12. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 5. 2007

Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Roku 2007 si připomínáme padesáté výročí nezávislosti v Africe. Datuji ji počínaje 6. dubnem 1957, kdy se britská kolonie Zlatonosné pobřeží stala nezávislým státem Ghanou. Byla to první kolonie v oblasti, které se tehdy říkalo subsaharská Afrika, jež získala tento status. Vůdcem hnutí, které uspělo v boji za nezávislost Ghany, byl Kwame Nkrumah. Celý svět pozdravil tento den jako mezník v dějinách Afriky a poslal na oslavy v Akkře své vedoucí představitele. Z Británie přijela princezna z Kentu a ministerský předseda sir Harold Macmillan. Spojené státy vyslaly viceprezidenta Richarda Nixona.

Byl jsem tehdy také v Akkře a mohu potvrdit nadšený a velmi pozitivní ráz oslav, stejně jako všeobecný optimismus co do budoucnosti Afriky, který v té době vládl v Ghaně a na celém kontinentu. Nkrumah na oslavách řekl: "Hledejte nejdřív království politické, a všechno ostatní vám bude přidáno." Teď přišla zkouška.

Po nezávislosti Ghany následoval roku 1958 odvážný krok Guiney, která odmítla dál setrvávat na francouzské orbitě, a pak roku 1960 kaskáda vyhlášení nezávislosti celkem šestnácti zemí. Rok 1960 dostal přezdívku "rok Afriky". Byl ale takém rokem konžské krize. Byla to první občanská válka nezávislé Afriky, s prvním vstupem evropských vojsk na kontinent od vyhlášení nezávislosti a první vraždou afrického předsedy vlády -- premiéra Patrice Lumumby.

"Tažení africké svobody směrem dolů" nicméně pokračovalo několik dalších let, až narazilo na tvrdou skálu jižní Afriky s jejím nerostným bohatstvím a státy ovládanými usedlíky -- na portugalské kolonie Angolu a Mozambik, na usedlíky ovládaný a samozvaně nezávislý stát Rhodesii (nyní Zimbabwe), Jihozápadní Afriku nacházející se pod kontrolou Jižní Afriky (nyní Namibie) a samotnou Jižní Afriku s jejím systémem apartheidu. Trvalo dalších dvacet let, než ve všech těchto státech vznikly nezávislé africké vlády, ale podařilo se to.

Mezitím euforie let 1957-1960 ustoupila novým skutečnostem -- vojenským převratům, občanským válkám, dokonce i válkám mezi státy. K tomu přistoupily vážné ekonomické potíže 70. a 80. let, k nimž dal podnět růst cen ropy, i když nebyl jejich příčinou. . Namísto afrooptimismu přišel afropesimismus. Byla dosažena politická nezávislost, ale všechno ostatní přidáváno nebylo. Co když se Nkrumah mýlil?

Nkrumah sám varoval, že v důsledku pokračující ekonomické závislosti afrických států na západní Evropě a Severní Americe bude po kolonialismu následovat neokolonialismus. Nkrumahovým lékem byla africká jednota, pro níž stanovil vysoká kritéria. Doopravdy dokázal prosadit novou teritoriální definici Afriky, která zahrnovala i severní část kontinentu. Ale hora, kterou bylo hnutí za africkou jednotu, porodila v 60. letech pouhou myš v podobě slabé struktury s názvem Organizace africké jednoty (Organization of African Unity, OAU). Ta se později přejmenovala na Africkou unii (AU), ale tím nijak nezesílila.

V roce 2007 celková politická a ekonomická podoba Afriky vůbec neodpovídá nadějím a očekáváním roku 1957. Tu a tam lze poukázat na některá drobná ekonomická zlepšení. Celkové statistiky ale ukazují, že Afrika má nejslabší výsledky ze všech kontinentů. Tu a tam lze poukázat na určité politické oživení. Ale vcelku je většina států v rukou zkorumpovaných politiků, kteří netolerují významnější opozici vůči svým režimům a kteří se příliš nesnaží zlepšit osud svých národů.

Jak bude vypadat Afrika za dalších padesát let? Samozřejmě nelze nic tvrdit s jistotou. Lze ale mít určitá rozumná očekávání. Především je těžké si představit, že by se věci ještě dál zhoršily. V mezinárodní hierarchii států jsou dnes africké země vcelku na samém dně. Mladší generace reagují na tuto skutečnost dvěma způsoby. Někteří emigrují a jiní začínají budovat nová hnutí -- snaží se vytvořit druhou vlnu národně osvobozeneckých bojů.

Zadruhé, geopolitická scéna roku 2057 se bude velmi lišit od nynější. Spojené státy a Francie skoro jistě ztratí schopnost přímo zasahovat do afrických poměrů. Podle některých názorů se místo nich budou do dějů v Africe vměšovat jiné vnější mocnosti jako je Čína, zmiňuje se dokonce i Brazílie. To se mi zdá být vysoce nereální, i když ne zcela vyloučené. Domnívám se spíše, že v průběhu příštích pětadvaceti let bude relativní geopolitické zanedbávání Afriky pracovat v její prospěch, že umožní vznik a rozkvět nových osvobozeneckých hnutí. Jestliže si tato hnutí vezmou správné poučení z dějin Afriky v letech 1957-2000, mohou se propracovat k serióznějším konkrétním programům transformace ekonomických struktur a boje proti vnitřní třídní polarizaci.

Než Nkrumah roku 1957 předsedal slavnostem nezávislosti, jeho konzervativnější domácí oponenti si řadu let tropili posměch z jeho příznivců přezdívkou "hoši z verandy" (verandah boys). Naráželi na to, že mnozí aktivisté byli poměrně chudí obyvatelé měst bez trvalého bydliště a museli proto přespávat na verandách cizích domů. To naznačuje, do jaké míry byl v africkém nacionalismu na jeho vrcholu přítomen prvek třídního konfliktu, který je ovšem ve značné části literatury o Africe zastírán. Je možné, že třídní vědomí bude v africké politice opět sehrávat důležitou roli. A pokud k tomu dojde, vzhledem ke strukturální krizi celého moderního světosystému a chaotickým geopolitickým a ekonomickým poměrům, jež tato krize vyvolává, mohou hnutí Afriky sehrát v celosvětovém politickém boji o nalezení východiska mnohem větší roli, než dnes většina z nás předpokládá. Doufejme, že se tak stane.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       12. 6. 2007
12. 6. 2007 Blbci a svině Jiří  Drašnar
12. 6. 2007 Ukradli Bushovi v Albánii hodinky?
12. 6. 2007 Rezignujte, jednáte v rozporu s názory občanů
12. 6. 2007 Blair: "Nezvladatelná média ničí lidi i jejich pověst"
12. 6. 2007 Šéfredaktor deníku Independent: Blairův útok na náš list je "odznakem cti"
12. 6. 2007 Bývalí členové Varšavského paktu a členové NATO jednají ohledně kontroly zbrojení
12. 6. 2007 NATO bude jednat o americké raketové obraně
12. 6. 2007 Ruský generál očekává jednání o radaru s Američany v červenci
12. 6. 2007 Vláda nesmí zadržovat osoby podezřívané z terorismu donekonečna
11. 6. 2007 Univerzální karta Pražana představuje riziko pro soukromí
12. 6. 2007 Mařilo Německo vyšetřování skandálu CIA? Štěpán  Kotrba
12. 6. 2007 Prostý vesnický lid z Hůrek Michal  Mašín
12. 6. 2007 "Rudý zmetek", "komunistický zmrd" a umění racionální debaty
12. 6. 2007 Putin provedl chytré PR, ale realita je jiná Jan  Sýkora
12. 6. 2007 Radar v Ázerbajdžánu namísto brdského je realistický Štěpán  Kotrba
12. 6. 2007 Dopis senátorovi a poslanci
12. 6. 2007 Vyhlášení nominací třetího ročníku soutěže Big Brother Awards
12. 6. 2007 Člověče, vždyť vy jste blázen! Hynek  Hanke
12. 6. 2007 Neuspěchat, neutrácet, slíbit Oskar  Krejčí
12. 6. 2007 Skandální rozsudek v kauze SWISSAIR Richard  Seemann
12. 6. 2007 Novinářská etika a právo slyšení i druhé strany Jaroslav  Boudný
11. 6. 2007 Létobraní Kateřina  Komorádová
12. 6. 2007 Bulharsko chce také americkou protiraketovou základnu
12. 6. 2007 Americký radar nechceme
12. 6. 2007 Gün aydin, Salam Štěpán  Kotrba
11. 6. 2007 'Добрый день, звездно-полосатый стяг!'
12. 6. 2007 Honí mě klackem do ráje
11. 6. 2007 V Československu se vytěžilo asi 100 000 tun uranu
11. 6. 2007 Dravost v kapitalismu
11. 6. 2007 Pozvání Na Karlštejn!
11. 6. 2007 Rudolf Kučera vyzýval v roce 1991 k "dekomunizaci"! Petr  Nachtmann
11. 6. 2007 Jsem zděšen argumentační úrovní pana Cveka
11. 6. 2007 Sarkozyho modré tsunami smetlo téměř vše: levici, střed i extrémy Josef  Brož
11. 6. 2007 Co by řekl Dobrý voják Švejk o summitu G8? Mesfin  Gedlu
11. 6. 2007 Hroší kůže Zdeněk  Jemelík
11. 6. 2007 Vláda ve střetu zájmů: právo vs. Čunek Boris  Cvek
11. 6. 2007 Co s kulturou v rozhodovacích procesech Michal  Giboda
11. 6. 2007 Teď jde do tuhého: Bush je nahý Lukáš  Rázl
12. 6. 2007 Opožděně, ale přece...
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2007 Immanuel Wallerstein: Vrhne se Bush opřekot do Íránu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
1. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Je teď na řadě Afghánistán? Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057 Immanuel  Wallerstein
1. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Šaráda nebo první krok? Dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou Immanuel  Wallerstein
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057 Immanuel  Wallerstein
5. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? Immanuel  Wallerstein
1. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Je teď na řadě Afghánistán? Immanuel  Wallerstein
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
1. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Šaráda nebo první krok? Dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2007 Immanuel Wallerstein: Vrhne se Bush opřekot do Íránu? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
17. 2. 2006 Írán a bomba: mnoho povyku pro nic Immanuel  Wallerstein
22. 6. 2004 Turecko v Evropě? Immanuel  Wallerstein
11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty   
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět   
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
3. 2. 2004 Globální politika a úskalí africké obnovy Mesfin  Gedlu