30. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2007

Tvrzení o znepokojivém stavu lidských práv v psychiatrických ústavech se neopírá o pravdivé údaje

Tisková zpráva Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených (MDAC) -- tedy zpráva Mgr. Záhumenského -- poukazuje na "znepokojení" nad vybranými lidskými právy v ČR. Mimo jiné poukazuje na to, že občan může údajně být omezen v psychiatrické nemocnici na základě pouhých známek duševní poruchy. Toto tvrzení je nepravdivé, neboť nedobrovolný pobyt uzná příslušný soud jako pobyt v souladu se zákonnými důvody pouze tehdy, je-li současně přítomna jak duševní porucha, tak i nebezpečnost osoby sobě nebo jiné osobě. Tuto skutečnost musí pan Mgr. Záhumenský jako právník znát a je zarážející, není-li známa Výboru pro lidská práva OSN.

Skutečnost, že se advokáti v detenčním řízení nesejdou s pacienty, které mají zastupovat, není problémem české psychiatrie, ale resortu spravedlnosti. "Psychiatrie" nemá žádnou možnost je k tomu přimět. Je nanejvýš sporné, nakolik by to přispělo k lepšímu rozhodování, protože právník nemůže riziko autoagrese nebo heteroagrese posoudit. Psychiatrická zařízení mají povinnost takové pacienty přijímat a nesmějí je odmítat. Soud nenese fakticky žádnou odpovědnost za následky svého rozhodnutí v případě, že by konstatoval, že nejsou splněny podmínky pro nedobrovolné držení a pacient by pak způsobil újmu sobě nebo jiné osobě. Psychiatrické ústavy nemají žádný jiný motiv k přijímání nemocných, než je zajištění péče o ně. Péče o nedobrovolně přijaté pacienty je nákladnější než péče o dobrovolně přijaté, z ekonomického hlediska je ztrátová. Psychiatrické ústavy pacienty samy nevyhledávají a "nedodávají" si je. Pokud by se odmítáním takových pacientů nevystavovaly riziku postihu v případě újmy, byly by motivovány pacienty, kteří sami nechtějí být hospitalizováni, odmítat. Podezření, že psychiatrické ústavy bezdůvodně drží pacienty je naprosto nesmyslné.

Osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům jsou vždy pod ochranou opatrovníka, neboť s rozhodnutím soudu o omezení způsobilosti je rovněž rozhodnuto o ustanovení opatrovníka. Pokud opatrovník neplní své povinnosti, může být na základě rozhodnutí opatrovnického soudu určen jiný.

Pokud jde o síťová lůžka, případný zákaz jejich používání nevyřeší problém péče o eretické pacienty s těžkým mentálním defektem, kteří pak budou ještě více ohroženi sebepoškozením, protože úhrady od pojišťovny nestačí na zaplacení osobních nákladů pro přijetí dalšího personálu. Je otázka, zda znehybňování těchto osob úchopy, aby nemohli rozbíjet, trhat a polykat věci ve svém okolí, není rovněž "nelidským zacházením".

Je typické, že se "lidskoprávní orgány" zásadně nezabývají ekonomickou stránkou věci a předpokládají, že další personál je možno najímat bez finančních nákladů. Rovněž se zásadně nezabývají nedostatečnou kvalitou ubytovacího standardu, ačkoli porušuje lidské právo na soukromí. Muselo by se totiž přiznat, že by to stálo peníze, které psychiatrická zařízení nemají. Zmíněné orgány tedy neřeší skutečné problémy, ale pouze symboliku.

                 
Obsah vydání       30. 7. 2007
30. 7. 2007 Gordon Brown: "Svět má vůči USA dluh"
30. 7. 2007 České zdravotnictví: šetření na úkor pacientů
30. 7. 2007 Překvapení! Český tisk ignoruje Topolánkovo lhaní v parlamentě
30. 7. 2007 Chci se stát opavským Žibřidem Talmanem Petr  Nachtmann
30. 7. 2007 Zemřel Ingmar Bergman
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík
29. 7. 2007 Když lže premiér v parlamentě, je to opravdu vážné
30. 7. 2007 Klvaňa - Člověk s komunikačními schopnostmi té nejvyšší úrovně Jan  Raszyk
30. 7. 2007 Prokletí komerčních televizí Štěpán  Kotrba
30. 7. 2007 J. S. Bach zdarma
30. 7. 2007 Sonet na pamiatku Vojtěch  Mihálik
30. 7. 2007 ČT porušuje zákon, tj. neslouží veřejnosti, když nevěnuje pozornost upadlé úrovni premiéra ČR Michal  Rusek
28. 7. 2007 Proč Česká televize bojuje za radar? Bohumil  Kartous
28. 7. 2007 Proč Britské listy bojují proti radaru?
30. 7. 2007 Neschovávejme své názory za referendum Jiří Š. Cieslar
30. 7. 2007 Kubiceho zpráva byla předem připravenou kampaní Pitra a ODS Jiří  Paroubek
30. 7. 2007 Německá vláda se rozhodla privatizovat železnici Richard  Seemann
30. 7. 2007 Tvrzení o znepokojivém stavu lidských práv v psychiatrických ústavech se neopírá o pravdivé údaje Ivan  David
30. 7. 2007 Záhumenský to ví
30. 7. 2007 Skrytý program za Plánem Biopaliv Bushovy exekutivy
29. 7. 2007 Jak britská rozvědka pomohla Američanům při zatýkání "teroristy"
30. 7. 2007 Soumrak utopií (prvá část) Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 7. 2007 Radar show Václav  Dušek
30. 7. 2007 Forum čtenářů MfDnes Josef  Vít
30. 7. 2007 Do USA bez víz: vděčnost není na místě! Jan  Beer
30. 7. 2007 Děti budou méně doma, podle zákona Bohumír  Tichánek
30. 7. 2007 Dopustilo se těch šest zdravotníků skutečně trestných činů?
30. 7. 2007 Oprava opravy o Wagnerovi
28. 7. 2007 Bush do buše, vlastně do Brd Pavel  Čámský
27. 7. 2007 Pane premiére, nepřeháníte to už více, než je únosné? Jan  Neoral
27. 7. 2007 Americký Kongres zasadil těžkou ránu Bushově projektu raketové obrany v Evropě
28. 7. 2007 Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus
29. 7. 2007 Další z obcí odmítla radar v referendu
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí
28. 7. 2007 Miroslav Šuta: Vymazal jsem Britské listy z oblíbených
29. 7. 2007 Jsem spíš pro základnu, ale budu i dál publikovat v Britských listech Boris  Cvek

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
30. 7. 2007 Tvrzení o znepokojivém stavu lidských práv v psychiatrických ústavech se neopírá o pravdivé údaje Ivan  David
30. 7. 2007 Záhumenský to ví   
27. 7. 2007 Nejvýznamnější orgán pro lidská práva s celosvětovou působností po druhé kriticky posoudil situaci v Česku   
24. 7. 2007 Rowlingová je nána... Martina  Dostálová
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách   
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?   
19. 12. 2006 Odvolací soud potvrdil právo na přístup do zdravotnické dokumentace   
28. 4. 2006 Soud přiznal pacientce právo na vydání kopie zdravotnické dokumentace   
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení   
31. 8. 2005 Klavírista a mediální pábení o psychiatrii Ivan  David
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče   
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
5. 4. 2005 Parlament schválil špatný zákon