8. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2008

Victoria neznamená vždy vítězství: Smlouva o radaru je smlouvou mezi dvěma menšinami

Korespondence mezi mluvčím hnutí Ne základnám Janem Tamášem a tiskovou mluvčí ambasády USA Victorií Silvermann nad textem prohlášení, které podepsalo už více než 25 000 občanů

Český národ je národem důstojným a mírumilovným, který respektuje své závazky. Ale tato dohoda o umístění severoamerické vojenské základny na našem území je dohodou mezi dvěma menšinami, nejedná se o dohodu mezi národy. Víte dobře, že více než dvě třetiny Čechů jsou proti a také dobře víte, že politika prezidenta Bushe nebyla ve své zemi nikdy tak nepopulární, jako nyní. Velká většina Američanů čeká s úzkostí na nové volby s nadějí, že zavane nový svěží vítr: ekonomická krize, velký veřejný dluh, nárůst kriminality, rozklad společenské soudržnosti volají po naléhavé změně směru. Všichni platíme obrovské výdaje na nesmyslnou válku v Iráku! Kdyby český národ mohl pomoci americkým přátelům v řešení těchto problémů, udělá to velmi rád, ale nebude moci považovat za platnou možnou dohodu dojednanou pouze dvěma menšinami, dohodu, která by v duchu znásilnila samotné základy demokracie.

Odpověď Jana Tamáše

Vážená paní Silverman,

děkujeme Vám za dopis, na který cítíme potřebu reagovat. Chápeme váš postoj k užitečnosti umístit vojenskou základnu s radarem v České republice v rámci programu národní obrany Spojených států. Na druhou stranu píšete tytéž věci, které už léta opakovaně slýcháme jako slogany v hromadných sdělovacích prostředcích: slogany, které nemají logický základ a jejich smyslem je jen zastrašit lidi.

Jistě víte, že mezinárodní odborníci stejně tak jako četní členové Kongresu Spojených států mají zcela jiný názor. Souhlasíme, že otázka terorismu je velkým problémem, na který je třeba najít odpověď, ale věříme, že řešením není vyostřování mezinárodního napětí, naopak je nezbytné naléhavě se vydat směrem k uvolňování napětí a ke spolupráci.

Co se týče transparentnosti, musíme podotknout, že ani český Parlament ani čeští občané nejsou v tomto okamžiku adekvátně informováni o obsahu dohod, které se dojednávají. Kromě toho, jak bylo již před řadou měsíců jasně napsáno v New York Times 22.5.2006, vlády spojených států a česká vláda nesvobodně rozhodly ponechat několik let obyvatelstvo ve stínu těchto vyjednávání.

Na různých setkáních, která jsem měl minulý měsíc ve Washingtonu se členy kongresu a jejich poradci, jsem zaznamenal, že povědomí o tomto projektu v Kongresu USA je minimální a řada lidí netuší, že 70% Čechů je proti tomuto plánu.

Český národ je národem důstojným a mírumilovným, který respektuje své závazky. Ale tato dohoda o umístění severoamerické vojenské základny na našem území je dohodou mezi dvěma menšinami, nejedná se o dohodu mezi národy. Víte dobře, že více než dvě třetiny Čechů jsou proti a také dobře víte, že politika prezidenta Bushe nebyla ve své zemi nikdy tak nepopulární, jako nyní. Velká většina Američanů čeká s úzkostí na nové volby s nadějí, že zavane nový svěží vítr: ekonomická krize, velký veřejný dluh, nárůst kriminality, rozklad společenské soudržnosti volají po naléhavé změně směru. Všichni platíme obrovské výdaje na nesmyslnou válku v Iráku! Kdyby český národ mohl pomoci americkým přátelům v řešení těchto problémů, udělá to velmi rád, ale nebude moci považovat za platnou možnou dohodu dojednanou pouze dvěma menšinami, dohodu, která by v duchu znásilnila samotné základy demokracie. Tato eventuelní smlouva nebude moci mít legální hodnotu.

Mimo jiné věříme také, že administrativa Presidenta Bushe chce uzavřít tuto smlouvu co nejdříve, využívaje všechny možné tlaky, protože si je dobře vědoma, že příští administrativa by mohla nesouhlasit s takovým nákladným, neužitečným a nebezpečným plánem.

Vždy jsme měli velký respekt a obdiv pro americký národ a teď se cítíme zrazeni, jako už tolikrát v naší historii. Nejsme hloupým a necivilizovaným národem, který potřebuje někoho chytřejšího, kdo by za něj rozhodoval!

S jistotou, že pro společné dobro se tento projekt neuskuteční, Vám posíláme pozdrav míru.

Se srdečným pozdravem

Jan Tamáš
Humanistická strana

Reakce tiskové mluvčí ambsády USA

Děkuji za Váš dopis se zajímavým komentářem k protiraketové obraně. Dovolte mi, abych Vám odpověděla několika poznámkami.

Cílem spolupráce v oblasti protiraketové obrany je vytvoření efektivního a čistě obraného systému, který bude schopen zachytit rakety vypuštěné z Íránu na Evropu nebo východní část USA. Vlády USA a České republiky si uvědomují zodpovědnost za zajištění bezpečnosti svých zemí a proto začaly v roce 2002 o spolupráci v oblasti protiraketové obrany jednat. Přihlášení se k této zodpovědnosti je nadále základním kamenem americko-českých rozhovorů, které byly zahájeny loni v květnu.

Čeští a američtí vyjednavači s hlubokými znalostmi v oblasti nešíření zbraní, mezinárodního práva, bilaterální a multilaterální vojenské spolupráce, daní, životního prostředí, historie diplomacie mezinárodních vztahů tak již téměř rok pracují na smlouvách o protiraketové spolupráci. Na rozdíl od praktik z doby totality budou tyto smlouvy vypracovány transparentním způsobem a budou respektovat suverenitu obou zemí a cíle NATO. Konečné rozhodnutí o tom, zda do Česka přestěhovat radar, učiní česká vláda a parlament.

Věřím tomu, že se čeští občané neotočí zády k těm , kteří věří v principy a pokračují v jednáních. Doufám, že ocení jejich statečnost, čest a oddanost zajištění bezpečnosti České republiky a jejích spojenců.

Victoria Silverman
tisková mluvčí Velvyslanectví USA

Prohlášení: Nesouhlasím s umístěním americké vojenské základny v České republice

Vzhledem k důležitému historickému okamžiku, ve kterém se dnes naše společnost nachází, píši tento apel na představitele vlád České republiky a USA a členy parlamentů obou zemí:

Nesouhlasím se zřizováním cizích vojenských základen na našem území a jsem tedy proti výstavbě vojenské základny systému Národní raketové obrany USA na území naší země.

Jakákoliv smlouva, kterou naše vláda uzavře s vládou USA ohledně umístění vojenské základny USA na území České republiky nebude mít žádnou legální hodnotu, a tedy český národ se nebude muset cítit zavázán touto smlouvou žádným způsobem. Zastupitelská demokracie je založena na myšlence, že vláda zastupuje většinu občanů a koná jejich vůli. Právní stát je založen právě na tomto principu mandátu, který národ dočasně svěřuje do rukou svých zástupců. Existuje totiž zásadní rozdíl mezi demokracií pouze zdánlivou, formální a demokracií skutečnou. Formální dodržování zákona získáním relativní většiny v parlamentu nestačí k tomu, abychom mohli hovořit o skutečné demokracii. Když vláda díky většině v parlamentu rozhodne proti vůli většiny obyvatel země, nerespektuje demokracii v jejím duchu a v její nejhlubší podstatě. V takovém případě nemají občané žádnou povinnost respektovat zákony touto vládou prosazené.

Členové naší vlády a členové parlamentu, kteří je podporují, by si měli uvědomit, že jejich činy vedou k pocitu velké nedůvěry občanů v instituce, což v budoucnu může způsobit silné společenské nepokoje. Pokud k tomu dojde, budou za to tito politici nést odpovědnost.

Vláda USA si musí uvědomit, že o vojenské základně nevyjednává s českým národem, ale s menšinou, která nezastupuje vůli většiny občanů země. Proto jakákoliv dohoda uzavřená s touto menšinou nebude platná. Američtí přátelé by měli také pochopit, že jejich politika způsobuje mezi Čechy stále více se rozšířující pocit "antiamerikanismu". Pocit, který v naší kultuře dříve neexistoval. Agresivní politika vlády USA se tak obrátí proti ní samotné. Již teď existují nenásilné činy, jako například bojkot amerických výrobků, které se mohou rozšířit i za hranice českého území.

Většina Čechů si nepřeje cizí vojenské základny na svém území. Většina Čechů chce v této záležitosti rozhodnout v referendu, základním stavebním prvku každé demokracie.

Vyzývám ty, kdo mají zodpovědnost za toto rozhodnutí, aby se zamysleli nad důsledky svých činů a především je žádám, aby skutečně zastupovali většinu obyvatel. Každá jejich volba by měla být vedena pouze rozumem a snahou o obecné dobro.

Jan Tamáš
mluvčí Humanistické strany

Dana Feminová
mluvčí Humanistického hnutí

zdroj ZDE

                 
Obsah vydání       8. 4. 2008
8. 4. 2008 Jak zabránila americká základna na Kubě Castrovu autoritářskému režimu? Petr  Nachtmann
8. 4. 2008 ČT je podle kodexu povinna dementovat chybná vyjádření třetích osob
8. 4. 2008 Condoleeza Rice si myslí, že jejím českým protějškem je kalifornský guvernér?
8. 4. 2008 Ruské antény u estonských hranic, aneb problém
8. 4. 2008 Nebezpečný Žáčkův Ústav a podváděný Topolánek Miroslav  Polreich
8. 4. 2008 Victoria neznamená vždy vítězství: Smlouva o radaru je smlouvou mezi dvěma menšinami
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
8. 4. 2008 Byly vraždy páchané hitlerovci taky jen "tragické"?
8. 4. 2008 Čína se podbízí nadnárodním společnostem Lukáš  Zádrapa
8. 4. 2008 Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze dne 7. dubna 1348
8. 4. 2008 Počůraný olympijský oheň Bohumil  Kartous
8. 4. 2008 Solidní občan Pavel  Rott
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?
7. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů?
8. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů? Pohodlní a lakomí Soňa  Hromátková
8. 4. 2008 Tractatus Logico-philosophicus 7 Ludwig  Wittgenstein
7. 4. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb o nás bez nás se vždy někdo dohodne
8. 4. 2008 Konečně ten pravý důvod pro americkou okupaci
8. 4. 2008 Slušní pacienti, slušní lékaři a jiný ministr Vladislav  Černík
7. 4. 2008 Americká základna v Čechách : Merci, Monsieur Sarkozy Karel  Košťál
8. 4. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb kdy patřila do české společnosti Bílá liga?
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?
8. 4. 2008 Ruský kapitál vstupuje do Evropy
7. 4. 2008 Mierový inštitút: USA nemajú bližšie k splneniu cieľov v Iraku
8. 4. 2008 Tibet: Otázky, které by nám neměly být lhostejné Michal  Rusek
8. 4. 2008 Věda a realita, neboli Pravda a omyl Uwe  Ladwig
8. 4. 2008 Blahopřání ke dni Romů Milan  Kohout
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Tolik jubileí kolem nás a člověk si toho ani "neužije" Miloš  Dokulil
7. 4. 2008 Parlament nás neobejde, obejdeme parlament
7. 4. 2008 Dobrovolná izolace české literatury Hana  Tomšů
7. 4. 2008 O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku Václav  Žák
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
7. 4. 2008 "Reforma" zdravotnictví Petr  Wagner
7. 4. 2008 Jince nejsou Brdy František  Řezáč
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
7. 4. 2008 Olympijské hry v Číně jsou vrcholem mezinárodního pokrytectví Jan  Paul
7. 4. 2008 Falešný profesor Kučera Petr  Nachtmann
7. 4. 2008 Agentura s modrou koulí na noze Pavel  Pečínka
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008