20. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Donald Tusk
21. 3. 2008

Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci?

„Já vlastně nevím, jaké je vaše oficiální stanovisko k základně,“ prohlásil americký prezident George Bush podle listu Rzeczpospolita hned na úvod jednání s polským premiérem Donaldem Tuskem v Bílém domě. Tusk ve dnech 9.−10. března vykonal oficiální návštěvu Spojených států. Plány na vybudování protiraketové základny amerického systému PRO v Polsku a související otázky přitom byly jedním z hlavních bodů programu této návštěvy. Polský premiér později na tiskové konferenci v Oválné pracovně Bílého domu informoval novináře, že zakončené rozhovory znamenají zásadní průlom. Po březnové návštěvě premiéra Tuska ve Washingtonu to tedy vypadá, že si Poláci v rozhovorech o základně vedou mnohem úspěšněji než Češi. Co se jim ale skutečně podařilo, co nepodařilo − a co si od účasti na americkém projektu doopravdy slibují?

Kromě jednání s prezidentem Bushem se polský premiér například rovněž setkal se zahraničněpolitickým poradcem prezidentského kandidáta za Demokratickou stranu Baracka Obamy Zbigniewem Brzezińskim, který je polského původu. Během návštěvy se sešel také s generálním tajemníkem OSN Ban Ki-Moonem, zástupci polských krajanů nebo židovských organizací, s nimiž jednal o možných kompenzacích za majetek zabavený v dobách komunistického režimu.

Pozornost však vyvolala především jednání v Bílém domě. Kromě otázky víz se soustředila hlavně na problematiku plánované protiraketové základny v Polsku, k níž Tuskova vláda zaujala hned po svém nástupu výrazně asertivnější stanovisko než její předchůdkyně vedená Jaroslawem Kaczynskim.

Změna přístupu?

Průlom v jednání, o kterém Donald Tusk hovořil na tiskové konferenci v Bílém domě, potvrdil i George Bush. Americký prezident se zavázal, že uklidní ruské obavy ze základny, osobně se zasadí o vypracování nabídky na modernizaci polské protivzdušné obrany a zajistí, aby došlo ke zkrácení lhůty na zpracování této nabídky. Polský ministr zahraničí Sikorski později řekl serveru Wprost, že podle jeho odhadu by nabídka pomoci v rozsahu 2−20 miliard amerických dolarů mohla být na stole zhruba za tři měsíce.

Tusk s Bushem prý mluvili mimo jiné o možnosti posílit polskou PVO systémy Patriot PAC-3, polská média však spekulují například i o budoucím získání protiraketového systému THAAD.

Podle Tuska se podařilo změnit původní formát rozhovorů a získat Spojené státy pro změnu dosavadního přístupu. Američané především přijali stanovisko polské strany, které až dosud soustavně odmítali − stanovisko, podle nějž základna sama o sobě bezpečnost země nijak nezvýší.

„Opustili jsme schéma, v němž Spojené státy – jako silnější strana – vystupovaly v roli protektora, zatímco my v roli strany bráněné, ochraňované. Teď jsme spojenci, jeden větší, druhý poněkud menší,“ prohlásil Tusk pro informační server Wprost.

Na diplomatickém poli ovšem rozdíly ve výkladu rozhovorů i nadále přetrvávají. Poláci otázku základny jednoznačně spojují s modernizací armády, především PVO, zatímco mluvčí Bílého domu Dana Perino tvrdí, že obě otázky spolu v zásadě nesouvisejí. Spojené státy se údajně nedomnívají, že by modernizace polské PVO měla něco společného s ruskými výhradami k protiraketové základně.

Scénáři, v němž se nad Varšavou objeví íránské stíhací bombardéry, ovšem hned tak někdo neuvěří. Zbývá tedy otázka, kolem níž bude Washington zřejmě ještě dlouho chodit po špičkách: proti komu Poláci potřebují nové Patrioty? A pak je tady ještě jedna, kterou si můžeme klást my: co jsme vlastně až dosud z českých médií věděli o polském přístupu k protiraketové obraně? Odpovědi nabízejí dokumenty, které lze stáhnout z webové stránky polského ministerstva obrany. Vzhledem k menšímu odporu tamní veřejnosti k protiraketové obraně je polská debata vedena podstatně věcněji a otevřeněji, bez předběžných politických cenzur.

Polská národní bezpečnostní strategie

Vloni schválená národní bezpečnostní strategie, která nahradila předchozí dokument z roku 2003, je velmi zajímavým čtením pro každého konzumenta českých vládních dokumentů věnovaných PRO. Představené pojetí národní bezpečnosti je podstatně širší než klasicky vojenské chápání. Kromě vnitřních bezpečnostních rizik, představovaných například nepříznivými demografickými trendy, se na prvním místě hovoří o ambicích Ruské federace, která prý využívá konjunktury na světovém trhu s energetickými surovinami k obnově svých velmocenských ambicí. Rusko s některými členy EU a NATO buduje nadstandardní vztahy, zatímco jiné diskriminuje, tvrdí autoři dokumentu. V zásadě se na první místo vnější strategie staví ekonomická, především energetická bezpečnost, a zdůrazňuje se riziko vyplývající jednak z možného nátlaku producentských zemí, jednak ze vzájemné rivality mezi nimi. Do popředí proto vystupuje úkol diverzifikovat dodávky strategických surovin. Polsko hodlá získávat ropu a plyn především z Norska a Kaspického moře, pročež chce vytvořit vhodné bezpečnostní a politické podmínky pro získání rozsáhlých kapitálových investic do energetických projektů.

Strategie vyjmenovává oblasti polského zájmu v Evropě – Ukrajinu, Moldovu, Západní Balkán, Severní Kavkaz, Bělorusko. A vytyčuje jako zvláštní, velmi důležitý cíl připoutat opět Spojené státy ke starému kontinentu, který po demokratizaci a zániku ruské hrozby ustoupil důležitějším americkým zájmům v Perském zálivu a v Asii. Současně se zmiňuje o riziku selhání evropské integrace, vzniku rivality EU-USA a následného oslabení atlantické vazby.

Veliký rozdíl oproti předchozí strategii z roku 2003 je, že v dokumentu se nikde výslovně nezdůrazňuje riziko útoku balistickou raketou „darebáckého státu“ nebo teroristů.

Mír v Evropě nebude trvat věčně...

Polská obranná válka 1939  ►
     Německo včetně Protektorátu,      SSSR        Polsko v plánech agrese     Země Dohody

Bezpečnostní analytička Katarzyna Holdak, která pracuje pro Kancelář národní bezpečnosti (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego je instituce, která řeší úkoly z oblasti bezpečnostních studií na základě zadání prezidenta jakožto nejvyššího ústavního činitele Polské republiky), ve studii věnované polské účasti na protiraketovém systému překvapí hned několika věcmi, o nichž se česká oficiální místa zásadně nezmiňují. Předně se Holdak vůbec netají velmi skeptickým hodnocením technických schopností systému GMD, který by měl být na polském území umístěn. Vyjadřuje rovněž zásadní nedůvěru ke spojenectví s Německem; spíše tuto zemi spolu s Ruskem považuje za perspektivní riziko pro polskou národní bezpečnost. Pokud hovoří o možném raketovém útoku, pak rozhodně s větším důrazem na hrozbu taktických raketových systémů „zpoza východní hranice“ − zejména v kombinaci s předpokládaným ruským vypovězením Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (INF) − než na hrozbu hypotetického útoku z Blízkého či Středního Východu. A v případě útoku z východu zbraňový systém určený primárně proti mezikontinentálním raketám nemůže mnoho vyřešit. Základna sama by primárně sloužila obraně USA. Z geografického hlediska by proto optimální lokalitu pro radar představovalo Rumunsko, kdežto rakety by nejlépe „zvládl“ český vojenský prostor Libavá. V praxi ovšem americká volba dopadla jinak, především kvůli politickým a bezpečnostním faktorům. Češi rakety nechtějí a Rumunsko je prý politicky ještě nespolehlivé.

Jenže o systém samotný − v technickém smyslu − vlastně Polsku nejde, přinejlepším je to pars pro toto. Cílem je vtáhnout USA zpět na evropský kontinent a udělat z nich „pacifikátora“ případných ambicí některé z evropských mocností. Smyslem polské účasti v projektu PRO je tedy zaangažovat Spojené státy do obrany jejich klíčového vojenského zařízení i s dodatečnými zbraňovými prostředky, pokud možno včetně trvalé vojenské přítomnosti na polském území. Snahou je také vtáhnout americký kapitál do budování „neruských“ produktovodů ze Skandinávie a oblasti Kaspického moře. Kromě bezpečnostních záruk vyplývajících z článku 5 Washingtonské smlouvy by tak měly být získány dodatečné garance, které pojistí polskou bezpečnost a nezávislost vůči rizikům nejrůznějšího druhu. Údajně „renacionalizované“ NATO ani Evropská unie prý takové záruky nabídnout nemohou. S rolí NATO v řízení a velení polské PRO polská analytička zjevně nepočítá, uvažuje pouze o dvoustranné americko-polské dohodě ohledně zásad pro bojové nasazení (rules of engagement).

A ještě jedna věc je zajímavá. Po prezidentských volbách v USA budou Demokraté podle zmíněné studie patrně souhlasit s budováním podobných základen na vlastním území a v Asii, ale méně již v Evropě. Proto je prý třeba věc vyjednat ještě za Bushova prezidentství.

Možné výhody, neskrývaná rizika

Seznam možných pozitivních i negativních důsledků polské účasti na projektu, který autorka studie uvádí, je pozoruhodný hned ve dvojím ohledu. Jednak ukazuje, jak rozsáhlé a se samotnou protiraketovou obranou v zásadě nesouvisející výhody si Poláci slibují; na druhou stranu však také vyjmenovává téměř všechna rizika, o nichž v ČR opakovaně hovoří serióznější kritici radaru (a která česká oficiální místa soustavně popírají).

Polsko prý žádalo od NATO garance své energetické bezpečnosti, ale nezískalo je. Proto vsadilo na americkou účast v „neruských produktovodech“, přinejhorším pak na americkou pomoc v oblasti jaderné energetiky – studie tu výslovně zmiňuje příklad Indie.

Komplexní řešení obrany základny si vyžádá instalaci dodatečných systémů PVO a PRO, pravděpodobně Patriot PAC-3 a výhledově THAAD, s nímž se počítá při obraně Varšavy. Za primární hrozbu jsou označeny ruské rakety krátkého doletu Iskander, které mohou být nasazeny Běloruskem nebo Ruskem. Dodatečné obranné systémy by tedy měly především čelit především jim.

Evropský radar XBR by podle polské bezpečnostní studie umožnil monitorovat situaci v Kaliningradské oblasti, Bělorusku a evropské části Ruska. Účast polských vědeckých a technických kapacit na výstavbě základny by prý zajistila „technologický skok“, který by znamenal výhodu v soutěži polského hospodářství se západoevropskými konkurenty – příkladem jde varšavský Przemyslowy Instytut Telekomunikacji, který už spolupracuje se společností Boeing v oblasti výroby radiolokátorů.

Pokud jde o rizika, ve studii se přímo tvrdí, že Rusko může být polskou účastí na PRO vyprovokováno k obnově zbrojení – šlo by totiž o porušení sovětsko-americké dohody, podle níž na území bývalých států Varšavské smlouvy nebude umisťována strategicky důležitá infrastruktura. Počítá se s možným poškozením obchodních vztahů s Moskvou, včetně dodávek strategických surovin. Podobně by se prý mohla zachovat i Čína, pokud základnu vyhodnotí jako hrozbu své omezené kapacitě mezikontinentálních strategických raket. Dodatečné riziko údajně představuje militarizace Běloruska.

Polsko by mohlo být vnímáno coby původce rozkladu platných mezinárodních režimů kontroly zbrojení a jakožto „trojský kůň“ se tak ocitnout v mezinárodní izolaci. Privilegované vztahy Varšavy s Washingtonem by mohly způsobit reakci v podobě výrazného oddělení společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU od USA a NATO. A konečně není vyloučena ani možnost, že USA využijí polské karty k pokusům o zastavení procesu evropské integrace, na jehož konci by mohla stát eurozóna jakožto nebezpečný hospodářský a v budoucnosti snad i vojenský konkurent.

Co se týče možného technologického skoku polských firem, studie upozorňuje na finančně i časově náročný proces vedoucí k získání bezpečnostního certifikátu, který by teprve umožnil nakládat s utajovanými technologiemi.

Rozpaky nad výsledky jednání

Skeptické hlasy v Polsku i po poslední Tuskově návštěvě poukazují hlavně na dva nejasné body v dosavadních jednáních. Prvním je minimální úspěch snah učinit z Polska strategického partnera USA. Druhý nedostatek kritici spatřují v nejistotě ohledně splnění čerstvých Bushových slibů.

Někteří polští komentátoři připomínají, že koneckonců tolik nejde ani o základnu, ani o vojenskou pomoc, protože nejdůležitějším cílem jsou bezpečnostní garance. Polsko a celý region by se měly stát sférou strategických zájmů Spojených států. V tomto směru ale Tuskova návštěva přinesla velmi málo.

Někteří autoři jsou ještě skeptičtější. Připomínají především stanovisko Brzezińského přednesené při rozhovorech s Tuskem − že pokud listopadové prezidentské volby vyhraje Barack Obama, dosavadní jednání o základně budou anulována.

„Co se stane, pokud Bush neprosadí splnění toho, co nasliboval?“, ptá se navíc Gregorz Sadowski ve Wprostu. Podle jeho názoru budou nyní základna i vojenská pomoc odloženy na neurčito, protože se Bushovi nepodaří prosadit dodatek k vojenskému rozpočtu v Kongresu kontrolovaném Demokraty. A protože je velmi pravděpodobné, že volby vyhraje demokratický kandidát, příští rok se nebude jednat ani o základně, ani o modernizaci, ale zase o vízech, domnívá se Sadowski.

Navzdory všem pochybnostem byl ale 10. března jmenován nový náměstek polského ministra obrany. Stal se jím padesátiletý Zenon Kosiniak-Kamysz, který až do loňského roku působil jako velvyslanec v Bratislavě. Nyní má však na starosti program přezbrojení a technické modernizace polské armády.

Polská cesta

Pro české zájemce o problematiku základny je ovšem asi nejdůležitější, že polská debata i aktuální diplomatická ofenzíva vážně zpochybňují řadu tvrzení, s nimiž dosud operovaly osoby pověřené propagací radaru v Brdech. Jestliže USA samy uznávají, že antirakety v Polsku bezpečnost země nezvýší – jak by mohlo být vůbec možné nadále tvrdit, že protiraketový radar by byl údajně „nejbezpečnějším místem v ČR“? Jestliže se Polsko zjevně neobává Íránu, ale někoho úplně jiného – jak věrohodná zůstane íránská hrozba v Čechách? Kdo po Brzezińského rozhovorech s Tuskem dokáže nahlas zopakovat, že mezi oběma americkými parlamentními stranami existuje jednoznačný konsensus ohledně budování evropské základny?

Jak známo, české požadavky a očekávání spojené s případnou účastí na projektu PRO se těm polským ani zdaleka nevyrovnají; premiér ve Washingtonu nežádal ani vojenskou pomoc, ani garance energetické bezpečnosti, ani cokoliv jinak hmatatelného. Tato skromnost v požadavcích však nijak nesnižuje rizika, o nichž se v Polsku otevřeně hovoří, a která se České republiky v podstatné míře týkají úplně stejně jako našeho severního souseda.

Polští ministři zahraničí a obrany se 13. března na konferenci věnované přípravě bukurešťského summitu NATO setkali s generálním tajemníkem Jaapem de Hoop Schefferem. Zatím nebyly publikovány žádné konkrétní závěry jednání, pouze v íránském tisku se objevila neurčitá zpráva, podle níž ministr Sikorski chce jednat o začlenění případné základny do řízení a velení NATO. Vzhledem k úvahám spojeným s polskou účastí na projektu to ovšem znamená velmi málo, protože na „renacionalizované“ Alianci Varšavě zřejmě mnoho nesejde.

Zbývá poslední otázka: Jestliže Polsko hlásí, že po čerstvé změně formátu rozhovorů „USA přestaly být protektorem“, co si myslet o nezměněném formátu českoamerických rozhovorů? Je snad tento původní formát zárukou, že se ČR na rozdíl od Polska skutečně stane sférou strategických zájmů poslední supervelmoci?

O tom by se patrně dalo s úspěchem pochybovat.

Zdroje:

Článek je psán pro budoucí vydání odborného týdeníku ATM, které vyjde 4. 4. 2008

                 
Obsah vydání       20. 3. 2008
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Manipulační hysterie v iDnes sílí
20. 3. 2008 ...avšak Májíček dokáže škodit hnutí Ne základnám sám, i bez iDnes Jan  Čulík
20. 3. 2008 Je cílem zviditelnit se, anebo zabránit výstavbě amerického radaru?
20. 3. 2008 Nejde o nepolitické jednání, ale o jednání koncentrované Uwe  Ladwig
20. 3. 2008 Část občanů je zastrašená
20. 3. 2008 Klíčovou roli má strana Zelených František  Řezáč
20. 3. 2008 Ještě jednou, pro hluchý
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
20. 3. 2008 Už se diskuse k něčemu dobrala? Jan  Čulík, Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Rytíř z Bezdružic vznešenému pánu Tomáši Burgundskému, kterýžto vrchním náhončím královského hradu Řitka učiněn jest Karel  Dolejší
20. 3. 2008 'Mas rebelde': Návod k sebeobelhávání v sedmi tezích Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Příští vystoupení Ne základnám už budou jen o radaru Lukáš  Kantor
20. 3. 2008 Čínský premiér: Čína je ochotna zahájit dialog o Tibetu
20. 3. 2008 Je argumentem dřívější tisícileté porobení pro následné udržení nadvlády nad dříve samostatnou zemí? Miloš  Dokulil
19. 3. 2008 Euroatlantickým "demokratům" nevyšel převrat v Tibetu, i dalajlama troubí k ústupu
20. 3. 2008 Novinářský skvost Jiří  Drašnar
20. 3. 2008 Kdo zapálí svíčky za oběti tibetského násilí Štěpán  Kotrba
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Cultural Difference and Study China Programme Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament
19. 3. 2008 ...až jak veliké kurvy si může tento malý národ dovolit
20. 3. 2008 X X X Egon  Bondy
20. 3. 2008 George Bush pochválil "vítězství" USA v Iráku
20. 3. 2008 Většina průmyslově vyráběných potravin by měla být označena jako závadné Jan  Paul
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
20. 3. 2008 "Druhá" republika jako ideál Pavel  Janíčko
20. 3. 2008 Sadismus humanistů, neboli Proč člověk nemůže zemřít, kdy se mu zachce Uwe  Ladwig
20. 3. 2008 Američané v Iráku: Členové mé jednotky bezohledně a bezdůvodně stříleli na nevinné civilisty... a pak se tím chlubili Ester  Edr
19. 3. 2008 Ne základnám -- promarněná šance Milan  Valach
20. 3. 2008 Nemilá příhoda na hotelu ve Vestci Michal  Kuklík
20. 3. 2008 Orlové práva Pavel  Kopecký
20. 3. 2008 Kolumbie porušuje mezinárodní právo, ale na vině je Chavez Daniel  Veselý
20. 3. 2008 Nejdůležitější otázky přerozdělování
20. 3. 2008 Katastrofální kontrola z finančáku Wenzel  Lischka
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Můžeme zlepšit politickou kulturu? Šimon  Macháček
19. 3. 2008 Očitý svědek z Tibetu Zdeněk  Jehlička
19. 3. 2008 Hodně zjednodušující příspěvek o Tibetu
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament   
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?   
12. 3. 2008 Radar nezachytí rakety včas   
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Američané na své základně v ČR nebudou podléhat českým soudům   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
27. 2. 2008 Kdy přestanou lhát? Boris  Valníček
26. 2. 2008 Aktivisté proti americkému radaru v ČR přivítají českého premiéra před Bílým domem   
26. 2. 2008 Protesters Against US Radar in Czech Republic to Greet Czech Prime Minister at the White House   
26. 2. 2008 Mějme sílu a odvahu myslet...   
26. 2. 2008 Je nejvyšší čas ukázat naši společnou vůli Soňa  Hromátková
23. 2. 2008 Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering Daniel  Solis

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?   
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
23. 2. 2008 Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering Daniel  Solis
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají   
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.   
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr