24. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2008

Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad?

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

27. prosince 2007 se v Keni konaly prezidentské a parlamentní volby. Okolnímu světu byly převážně lhostejné. Pak najednou začaly titulky mluvit o rozsáhlém etnickém násilí. Západní tisk hovořil o nebezpečí „rozpadu“ a všudypřítomnosti etnických konfliktů v Africe. Zazněly naléhavé výzvy, aby se dva soupeřící vůdci smířili a uzavřeli kompromis. To se zatím nestalo a není pravděpodobné, že k tomu dojde. Co se vlastně událo?

Začneme-li okamžitou situací, zdá se být zcela zřejmé, že opoziční strana Oranžové demokratické hnutí (ODM – Orange Democratic Movement) vedená Railou Odingou jasně zvítězila a parlamentních volbách a že vládní Strana národní jednoty (PNU, Party of National Unity) vedená dosavadním prezidentem Mwaim Kibakim utrpěla vážnou porážku. Neuspěl ani viceprezident Keni a s ním více než 20 ministrů odstupující vlády, kteří kandidovali v parlamentních volbách. PNU získala 42 poslaneckých křesel, tedy méně než pětinu celkového počtu, zatímco ODM jich získala 99.

Dalo se rozumně předpokládat, že v prezidentských volbách Odinga porazí Kibakiho. Ovšem volební komise po třech dnech počítání oznámila, že o vlas zvítězil Kibaki. Bezprostřední reakcí v Keni bylo přesvědčení, že Kibaki zfalšoval volby. Jeho utajená prezidentská přísaha 30. prosince, jeho odmítnutí jakéhokoli seriózního vnějšího zprostředkovatele, který by posoudil situaci, neskrývané pochyby mezinárodních pozorovatelů – to vše naznačovalo, že se pokusil vytvořit fait accompli v naději, že pozdvižení opadne. Bude tomu tak?

Už po dlouhou dobu, ale zejména posledních pět let Keňu hlučně vychvaloval západní tisk i vlády jako „stabilní demokracii“, odlišnou od tolika jiných afrických států. Možná si někdo vzpomene, že dalším státem, kterému se dostávalo takové chvály, bylo Pobřeží slonoviny, jež se v posledních letech propadlo do trvalé občanské války. Co to znamená, když se něčemu říká „stabilní demokracie“? Zdá se, že to znamená vládu, která je spolehlivě prozápadní a široce otevřená západním investicím. Keňa tomu odpovídala stejně jako Pobřeží slonoviny. Pobřeží slonoviny se rozpadlo a zdá se, že s Keňou se děje totéž.

Pohled na dějiny po roce 1945 může objasnit, jak naivní a bezúčelný je tento způsob pohledu. Ze sedmi zemí, které patřily k britské východní a střední Africe, měla Keňa jako jediná závažné odbojové hnutí. Říkalo se mu Mau Mau a Britům trvalo mnoho let, než ho potlačili. Mau Mau bylo hnutí zemědělských Kikujů, největší etnické skupiny v Keni. Kikujové se domnívají, že odměnou za toto povstání mají právo na určité nároky. Mwai Kibaki je Kikuja.

Jomo Kenyatta, první prezident Keni a také Kikuja, zemřel krátce po získání nezávislosti. Úřad převzal jeho viceprezident Daniel arap Moi z etnické skupiny Kalenjinů, který vytvořil kleptokratický diktátorský režim s poměrně dlouhým trváním. Kikujové byli víceméně vytlačeni z mocenských pozic stejně jako druhá největší skupina, Luové. Vůdcem Luů byl Oginga Odinga (otec Raily Odinga). Měl socialistický program a jeho hnutí bylo potlačeno.

Roku 2002 došla keňskému lidu trpělivost s Arap Moiou a Moiovi západní příznivci usoudili, že je čas podpořit vytvoření demokratické fasády. Režim jedné strany uvolnil místo volebnímu soupeření. Kibaki a Raila Odinga ve spolupráci s dalšími vytvořili Národní duhovou koalici (NRC – National Rainbow Coalition) zasvěcenou podle jejich slov skoncování s korupcí a s rozdělováním funkcí a peněz pouze jediné etnické skupině. Kibaki vyhrál volby. Lid oslavoval.

Rok 2002 byl ale také okamžikem Bushovy války proti terorismu. Spojené státy získaly Kibakiho jako jednoho z klíčových spojenců. Za odměnu se mu dostalo zvenčí hodně peněz a nikdy nekončící chvály Světové banky a Mezinárodního peněžního fondu. Léta 2002 – 2007 byla obdobím značného ekonomického růstu podle neoliberálních zásad. Ovšem Kibaki nesplnil žádný ze svých slibů. Hospodářský růst neprosákl dolů k venkovské chudině a množství lidí v městských ghettech. Kibaki propustil člověka, kterého předtím pověřil odhalováním korupce. A vytlačil Odingu a další spojence v NRC.

Takže když se roku 2007 konaly nové volby, ODM s Odingou výrazně zvítězila. Skutečnost, že Arap Moi podpořil Kibakiho, nebyla k ničemu. ODM zdůrazňovala hrubé nerovnosti vládnoucí v Keni. Volala po obnově boje proti korupci. A dohodla se s muslimskou komunitou v Keni, že ukončí vydávání lidí. Bylo zřejmé, že tento program vyhovuje voličům, ne však Kibakimu. Takže Kibaki zfalšoval volbu. A Spojené státy s Velkou Británií se snaží ze všech sil, aby tento volební podvod prošel.

Je samozřejmé, že tváří v tvář takovému nestoudnému jednání propuklo násilí. Nabylo etnickou podobu. Západní média si jaksi myslí, že je to africká specialita. Neslyšela nikdy o rasových nepokojích ve Spojených státech? Nepodívala se nikdy na násilí mezi katolíky a protestanty v severním Irsku? Právě v takových situacích se stává, že se vzájemně napadají chudí lidé v městských ghettech a venkovských oblastech, zatímco horní vrstvy za branami svých komunit nic nevnímají a jdou dál po svém.

Raila Odinga není žádný anděl ani revolucionář. Vyhrál ale volby, a to díky tomu, že se postavil proti Kibakiho neoliberální korupci. Odinga hraje svou roli velmi zdrženlivě, trochu jako Al Gore roku 2000. A možná, že nebude o nic úspěšnější. Kibaki říká, že uspořádá nové volby, pokud mu to přikáže soud, ale Odinga říká, že má soudy v kapse.

Tolik tedy o stabilních demokraciích.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2008
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 O čem ví tesknota Jiří  Orten
24. 1. 2008 Přirozenou autoritu vajdů ani Čunek nenahradí... Pavel  Novotný
24. 1. 2008 Co je slušnost? František  Řezáč
24. 1. 2008 Neonacista zavraždil 18-letého mladíka, média zajímá kočka
24. 1. 2008 Kdo by se dnes divil posametovému vývoji...
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
24. 1. 2008 Jak občané, kteří nejsou básníci, přicházejí o iluze Václav  David
24. 1. 2008 Generace, které dostávaly mizerné peníze v mizerném socialistickém hospodářství Boris  Cvek
24. 1. 2008 Děti nového režimu
24. 1. 2008 Můžeme se něčím inspirovat z amerických "primárek"? Miloš  Dokulil
24. 1. 2008 A co Ron Paul?
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
24. 1. 2008 Smrt za urážku islámu Lukáš  Lhoťan
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
24. 1. 2008 Památník písemnictví zůstane i nadále samostatnou institucí
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Tříbení názorů v Česku bude dlouhé
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
23. 1. 2008 NATO musí mít právo použít jaderných zbraní jako první
23. 1. 2008 DOKUMENT: Tachecí: "jestli ten tiskový mluvčí mluví za ministra dopravy..."
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
22. 1. 2008 Britské listy jsme ze svých stránek odstranili, protože jsme je odstranili
4. 1. 2008 Témata Britských listů - nejen pro novoroční poučení
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
4. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Čeho dosáhli zapatisté? Immanuel  Wallerstein
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
17. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo chce Putin Immanuel  Wallerstein
7. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti Immanuel  Wallerstein
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein
19. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Poslední výzva pro řešení se dvěma státy? Immanuel  Wallerstein
17. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Co chce Putin? Immanuel  Wallerstein
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině Immanuel  Wallerstein
7. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Nešíření jaderných zbraní aneb odpočívej v pokoji Immanuel  Wallerstein
5. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie Immanuel  Wallerstein
1. 8. 2007 Immanuel Wallerstein: Přežije Mušarraf? Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty   
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět