8. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 10. 2007

"Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude

polemika s článkem Bohumila Kartouse Zakažte reklamu a zhroutí se společnost

Jenom to ztrácíme, čeho se sami vzdáváme.

Jean-Paul Sartre

Pravdy jsme se vzdali. Byla příliš zneklidňující, nutila nás přemýšlet o smyslu věcí i dějů. Objevování jsme nahradili konzumem. S plným žaludkem máme libé pocity z toho, jak dobře se máme... Ema má maso... Slabikář pro dnešek. I liberální propaganda, transformovaná do podoby demokracie, v níž máte právo si vybrat mezi CocaColou a PepsiColou, jsouce řízeni řízenou komunikací, je "nepochybně eticky nepřípustný útok na lidskou identitu a jeho následky jsou v každém případě negativní jen proto, že někdo chce využívat lidské slabosti k tomu, aby se materiálně obohatil", jak podotýká Bohumil Kartous. Protikladem k této manipulaci není totalita zákazu reklamy, ale svět bez reklamy... A to je rozdíl. Svět se nezhroutí, nebude-li se prodejný novinář tvářit jako objektivní, i když píše v zájmu nějakého komerčního subjektu. Svět se nezhroutí, nebude-li reklama v té či oné sofistikovaně skryté podobě modelovat naše myšlení - jak politické názory, tak i spotřebitelské chování. Možná si nekoupíme Majolenku® Hellmans®, možná necháme bez povšimnutí jogurt s Bifidus active®, možná zkrachují všichni ti mediální hlasatelé svobodného trhu bez přívlastků, který už dávno není svobodný ani bez přívlastků. A možná nějaký politik prohraje volby proto, že bude tvrdit, že vyjde s penězi, i když jeho výdaje jsou větší než příjmy.

Zakažte reklamu a zhroutí se společnost ! Proč to nezkusit?

Propaganda vyplňuje celý rámec veřejného mínění. Vše, co se ocitá za tímto rámcem, je v totalitě ilegální. Reklama a PR takovou "výhodu" nemá, protože vždy vstupuje do prostoru, který není omezen a který umožňuje vyvrácení všeho, co tvrdí.

Bohumil Kartous není naivní, neboť i on je zapleten do tenat řízené komunikace (upřednostňování liberálního vzdělávacího modelu před státním dirigismem ve vzdělání v širším rámci, v tom zúženém pak produkce článků velebící přednosti společnosti Scio.)

Propaganda a PR jedno jsou. Protože vyplňují prakticky veškerý mediální prostor, živí veškerá média s výjimkou veřejnoprávních (ty jenom parazitně přiživuje) a nenajde se tudíž nikdo, kdo by odhalil manipulace statisticky významné skupině společnosti. Stačí se podívat na všechny ty lifestylové magazíny slavných značek, stačí se podívat na všechny ty "hlídací psy demokracie" a poznáme, zda dokáží do mediálního prostoru vnést krutou, nezmanipulovanou pravdu o inzerentech. Kdo by je živil, když několikatisícový prodaný náklad nestačí ani na nájem, natožpak na slušné platy redakce, tiskárnu, distribuci a zisk vydavatele. Veškerý "svobodný" tisk může existovat, pouze když bude podporovat systém, díky kterému existuje - kapitalismus řízené komunikace a značek. Značky tu jsou proto, aby oddělovaly konzervativce od liberálů (konzervativci čtou Financial Times, liberálové Guardian), bohaté od chudých (chudí fakt nemají na parfém od Coco Chanel), silné od slabých (silní jezdí v SUV za milion, slabí ve škodovce z bazaru). Obleky, kravaty, kabelky, plnicí pera i hodinky, telefony i počítače - to všechno definuje společenskou pozici - výměnou za neadekvátní peníze dostáváte vstupenku někam, kam "ti druzí" nemohou. Do světa "prestižní" spotřeby, do světa na něčí úkor.

V situaci, kdy mohu svobodně zastávat své vlastní mínění vůči manipulaci a mohu ji odmítnout, nejen že není nutné manipulaci zakazovat. Zákaz by v takovém případě byl dokonce naprosto negativní a nesmyslný.

Nikdo nemůže "zastávat své vlastní mínění vůči manipulaci" , protože je odkázán na informační zdroje, které jsou prakticky monopolní a nekontrolovatelné. Manipulace, která je dokonalá, je segmentovaná a počítá se všemi. I s Robinsony, jak se říká odmítačům reklamních sdělení. Není takový problém dodat specifické výrobky těm, kteří upřednostňují nějaký ideologický koncept - třeba biopotraviny či fairtrade zboží. Nikdo nemá šanci zkontrolovat, zda je zboží opravdu "fair trade", stejně jako nikdo nemá možnost ověřit, zda je skutečně "bio". Obchod stejně jako spekulace na burze přestal být reálný, stal se obchdoem s deriváty, s důvěrou, s vírou. Stal se obchodem s vyloučením informační rovnováhy. Všichni nakupujeme a věříme, že to, co je nám předáváno jako realita, je skutečná realita. Jak ošidný je to svět, poznáme při čtení bulvárního deníku Blesk či dokonce při čtení Mladé fronty Dnes. Realita je východiskem k imaginaci redaktorovy interpretace. Ten, kdo pochybuje o její pravdivosti, je kritizován jako radikál, případně anarchista, komunista či je mu dána jiná nálepka, která ho má v očích společnosti deklasifikovat a ve výsledku ekonomicky i společensky zničit.

Nedokážu si ani trochu představit, kdo by rozhodoval o tom, že v tom či onom případě se jedná o reklamu nebo PR. Nakonec, to ani není samou podstatou problému. Celý náš svět je poskládaný z tvrzení, která v sobě obsahují větší či menší míru nepravdy, a jejichž sdílení je různým způsobem motivováno.

Stále ještě neskončila éra orgiastického opojení konzumem, který se v této společnosti probudil už dávno v době normalizace, byl léta uměle přiškrcen, čímž se pouze zvýšila touha po uspokojení, aby se následně prolomily všechny bariéry a Češi se bezhlavě vrhli na to, co jim bylo po dlouhá léta odpíráno. Česká společnost se zatím ještě neprobudila ze svého těžkého konzumního deliria...

V tom jediném má Bohumil Kartous pravdu. Odpad současné společnosti blahobytu ale nejde jen tak třídit. In-formace lze těžko třídit od informací, když nejsme "u toho". A když jsme, zvedá se nám občas žaludek z dezinterpretací novinářských kolegů. Účelovost, ideologičnost, povrchnost. To je to, co odlišuje exaktní svět strohé pravdy od mediálního babylónu médií, podle kterého poznáme, že žijeme v demokracii. V systému, ve kterém je znásilněná pravda vydávána za panensky čistou. Každý si žvaní, co chce. Nikdo nenese za svá slova odpovědnost. A nikdo se už dnes neptá, co je pravda a co ne. Nikoho to totiž nezajímá. Stačí, když se "to" dobře čte. Když se dobře sní. Kdyby se lež stíhala kulkou, mnoho médií by nemělo o čem psát. Poté, co byl sametový převrat vydáván za vzedmutí lidu a vítězství demokracie, ačkoliv to byla řízená podvratná akce stejně jako další "barevné revoluce"; poté, co bylo bombardování Jugoslávie prohlášeno za humanitární, ačkoliv v něm umíraly vedle vojáků i děti a nenávist zachvátila celý region; poté, co byl prohlášen občan za nesvéprávného, když nemůže rozhodnout o míře vděku americkým osvoboditelům formou umístění radaru v Brdech nebo vykopáním amerických vojáků ze země - poté jsou slova zbytečná. Za občany rozhodují elity a svá privilegia už si nenechají vzít. Pijete-li CocaColu nebo Pepsi, je mocným jedno. Podstatné je, že si nekupujete malinovou šťávu. Bez loga.

Francouzský spisovatel a filozof Jean-Paul Sartre, "objevitel" existencialismu, v roce 1964 odmítl Nobelovu cenu za literaturu se slovy "Chci být člověkem, který se mi nehnusí". Při jiné příležitosti prohlásil i smutnou větu, hodící se jako závěr této polemiky: "Možná existují hezčí časy, ale ten současný je náš. "

Naomi Klein: Bez loga, Překlad Pavel Kaas, Dokořán 2005, 2006, ISBN 80-7363-010-9; Argo, ISBN: 80-7203-671-8, EAN: 9788072036714, orig. "No Logo" Harpers Colins 2001 ISBN 0006530400, Picador 2000, ISBN 0312271921, ISBN 0312203438

                 
Obsah vydání       8. 10. 2007
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
8. 10. 2007 Přestaňte s oblbováním lidí, je to nebezpečné!
8. 10. 2007 Uvádějme zkreslování mainstreamových médií systematicky na pravou míru
8. 10. 2007 Odlišný názor
8. 10. 2007 Výsledky práce Topolánkovy vlády: zahraniční obchod v minusu
8. 10. 2007 K zákazu reklamy: raději regulace
8. 10. 2007 Nechovejte se tajnůstkářsky, naženete strach USA
8. 10. 2007 Podle ČTK se distribuují v Kodani drogy Dalibor "Exx" Záhora
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek
8. 10. 2007 K diskusi o vzdělávání Pavel  Barák
8. 10. 2007 Soukromý stát Josef  Vít
8. 10. 2007 Tisková zpráva nemocnice Třebíč Michal  Kuklík
8. 10. 2007 Děti bez identit a identity bez dětí
8. 10. 2007 Michael  Marčák
8. 10. 2007 Konečné vyřešení umístění radaru ke vzájemné spokojenosti USA i ČR Michal Z. Čenko
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize
8. 10. 2007 Celosvětová koalice vyzývá Českou republiku k ratifikaci smlouvy o Mezinárodním trestním soudu (ICC)
8. 10. 2007 Oxford Research Group: Americká válka proti terorismu je katastrofou
8. 10. 2007 Iránská státní televize informuje o holocaustu Richard  Seemann
8. 10. 2007 Demonstrace proti vojenské juntě v Myanmaru a bezmocnost OSN, aneb Proč Číňané nemohli a nemohou souhlasit... Uwe  Ladwig
8. 10. 2007 Hnědí a zelení. Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka
8. 10. 2007 Bolestná skutečnost Václav  Dušek
8. 10. 2007 Bílá bude křtít gorilu, Noid další DVD Odhalení - Nové příběhy
11. 10. 2007 Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa Milan  Šupa
5. 10. 2007 Privatizace Budvaru-loupež století Ivo  Bubeník
8. 10. 2007 WHITE CHALK - Deska týdne
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Katastrofa podnebných změn je už zde, varuje OSN
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví
5. 10. 2007 Aféra jménem Andula (IV. část) Josef  Brož
4. 10. 2007 Ivan Hoffman chce ústavně zakázat reklamu
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
8. 10. 2007 Stárnout se učíme Michal  Černík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
12. 9. 2007 Spolkový ústavní soud podpořil platby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům Richard  Seemann
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje novou sezónu internetovým videopřenosem   
8. 9. 2007 Důsledky špatně formulované stížnosti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 Dekoj aneb blahoslavení diletanti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 RRTV k Tykadlu o radaru: Dětský pořad může stranit Jan  Škorvánek
5. 9. 2007 Elegantní design České televize Štěpán  Kotrba
31. 8. 2007 RRTV: skandální lhostejnost k porušování mediálních zákonů Štěpán  Kotrba

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Čtyři občané "neurazili tureckou národní totožnost" překladem Chomského knihy   
21. 12. 2006 David Irving bude před Vánocemi propuštěn z vězení   
4. 12. 2006 Írán zablokoval přístup k Wikipedii, k Amazonu a YouTube   
24. 10. 2006 I slova jsou nebezpečná Petr  Hušek
23. 10. 2006 Bude nám stát určovat, co si máme myslet? Jan  Čulík
23. 10. 2006 Stát právem trestá navádění k trestnému činu