26. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 3. 2007

Marx prorok rozhodně nebyl

Ovšem nebyl ani povrchní demagog. Ve vztahu k panu Luďkovi Tomanovi si tím už tak jistý nejsem. Ve svých textech o Marxovi se sice na první pohled nebrání uznání jeho humanistického snažení, ale současně se snaží udělat z Marxe naivního hlupáka a spíše náboženského proroka než vědce, a to zcela bez důkazů.

Ve svém původním článku se podivoval nad tím, jak může Marx současně odhalovat zákonitosti vývoje lidské společnosti a zdůrazňovat přitom význam lidské aktivity. Právě na tuto otázku jsem mu odpověděl poukázáním na to, že stejný princip najde jak při uplatňování zákonitostí vývoje lidské společnosti, tak dokonce i při průběhu přírodních procesů. Míra energie, vstupující do procesu, rozhodne o rychlosti jeho průběhu. Pokud má něco věcného k tomuto vysvětlení a je schopen dokázat, že je tomu jinak, nechť tak učiní. Zatím jsme se od něj dočkali jen záplavy naprosto nepodložených hodnocení.

Psát za současné krize kolem zdrojů energií, že analogie se vstupem energie do systému je nesprávná, má skutečně kouzlo nechtěného. Rozdíl oproti příkladu s přírodním procesem zde sice je, totiž v tom, že část energie je lidmi z okolního prostředí aktivně získávána (část ji přichází samovolně -- např. sluneční záření), ale na principu urychlení vývoje a zdůraznění významu lidské aktivity, která přitom vůbec není v rozporu s platností zákonitostí vývoje lidské společnosti, to nic nemění.

O podstatě Marxovy filosofie diskuse zatím nebyla, což je jasné již z druhé věty mého původního článku. Ale jak říká lidové přísloví, kdo nechce pochopit, je to horší, než když pochopit nedokáže.

Několik poznámek k dalším ideologickým klišé, kterým pan Toman podléhá.

Svobodu jako poznanou nutnost chápali mnozí starší filozofové dávno před Marxem a pan Toman by to měl vědět, když již se pouští do této diskuse. U Marxe má pak toto poznání úzkou souvislost s tím, že zákonitosti lidské společnosti, i když jsou platné, nevylučují význam lidské aktivity.

Podobně naprosto nechápe význam tvrzení o stranickosti lidského poznání. Pokud se ovšem jeho znalost tohoto výroku neopírá o četbu příruček pro stranické školení někdy z doby normalizace či ještě starších. Marx rozlišoval pravdivé poznání a ideologii. Pravdivé poznání prospívá těm, kteří usilují o demokratizaci a humanizaci lidské společnosti. Je tomu tak proto, že stejným směrem "jde" samotný vývoj lidské společnosti řídící se pro něj platnými zákonitostmi. Toto pravdivé poznání, o jehož pravdivosti rozhodují fakta, logická nerozpornost a úplnost, je tedy v zájmu tříd utlačených. Naopak, třídy vládnoucí, které usilují o zachování svého postavení, vytvářejí lživý obraz skutečnosti, který ji představuje jako nejlepší ze všech možných světů a jako svět, k němuž neexistuje žádná lepší alternativa. Pravda tedy je nutná a výhodná pro ovládané. Nekonzistentní směs částečných pravd i naprostých lží je nástrojem, ideologií, s jejíž pomocí se vládnoucí třídy snaží ovládat myšlení ovládaných a odvrátit je tak od boje za jejich vlastní zájmy. Ostatně právě tento ideový boj vidíme i v souvislosti se spory kolem americké protiraketové základny.

V tomto smyslu je tedy pro Marxe, a jen v tomto smyslu, poznání stranické, což znamená, že pravda je pro někoho výhodná a pro jiné ne. Důkazy těchto tvrzení ve formě vlastních Marxových výroků najde zájemce jak ve vlastních Marxových pracích, tak i v mé knize Marxova filosofie dějin , kde také najde výklad podstaty Marxovy filosofie. O té se zde zatím nepsalo nic.

Tvrzení o Marxovi jako náboženském mysliteli je již jen čistá manipulace s více významy slova víra. Pokud tím pan Toman myslel skutečně víru náboženskou, pak jej vyzývám, aby předpoložil důkazy ve formě citací z Marxových textů, jak jsem to pro svá tvrzení například udělal já ve výše zmíněné knize a jak je to ostatně běžné v každém serióznějším článku.

                 
Obsah vydání       26. 3. 2007
25. 3. 2007 Soros a čelní američtí komentátoři zaútočili na vliv proizraelské lobby na americkou zahraniční politiku
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
25. 3. 2007 Co si myslí Mongol v Británii
26. 3. 2007 Mongolové a globalizace, aneb Jak je to krásné, když člověk je nepochopen Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Bez konce Kateřina  Komorádová
26. 3. 2007 Michael  Marčák
26. 3. 2007 Ano, REVO se vám opravdu směje!
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Jak se vám líbí reportáž, když točí o radaru bývalá agentka kontrarozvědky Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Opozice v Rusku pod sílícím autoritářským tlakem
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
26. 3. 2007 Letní čas, směšný pekař a rozesmátá republika Michal Z. Čenko
25. 3. 2007 Černá smrt Afriky Sandra  Wain
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
26. 3. 2007 Drogy: budeme se raději mýlit s konzervativci, než mít pravdu s liberály? Tomáš  Stýblo
26. 3. 2007 Pozvánky na cenzurované filmy Martin  Škapík
26. 3. 2007 Jaké šance pro romské děti?
23. 3. 2007 Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý
2. 3. 2007 Trojí bída komunismu III. aneb nacionalismus některých obhájců Marxe Bohuslav  Binka
2. 3. 2007 Mýlil se Marx? Milan  Valach
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý
2. 3. 2007 Trojí bída komunismu III. aneb nacionalismus některých obhájců Marxe Bohuslav  Binka
2. 3. 2007 Mýlil se Marx? Milan  Valach
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!