22. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Strategie 17/2008
22. 4. 2008

Senát: Utržení psi na lovu

Do Sněmovny míří na úterý 22. 4. 2008 senátní pozměňovací návrh (sněmovní tisk 289/5) Sněmovnou už jednou schválené novely autorského zákona (sněmovní tisk 289/4), vzešlý z iniciativy senátorů ODS a podnikatelských lobbyistů, s dalším pozměněním i zákona o poplatcích. Předloha, která v senátní podobě zásadním a s odbornou veřejností nekonzultovaným způsobem zhoršuje podnikatelské prostředí v oblasti kultury, výroby a vysílání elektronických médií a ohrožuje digitalizaci. Porušuje i principy právní jistoty.

Prosazení soukromých zájmů cestou zákona

Původně se jednalo o technickou novelu, která měla reagovat na výtky Evropské komise vůči § 23 zákona 121/2000 Sb. jako neslučitelného s právem EU - článkem 3 a 5 nařízení 2001/29/ES. Český autorský zákon osvobozoval díky "iniciativě" poslance Plachého (ODS) z počátku roku 2005 hotelové pokoje od povinnosti placení poplatků ochranným organizacím. EU zahájila proti Česku řízení. Návrh v podobě schválené Sněmovnou již vyvolal negativní reakci i u nejvýznamnějších mezinárodních sdružení jako je Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI nebo světové sdružení příslušných autorských svazů. V prosinci 2007 Evropský soudní dvůr jednoznačně rozhodl, že výjimka je v rozporu s mezinárodním právem a evropskou úpravou. Dle jeho stanoviska ke "sdělování veřejnosti" dochází, když hoteloví hosté mají možnost přístupu k dílu. Hoteliéři tak budou muset platit stejně jako jiní.

Další lobbyistický problém nastal ve Sněmovně zastropováním vybíraných odměn. Problém je v tom, že v  Evropské unii se autorské odměny sjednávají smluvně, bez vměšování státu.

Půl miliardy hoteliérům

Od Senátu se čekalo, že návrh vrátí opět tam, kde byla vládní předloha. Senát rozhodl jinak. Lobbyisté českých hoteliérů mají u pravicových stran navrch. Pozměňovacími návrhy Jiřího Oberfalzera (ODS) se díky většině senátorů ODS v tisku č. 196 postaral o to, že výdaje hoteliérů na platbu ochranným organizacím za veřejné provozování produkce by měly být kompenzovány na úkor koncesionářských poplatků. Zákon dnes říká, že podnikatelé platí za každý rozhlasový a televizní přijímač. Podnikatelé by podle Senátu měli platit koncesionářské poplatky z jednoho přijímače za každou organizační složku podniku , i kdyby jich tam měli sto nebo tisíc.

Ztráty vyčíslil Český rozhlas na čtvrt miliardy ročně, Česká televize na 350-450 milionů ročně.

Miliardu muži z četnické pátrací stanice

Navíc Tomáš Töpfer si jako herec nespokojený s výší svých honorářů přidal do zákona další pozměňující návrh - povinnost všech vysílatelů platit odměny DILII, OSE, INTERGRAMU a dalším i za reprízné – či "pro každý způsob užití díla zvlášť". Tohoto práva by se autor ani nemohl vzdát. I kdyby práva k uvádění díla byla už jednou vykoupena - i pro opakování...

Ustanovení § 64 zavádí právní fikce pro případ absence odlišného ujednání stran. Návrh novely hodlá zavést povinnost platit odměnu pro každý způsob užití zvlášť, přičemž tohoto práva by autor neměl možnost se vzdát. To vše je však podmíněno tím, že strany nesjednají něco jiného. Není tedy zřejmé, zda odlišné ujednání připadá v úvahu či nikoli.

Vznikl by zde třeba rozpor s již předtím uzavřenými smlouvami. Zásadním způsobem by byl poškozeno využití Státního filmového archivu a filmotéky ČT, kde opravdu nikdo nepředpokládal digitalizaci a digitální distribuci. Zákon v senátní podobě by tak platil retroaktivně a tím by se stal i protiústavní.

Komerční televize by dopadly hůř, neboť jejich druhé či třetí digitální programy mají recyklovat filmy už "premiérově" uvedené, které televize nakoupily ze zahraničí i s právy na reprízy. Nyní by cenu repríz "ze zákona" zaplatily znovu.

Návrh totiž zavádí povinnou kolektivní správu, pokud se jedná o odměnu za užití audiovizuálně užitých děl. Vzhledem k tomu, že kolektivní správce v případě pouhého práva na odměnu neuděluje žádnou licenci a zkoumá jen, zda dílo bylo užito či nikoli, znamenalo by přijetí návrhu fakticky zásah do již uzavřených smluv. Kolektivní správci by totiž museli takovou odměnu vymáhat bez ohledu na to, že práva byla v minulosti vypořádána. To by zpětně dopadlo na tuzemské či cizozemské distributory a případně i na autory samotné, po kterých by uživatelé audiovizuálních děl, kteří by museli zaplatit kolektivnímu správci, začali vymáhat zpět část již zaplacené odměny. Přijetím návrhu by tedy byla zásadním způsobem narušena právní jistota na všech stranách, autoři by mohli přijít o své již dosažené příjmy. Mohlo by dojít i ke sporům s mezinárodním dopadem.

Není zřejmé, co se rozumí pod pojmem "každý způsob užití" a jak mají být způsoby užití, za které se má platit odměna "pro každý zvlášť", vlastně vymezeny. V rámci známých technologií úvahu připadá mnoho nejasně vymezených a vzájemně se překrývajících "způsobů užití". Ať už jde o převzaté vysílání a vysílání prostřednictvím satelitu, CD, DVD a BlueRay, videopůjčovnu či internetové vysílání nebo vysílání v různých sítích elektronických komunikací různých technických parametrů (DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4, DVB-S MPEG2, DVB-S MPEG4, DVB-H) a různých provozovatelů. To vše jsou přece "způsoby užití"...

V §64 se hovoří o licenci, v § 96 o pouhém právu na odměnu. Jedná se o odlišné právní instituty se zcela odlišnými právními dopady. V případě přijetí návrhu by tak vznikly nepřekonatelné výkladové spory.

Proti strategii senátní ODS protestoval ministr kultury Jehlička, ale marně.

Ztráty všech provozovatelů vysílání, včetně komerčních televizí, jdou v případě Töpferova návrhu k miliardě ročně, pokud vůbec je schopen dnes někdo vyčíslit všechny budoucí škody a náklady řady sporů.

Holub na střeše

Nejvíce ale budou poškozeni autoři, kameramani, režiséři a herci nových nebo poprvé uvedených děl, neboť všichni objednavatelé určitě sníží odpovídajícím způsobem všechny honoráře za první užití.

A tak budou herci placeni třeba jen polovinou honoráře, doteď obvyklého... Aby bylo na potenciální reprízné a na potenciální právníky.

Očekává se nicméně, že zdravý rozum zvítězí a Sněmovna návrh vrácený Senátem nepřijme.

Zveřejněno ve zkrácené podobě v týdeníku Strategie 17/2008

                 
Obsah vydání       22. 4. 2008
22. 4. 2008 Růst cen potravin na mezinárodním trhu Petr  Tuček
22. 4. 2008 Senát: Utržení psi na lovu Štěpán  Kotrba
22. 4. 2008 Přísliby privatizace se vyplnily, neboli Pohádka o spravedlnosti tržního systému Uwe  Ladwig
22. 4. 2008 Vymřeme po meči, nebo po přeslici? Michal  Rusek
22. 4. 2008 Budeme se také bát? Boris  Valníček
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc
22. 4. 2008 Jacques zmlácená v souladu se zákonem Štěpán  Kotrba
22. 4. 2008 Cui bono? Petr  Wagner
22. 4. 2008 ■ ■ ■ François  Rabelais
21. 4. 2008 Lepší nevybíravá prostitutka... Egon T. Lánský
22. 4. 2008 Humanistický sen uprostřed křesťanské reality Štěpán  Kotrba
22. 4. 2008 Britské listy dosáhly v březnu 2008 několika rekordů
17. 4. 2008 Glasgow University is looking for a new Lecturer in Czech Studies
22. 4. 2008 Kam jsme dospěli po 18 letech od sametové revoluce? Tomáš  Franke
22. 4. 2008 Další levičák se dostal v Jižní Americe k moci Fabiano  Golgo
22. 4. 2008 Máme jednu novou stranu? Miloš  Dokulil
22. 4. 2008 Šest týdnů ticha před "bouří"? Miloš  Dokulil
22. 4. 2008 Sú USA "reálnou zárukou západní civilizace?
16. 4. 2008 Michael  Marčák
22. 4. 2008 Pojmy, dojmy a neoliberalismus
22. 4. 2008 Proč nejsem pro radar a jsem pro referendum František  Řezáč
22. 4. 2008 "Věci nejsou tak, jak se jeví, ale ani jinak."
22. 4. 2008 Kritiku amerického režimu nelze paušalizovat jako nadávání na Američany Jiří  Jírovec
22. 4. 2008 Nadávat na Američany je in
22. 4. 2008 Písničkářka Lenka Karlíčková - měla recitál Tomáš  Koloc
21. 4. 2008 Kulturní politika Hlavního města Prahy na vlnách 100,7FM Radia Wave
21. 4. 2008 Wall Street a Washington giganticky selhávají - kam směřujeme?
20. 4. 2008 Langerova terezínská destrukce policie Zdeněk  Maršíček
21. 4. 2008 Podíl na emancipačním úsilí ano, ale ne jako užiteční idioti Ivan Odilo Štampach
21. 4. 2008 Proč jsem pro radar Boris  Cvek
21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen!
18. 4. 2008 Úvěrová krize? Skutečnou krizí je globální hladovění. A pokud vám to není jedno, budete jíst méně masa
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
22. 4. 2008 Senát: Utržení psi na lovu Štěpán  Kotrba
19. 4. 2008 Ještě větší blbec, než jsme doufali Petr  Štěpánek
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje   
17. 4. 2008 Štěpánek možná není členem Rady ČTÚ Štěpán  Kotrba
12. 4. 2008 K dementi pana Veselovského:   
9. 4. 2008 Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas Petr  Nachtmann
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková