8. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2008

ANALÝZA

O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem

Je Evropa zapadlou periferií euroasijského kontinentu? Pravděpodobně ano. Rozdílnost uvažování ruských, amerických a evropských politiků o významu věcí dokládá pravdivost teze o egocentričnosti politického prostoru. Centrum vidíme vždy tam, kde jsme my. Ale ono to není pravda, protože záleží na tom, zda takto centrum chápou všichni okolo nás. Říká se tomu politická krátkozrakost... Ilustrativní ukázkou evropské krátkozrakosti je námět diskuse mezi Putinem a Bushem v Soči, tak jak ho viděl internetový deník Gazeta.ru a britské The Times. Narozdíl od české ČTK či MfD. Propojení amerického kontinentu na Sibiř nejkratším směrem, železničním tunelem pod Beringovou úžinou mezi Kamčatkou a Aljaškou by se mohlo stát fantanskním nápadem spisovatele sci-fi. Kdyby to nebyl projekt, o kterém snil poslední ruský car Miluláš II., který ho už tehdy považoval za technicky uskutečnitelný a kdyby se o něm nedávno nebavili dva světoví státníci na vrcholné schůzce mezi čtyřma očima.

Spolu s projekty výstavby infrastruktury mezi zeměmi Šanghajské organizace spolupráce by asi 100 kilometrů dlouhý tunel tvořil část páteřní železniční dopravy čínské, indické a ruské produkce do USA a amerického zboží do zemí ŠOS. Náklady na výstavbu odhadují Rusové na 60 mld USD, Američané na 65 mld USD, někteří američtí experti 95-120 mld USD. K celkovým investicím je třeba přičíst i investice do výstavby tratí na Kamčatku a na Aljašce, stejně jako výstavbu elektráren při tratích. Doba výstavby? 10-12 let. Projekt Velké Sibiře 2020. Už před rokem prezident Putin schválil strategii rozvoje ruské železnice do roku 2030. Její součástí je i výstavba odbočky z Transsibiřské magistrály na pobřeží Beringova průlivu...

Русский Базар - Наука и жизнь: Грядёт объединение материков ZDE

Ekonomickým zájmem velmocí, vzdálených od sebe jen 86 kilometrů, je přístup na nerostné bohatství Sibiře, přístup k technologické produkci USA a spotřební produkci Indie a Číny. Šanghajská organizace spolupráce je dítětem perestrojkové doby, kdy byly diskutovány problémy ohledně vzájemných hranic. Po rozpadu SSSR se tyto diskuse přenesly na uskupení států Čína plus Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Oteplování na Sibiři začalo odsunem vojsk ze společných hranic, pokračovalo společným cvičením ozbrojených sil , po nárůstu islámského separatismu a terorismu spolupráce ŠOS pokračovala zřízením společné protiteroristické struktury a to vedlo i k připojení Uzbekistánu. V tomtéž období Čína navrhla vytvoření zóny volného obchodu. Schůzka v roce 2005 v kazašské Astaně potvrdila Šanghajskou organizaci spolupráce jako bezpečnostní blok, loňská schůzka v Dušanbe přinesla institucionalizaci společných ekonomických zájmů. Společnou investiční banku a řadu infrastrukturních projektů, zejména stavbu silnic a železnic. ŠOS je dnes praktickou platformou pro koordinování kroků a posilování důvěry mezi odvěkými rivaly - Ruskem a Čínou. Společný trh o velikosti 2,6 miliard lidí z této organizace činí strategické světové společenství, které na rozdíl od NATO má plný přístup ke všem klíčovým surovinám i špičkovým technologiím a naprostou populační i územní převahu.

6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství ZDE

31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje ZDE
8. 8. 2007 Štěpán Kotrba: Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku ZDE
22. 12. 2006 Miroslav Polreich: USA aktivizují své vztahy s Ruskem ZDE
13. 12. 2006 Miroslav Polreich: Rusko - pokračující diplomatická ofenzíva ZDE
26. 10. 2005 Oskar Krejčí: Středoasijská šachovnice ZDE

Rusko přináší vkladem velmocenskou roli, obrovské území doteď nikým neosídlené, obrovské zásoby nerostů, ropy a plynu, obrovské množství eur z prodeje ropy a plynu i inflačních dolarů, vyspělou technologii pozemních i kosmických zbraňových systémů, jaderný průmysl civilní, energetický i vojenský, obrovskou a stále částečně centralizovanou těžkou strojírenskou základnu, vědecká centra základního i aplikovaného výzkumu, infrastrukturu (dopravní tepny, ropovody), těsné ekonomické napojení na státy v regionu, integrační uskupení -- (JevrAzES, ODKB), znalost světové politiky i znalost místní politiky, vycházející z multiregionální struktury bývalého Sovětského svazu.

Nenechalo si nikdy vnutit onen roztříštěný globální kapitalismus, ve kterém občan ztrácí pojem o tom, co je vlast a čí vlastně je. Nenechalo si rozkrást peníze za ropu a plyn bandou prozápadních oligarchů z dob opilého Jelcina. Nenechalo si vnutit roli země třetího světa, o které bude rozhodovat MMF a Světová banka.

Čína přináší silný ekonomický potenciál pragmaticky centrálně řízené ekonomiky, miliardu obyvatel, velký ekonomický růst, obrovské zásoby dolarů, významný potenciál Ujgurska (Sin-ť-jang), vyspělost počítačových technologií, nezávislých na amerických patentech, trpělivost obyvatel i vlád, nízkou cenu pracovní síly, precizní organizaci centrálního plánování Říše středu a vytrvalost v úsilí.

Nenechala se nikdy pokořit a destruovat neuváženými koncepty "otevření se světu" Zůstala i v 21. století silnou zemí, kde politická moc po tragických zkušenostech Maovy kulturní revoluce jde ruku v ruce s poznáním, obezřetností a odpovědností.

Írán přináší geografickou polohu, infrastrukturu (stavby silnic a přehrady v Tádžikistánu), pragmatickou zahraniční politiku (aktivní politika v rámci Organizace ekonomické spolupráce), strategické vztahy s Ruskem. Ropu a plyn důležité pro většinu Evropy, politický vliv v islámském světě. Indie spolu s Pákistánem pak přinášejí zájem o středoasijskou ropu a zemní plyn, zájem na účasti v integračních uskupeních (pozorovatelé ŠOS), vojenský zájem Indie (základna Ajní) a deziluzi z působení USA. Afghánistán je důležitý pouze z hlediska tranzitu zboží na jih. Turecko je periferií tohoto vztahu, stabilizující pouze západní hranice a bránící kurdským separatistům. Společná sovětská minulost potomků SSSR, ruská vojenské základny a strategické instalace, silný etatismus, autoritativnost místních vládců, klanovými strukturami dirigovaná ekonomika, klasické sociální vazby (mahallová struktura, džüzy, silné kmenové a klanové vazby), a asijská mentalita spolu se společnými kulturními kořeny (Čingischán -- později Čagatajská říše, Bucharský emirát, Chivský chanát, Kokandský chanát, později Stalin) dělají přes dílčí problémy z tohoto středoasijského spojenectví spojenectví silný blok s neproniknutelnými strategickými úmysly.

Střední Asie stála staletí mezi Východem a Západem. Nyní byla globalizací a agresivitou politiky USA donucena si vybrat. Vybrala si logicky to kulturně bližší. Asii. Cílem je postupná integrace, ne nepodobná projektu EU - vytvoření efektivní celní unie a posléze vytvoření jednotného hospodářského prostoru včetně volného pohybu osob, služeb a kapitálu. Ovšem asijsky pragmaticky - bez vměšování se do vnitřních záležitostí a zaplevelování vzájemných vztahů otázkami lidských práv a demokracie. Jde o business a přežití, ne o evangelické šíření pravdy a lásky.

Richard Heinberg: Energetická geopolitika 2006 ZDE

Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob ZDE

Miroslav Polreich: NATO - spojenectví bez závazků ZDE
Oskar Krejčí: Rusko-indické námluvy ZDE
Miroslav Polreich: Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje ZDE
Miroslav Polreich: Čína -- velmoc současnosti ZDE
Karel Dolejší: Rusko snižuje závislost na dolaru ZDE
Karel Dolejší: Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr ZDE

A Spojené státy, které prohrály strategickou bitvu o přírodní zdroje s Putinem i Eurasijským ekonomickým společenstvím, které prohrály i lokální soupeření v rámci projektu GUUAM (Gruzie, Ukrajina, Uzbekistán, Ázerbájdžán, Moldavsko), se s tím chtě nechtě smiřují. Pozastavením uzbeckého členství ztratil tento spolek raison d'etre a cenu jako pro-americký diplomatický klín do vztahů s Ruskem. Barevné revoluce ztratily smysl, stejně jako rozeštvávání Čečny a Náhorního Karabachu. Tunel pod Beringovou úžinou je řešením, napřimujícím pokřivené a klikatě zprostředkovávané vztahy obou velmocí. Vytvářejícím znovu pohodlný bipolární svět. V zóně jeho výstavby a výstavby navazujících komunikací se nalézá 70% dosud nevytěžených ropných zásob Ruska, 30% zásob USA - a to je 25% zásob celého světa. Přežití ekonomik i globální stabilita je nejdůležitější. A to si dnes už uvědomují i americké elity, oslabené svou vlastní strategickou krátkozrakostí, protiamerickou nenávistí obyvatelstva mnoha postimperiálních satelitů, frustrovaným islámským terorismem a ekonomickým krachem americké ekonomiky, potácející se mezi permanentní defraudací a vyčerpávajícími válkami. Amerika uzbrojila sama sebe. Po dvaceti letech od vítězství Brzezinského doktríny a pádu Berlínské zdi. Dolary i moc nad bankrotem FEDu dnes drží Rusko a Čína. Evropa už ale dnes v tomto kuse nehraje žádnou roli. "Tady se není s kým bavit", jak se vyjádřil kdysi nad politickou roztříštěností EU jeden významný americký konzervativní politik. Aniž to kdo v Evropě zpozoroval, zvítězil strategický projekt новой восточной стратегии - "Берег России" . Evropa se stala pouze budoucím rekreačním územím budoucích středoasijských elit.

Viděno těmito očima, je americká snaha o separatismus v Tibetu i válka v Afghánistánu a strategické partnerství s Pákistánem snahou oddělit Indii a Írán od komplexu Šanghajské organizace spolupráce a tím tuto organizaci odříznout i od přístupu k jižnímu oceánu a k Africe. Ďábel vždy vězí v detailu, loučil se Putin s Bushem v Soči. Myslíte si, že Bush věděl, o čem to Putin hovoří?

"Берег России" ZDE

iHNed: Ďábel vždy vězí v detailu, loučil se Putin s Bushem ZDE
ČTK: Experti: Dialog o radaru mezi USA a Ruskem teprve teď začne ZDE
И.А. Романов: Магистральная линия России ZDE
И.А. Романов: "Золотой пояс" России ZDE

Председател Совета по изучению производительных сил РАН РФ, член Президиума РАН Александр Григорьевич Гранберг: Дороги без дураков - Дорога через Берингов пролив: Проект строительства трансконтинентальной магистрали между Россией, США и Канадой ZDE

Александр Григорьевич Гранберг : Идея соединить континенты через Берингов пролив возникла еще в 1890 году. Сейчас это -- реальный проект ZDE
Академик Александр Григорьевич Гранберг: Трансконтинентальная магистраль через Берингов пролив - уже не мечта ZDE
Путин поможет Абрамовичу построить тоннель между Аляской и Чукоткой ZDE
Трансконтинентальная магистраль Евразия - Америка через Берингов пролив - Российская часть ТКМ - World Link будет построена ZDE
Александр Иванович Ручкин , "Парламентская газета", профессор Игорь Алексеевич Михайлов : Россия и Китай в XXI веке ZDE
Tansstroy Group: Трансконтинентальная магистраль Евразия-Америка через Берингов пролив ZDE
tisková konference představení projektu transkontinentální magistrály Eurasie-Amerika ZDE

Šanghajské organizace spolupráce TÉMA BL

Čína - nová supervelmoc TÉMA BL
Ruská zahraniční politika TÉMA BL
                 
Obsah vydání       8. 4. 2008
8. 4. 2008 Jak zabránila americká základna na Kubě Castrovu autoritářskému režimu? Petr  Nachtmann
8. 4. 2008 ČT je podle kodexu povinna dementovat chybná vyjádření třetích osob
8. 4. 2008 Condoleeza Rice si myslí, že jejím českým protějškem je kalifornský guvernér?
8. 4. 2008 Ruské antény u estonských hranic, aneb problém
8. 4. 2008 Nebezpečný Žáčkův Ústav a podváděný Topolánek Miroslav  Polreich
8. 4. 2008 Victoria neznamená vždy vítězství: Smlouva o radaru je smlouvou mezi dvěma menšinami
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
8. 4. 2008 Byly vraždy páchané hitlerovci taky jen "tragické"?
8. 4. 2008 Čína se podbízí nadnárodním společnostem Lukáš  Zádrapa
8. 4. 2008 Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze dne 7. dubna 1348
8. 4. 2008 Počůraný olympijský oheň Bohumil  Kartous
8. 4. 2008 Solidní občan Pavel  Rott
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?
7. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů?
8. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů? Pohodlní a lakomí Soňa  Hromátková
8. 4. 2008 Tractatus Logico-philosophicus 7 Ludwig  Wittgenstein
7. 4. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb o nás bez nás se vždy někdo dohodne
8. 4. 2008 Konečně ten pravý důvod pro americkou okupaci
8. 4. 2008 Slušní pacienti, slušní lékaři a jiný ministr Vladislav  Černík
7. 4. 2008 Americká základna v Čechách : Merci, Monsieur Sarkozy Karel  Košťál
8. 4. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb kdy patřila do české společnosti Bílá liga?
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?
8. 4. 2008 Ruský kapitál vstupuje do Evropy
7. 4. 2008 Mierový inštitút: USA nemajú bližšie k splneniu cieľov v Iraku
8. 4. 2008 Tibet: Otázky, které by nám neměly být lhostejné Michal  Rusek
8. 4. 2008 Věda a realita, neboli Pravda a omyl Uwe  Ladwig
8. 4. 2008 Blahopřání ke dni Romů Milan  Kohout
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Tolik jubileí kolem nás a člověk si toho ani "neužije" Miloš  Dokulil
7. 4. 2008 Parlament nás neobejde, obejdeme parlament
7. 4. 2008 Dobrovolná izolace české literatury Hana  Tomšů
7. 4. 2008 O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku Václav  Žák
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
7. 4. 2008 "Reforma" zdravotnictví Petr  Wagner
7. 4. 2008 Jince nejsou Brdy František  Řezáč
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
7. 4. 2008 Olympijské hry v Číně jsou vrcholem mezinárodního pokrytectví Jan  Paul
7. 4. 2008 Falešný profesor Kučera Petr  Nachtmann
7. 4. 2008 Agentura s modrou koulí na noze Pavel  Pečínka
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008

Ruská zahraniční politika RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
12. 3. 2008 Ruská demokracia Peter  Nedoroščík
11. 3. 2008 Čo čaká Rusko Peter  Stupavský
4. 3. 2008 Jak je to s rezervními fondy Ruska   
3. 3. 2008 Rusko a Srbsko podepsaly dohodu o jižní větvi plynovodu   
26. 2. 2008 Rusové přicházejí! Oskar  Krejčí
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
5. 1. 2008 Čínsko - indická výzva Západu   
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
7. 12. 2007 Ruská flotila vyplouvá na světové oceány   
7. 12. 2007 Strategické lety strategických bombardérů   
3. 12. 2007 Silnější Putin a slabá Evropa   
29. 11. 2007 Další kolo sporu o ceny plynu Rusko - Ukrajina   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?   
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Írán vyměnil petrodolary za eura a přesvědčuje k tomu i OPEC   
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více   
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
4. 3. 2008 Jak je to s rezervními fondy Ruska   
3. 3. 2008 Rusko a Srbsko podepsaly dohodu o jižní větvi plynovodu   
6. 2. 2008 Je nesmysl vést o docházející energetické zdroje války Mojmír  Babáček
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky   
29. 1. 2008 Další kroky Gazpromu na Balkáně   
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller
22. 1. 2008 Ceny energie rostou. Bude hůř? Petr  Frish
9. 1. 2008 ČEZ! ČEZ? Martin  Martínek
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba

Čína RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Počůraný olympijský oheň Bohumil  Kartous
8. 4. 2008 Čína se podbízí nadnárodním společnostem Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Olympijské hry v Číně jsou vrcholem mezinárodního pokrytectví Jan  Paul
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Politujme Tibeťany, kteří si naivně mysleli, že jim někdo pomůže   
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Čínský premiér: Čína je ochotna zahájit dialog o Tibetu   
19. 3. 2008 Očitý svědek z Tibetu Zdeněk  Jehlička
21. 2. 2008 Čína obvinila Spojené státy, že používají dvojí metr   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
14. 1. 2008 ČRo a Čína: Radní jako diplomatičtí diletanti Štěpán  Kotrba

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein