14. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2008

Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí!

odpověď Janě Bobošíkové na její článek "Hradní mozek v kalhot(k)ách" a odpověď Janu Čulíkovi na jeho reakci pod titulkem "Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost?"

Poctivý je vždy v nevýhodě, protože kreativitu nepoctivosti neodhadne a neví, jak se jí bránit. Nechápe mnohdy ani její logiku. To je zkušenost, která vedla na přelomu 18. a 19. století za vlády Napoleona l, naprosto bezcharakterního politika, který myslel vždy jen na sebe, k vytvoření moderní tajné policie - ze samých kriminálníků. Jmenoval se Joseph Fouché (*21.5.1759 -- |25.12.1820), od roku 1809 vévoda z Otranta, v letech 1799 -- 1802, 1804 -1810 a 1815 císařův ministr policie. Autor výroku, že dokonalý zločin neexistuje, existuje pouze nedokonalá policie. Vědět, jak uvažují občané a zač budou politika chválit či obdivovat, patří k základní výbavě každého, kdo se uchází o jakoukoliv veřejnou funkci. A ne vždy je to, co dovoleno bohovi, dovoleno volovi. Václav Klaus má sice do katedrály ze všech Čechů nejblíže, nicméně ví, že opravdu věřících je v této zemi méně než homosexuálů.

Už jen proto, že víra patří mezi činnosti abstraktní, kdežto sexualita mezi pudy základní, basické. Prakticky animální. Samec alfa, který chce být vůdcem smečky a osvědčit se, musí prokázat potenci. O Topolánkovi sice tvrdili, že je vlašský chlap s gulama, nicméně osvědčil to až oplodněním své kolegyně. Problém je, že nepochopil, jaký je rozdíl mezi milenkou a manželkou. Co zbývá Klausovi v jeho věku k udržení autority starého Akély? Blonďatá milenka, která se bude chovat jako milenka. Takový je význam slova pochlapit se, případně vitální.

Vždy těsně před prezidentskými volbami nebo po nich se objeví nějaká plavovláska konzervativních názorů a liberální morálky, aby teatrálním gestem osvědčila ono papežské "testiculos habet" alespoň prostřednictvím svého nepopiratelného mládí a několika fotografií v bulvárních denících. Ano, my Češi pouze dle toho soudíme, zda prezident má koule, nebo nemá. A není to test poctivý, nýbrž jen theatrum mundi, předváděné specialisty na politická představení.

Livii Klausovou ženy jejího věku politují a budou i nadále obdivovat za noblesu a trpělivost, Václav Klaus své mužské voliče uklidnil. Neboť mít potentního prezidenta je lepší než mít prezidenta impotentního. Nenašel lepší ilustraci rozdílů oproti svému protikandidátu, kterému bylo určeno místo člověka, který "testiculos non habebat". A vítězná noc se slečnou je teatrální triumfalismus někoho, kdo na to má.

Konzervativismus názorů se projevuje setrváním ve svazku rodinném, nikoliv zaměňováním milenky za manželku při oficiálních večeřích. Rituály upevňují vazby ve společenství živých a hříšných, nikoliv smlouvu člověka s Bohem na nebesích.

Václava Klause se nikdo nebude ptát, zda plavovlasé slečně četl celou noc z očí nebo jí četl Friedmanna. Slečna nic nepoví, možná od někoho dostane výhodné a velmi dobře placené místo. Letuška Klára Lohniská se stala absolventkou provozně-ekonomické fakulty a poté finanční poradkyní v bance. Historka, osvědčující koule politikovy po čase zapadne. j"Já jsem si s ním připadala asi jako Ulrika s Goethem", pravila mladá letuška. A z historky zůstane jen důvěra v potentního Muže-který-zaujme-i-mladé-slečny-s-dlouhýma-nohama a trpělivou moudrou manželku, upevňující svou tolerancí konzervativní řád světa. Kdyby tomu tak nebylo, byly by v kostelech pouze kazatelny a nebyly by tam zpovědnice. Hřích je totiž součástí života. Nejen známého pána z plakátů a obrazovky. Tolerance k hříchům je základním atributem svobody. Jen upjatí náboženští kazatelé volají po mravnosti. Český film a česká kultura vůbec si z mravnosti vždycky dělaly srandu.

Režisér, který inscenoval bulvární theatrum mundi minulé i současné prezidentské nevěry, patří mezi mistry oboru. Vystihl míru i kulturu, povahu postav i dramatičnost děje. Ilustroval archetypální mýtus o vůdci státu, který má na rozdíl od druhých koule. Slova o konzervativnosti hodnot do tohoto rámce ryze českého, levičáckým volnomyšlenkářstvím ovlivněného společenského myšlení zapadnou skvěle. Už od první republiky.

Poznámka autora ex post: Jan Čulík svým nelíčeným rozhořčením nad ikonou občansko-demokratického machismu a její morální zkažeností v článku "Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost?" dokázal, jak hluboce se liší britská morálka od české. Jak hluboce se liší patricijská monarchie od plebejské republiky. Ta česká, ovlivněná fanfarónským a plebejským husitstvím, a poté levičáckým hospodským volnomyšlenkářstvím představitelů kultury poraženého patricijského mocnářství i vítězstvím opojené první republiky, si uchovala nadhled i smysl pro jemné nuance symbolických gest. Stejně jako smysl pro jemné nuance chutí piva. Ta britská ovlivněná upjatým škrobeným protestantismem a důstojností protokolu královského dvora, dala spolu s činností národní, anglikánské církve vzniknout angažovanému kapitalismu a hluboké etické i sociální stratifikaci tříd britské společnosti a autentickému společenskému očekávání od volených představitelů moci. Šoustat se může, chlubit se tím v hospodě nesmí. Stejně jako musí "reprezentovat" říši královna, stejnou míru sebekontroly očekává lid od politiků a dalších představitelů veřejného života. Ne že by většina z nich neměla milenky nebo se štítila návštěv bordelů. Ne že by většina mužů v této společnosti nebyla stejně machistická, jako kdekoliv jinde. Ale NE VEŘEJNĚ! To je neslušné. Stejně jako ukazovat hluboký výstřih v kostele. A tak si pro jistotu nasadíme kolárek a svou tělesnost zahalíme do černého mušelínu...

Profesor Koukolík by zcela určitě slovy moudrého lékaře vysvětlil nejen v Základech stupidologie přirozenost JINÉHO chápání sexuality a párového života u samců a samic. Stejně jako vztah sexuální dominance a mocenské dominance ve skupině. Stejně jako by to vysvětlil každý etolog na chování např. primátů... Stříbrný hřbet vůdčího gorilího samce není trvalý, označuje roli. A ta role není determinována pohlavím, ale sociální dovedností. Impotentce se v přirozené skupině netoleruje. Taková skupina zahyne. Samec primátů není přirozeně párový. To je největší omyl církve i Masaryka, že křesťanská rodina je základ státu.

Nejprve jsem chtěl odpovědí Janě Bobošíkové ukázat na umělost a vykonstruovanost teatrálního rituálu udržení autority starého Akély zákulisními PR specialisty. Když už nemůže, tak mu pomůžeme... Mediální přesmyčka se nepovedla. Jan Čulík svým agresivním nepochopením proměnil tento diskurs v bojiště dvou civilizací. Každá z nich nanesla na zvířecí přirozenost lidského chování v tlupě i rodině hromady balastu. Agresivně uplatňované stereotypy genderové rovnosti jsou mladší sestrou sporu o přijímání pod obojí. Přiznám se, že mám jako bytostný ateista a rebel raději pevninskou, plebejskou kulturu Françoise Villona než kulturu aglických puritánů. Těm se i anglikánská církev jevila jako příliš laxní... Doporučuji k podrobnějšímu studiu pojednání Maxe Webera Protestantská etika a duch kapitalismu, zvláště zde zmíněnou Lutherovu tezi, že plnění vezdejších povinností je za všech okolností jedinou cestou, jak se zalíbit Bohu. In: Metodologie, sociologie a politika (Praha, Oikoymenh 1998)

Nedá se tupit mnišský řád, a nelze se mu posmívati; přijmout se musí bez výhrad: kdo v církvi jsou, jsou všichni svatí... (Villon: Velký testament, 108, př. Jarmila Koukotková) . Villon je mi ale sympatičtější v zemitém, ale o to lepším překladu Otokara Fischera .

Balada mravoučná
François Villon

Ať falešně znáš v kostky hráti
či odpustky-li prodáváš,
znej lhát a křivě přísahati,
v šejdířů oleji se smaž,
padělej minci, špatně važ
či lupičem bud sakramentským -
kam děje se, co vyděláš?
Všechno jen do putyk a ženským!

Frašky a kouzla zdáš se znáti,
v kuželky hrej a mariáš,
hrej na cimbál, uč rýmovati,
na flétnu pískej, dardu maž;
snad vandrovati s kumštem znáš,
ať laickým či náboženským -
tak se jen přiznej, kam to dáš?
Všechno jen do putyk a ženským!

Těm svinstvům chceš se vyhýbati?
Tak půdu vzdělávat se snaž
a koně uč se zapřahati,
ač studovat-li nehodláš.
Však ti to stačí, uhlídáš.
Ale kam dáváš groše - ven s tím! -,
co v konopí si naděláš?
Všechno jen do putyk a ženským!

Co parády a botek máš,
co šatů s švihem cizozemským,
jdi promazat, ať nastrkáš
všechno jen do putyk a ženským!

                 
Obsah vydání       14. 3. 2008
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
15. 3. 2008 Doktrinářské fiasko na Pražském hradě Jan  Čulík
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
16. 3. 2008 Tak ještě jednou Jan  Čulík
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
15. 3. 2008 Zbytečně jsem přijel až z Ostravy
16. 3. 2008 Ne základnám si nedají říct
16. 3. 2008 Organizátoři nezvládli ani propagaci, ani režii
16. 3. 2008 Více pozorovatelů než účastníků Jan  Čulík
16. 3. 2008 Lidé už jsou prostě takoví Jaromír  Habr
16. 3. 2008 Ne všichni budou nutně sdílet jedno subjektivní vidění světa Jan  Čulík
16. 3. 2008 Jan Čulík se asi špatně vyspal
16. 3. 2008 Čtenář Hlávka neporozuměl ničemu Jan  Čulík
16. 3. 2008 Kritikové nejsou ku prospěchu žádné společnosti
16. 3. 2008 Kritikové jsou ku prospěchu každé společnosti František  Řezáč
16. 3. 2008 Demonstrace nebyla doktrinářská, ale diletantská
15. 3. 2008 "Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize"
15. 3. 2008 Sobotní protiválečná demonstrace v Londýně
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Americký dolar poklesl na rekordní minimum
14. 3. 2008 Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! Michael  Hauser
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?
14. 3. 2008 ZÍTRA POCHOD PRAHOU: Ne radaru -- ne cizím vojskům
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 ANALÝZA: Co se stalo Topolánkovi po volbě prezidnta? Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Stalo se: Před 25 lety unesli povstalci UNITA v Angole 66 československých občanů
14. 3. 2008 Dcera nepřítele státu: Psychologické vlivy na děti obětí 50. let Jana  Švehlová
14. 3. 2008 Dcery padesátých let
14. 3. 2008 Robokamery pro zpravodajskou televizi Z1 stejné jako u goril Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 "Zveřejnili jste o mě nepřesné a nepravdivé informace. Uveďte je na pravou míru." Jiří  Čunek
14. 3. 2008 Čína přiznala, že tibetští mniši protestují
14. 3. 2008 Ida Chickenová Edgar Lee Masters
14. 3. 2008 Česká televize získala ocenění "Dobrá značka 2008"
13. 3. 2008 Studie Pentagonu: Bushova administrativa lhala o vazbách Iráku a Al-Kaidy
14. 3. 2008 Dvě poznámky k ne-diskusi o sudetoněmeckých záležitostech Eva  Hahnová
13. 3. 2008 Sudetoněmecký landsmanšaft v Praze: Diskutovat s vámi nebudeme
14. 3. 2008 Otázky vrchnímu pražskému Sudeťákovi Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Kubánci nyní smějí vlastnit počítač Fabiano  Golgo
13. 3. 2008 Poetismus Karel  Teige
12. 3. 2008 O americkém vzpomínání Eva  Hahnová
14. 3. 2008 Transafghánský plynovod: pointa nových strategických plánů v Afghánistánu
13. 3. 2008 Cena ropy překonala rekordních 110 USD za barel
14. 3. 2008 Lovelock a "vědecky" puncovaná beznaděj Karel  Dolejší
14. 3. 2008 Pokleslá forma a nepřesnosti Jan  Rovenský
13. 3. 2008 NATO nespěchá na protiraketovou obranu
14. 3. 2008 Záměna léků je naprosto správná Wenzel  Lischka
14. 3. 2008 Válka, kterou Mašínové nerozpoutali Pavel  Urban
14. 3. 2008 Únava ze Sarkozyho, III. část Josef  Brož
13. 3. 2008 VOV: Tři kandidáti do Rady Českého rozhlasu neměli lustrační osvědčení
13. 3. 2008 Guardian: Jsou skutečně dnešní Spojené státy jako Československo v roce 1975?
13. 3. 2008 Zeitgeist s českými titulky Jan  Zeman
13. 3. 2008 Tamáš odcestoval do USA, setkal se s Chomskym
13. 3. 2008 Barroso varoval Česko před podrazem na Evropskou unii
13. 3. 2008 Lidé, pronásledovaní stalinským režimem, žijí dnes v bídě
13. 3. 2008 Školy nejsou téma pro referendum -- ostatně radar také ne, tak čemu se divíme
13. 3. 2008 O soudnictví a cizích loukách Petr  Hajn
13. 3. 2008 Exekutor po česku jako katův pohůnek Aleš  Uhlíř
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
12. 3. 2008 Radar nezachytí rakety včas
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení
12. 3. 2008 Homo economicus jako mýtus František  Koukolík
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje   
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 V Norsku musí být 40 procent osob ve správních radách podniků ženského pohlaví   
7. 3. 2008 Francouzky "asertivně vyhledávají sex"   
7. 2. 2008 Opravdu za všechno mohou chlapi? Jiří  Škuba
6. 2. 2008 Islámské studentky lékařství "odmítají dodržovat hygienické předpisy"   
6. 2. 2008 Jsem proti nelidskosti feministické totalitní ideologie   
5. 2. 2008 Národní urážka krásy, žen a mužnosti Sandra  Wain
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
17. 1. 2008 Feminismus a možnosti systémové změny katolické církve Mirek  Vodrážka

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
14. 2. 2008 Komunista Maštálka: Pouze politik, který si "zašpinil" ruce pravicovou politikou minulých let, dokáže něco změnit Jiří  Maštálka
13. 2. 2008 Jana Bobošíková na Hrad! ...? Jan  Hamáček
13. 2. 2008 Chladné ANO pro radar i NATO je totéž, co teplé NE - rozhodně nikterak vřelé vztahy k USA Martin  Martínek
13. 2. 2008 Rozpadlé NATO už Spojeným státům jako zástěrka neposlouží   
13. 2. 2008 Bobošíková jako zkouška pevnosti hlasů koalice i opozice Štěpán  Kotrba