29. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Dikobraz, 6. 6. 1968. Z výstavy na Michigan University
29. 4. 2008

Jak to bylo v roce 1968:

Pan Hádek především odmítl tvrzení, že toto shromáždění někdy soudruha Nyklíčka něčemu dvacet let učilo. To ho učila komunistická strana, která se řádně zprofanovala. Ať se ve svých rozpacích obrátí na stranu, tam ať mu to vysvětlí a nás nestraníky ať nechají na pokoji. Za všecko, co se stalo, může jedině KSČ, protože každého, kdo proti tomu promluvil, dala zavřít. - S klidnou tváří a jakoby i s důvěrou vyslechla obec toto objasnění páně Hádkovo: "Ano, vykradl jsem lékárnu, ale tenkrát jsem byl mladší a udělal jsem to z blbosti. Věřte, že dnes bych to už neudělal! Poněvadž jsem rozumnější. A co se toho pána týče, kterého jsem shodil do řeky, soudruh Nyklíček tu neřekl, proč jsem ho tam shodil, a že jsem k tomu měl své dobré důvody. Jestliže jsem byl syčák, tedy jsem tento Klub založil proto, že už syčák nechci být."

Ve snaze opravit nepravdivé tvrzení, že Pražské jaro, ukončené invazí v srpnu 1968, bylo jen "interním bojem mezi frakcemi v komunistické straně", publikujeme s autorovým svolením, vynikající, klasickou reportáž Ludvíka Vaculíka "Obrodný proces v Semilech". Z tohoto textu se dovíte, "jak to skutečně bylo". Vzhledem k tomu, že po letech z textu vyvstávají některé problémy, které jaksi existují i ve "svobodné" české společnosti dodnes, člověk si klade otázku, zda skutečně za všechno mohl komunistický útlak, anebo zda určité chování je spíš charakteristickým rysem české společnosti? Nebo lidské společnosti obecně? V každém případě to stojí za úvahu. Vraťte se nad tímto nesmírně autentickým textem do doby před 36 lety, napsal jsem k tomuto textu před čtyřmi roky, kdy jsme ho vydali poprvé (JČ):

Sloupek

Kdysi v dobách přikázaného slunečna
jsem zbožňoval hvězdy
pro jejich nestoudnou samozřejmost
průsvitné sukně
a proto že mě nutily zvedat hlavu
Teď mohou prosvětlovat mou dlaň -
ale nejsem si jist zda jsou to ony:
Cožpak kolem hvězd létají můry?

z knihy Bublavá samota s rýhou. Mezi svých druhých Deset básní vybral Jan Kadubec.

29. 4. 2008

DOKUMENT

Pravda nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všecko ostatní prošustruje.

Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly další špatné časy s událostmi, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program socialismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných znalostí ani filozofického vzdělání, kdyby aspoň byli měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné vystřídání schopnějšími.

Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady, až je dostala všechny a nic jiného už neměla.

29. 4. 2008
Ivan Sviták
Přednáška Ivana Svitáka v Klubu angažovaných nestraníků dne 18. dubna 1968 zveřejněná v týdeníku Student dne 30. dubna 1968

Problém krize

1. Čas je mimo svou dráhu, mimo svůj řád. Každý z nás je v situaci Hamleta, jemuž osud ukládá, aby napravil křivdu. Stejně jako Hamlet musel jednat bez ohledu na následky, musíme jednat i my.

2. Tříměsíční intermezzo mezi totalitní diktaturou a socialistickou demokracií skončilo přijetím programu demokratizace komunistickou stranou. Teprve nyní se otevřela druhá etapa demokratizačního procesu, daleko podstatnější než prvá, etapa, ve které se rozhodne o charakteru budoucích politických vztahů. Druhá etapa bude rozhodujícím způsobem ovlivněna centrální politickou otázkou, jež svým významem daleko překonává rušné dny posledních měsíců.

29. 4. 2008

Ještě v lednu to vypadalo, že půjde už brzy do tuhého. Na pultech českých knihkupectví to ale koncem dubna vypadá, že se vůbec nic neděje. Zdá se, že "rok plný osmiček" se prostě nekoná. Čím to? Nakladatelé, kterým to již při novoročním projevu prezident Václav Klaus připomněl, jako kdyby spali spánkem spravedlivých. "Nebuďme pověrčiví, ale začíná rok, který končí osmičkou," řekl vyzývavě prezident. Také jeho neúspěšný protikandidát Jan Švejnar se k tomuto tématu vyjádřil, když v jednom z prvních článků před prezidentskou volbou napsal, že tento "osmičkový rok" je "příležitost k přemýšlení a diskusím o naší minulosti, a já doufám i budoucnosti". Nekoná se ale ani přemýšlení, ani diskuse...

29. 4. 2008

A média a film historické povědomí zkreslují ZDE. Takto prezentuje historické skutečnosti Mladá fronta Dnes:

"...termín "socialismus s lidskou tváří" je prázdné heslo přestárlých pionýrů a (...) bude dobré dávat pozor, kdo se to za lidskými tvářemi skrývá. Vždyť přece Hitler měl lidskou tvář a Josef Mengele, Mussolini rovněž, také Stalin a Gottwald, má ji Arafat a Saddám i bin Ládin a také Kaddáfí, neboť každý prostě nějakou tvář mít musí. Podstatné je, co se za ní skrývá a co se před pětatřiceti roky zpoza oněch lidských tváří vyklubalo."

D. J.Novotný, Hokej s lidskou tváří. MFD, 24.4.2004

(Podrobnější rozbor takovýchto normalizačních excesů českého tisku, kupodivu z nultých let jednadvacátého století, je k dispozici v angličtině ZDE)

Přitom bylo Pražské jaro 1968 jedním z nejvýznamnějších období, kdy se Čechům a Slovákům téměř podařilo dosáhnout svobody. Hovořili v té době veřejně o zásadních otázkách, které jsou aktuální dodnes, mimo jiné o svobodě, o občanských postojích a odpovědnosti. Přinášíme dnes k tomuto tématu znovu několik textů, a budeme to činit i nadále, neboť jsou to závažné věci. Mladší generace při tom pod nátlakem mladofrontovního a klausovského zkreslování o těchto závažných debatách většinou neví. Zkuste si ty věci přečíst bez zaujatosti. Poznáte, že o komunismus ani o socialismus (navzdory tomu, co tvrdí Klaus) v nich nešlo.

29. 4. 2008

Moje vzpomínka na Karla Hádka

S Karlem Hádkem, tím Vaculíkovým "hubeným mladíkem" jsem se sešel na cele ve vazební věznici v Hradci Králové někdy počátkem roku 1970. Bylo to s podivem, "buřiče", jakými jsme oba dle tehdy platného trestního zákona byli, se od sebe snažili naši věznitelé spíše separovat. Karlovi i mně bylo v té době čtyřiadvacet, "demokratizační proces" se pomalu stával vzpomínkou, nastupovala tvrdá normalizace. Ve společnosti italského obchodníka, trutnovského řezníka, soboteckého funebráčka a dalších figurek Karel na rozdíl ode mne dlouho nevydržel, brzy ho přeložili na jinou celu. My dva třídní nepřátelé obvinění z nenávisti k socialistickému zřízení, jsme tak byli žádoucím způsobem izolováni.

29. 4. 2008

Už jsem jednou o roce 1968 do Britských listů psal (též ZDE a Jan Čulík mne za to pokáral. Chápu, že pamětníkům se zdá, že mladší generace o tom, co oni prožili, nevědí nic. A je to asi pravda. Napoleonské války bychom viděli dnes zcela jinak, kdybychom byli na chvíli v kůži francouzského generála, pruského vojáka či rakouského císaře atd. Očití svědkové událostí přinášejí vždy svá zaujatá svědectví, svůj pohled z místa, kde stáli, a ze zájmů, které sledovali a sledují. Nemají ovšem patent na historickou pravdu, právě naopak.

29. 4. 2008

Skutečně se zdá, že Brdy v posledních dvou letech působí řadě našich politiků neklidné spaní, ať už je jejich postoj k uvažovanému americkému radaru na Břízkovci jakýkoli.

Nemohu se zbavit vtíravého dojmu, že radarová lobby zaznamenala v několika posledních dnech opět jednu blamáž. Má dosti hořkou příchuť -- je diplomatická a navíc přichází ze strany, odkud to asi nikdo zrovna nečekal. Z USA.... Ministryně zahraničí Spojených států, paní Riceová, nebude moci přijet 5. května do ČR, aby s naší vládou podepsala hlavní smlouvu o radaru.

29. 4. 2008

tisková zpráva

Organizace Greenpeace obsadila kótu 718 ve Vojenském újezdu Brdy, kde má stát americký radar. Iniciativa Ne základnám vyzývá všechny občany, kteří nesouhlasí s vybudováním americké základny na českém území, aby tuto akci podpořili:

1) na webu fotoblokada.cz

2) přímo na místě účastí na obsazené kótě:

Iniciativa Ne základnám se akce aktivně zúčastní, zároveň pořádá v pondělí 5. května od 17.00h na Václavské náměstí demonstraci proti radaru.

29. 4. 2008

V Európe začína, ak už nezačala, energetická vojna. Začala jednoducho vojna o prístup k energetickým zdrojom, začala vojna o to, kto bude mať, kde, aké možnosti investovať. Ak sa Slovenská republika nezúčastní na tejto - expresívne povedané - energetickej vojne, nedopadne dobre, a to v krátkom časovom úseku," uviedol dnes Fico na zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Podľa Fica má Slovensko dve možnosti. "Buď sa na túto energetickú vojnu budeme prizerať a potom sa ešte viac prehĺbi energetická závislosť Slovenskej republiky a nesamostatnosť, do ktorej sme sa dostali vďaka zatvoreniu dvoch blokov v Jaslovských Bohuniciach, alebo sa postavíme tejto výzve apokúsime sa aj napriek tomu, že sme malí a nie dostatočne silní aj my niečo získať," konštatoval.

podrobnosti SME ZDE

29. 4. 2008

V posledních měsících jsem na stránkách Britských listů zaznamenal několik statí věnovaných alternativnímu paradigmatu současné epochy. Bylo to většinou neveselé čtení, plné stesků, že chybí vize, perspektivy, osobnosti a na slavnou Černyševského otázku „Co dělat?“ jako kdyby nebyla odpověď. Zkrátka připadal jsem si jako na pohřbu dnešní levice.

29. 4. 2008

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Pokaždé před demokratickými volbami přichází čas slibování. Politikové začnou cestovat křížem krážem po zemi, přestanou jednat a nabízejí voličům to, co vůbec není finančně uskutečnitelné. A tak se vlastně stane to, na co novináři čekají alespoň od začátku druhé poloviny volebního období. Od té doby se pořád ptají, kdy už politikové přestanou jednat a začnou se jen ucházet o hlasy voličů. Průměrný volič se tomu možná diví, stejně ale často jedná proti svému instinktu a nakonec volí toho, kdo slíbil nejvíc, při vědomí, že členové ostatních stran jednají taky stejně.

V Německu už tohle předvolební období teď už začalo.

29. 4. 2008

Stále větší počet -náctiletých chlapců se v Británii léčí pro problémy s impotencí, poté, co intenzivně kouřili několik let konopí, píše deník Daily Mail. Odborníci podle listu požadují další výzkum vztahů mezi intenzivním kouřením konopí a poklese testosteronu a libida.

Ian Russell, odborník na andrologii a urologii v nemocnici Dumfries and Galloway Royal Infirmary ve Skotsku, sdělil deníku, že na jeho kliniku nyní docházejí stále větší počty -náctiletých chlapců, kteří mají potíže s impotencí, poté, co od cca deseti let kouřili konopí, pět šest jointů týdně.

29. 4. 2008

Americký prezident ve svém posledním projevu k zástupcům arménské menšiny u příležitosti výročí masakru arménského obyvatelstva Osmanskou říší zklamal a navzdory očekávání se namísto přesného pojmenování uchýlil, tak jako mnohokrát v minulosti, k nic neříkajícím formulacím, volajícím po vzájemném odpuštění a společném budování demokracie.

Michael Marčák: Tak to bylo o tom, jak modrý pták snesl v brdech veliké vejce. A co se  z něho vylíhlo, to ti přečtu až zítra, to bys neusnul.
29. 4. 2008

29. 4. 2008
Martin Bursík
Reakce na usnesení Krajské konference SZ v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj je druhým krajem v pořadí, který mne vyzývá, abych složil funkci. Když mně vyslovila nedůvěru rada Olomouckého kraje, vzdemula se ve straně nevole a žádný další kraj se nepřipojil. Republiková rada pak na moji žádost hlasovala o nedůvěře předsedovi strany a ze třiceti šesti hlasujících delegátů mně vyslovili nedůvěru čtyři. Olomouckou organizaci vede bývalý náměstek ministryně školství, kterého jsem za svého působení na Ministerstvu školství odvolal z funkce. Nyní přichází výzva ke složení funkce z Jihočeského kraje. Je zřejmé, že kraje, kde mají vliv lidé, kteří museli opustit ministerstvo školství, se rozhodli činit za to odpovědným mne.

29. 4. 2008

Měl jsem před časem problém s bezdrátovým internetem, píše Václav Viktora. .Následně jsem zjistil, že v Kralovicích (okr. Plzeň sever) není signál. Byl docela problém vrátit modem. Nyní od prosince 2007 je v oblasti Kralovic problém se signálem na mobilní síť O2. Na opakované stížnosti mi bylo sděleno, že je síť přetížena. A problémem se budou zabývat nejdříve za půl roku.

Takže nehodlám platit za horší kvalitu stejné peníze. To znamená odejít k jinému operátorovi.U O2 je zřejmé, že jim na oblasti, která čítá asi 2 500 obyvátel, nezáleží.

Než přijel Bílý otec z Bílého domu, zapálil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg dýmku míru. Pomocné ruce nabídla ministryně obrany Vlasta Parkanová a místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. (foto Ivan Větvička, 5.6. 2007, Praž
29. 4. 2008

Absurdní muzikál o totalitní obraně demokracie

Už přes rok se dohadujeme o tom, zda dovolíme Američanům postavit v Brdech radar. Je to debata nebo absurdní divadelní představení? Následující výstupy připomínají to druhé: Václav Havel, mnohonásobný kandidát na Nobelovu cenu míru kritizuje pacifismus odpůrců radaru. Vicepremiér Alexandr Vondra po protiradarové demonstraci 27. května 2007 vyhrožuje obnovením povinné vojenské služby: Když nebude radar, bude vojna - opravdu nečekané od nositele Ceny za lidské porozumění, toleranci a mír (udělena v Dortmundu, 2006). Dohodu o vybudování radarové základny se za Českou republiku chystá podepsat ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Hledáte slíbenou absurditu? Schwarzenberga do vlády vyslala Strana zelených, která by už ze své podstaty měla odporovat náročným zbrojním programům kdekoli na Zemi.

29. 4. 2008

tisková zpráva Ne základnám

Ministryně zahraničí USA Condoleezza Rice nepřijede podle posledních zpráv 5. května do Prahy k podpisu smluv o radaru. Iniciativa Ne základnám konstatuje, že česká i americká diplomacie patrně nechce podepisovat smlouvy v době, kdy občané budou proti tomuto podpisu demonstrovat. Oficiální zdůvodnění, že se návštěvu "nedaří zkoordinovat" připomíná spíše populární britský seriál Jistě, pane ministře, než skutečný důvod.

Iniciativa Ne základnám chápe odložení návštěvy a podpisu smluv jako další dílčí úspěch v boji proti radarové základně USA. Condoleezza Rice možná přijede do České republiky jiný den na bleskovou a předem neohlášenou návštěvu tak, jak jezdí ona i další vysocí představitelé USA do Iráku či Afghánistánu. I to svědčí o tom, že odpor občanů proti radaru má svůj smysl a přináší výsledky.

Iniciativa Ne základnám bude pořádat předem ohlášenou demonstraci 5. května od 17.00h na Václavském náměstí.

29. 4. 2008
Petr Petržílek

S novým tisícletím přešlo lidstvo k novým existencionálním prioritám. Zatímco dvacáté století bylo stoletím páry a vědeckotechnické revoluce, jednadvacáté století bude jednoznačně stoletím energie, životodárné vody a základních potravin. V minulém a předminulém století se světové banky a celosvětový obchod zaměřoval na rozvíjení průmyslu a strategickými surovinami byly zejména železná ruda, drahé kovy a uran. V této průmyslové době téměř neexistovaly obavy o životní prostředí, dostatek fosilních paliv čí alarmující apel na vývoj energeticky nenáročných technologií. Za zcela bezpředmětné se považovaly úvahy o využívání alternativních zdrojů elektrické energie, o nichž se zmiňovala pouze ekologická hnutí.

Tato doba je však nenávratně pryč a lidstvo stojí před těžkou otázkou, jak zajistit celému lidstvu dostatek energie, pitné vody a potravin? Bonusovým dilematem je pak nalezení cesty z úspěšné devastace naší planety a tedy i životního prostředí k udržitelnému způsobu života.

29. 4. 2008
reakce na článek Richarda Seemanna "Spravedlivý mezi národy"

Zastupitelstvo Pardubického kraje koncem roku 2007 zařadilo svitavského rodáka Oskara Schindlera (28.4.1908 – 9.10.1974) mezi významné osobnosti kraje, přičemž při jeho hodnocení vycházelo z legendy o dobrém nacistovi a obětavém zachránci židů, jak ji celosvětově rozšířil film Stewena Spielberga Schindlerův seznam. Přestože jeho předlohou nebyla historická práce, ale román australského spisovatele Thomase Keneallyho plný hrubých faktografických chyb, je tento Schindlerův příběh chápán jako realistický obraz skutečnosti. Údaje zatím známých pramenů jsou pouze dílčí a mnohdy rozporuplné, ale postačují k tomu, aby upozornily, že schindlerovská legenda nestojí na příliš pevných základech, opírá se o ne vždy zcela seriózní a pravdivá tvrzení. Nepřesně je uváděn i údajný citát z talmudu, jímž prý byl opatřen zlatý prsten, který Schindler dostal od vězňů na konci války: „Kdo zachránil jediný život, zachránil celý svět“. Podle sdělení Židovského muzea v Praze příslušný citát v doslovném překladu zní: „a každý, kdo zachraňuje jednu duši z Izraele, jakoby zachránil /ú/plný svět.“ Volněji lze pasáž přeložit: „a každý, kdo zachrání jednu duši z Izraele, jakoby zachránil celý svět.“

28. 4. 2008

ANALÝZA

Reakce Štěpána Kotrby na polemiku Pavla Janíčka pod titulkem "Jen aby nás "pokora před evolucí" nepřišla draho", reagující na spor Štěpána Kotrby s čtenářem Petrem Heroutem v článku "Mene tekel, ať jsi pták, anebo z pekel"

Když jsem kritizoval čtenáře Herouta i "ještěry" za mechanistické vidění linearity vývoje, dokázal mi oprávněnost kritiky i Pavel Janíčko. Stačí se podívat, jak "skvělé zítřky" si "vědecky" plánovali komunisté a ostatní levice uprostřed šedesátých let - v celé Evropě. Od Španělska, přes Francii, Itálii až po Československo. A tehdy ony "objektivní podmínky revoluce" byly daleko více zřetelné než dnes. "Souhlas mas" a sociální nespokojenost hýbala celou Evropou. Jak málo stačilo. Jenže... Vývoj šel jinudy. A stejně tak dnes.

29. 4. 2008

Asi nejen já občas přemýšlím v jakéže zemi bych to chtěl vlastně žít. Určitě není pochyb o tom, že ve svobodné. Co však je svoboda v pojetí českého národa? Jako mnohde jinde - prachy.

28. 4. 2008

Brutální konvergence událostí zasáhla nepřipravený globální trh a ceny obilovin závratně vzrostly. Nejvíce na světě trpí chudí lidé, píše americký deník Washington Post.

28. 4. 2008

Mainstreamová ekonomie se schovává do křoví před nezvratnými důkazy ropného zlomu

Svět se "efektivně" svíjí v bolestech ropného zlomu. Ceny suroviny i rafinérských výrobků směřují nahoru a trhy jsou čím dál citlivější na zprávy a fámy, píše Peter Pogany v listu Energy Bulletin.

Špatné počasí v přístavech, nepokoje v rozvojové ropné zemi nebo populista stojící na hlavní tribuně vedle hlavy státu a ohánějící se geopolitickými frázemi, havárie ropovodu, odstávka kvůli opravám, nové starosti kvůli směnným kursům - to vše může stačit finančním médiím ke zprávám, že "termínové obchody se surovou ropou se vezou s obavami o dodávky".

pozn. JČ: Věta v podtitulku není pravdivá, jak o tom svědčí například zpráva ekonoma Sterna, vypracovaná pro britskou vládu

28. 4. 2008
Oskar Schindler (28.4.1908 -- 9.10.1974 )

Dnes uplynulo sto let od narození Oskara Schindlera, který se po své smrti stal legendou díky filmu Stevena Spielberga "Schindlerův seznam" z roku 1992. Vyznamenaný "Zlatým globem" jako nejlepší film roku, natočený nejlepším režisérem na základě nejlepšího scénáře, popisuje subjektivním způsobem, jak tento podnikatel zachránil život více než tisícovce Židů za druhé světové války. Tím se stal tento podnikatel, narozený ve Svitavách, agent nacistických tajných služeb, milovník žen a bankrotář světoznámou osobností, která poslední místo svého odpočinku má v Jeruzalémě.

28. 4. 2008

Námět ředitele Národní galerie Milana Knížáka na rekonstrukci Paláce kultury na Národní knihovnu stojí a uvážení. Objekt v majetku města, vyprojektovaný původně na úplně jiné užití, než které je dnes reálné a ekonomicky opodstatněné, už dvě desítky let chátrá. Ztratil opodstatnění jako palác kultury. Ztratil opodstatnění i jako kongresové centrum bez dalšího jiného využití. Postupně jeho kancelářské zázemí zabydlely soukromé firmy, pro které se stal jen budovou pro jejich administrativní zázemí a luxusní noclehárna pro turisty a obchodní cestující. Trochu příliš velký luxus. Využití objektu jako centra kultury psaného slova je důstojné a nejspíše i ekonomické.

Knížák s razancí sobě vlastní opět vstoupil do veřejného prostoru. A opět rozčílí mnohé pražské kulturní snoby. A opět má pravdu.

Jiří Menzel s překladatelem, který nebyl moc dobrý. Ostatní mluvili rovnou anglicky
27. 4. 2008

◄ Jiří Menzel s překladatelem, který nebyl moc dobrý. Ostatní mluvili rovnou anglicky.

V pátek večer vystoupili v diskusi o cenzuře v londýnském divadelním, filmovém a všeobecně kulturním areálu Barbican Centre tři středoevropští režiséři István Szabó , Agnieszka Holland a Jiří Menzel.

Měl jsem obavu, že diskuse sklouzne k stereotypním vystoupením o tom, jak umělci úpěli za komunistického teroru, ale nebylo tomu tak, prostě proto, že režiséři dokázali mluvit k tématu bystře a inteligentně. Angieszka Holland, která v posledních dvaceti letech, jak uvedla, v podstatě pracuje jen na Západě, srovnávala omezení, jaká klade současná konzumní společnost na tvůrčího umělce, usoudila, že se jí v Polsku za komunismu pod cenzurou pracovalo líp, protože cenzura vedla diváckou obec k tomu, aby v jejích dílech hledala inteligentní významy, kdežto ve svobodě mají podle ní diváci zájem jen o to nejpitomější, a dospěla v závěru diskuse, kterou moderoval britský filmový historik Peter Hames, k poněkud deprimujícímu závěru, že se ukazuje, že je lidstvo prostě dost hloupé.

25. 4. 2008
Slavoj Žižek

Média nám vnucují různé příběhy a příběh o Tibetu zní takto. Čínská lidová republika, která ilegálně zabrala Tibet, se po desetiletí věnuje systematické destrukci nejen tibetského náboženství, ale usiluje i o likvidaci Tibeťanů samotných. Nedávné tibetské protesty proti čínské okupaci byly opět rozdrceny vojenskou silou. V době, kdy je Čína hostitelem olympijských her, je povinností každého, kdo miluje svobodu a demokracii, vyvinout na Čínu tlak, aby vrátila Tibeťanům to, co jim ukradla. Zemi s tak bezútěšným stavem dodržování lidských práv by nemělo být dovoleno, aby využila ušlechtilého olympijského spektáklu ke zlepšení svého image. A co udělají naše vlády? Ustoupí, jako obvykle, ekonomickému pragmatismu, nebo seberou odvahu k prosazování etických a politických hodnot před krátkodobými ekonomickými zájmy?

MMM 2003
28. 4. 2008

POZVÁNKA

Demonstrace za dekriminalizaci konopí 10. 5. 2008 Praha

tisková zpráva pořadatelů MMM

Každoroční květnový happening je součástí celosvětového protestu Global Marihuana March. Jeho letošní ročník proběhne v Praze v kontextu právě probíhajících změn v trestním právu, které by měly být prvním krokem k racionálnímu přístupu společnosti k psychoaktivnímu, netechnickému konopí.

Letnou rozkopali - přijďte na Václavák 10. 5. 2008 ve 13:00

Marihuana jako TÉMA BL

21. 3. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. V anketě letos na jaře odpovědělo během několika málo dnů více než 5000 čtenářů. Finančně však na provoz listu přispívá jen něco málo nad 100 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře. Nedokáže to česká komunita? Jsou finanční prostředky skutečně k dispozici jen pro cílenou politickou manipulaci, a chce-li list prosazovat svobodnou linii, padni komu padni, národ se pro její podporu nevzchopí?

V únoru 2008 přispělo celkem 161 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 59 236.86 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 29.2.2008 částku 288 237.81Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 940.56 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely.

Čína RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
20. 4. 2008 Západní tlak na Čínu ohledně Tibetu výrazně posílil čínský nacionalismus   
19. 4. 2008 V Číně se konaly protifrancouzské demonstrace   
17. 4. 2008 Absurdní drama čínské olympiády Lukáš  Zádrapa
14. 4. 2008 Čínská velvyslankyně varovala před ochlazením vztahů   
11. 4. 2008 Olympiáda v Číně Beno  Trávníček
10. 4. 2008 Zvěrstva v Číně a sinoromantismus   
10. 4. 2008 Spolupráce Evropy a Číny: desetiměsíční výukové programy pro manažery   

Tibet RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   
26. 3. 2008 Tibet a nezávislost aktivistů?   
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Následkem čínské okupace zemřelo přes milion Tibeťanů   

Zelení RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!   
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek

Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
17. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
13. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
12. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2008 Hele, kámo, nemáš pár zbytečnejch drobáků?" Martin  Gřeš
11. 4. 2008 Zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím vlády udělat z fakultních nemocnic "nevýdělečné" akciové společnosti   
11. 4. 2008 Ondřej Neff mluví už i do zdravotnictví Petr  Wagner
9. 4. 2008 Příklad práce České televize, jak se novinářství dělat nemá Petr  Wagner
9. 4. 2008 Budeme obětí obchodu s vlastním zdravím? František  Řezáč
7. 4. 2008 "Reforma" zdravotnictví Petr  Wagner
21. 3. 2008 Zdravotnictví a pojištění Vladimíra  Bošková
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu   
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů   
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Radiožurnál podle Tachecí RSS 2.0      Historie >
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Který film naposledy rozplakal Petra Vachlera?   
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej   
18. 1. 2008 Svět kolem rádia František  Řezáč
17. 1. 2008 První významná internetová iniciativa?   
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho   
16. 1. 2008 Radiožurnál: Pro řešení neexistuje rychlý, jednoduchý, schematický recept Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 "S nutným časovým odstupem budeme změny vyhodnocovat"   

Smrt Bénazír Bhuttové RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu   
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama   
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal   
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE   
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních   
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách   
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"   
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska   
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě   
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná   
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   

Kongres Evropské levice, Praha 2007 RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?   
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"   
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze   
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"   
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy   
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty   

Čunkova demise na pokračování RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2007 Nechte orgány činné v trestním řízení pracovat Zuzka Bebarová Rujbrová
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Čunek odstoupil pozdě Pavel  Kováčik
2. 11. 2007 V ČR fungují jen Parkinsonovy zákony   
2. 11. 2007 Proti politikovi se v ČR nikdy nepovede spravedlivý proces   
2. 11. 2007 Za určitých okolností je porušování zákonů nutné   

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Írán RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
15. 4. 2008 USA a Írán vedou už pět let "tajné" rozhovory o jaderných zbraních   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"   
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
24. 4. 2008 Delegace slovenské armády se v Pekingu setkala s ministrem obrany Liang Kuang-lie   
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Antarktida RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2006 Globální oteplování -- pravdy a mýty Ladislav  Metelka
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
17. 1. 2005 Globální stmívání   
21. 3. 2002 Trvalé podnebné změny už nastaly, avšak co je způsobilo?   
20. 3. 2002 V Antarktidě se rozpadl obří ledovec   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
24. 4. 2008 ČT jediná věnuje diskusi o radaru vyvážený prostor Ladislav  Šticha
24. 4. 2008 Je ČT vyvážená?   
22. 4. 2008 Senát: Utržení psi na lovu Štěpán  Kotrba
19. 4. 2008 Ještě větší blbec, než jsme doufali Petr  Štěpánek
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje   
17. 4. 2008 Štěpánek možná není členem Rady ČTÚ Štěpán  Kotrba
12. 4. 2008 K dementi pana Veselovského:   
9. 4. 2008 Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas Petr  Nachtmann
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba

Ruská varování před studenou válkou a asymetrické odpovědi RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více   
3. 3. 2008 Rusko a Srbsko podepsaly dohodu o jižní větvi plynovodu   
25. 2. 2008 „Medvědi“ na obloze po šesti měsících Jaroslav  Kuba
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
5. 1. 2008 Čínsko - indická výzva Západu   
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
26. 12. 2007 Rusko vypustilo naráz další tři navigační satelity   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2008 Fico varuje pred energetickou vojnou v Európe   
28. 4. 2008 Kde ksakru vězí ti ekonomové?   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
24. 4. 2008 Evropská komise připravuje krizový plán ropné nouze, firmy uzavírají strategické smlouvy   
16. 4. 2008 Jak rozdělit zásoby plynu v Turkemistánu?   
15. 4. 2008 Těžba ropy v Rusku klesá   
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?   
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Írán vyměnil petrodolary za eura a přesvědčuje k tomu i OPEC   
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více   

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2008 Somálsko: zhoršení humanitární situace   
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení   
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2008 Trhy s dětmi v osvobozeném Iráku Lukáš  Lhoťan
25. 3. 2008 Zájem o bezvýchodnou válku v Iráku klesá, The New York Times "zkoumají" proč Karel  Dolejší
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu   
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku   
5. 2. 2008 Americké firmy korumpují irácké poslance Anna  Voňavková

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2008 Universitní studenti: Vysokoškolské studium je dnes ztráta času   
7. 3. 2008 Jesle jako vzdělávací zařízení, aneb už se nedá mluvit o krkavčích matkách Uwe  Ladwig
22. 1. 2008 Neúcta k vědění se nevyplácí Darina  Martykánová
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2008 Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie   
21. 4. 2008 Proč jsem pro radar Boris  Cvek
21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen!   
19. 4. 2008 Neoral: Zdrojem moci jsou občané a žádný Topolánek se vztyčeným prostředníkem Jan  Neoral
17. 4. 2008 BBC: Americká protiraketová obrana "nebude fungovat"   
16. 4. 2008 Theodore Postol: Znepokojující otázky o raketové obraně   
15. 4. 2008 Povídání o ničem Jan  Neoral
15. 4. 2008 ČT zrušila pořad o americkém radaru   
14. 4. 2008 Globálna neonormalizácia Eduard  Chmelár
9. 4. 2008 Můžeme si dělat, co chceme, ale politici to neposlouchají   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Dobrovolná izolace české literatury Hana  Tomšů
31. 3. 2008 Krize české literatury Štefan  Švec
27. 3. 2008 Otokar Fischer -- nejen překladatel Fausta a Zarathustry Nikola  Richtrová
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví   
11. 1. 2008 Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko Libor  Martinek