21. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 11. 2007

Sloučení škol nebude škodit

Rád bych reagoval na článek Simony Szekelyové "Nechceme sloučení škol: Proč se nikdo nezeptal rodičů?" ze dne 14. 11. 2007. Autorka v něm vystupuje tak suverénně, že to až vypadá, jako by byla zaměstnankyní školy a měla o všem ty nejpřesnější informace. Zaměstnankyní školy však není, a proto bych rád reagoval za svou osobu na několik jejích nepřesných a zkreslených informací. Na úvod bych ještě rád zdůraznil, že návrh na sloučení nevzešel z naší, ani z jiné školy. Tento projekt navrhl a schválil zřizovatel obou škol, tzn. Městská část Prahy 8, píše Milan Kotulek, který vyučuje Informatice na Základní škole Bohumila Hrabala v Praze 8.

1) Autorka uvádí, cituji

"Dne 9. 11. 2007 se žáci a posléze rodiče žáků ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8 -- Libni, Zenklova ulice náhodně z internetu dozvěděli, že jejich škola bude sloučena se ZŠ Na Korábě v Praze 8" .

Rodiče se o tomto sloučení nedozvěděli náhodně, ale z prohlášení, které bylo zveřejněno na oficiálních stránkách školy, navíc děti byly o tomto záměru také informovány, takže to mohli svým rodičům sdělit.

2) Autorka uvádí, cituji

"V pondělí vypukla ve škole panika mezi dětmi a též mezi rodiči."

Sugestivní sdělení, zřejmě očité svědkyně. Já si pod touto větou představuji, jak žáci zmateně pobíhají po budově, chtějí kvůli tomuto rozhodnutí zřizovatele demonstrativně skákat z okna a rodiče útokem dobývají budovu, kde se za barikádou z lavic jen chabě brání hrstka znavených pedagogů. Já osobně o žádných projevech paniky nevím. Pouze několik rodičů se telefonicky dotázalo na zveřejněné skutečnosti, což ale nepovažuji za projev paniky.

3) Autorka uvádí, cituji

"... a druhý stupeň se celý přestěhuje do školy Na Korábě, která je svou úrovní označována za druhou nejhorší školu na Praze 8" .

Rád bych věděl, ze které oficiální statistiky autorka článku tento údaj čerpala. Mně se tento údaj zatím nikde nepodařilo ověřit. Budu rád za sdělení zdroje této informace. Také bych rád znal tu první nejhorší školu na Praze 8.

4) Autorka uvádí, cituji

"Nikdo si nedokáže vysvětlit, proč paní ředitelka Mgr. Lhotková o tomto záměru oficiálně neinformovala rodiče."

V době konání třídních schůzek toto rozhodnutí zřizovatele nebylo známo ani pí ředitelce, ani vedení školy. Jakmile byla tato informace škole sdělena, rodiče byli okamžitě informováni prostřednictvím oficiálních webových stránek školy i prostřednictvím svých dětí.

5) Autorka uvádí, cituji

"V úterý pí ředitelka svůj výstup doplnila tím, že bude dětem odpovídat na otázky , které jí děti ohledně sloučení dají. ( I Vás jistě zajímají otázky 6ti letého dítěte). Mají se děti stát tlumočníky? To nikdo neví."

Nikoliv, děti se nestávají tlumočníky. I děti mají právo na to být informovány o čemkoliv, na co se chtějí zeptat. Jelikož do školy nechodí rodiče, ale děti, tak si pí ředitelka logicky nemohla svolat rodiče, ale jen děti. Rodiče se ale také mohou na cokoliv zeptat přímo. Na webu školy jsou na vedení uvedeny mailové i telefonní kontakty a také konzultační hodiny pro osobní návštěvy. Stačí si tedy pouze vybrat způsob komunikace.

Ještě bych chtěl dodat, aby autorka článku nepodceňovala otázky dětí. Mnohdy se dítě dokáže zeptat logičtěji než dospělý, nebo se zeptá na něco, co by dospělého třeba nikdy nenapadlo -- opět vlastní zkušenost, nikoliv převzatá informace.

6) Autorka uvádí, cituji

"Paní ředitelka nezvedá telefony."

To mohu potvrdit, byl jsem toho svědkem. V okamžiku, kdy pí ředitelka není v ředitelně, ale učí, je na školení, schůzi ředitelů škol, apod., tak skutečně telefony nezdvíhá. Na webu školy jsou uvedeny konzultační hodiny. Pokud by autorka článku zavolala v tuto dobu, pak by měla téměř 100% jistotu, že telefon bude zvednut skoro okamžitě.

7) Autorka uvádí, cituji

"Z řad pedagogického sboru víme, že učitelé se na toto téma nesmí bavit s rodiči a ani s případnými novináři pod pohrůžkou sankcí. Atmosféra ve sboru je hustá. Učitelé mezi sebou nekomunikují."

Opět velmi sugestivní sdělení. Z něj téměř čiší, že autorka článku se běžně pohybuje po škole a mezi pedagogickým sborem, účastní se porad, kde se sdělují kruté tresty (týden bez oběda, přivázání k pranýři, bičování knutou) za komunikování s rodiči a učitelé se plouží po chodbách, vzájemně se nezdraví a raději ani v kabinetech nemluví, aby něco neprozradili pro uši špiónů, které jsou všude kolem.

Z mé vlastní zkušenosti mohu však říci to, že žádný zákaz komunikace s kýmkoliv vydán nebyl, kdokoliv se zeptal, dostal odpověď, učitelé mezi sebou komunikují naprosto normálně a hustou atmosféru jsem také nikde nezaregistroval.

Např. v pátek 16.11. na toto téma na naší škole natáčela reportáž TV Prima a ptala se zcela svobodně jak dětí, tak pedagogů. Naopak bohužel reportáž, odvysílaná 16.11. v 17.45 nebyla zcela objektivně sestříhána a z cca 6 dotazovaných žáků byla použita pouze jedna celá a vytržená část druhé odpovědi, které se hodily do negativního vyznění reportáže, ale pozitivní odpovědi nebyly zveřejněny vůbec. Dá se tedy hovořit o svobodě slova a objektivitě ze strany médií?

8) Autorka uvádí, cituji

"Nejhorší je, že jsme své děti umisťovali do ZŠ v Zenklově ulici v představě, že jdou na výběrovou školu s výukou jazyků, omezeným počtem žáků a kvalitní výukou. A kde jsme dnes? A kam vše směřuje? To bude jiný metr na žáky ze ZŠ Na Korábě a jinak budou známkovaní žáci z jazykové školy? Kde skončí úroveň školy? Jak budou učit učitelé, kteří učí na 1. i na 2.stupni?"

Na několik otázek v jednom odstavci několik konkrétních odpovědí. Výběrová škola s výukou jazyků neustále zůstává výběrovou školou s výukou jazyků, pouze jí navíc přibude nová budova. Zůstávají stejní pedagogové, stejné předměty i stejný počet dětí ve třídách. Navíc technické vybavení druhého stupně (počítačová učebna, dataprojektory, atd.) se bude stěhovat spolu s dětmi. Třídy převzaté ze ZŠ Na Korábě se nebudou slučovat se třídami ze ZŠ Bohumila Hrabala, jelikož se učí podle jiného výukového programu. Proto i nadále kolektivy dětí zůstanou stejné jako dosud. Z nastolených otázek logicky vyplývá, že pisatelka si myslí, že úroveň školy tvoří počet budov, které vlastní. Můj názor je ten, že úroveň školy nezávisí na počtu budov, ale zejména na pedagozích, vedení školy, výukovém programu a technickém vybavení a toto vše zůstane v nezměněné podobě.

Snažil jsem se zareagovat na nejzásadnější tvrzení autorky článku, která mi přišla nepřesná nebo zkreslená. Sami si tedy můžete porovnat obě sdělení a utvořit vlastní názor. Tato má reakce nebyla "vynucená" vedením školy ani pohrůžkami. Jde o můj soukromý názor a svobodnou reakci na zmíněný článek. Pokud budou chtít reagovat i ostatní učitelé mají možnost, nikdo jim v tom nebrání.

Pozn. JČ: Rodičů žáků se však nikdo předem na jejich názor o sloučení škol neptal.

                 
Obsah vydání       21. 11. 2007
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
21. 11. 2007 Zákony, jaké zákony? Patrick  Ungermann
21. 11. 2007 Recyklovaný Čunek Pavel  Kopecký
21. 11. 2007 Komunisté zachránili střechu nad hlavou
21. 11. 2007 Reakce na dobrou zprávu, aneb jsem rád...... John  Bok
21. 11. 2007 Tomáš Julínek: Nové poplatky za doktora by se měly zvlášť líbit dlouhodobě nemocným
21. 11. 2007 Ropy bude dost, budeme na ni ale mít?
21. 11. 2007 Energetické zdroje a bezpečnost EU Vladimír  Prorok
21. 11. 2007 Americké ministerstvo zahraničí se snaží debatovat na webu s Araby
21. 11. 2007 Daňový a celní úřad ztratil osobní a bankovní údaje 25 milionů osob
21. 11. 2007 Vědci proměnili kůži v kmenové buňky
21. 11. 2007 Achtung, achtung Josef  Frič
21. 11. 2007 Modelka žádá o €, aneb Jak dlouho budou ještě Číňané čekat s tím, co Bündchen už dělá? Uwe  Ladwig
20. 11. 2007 Omluva Jiřího Lábuse za kolaboraci Petr  Nachtmann
21. 11. 2007 My také nechceme sloučení škol a také se nás nikdo neptá!
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit
21. 11. 2007 Chyby, nesprávné a zaujaté interpretace
20. 11. 2007 Žižek - popový leninista na krtinci Thomas  Franke
20. 11. 2007 Léčba sérem brutální pravdy o životě Štěpán  Kotrba
20. 11. 2007 Mluvčí neznamená mluvka Egon T. Lánský
20. 11. 2007 Paroubek hledá důkazy, že jel rychle do Mariánských lázní
20. 11. 2007 Povzdech důchodce: jaký je rozdíl mezi "totalitou" a vládou horních deseti tisíc?
20. 11. 2007 Svatební show jako politická agitka ODS Phillip  Janýr
20. 11. 2007 Sobotka: Ministr financí Kalousek otevírá cestu daňovým únikům
20. 11. 2007 Směšná představa Rudolf  Převrátil
20. 11. 2007 Atari Terror živě v Second Life a na Radiu Wave
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein
20. 11. 2007 Rasismus, politici a Romové v České republice Laura  Cashman
20. 11. 2007 Racism, Romanies and politicians in the Czech Republic Laura  Cashman
19. 11. 2007 ČR schvaluje použití ochuzeného uranu jako jedna jen ze šesti zemí v OSN
19. 11. 2007 Novela cizineckého zákona nebo Zákon na ochranu české krve? Václav  Štětka
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Školství RSS 2.0      Historie >
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla
10. 10. 2007 Včera se tančilo všude, aneb dříve bylo všechno lepší Michael  Volný
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek
4. 10. 2007 Je slušnost a civilizovanost "protikapitalistická"? Bohumil  Kartous
28. 9. 2007 Také učitelé potřebují dobré vzdělání! Michal  Giboda
10. 9. 2007 Studium na Pedagogické fakultě UK jako předpeklí Jiří  Beránek
2. 9. 2007 Začíná školní rok a s ním i pravopisná buzerace našich dětí... Ladislav  Kahoun
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít
22. 6. 2007 MŠMT šikanu ve školách řeší