8. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2008

Nebezpečný Žáčkův Ústav a podváděný Topolánek

V minulých dnech byl český tisk (bez rozdílu) konečně zahlcen nezpochybnitelnými důkazy, alespoň dle ředitele "Ústavu pro studium totalitárních režimů", historickými dokumenty dokazujícími, že Mašínové připravovali ozbrojený politický boj dokonce proti špičkám tehdejšího režimu. Pokládat je proto za kriminální zločince je nepatřičné. Dobrá práce -- pokud by to byla pravda. Faktem je pouze skutečnost, že Ústav se snaží legalizovat "dokumenty" StB, ÚV KSČ, vyšetřovacích orgánů a tím jim dát hodnověrnost. V podstatě pracuje jako současný orgán (prodloužená ruka) těchto institucí v naší "nové" společnosti. Důsledky však mohou být velmi závažné a těžko napravitelné.

Celá záležitost je velmi nebezpečná. Netýká se jen Mašínů, ale tisíců lidí, kteří mohou být dle politické objednávky předmětem skandalizace a vydírání právě tímto Ústavem nebo subjektem, který jejich služby objednává a používá. Protože "fakta" jsou ve své podstatě neprověřitelná, rozsah škody může být rovněž bezmezný.

Informace, které jsou nyní používány jako "dokumenty", byly totiž vyfabrikovány rovněž na základě politické objednávky. Na jedné straně vypovídají o agentech (s uvedením výsledku jejich práce) a na druhé dle dnešních kriterií o hrdinech (připravující třeba útoky na vlaky či prezidenty). Těch také není málo. Stačí mimo jiné prozkoumat podklady pro "Jednotnou evidenci představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, protisocialistických kampaní a akcí". Stejně tak jako smyšlenky ve statisících různých stranických a jiných prověrek. Jedná se o práci nekonečnou a již proto se pracuje metodou aktuální selekce.

Zaměřím se ale více na tuto stránku falše, která má blíže k Mašínům, než na "agenty" a jejich procesy před současnými soudy, kde se také prokazuje, že materiály Ministerstva vnitra či jiných orgánů z této doby, nejsou také moc v souladu s "historickou" pravdou a soudní orgány je musí jako takové odmítat. Přesto na tomto základě je postaven a dosud platí lustrační zákon.

Poslední případ Mašínů byl značně medializován, a proto není nutno se po této stránce (k ozbrojenému boji proti špičkám režimu který prováděli "naši hrdinové" ) vracet a jejich alespoň zamýšlenou přípravu popisovat.

Pravost dokumentů

Nejsem připraven přistoupit na tezi Ministerstva vnitra a nyní hlavně Ústavu, že archivované dokumenty jsou nezpochybnitelné, přestože na tomto základě byl Ústav ustaven a pracuje. Stejně tak jako MV ve sporech o jejich pravost nikdy nestálo na straně poškozovaných občanů, ale před soudem se snažilo vždy hájit pravost záznamů, například StB a to dokonce z peněz státního rozpočtu. Nikdy jsem nepochopil tuto provázanost mezi činností StB se současnou státní strukturou ještě v dnešních dnech, a dle toho i absolutní důvěru v tyto orgány minulé doby. Je dokonce alarmující, že tuto námitku nikdo nevznesl, ani se nad touto okolností nepozastavuje. Prostě trvá převládající historické odcizení občana od "jeho" institucí.

Pokud Ústav bude nadále tímto způsobem pracovat, stává se krajně nebezpečným nejenom pro jednotlivce, ale i pro celou společnost, protože nás svazuje s metodou a s atmosférou minulosti. Myslím, že ke zpochybnění dokumentů existuje celá řada důvodů. Hlavní jsou ale dva:

Předně jednoznačná fabrikace dokumentů, aby dobře sloužily svému účelu (viz příprava procesů, ale i podkladů k existenční a kádrové likvidaci). Těchto manipulací proběhlo statisíce.

Za další nelze vyhodnotit "výpovědi" jednotlivých vyslýchaných či prověřovaných osob. Není zpravidla znám způsob jejich získávání, nátlak, hrozba ale i podsouvání výpovědi. Nemusí být ani autentické. Někdy i celá zpravodajská síť nebyla důvěryhodná a zápisy zcela smyšlené.

Nyní se Ústav snaží na druhé straně vyrobit i hrdiny. Pomoci tak alespoň dodatečně odůvodnit ocenění premiéra. Ústav upozornil však spíše na pochybnost celé záležitosti. Hrdina se najednou na všechno rozpomněl a neřekl, že Ti vyšetřovatelé jsou podvodníci a připravili účelově podklady pro nejvyšší trest. Myslím, že věc není zas tak složitá k pochopení.

Ústav však není jedinou institucí, která pracuje a ctí dokumenty minulosti. Sám jsem udělal obdobnou zkušenost s Úřadem vyšetřování zločinů komunizmu. Viz můj článek "Paměť národa v praxi aneb jak se "jim" nepodařilo ze mě udělat hrdinu" z března 2007, který vyšel v Blistech a serveru res publica. Na základě studia mých svazků, které Úřad provedl, jsem měl dát svědectví, jak bylo se mnou zacházeno a co vše jsem řekl (hrdinně) při vyšetřování do očí. Vše bylo podrobně zaprotokolováno. Nebylo tomu tak. Protokoly byly účelově připraveny, aby mohly lépe sloužit. Přestože jsem dostal dostatečnou dobu, abych se na vše rozpomněl, na rozdíl od hrdiny premiéra Topolánka se mi to nepodařilo.

Zůstávám však v nejistotě, protože věc není jistě uzavřena, nebo může být kdykoliv aktualizována. Popřel jsem přece protokoly, že neodpovídají zcela pravdě. Logicky proto očekávám soudní žalobu proti mně od Ministerstva vnitra, protože zpochybňuji pravost jejich dokumentů, se kterými státní orgán pracuje a které jsou dosud pokládány za svaté. Vždyť oni mají v zastupování vylhaných protokolů mnohaletou praxi a dnes máme na jejich využívání i instituci.

                 
Obsah vydání       8. 4. 2008
8. 4. 2008 Jak zabránila americká základna na Kubě Castrovu autoritářskému režimu? Petr  Nachtmann
8. 4. 2008 ČT je podle kodexu povinna dementovat chybná vyjádření třetích osob
8. 4. 2008 Condoleeza Rice si myslí, že jejím českým protějškem je kalifornský guvernér?
8. 4. 2008 Ruské antény u estonských hranic, aneb problém
8. 4. 2008 Nebezpečný Žáčkův Ústav a podváděný Topolánek Miroslav  Polreich
8. 4. 2008 Victoria neznamená vždy vítězství: Smlouva o radaru je smlouvou mezi dvěma menšinami
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
8. 4. 2008 Byly vraždy páchané hitlerovci taky jen "tragické"?
8. 4. 2008 Čína se podbízí nadnárodním společnostem Lukáš  Zádrapa
8. 4. 2008 Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze dne 7. dubna 1348
8. 4. 2008 Počůraný olympijský oheň Bohumil  Kartous
8. 4. 2008 Solidní občan Pavel  Rott
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?
7. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů?
8. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů? Pohodlní a lakomí Soňa  Hromátková
8. 4. 2008 Tractatus Logico-philosophicus 7 Ludwig  Wittgenstein
7. 4. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb o nás bez nás se vždy někdo dohodne
8. 4. 2008 Konečně ten pravý důvod pro americkou okupaci
8. 4. 2008 Slušní pacienti, slušní lékaři a jiný ministr Vladislav  Černík
7. 4. 2008 Americká základna v Čechách : Merci, Monsieur Sarkozy Karel  Košťál
8. 4. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb kdy patřila do české společnosti Bílá liga?
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?
8. 4. 2008 Ruský kapitál vstupuje do Evropy
7. 4. 2008 Mierový inštitút: USA nemajú bližšie k splneniu cieľov v Iraku
8. 4. 2008 Tibet: Otázky, které by nám neměly být lhostejné Michal  Rusek
8. 4. 2008 Věda a realita, neboli Pravda a omyl Uwe  Ladwig
8. 4. 2008 Blahopřání ke dni Romů Milan  Kohout
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Tolik jubileí kolem nás a člověk si toho ani "neužije" Miloš  Dokulil
7. 4. 2008 Parlament nás neobejde, obejdeme parlament
7. 4. 2008 Dobrovolná izolace české literatury Hana  Tomšů
7. 4. 2008 O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku Václav  Žák
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
7. 4. 2008 "Reforma" zdravotnictví Petr  Wagner
7. 4. 2008 Jince nejsou Brdy František  Řezáč
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
7. 4. 2008 Olympijské hry v Číně jsou vrcholem mezinárodního pokrytectví Jan  Paul
7. 4. 2008 Falešný profesor Kučera Petr  Nachtmann
7. 4. 2008 Agentura s modrou koulí na noze Pavel  Pečínka
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008