23. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 11. 2007

DOKUMENT

Práva žen jsou lidskými právy

Výzva přijatá na Shromáždění žen Strany evropské levice, Praha, 23. 11. 2007

Násilí páchané na ženách je zločinem proti právům každého jednotlivce. Ve světě jedna žena ze tří a v Evropě jedna žen ze čtyř je vystavena násilí. Ženy jsou nedobrovolnými oběťmi válek a v době míru se pro řadu z nich jejich vlastní domovy stávají skutečným peklem. Násilí páchané na ženách v jakékoli formě zpochybňuje univerzálnost lidských práv.

Násilí páchané na ženách má mnoho podob: Nerespektování práva na sebeurčení, násilně uzavírané sňatky, fyzické a psychické zneužívání, vykořisťování, zbídačování a diskriminace. Násilí páchané na migrujících ženách, které ještě navíc čelí překážkám v podobě evropských hranic, je extremně vysoké.

Specifické gendrové násilí má přímý, strukturální a symbolický důsledek.

Násilí páchaného na ženách se ve většině případů dopouštějí jejich vlastní partneři, osoby, které jsou spojeny s rodinou a toto násilí se vyskytuje ve všech společenských vrstvách. Je to muž, kdo se uchyluje k násilí. Násilí je zbraní zajišťující podřízenost žen. Dokud bude trvat současný systém dominance a bude pokračovat nerovnost v právní a sociální oblasti, jak muži, tak i státy, se budou cítit oprávněni pokračovat v násilí páchaném na ženách.

Oběťmi současných válek jsou ze 70 -- 80% civilisté, většinou ženy, které jsou mučeny a týrány ve vězení a v uprchlických táborech. Ženy jsou systematicky znásilňovány - to je praxe běžně používaná jako zbraň v mnoha konfliktech. Existuje spojení mezi militarismem a patriarchálním útlakem. Jak v dobách míru, tak v dobách války patriarchální společnost utiskuje ženy nesnesitelným násilím, a to zločiny páchanými na ženách, znásilněním, prací bez jakéhokoli právního rámce, nezaměstnaností, ekonomickou nejistotou, obchodem se ženami. My bojujeme proti tomuto násilí budováním feministické platformy založené na solidaritě.

Evropská levice je politickým a kulturním hnutím. Naším cílem je zrušit nejen vztahy založené na ekonomickém útlaku, nýbrž všechny vztahy založené na jakémkoli útlaku bez ohledu na to, zda jde o útlak etnický, náboženský či gendrový. V zájmu hlubokých změn ve společnosti chceme umožnit vznik nové kultury založené na humanismu, lidských právech a vzájemném respektu také prostřednictvím gendrově zaměřených vzdělávacích programů včetně jejich obsahu a používaného jazyka.

Fundamentalismus a všechny ostatní formy náboženského fanatismu jak v Evropě, tak na celém světě, nerespektují práva žen, ze své vlastní podstaty staví tato práva na podřízenou úroveň a neuznávají právo žen na sebeurčení.

Strana evropské levice požaduje, aby se sekularismus stal základním principem ve všech zemích. Tím bude posíleno právo žen na sebeurčení, antikoncepci a svobodné rozhodnutí o interrupci. Žádáme, aby sexuální mrzačení a násilné sňatky byly postaveny mimo zákon a jako takové byly trestány.

Strana evropské levice a všechny její členské organizace vyzývají celou Evropu ke zkvalitnění legislativy s cílem ukončení gendrového násilí všech typů. Tyto zákony se spolu s odpovídajícím finančním zajištěním musí zaměřit na prevenci a vyhledávání obětí gendrového násilí. Zákony také musí garantovat migrujícím ženám plná práva bez ohledu na to, jaké je jejich postavení v Evropě z hlediska legálnosti jejich pobytu v jednotlivých zemích.

Požadujeme lepší kontrolu nad vlastnictvím zbraní. Taková kontrola vede přímo k záchraně životů, na prvním místě životů žen. Odmítáme, aby byla práva žen zneužívána k ospravedlňování nových válek nebo ke zpřísňování zákonů o imigraci. Požadujeme okamžité zapracování směrnice EU o právu pobytu pro oběti obchodu s lidmi do národních legislativ. Tento požadavek je ještě naléhavější v případě obchodování s cílem sexuálního vykořisťování.

My, napříč Evropou, požadujeme sociální pojištění, rovnoprávnost v přístupu k lékařské péči pro muže i ženy, rovnoprávnost ve mzdách, rovný přístup ke vzdělání a k příjmům, nezávislou existenci pro všechny lidské bytosti stejně tak jako paritu v politice a na všech úsecích společenského a ekonomického života.

25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí páchanému na ženách. Podporujeme a rozvíjíme naše právo na sebeurčení společnými a koordinovanými aktivitami. Společně bojujeme proti sexistickému násilí, které pramení z machismu a patriarchální dominace.

Strana evropské levice je hnutím mužů a žen usilujících o své osvobození. Je otevřená každému, kdo má zájem se na tomto boji podílet.

                 
Obsah vydání       23. 11. 2007
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
24. 11. 2007 S blbečky se přece nikdo nebude bavit Josef  Vít
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
24. 11. 2007 V Austrálii skončila vláda konzervativního premiéra Johna Howarda
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
24. 11. 2007 Prezidentský kandidát Dennis Kucinich by v případě zvolení otevřel vyšetřování 11. září Jan  Zeman
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
24. 11. 2007 Lidé jsou v ČR ubití
23. 11. 2007 Tamáš a Neoral se sejdou se Zemanem. Před jeho odjezdem na Světové politické fórum.
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Janukovyč zvíťazil, Janukovyč prehrál
23. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část I. Zdeněk  Jemelík
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
23. 11. 2007 Francouzské NE privatizacím univerzit Karel  Košťál
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?
23. 11. 2007 Evropský společný jmenovatel Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
24. 11. 2007 Zúžený pohled
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
22. 11. 2007 A tak tu jsme Zbyněk  Hejda
23. 11. 2007 Odůvodnění horentní výšky platů "flexibilitou příjmů", aneb S planou frází do boje Uwe  Ladwig
23. 11. 2007 Věc knihovna: Glasgow není okresní město Jan  Čulík
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Dnešní knihovny jsou k ničemu
23. 11. 2007 Sprostá krádež klíče od WC Wenzel  Lischka
23. 11. 2007 Nevidím důvod se účastnit této hry na demokracii Petr  Wagner
23. 11. 2007 Co dělat?
23. 11. 2007 Malý komentář k lehce agresivním výpadům Petr  Wagner
23. 11. 2007 Referendum zásadně nebude v zásadních otázkách Michal Z. Čenko
23. 11. 2007 Proč by se měly úřady ptát občanů?
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave
23. 11. 2007 Oprava a omluva:
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Kongres Evropské levice, Praha 2007 RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"   
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?   
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty   
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze   
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"   
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy