13. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 7. 2007

CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách

Tisková zpráva MDAC a Ligy lidských práv -- 13. července 2007

Výbor pro zabránění mučení (CPT) působící při Radě Evropy zveřejnil svoji nejnovější zprávu z návštěvy zařízení omezujících svobodu pohybu v České republice. V dubnu a červnu 2006 navštívil Výbor mimo jiné tři psychiatrická zařízení a tři ústavy sociální péče. Za jeden z hlavních problémů české psychiatrie považuje Výbor akutní nedostatek komunitních zařízení psychiatrické péče, upozornil ale i na další slabá místa.

Až 20% pacientů Psychiatrické léčebny v Dobřanech u Plzně by využilo komunitních zařízení sociální péče, pokud by byla k dispozici, vyplývá to odhadů pracovníků navštíveného ústavu. Výbor byl informován, že: "někteří nedobrovolní pacienti zůstávají v léčebně, i přesto, že jejich duševní stav to již nevyžaduje, kvůli nedostatku adekvátní péče a možnosti ubytování po propuštění" (bod 102 zprávy). CPT považuje nedostatek vhodných zařízení za vysoce nežádoucí stav a po českých úřadech žádá, aby k těmto zjištěním sdělily svůj názor.

Během návštěv ústavů a léčeben byl Výbor nucen zkonstatovat, že v zařízeních se nachází velký počet osob v režimu opatrovnictví, tedy osob částečně omezených či úplně zbavených způsobilosti k právním úkonům. Kritizoval přitom fakt, že "značná část těchto pacientů nebo klientů byla ubytována v uzavřených odděleních, a nebo personál (...) mohl tyto pacienty kdykoli omezit v pohybu, pokud se zdálo, že je to nutné" (bod 148 zprávy). CPT taktéž vyjádřil podivení nad možností opatrovníka rozhodnout bez dalšího o umístění pacienta do psychiatrické léčebny či klienta do ústavu sociální péče. " I když podobné umístění může být v přímém protikladu s vyjádřenou vůlí pacienta/klienta a tato osoba nemůže opustit ústav sociální péče bez souhlasu opatrovníka, české právo klasifikuje tuto situaci jako dobrovolnou" (bod 149).

Výbor shledal, že stále přetrvává situace kritizovaná již ve zprávě z roku 2002, a sice, že členové personálu pečovatelských ústavů jsou ustanoveni za opatrovníky klientů a nebo pacientů. "Delegace například potkala v Ústavu sociální péče Střelice chlapce, jehož opatrovníkem byl ředitel ústavu. Ředitel předem souhlasil s použitím síťového lůžka během několika hodin denně a také v noci, když bylo potřeba" (bod 152). Ředitel Ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem byl ustanoven opatrovníkem 34 klientek svého ústavu (poznámka pod čarou č. 31).

Delegace se opětovně věnovala také problematice používání síťových lůžek a dalších prostředků fyzického omezení pacientů, kterou podrobně popsala již ve své zprávě z roku 2002. Při návštěvě dobřanské léčebny Výbor zjistil, že: "léčebna má patnáct síťových lůžek a jejich používání je běžné. Například v oddělené místnosti umístěné na oddělení 13B byla dvě síťová lůžka, obě obsazená, jedno z nich nahým pacientem, na kterého bylo vidět ze tří běžných lůžek v téže místnosti" (bod 114).

David Zahumenský, právník Centra advokacie duševně postižených (MDAC) komentuje zprávu Výboru pro zabránění mučení slovy: "Je velmi důležité, aby Česká republika začala problémy klientů ústavů sociální péče a pacientů v psychiatrických léčebnách řešit systémově. Proto velmi vítám, že CPT upozorňuje na dlouhodobý problém nedostatku menších komunitních zařízení, které by nahradily obrovské kolosy neosobních psychiatrických léčeben. Jsem přesvědčen, že osobní přístup ke klientům či pacientům může vyřešit řadu problémů, které s sebou masové ústavy přinášejí, ať už jde o špatné zacházení ze strany personálu, nadměrnou medikaci nebo používání klecových lůžek."

Celou zprávu CPT naleznete ZDE

Odpověď české vlády ZDE

K závažným nedostatkům, které odhalila CPT při svém šetření v oblasti policie a vězeňství, vydává Liga lidských práv samostatnou tiskovou zprávu.

                 
Obsah vydání       13. 7. 2007
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Signál Gordona Browna Spojeným státům: Je načase tvořit, ne ničit
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Sněmovna reprezentantů hlasovala pro stažení amerických vojsk z Iráku
13. 7. 2007 Podvodný marketing s nekonečnou energií Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
13. 7. 2007 Jednání o Temelínu v mírně optimistickém tónu Richard  Seemann
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Buď šťasten Ivan  Diviš
13. 7. 2007 Michael  Marčák
13. 7. 2007 MTV hledá výnosy u fanoušků remixů
13. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
13. 7. 2007 Channel 4 dostane digitální rozhlasovou licenci
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Strukturální násilí - neviditelné zdi Dorothee  Wilhelm
13. 7. 2007 Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti Rolf  Bossart
13. 7. 2007 26. ledna 2008 – Globální den akcí
13. 7. 2007 Obhajoba proutníků Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler
13. 7. 2007 Věda nemá morálku Petr  Wagner
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
13. 7. 2007 Mimo pořadí mobilizací Václav  Dušek
12. 7. 2007 Ukrajina: Moskva sa vzdá dvoch protiraketových radarov
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Mezi uklízečkou a Goeringem byl rozdíl Boris  Cvek
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách   
11. 7. 2007 Pravda o kubánském zdravotnictví Fabiano  Golgo
30. 6. 2007 Budeme z ideologických důvodů předstírat, že jídlo v nemocnici je chutné? Jan  Bím
29. 6. 2007 Kritika MFD zaměřená proti nemocničnímu stravování, je hrubě tendenční   
28. 6. 2007 Z deníku Mladá fronta Dnes se stal PR magazín politiků ODS Štěpán  Kotrba
23. 5. 2007 Bílí, černí, špinaví, čistí, zdraví, nemocní Petr  Wagner
17. 5. 2007 Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví Aleš  Uhlíř
25. 4. 2007 Otázky Václava Moravce o zdravotnictví: Selhání Petr  Wagner
25. 4. 2007 Nemocné zdravotnictví - jak z toho ven? Josef  Vít
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl   
23. 4. 2007 Středočeské zdravotnictví: rychlé změny k horšímu   
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
11. 4. 2007 Jistotou pro středočeské zdravotnictví je hejtmanova víra Bohumil  Kartous
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví   

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách   
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?   
19. 12. 2006 Odvolací soud potvrdil právo na přístup do zdravotnické dokumentace   
28. 4. 2006 Soud přiznal pacientce právo na vydání kopie zdravotnické dokumentace   
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení   
31. 8. 2005 Klavírista a mediální pábení o psychiatrii Ivan  David
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče   
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
5. 4. 2005 Parlament schválil špatný zákon   
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka   
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
21. 7. 2004 Jak stát dělá překážky i dětem postižených rodičů Jan  Paul
21. 7. 2004 Stát, sociální ústavy a iniciativa jednotlivce Jan  Čulík