kasační stížnost, ke které se připojil i investor – Ředitelství vodních cest ČR. O stížnostech dosud nebylo rozhodnuto.

Ministr Ambrozek při udělení výjimek vydal také řadu podmínek s termínem splnění před zahájením stavby. Na jejich realizaci pracuje od roku 2003 v dotčeném území vědecký tým přírodovědců. Mimo jiné zajišťují transfer motýla modráska, přičemž práce probíhají pod mezinárodním dohledem a o mimořádně úspěšných výsledcích členové týmu publikují a referují na mezinárodních konferencích. Všude v cizině je jejich práce přijímána s velkým uznáním. Dr, Nowicki, evropsky uznávaný entomolog z krakovské univerzity, verifikuje průběžně všechny postupy a výsledky. Podmínky MŽP jsou prakticky splněny, motýl je mnohonásobně namnožen i na náhradních plochách. Předmětem dalších prací má být stabilizace a dlouhodobé sledování populace.

Tyto výsledky však z neznámých důvodu nezajímají a ani netěší AOPK a MŽP. Práce jsou ze strany těchto institucí bez jediného věcného důvodu bojkotovány a výsledky utajovány. Tvrdá data, která mimo veškerou pochybnost prokazují úspěšný postup prací, nebyla ani projednána na příslušné komisi, která měla ministru Bursíkovi doporučit či nedoporučit znovuvydání výjimek.

Samozřejmě, že za předpokladu kontinuity práva v ČR měl ministr Bursík napravit lajdáckou práci ministerských úředníků, doplnit podle rozhodnutí soudu odůvodnění a výjimky znovu vydat. Tím spíše, že podmínky stanovené ministrem Ambrozkem už byly investorem prakticky splněny. Žijeme ovšem v Čechách, takže změna ministra a navíc i politické strany znamená i změnu výsledků správního řízení. A tak pan ministr 19. ledna 2007 na tiskové konferenci demonstroval svůj vztah k vodní dopravě – oznámil své rozhodnutí výjimky nevydat. Jen pro úplnost dodávám, že v té době měl v ruce od investora nejen data o výsledcích práce týmu přírodovědců, ale i posouzení ekologické újmy a ekologických přínosů projektu Plavebního stupně Přelouč II od Ing. Ivana Dejmala, bývalého ministra životního prostředí. Ze závěru jeho práce si zde dovolím citovat:

„Lze tedy konstatovat, že ekologická újma vzniklá případnou realizací stavby bude plně kompenzována již v pátém roce po realizaci plánované výsadby doprovodné zeleně a biokoridoru. Hodnota nově vzniklých a založených biotopů se pak během dalších 25 let zvýší o 40 % proti hodnotě stávajících stavbou dotčených biotopů.“

Co dodat? Dva bývalí ministři životního prostředí jsou pro, vědecký tým přírodovědců je pro, evropští entomologové jsou pro, tak kdo je tedy proti a na základě čeho? Současný a ministr a pár úředníků na základě ideologické poučky, že vodní doprava na Labe nepatří? Nic jiného totiž v ruce úředníci MŽP nemají, jediná validní data má investor.

Ale už dost řečí o plavebním stupni. Ono to totiž ani s dalšími tvrzeními pana Gregora není o moc lepší – svědčí buď o trestuhodné neznalosti problematiky kolem tohoto projektu, neznalosti stavu a fungování dopravního trhu a neznalosti o externalitách jednotlivých dopravních systémů, nebo – v horším případě - o úmyslu dezinformovat veřejnost a obhajovat neobhajitelné. Ve stručnosti:

  • Železniční doprava je přetížena. Protože kapacita železnice je komplexní pojem a zahrnuje všechny profily od místa nakládky až po místo vykládky zboží, může být v jednom úseku na první pohled „z velké části nevyužitá“.
  • Vodní doprava samozřejmě je ekologickou alternativou kamionům a rostoucí počet kamionů je přímým důsledkem ideologického nebo kdoví čím motivovaného boje zelených proti vodní dopravě.
  • Žádné skupiny expertů proti projektu neexistují, naopak experti doporučili ministru Ambrozkovi výjimku vydat.
  • Na projekt existuje posouzení ekonomické návratnosti expertů VŠE Praha s kladnými výsledky. NKÚ se nikdy projektem Přelouče nezabýval.

Jaký závěr z toho plyne o správnosti informací a tvrzení pana Gregora nechávám na laskavém zvážení každého čtenáře

Autor , Ing.Miroslav Šefara, je ředitelem Ředitelství vodních cest ČR

                 
Obsah vydání       11. 12. 2007
11. 12. 2007 MZV ČR: Že jsou zbraně z ochuzeného uranu nebezpečné, nás nezajímá, nám vadilo, že rezoluci "původně iniciovala Kuba"
11. 12. 2007 Ochuzený uran
11. 12. 2007 Žádost o vysvětlení, zaslaná na ministerstvo zahraničních věcí Jan  Zeman
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
11. 12. 2007 Google a jeho nepřátelé
11. 12. 2007 Siroty po ní zůstaly...
11. 12. 2007 Helsinská federace pro lidská práva zkrachovala
11. 12. 2007 První zimní sníh Richard  Brautigan
11. 12. 2007 Bývalý majitel Daily Telegraphu odsouzen na šest a půl roku do vězení
11. 12. 2007 Spojené státy odmítají konkrétní závazky
11. 12. 2007 Co udělal Paroubek pro vysvětlení Švejnarových kvalit Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Rodina S-300 a S-400: geopolitické nástroje ruské obrany Lukáš  Visingr
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
11. 12. 2007 Mám pobočku v Karviné, je to špatné... Tomáš  Gawron
11. 12. 2007 Politikové jako přímluvci bohatých, aneb O svádění mocných Uwe  Ladwig
10. 12. 2007 Česká republika se pokusila zablokovat rezoluci OSN o ochuzeném uranu - hlavní média tuto informaci nepřinesla
10. 12. 2007 Kosovská evropská republika? Egon T. Lánský
10. 12. 2007 Nejlépe střežené státní tajemství Zdeněk  Jemelík
10. 12. 2007 CIA operovala proti íránským jaderným vědcům
30. 11. 2007 Jací jsme
10. 12. 2007 Bývalý italský prezident Francesco Cossiga: "Za 11. zářím stojí CIA, Mossad a světové sionistické hnutí" Jan  Zeman
10. 12. 2007 Summit v Annapolis: Palestincům opět zbyly oči pro pláč Daniel  Veselý
10. 12. 2007 Politické strany jsou dinosauří přežitek Patrick  Ungermann
10. 12. 2007 Arabské euro
10. 12. 2007 Jednobarevná vláda a konec politické kultury Štěpán  Drahokoupil
10. 12. 2007 V Německu se rozpoutal boj o středového voliče Richard  Seemann
10. 12. 2007 Udržitelný rozvoj je proces Václav  Hála
10. 12. 2007 FIDH a Liga požadují konkrétní řešení problémů nucené sterilizace romských žen a segregace romských dětí
10. 12. 2007 Czech Republic: Coercive sterilisation of Roma women, segregation of Roma children
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Zelení RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!   
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek
8. 10. 2007 Hnědí a zelení. Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka
4. 10. 2007 Zelené linky Praha-Brusel Pavel  Pečínka
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
8. 8. 2007 Přijdou Zelení o své iluze? Tomáš  Krček
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause   
21. 3. 2007 Jsou Bursíkovi zelení "moderní evropskou stranou"? Jaroslav  Polák