9. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 4. 2008

Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas

Deset otázek, na které odmítá mluvčí Českého rozhlasu odpovědět

Pokud je někdo aktivistou lobbistické organizace a zároveň vystupuje jako "nezávislý" komentátor ve veřejnoprávním médiu, je to problém. Pokud úspěšně obelhal vedení Českého rozhlasu, je to ještě větší průšvih. Mluvčí Českého rozhlasu a zároveň ředitel jeho Odboru marketingu a PR René Zavoral nedokázal dodat použitelné odpovědi na deset jasně formulovaných otázek Britských listů o angažmá spolumajitele pražské pobočky Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rudolfa Kučery v roli komentátora stanice Český rozhlas 6. Z tiskového oddělení Českého rozhlasu se snaží Britské listy tyto informace získat již od 10. března, tedy skoro měsíc.

Nenapadlo mě, že by pro mluvčího Českého rozhlasu bylo obtížné zodpovědět deset jednoduchých otázek, pokud jsou formulovány jasně a pokud jsou podloženy písemnými podklady. 1. dubna pan ředitel PR Zavoral obdržel otázky Britských listů znovu s tím, že na odpovědi má týden:

1) Je doc. Rudolf Kučera pracovníkem Českého rozhlasu dle definice v Kodexu Českého rozhlasu? (Cituji: "(b) pracovníkem Českého rozhlasu zaměstnanec Českého rozhlasu nebo externí spolupracovník, se kterým Český rozhlas sjednal příslušnou smlouvu obsahující ujednání o závaznosti Kodexu;" -- kapitola Výklad pojmů, str. 3). Pokud doc. Kučera dodává komentáře na základě smlouvy, která ujednání o závaznosti Kodexu neobsahuje, co je důvodem a o jakou smlouvu se jedná?

2) Existují písemné záznamy o tom, jak Český rozhlas řeší střet zájmů svého komentátora Rudolfa Kučery v souvislosti s jeho majetkovým podlem v lobbistické organizaci (v pražské pobočce Sudetoněmeckého landsmanšaftu / "Sudetoněmeckého krajanského sdružení", IČO: 26741725 / "SKS - Informační středisko Praha s.r.o." -- možno ověřit v Obchodním rejstříku)? Je střet zájmů komentátora Rudolfa Kučery řešen v souladu s Článkem 25 Kodexu Českého rozhlasu?

3) Existuje písemný důkaz o tom, že byste o informovali posluchače o střetu zájmů svého komentátora Kučery?

4) Existuje písemný důkaz o tom, že by se komentátor Českého rozhlasu Rudolf Kučera distancoval od organizace Witikobund, součásti Sudetoněmeckého landsmanšaftu, kterou německý Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV) i české ministerstvo vnitra považují za neonacistickou (zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky: Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004, str. 15: ZDE, časopis Policista ZDE)?

5) Existuje písemný důkaz o tom, že by se komentátor Kučera distancoval od bývalých nacistů ve vedení Svazu vyhnanců, organizace zastřešující Sudetoněmecký landsmanšaft -- o problému referoval mj. německý časopis Der Spiegel (zdroj: ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE)?

6) Navázal Český rozhlas prostřednictvím svého komentátora Rudolfa Kučery oficiální spolupráci se Sudetoněmeckým landsmanšaftem?

7) Existuje písemný důkaz o tom, že by komentátor Českého rozhlasu Rudolf Kučera informoval posluchače o svém členství v KSČ (údaje na evidenčním štítku v členské evidenci na ÚV KSČ: "člen KSČ ke dni 24.11.1975, základní organizace ČSAV - Ústav pro filos. a soc. Praha 1" -- evidence se nyní nachází v Národním archívu) a o své kariéře ve Filosofickém ústavu ČSAV před rokem 1989?

8) Trváte na tvrzení, "že se R. Kučera se nevyjadřuje k problematice Sudetoněmeckého lansdmanšaftu, ani k existenci a činnosti pražské pobočky tohoto sdružení"? V interview na stanici Praha (jeho přepis uvádím níže) kritizoval předsedu Senátu Petra Pitharta za to, že není vstřícný vůci Ackermann Gemeinde ZDE. Je všeobecně známo, že Ackermann Gemeinde je součástí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, stejně jako např. neonacistický Witikobund (zdroje např. ZDE, ZDE). Vzhledem k angažmá doc. Kučery v Sudetoněmeckém landsmanšaftu považuji toto interview za klasický střet zájmů.

9) Ve svém oficiálním životopise na ZDE uvádí doc. Kučera, že je místopředsedou Rady vysokých škol, přestože Kučera loni na podzim sám rezignoval a nahradil jej prof. Vladimír Čechák z VŠFS Praha. Je pro Český rozhlas 6 přijatelné, aby jeho komentátor veřejně lhal o svých veřejných aktivitách?

10) V oficiálním životopise nicméně doc. Kučera uvádí své angažmá v Panevropské unii a toto angažmá potvrzují i primární prameny, např. ZDE (doc. Kučera má v Panevropské unii zajímavé kolegy, například předsedu Sudetoněmeckého landsmanšaftu Posselta). Pokud má doc. Kučera v Českém rozhlase na starosti mj. "Panevropské hnutí, jeho vznik, vývoj a současnost", jak uvádíte, prosím Vás o sdělení, jak zabraňujete střetům zájmů u Rudolfa Kučery v těto oblasti.

Relevantní pasáže z Kodexu Českého rozhlasu, který je k dispozici na ZDE.

Čl. 25 Střet zájmů

25.1

Střet zájmů pracovníků Českého rozhlasu je nepřípustný. Osoby pracující pro Český rozhlas musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takové skutečnosti informuje Radu Českého rozhlasu a vyčká jejího doporučení. Střet zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi posluchači či subjekty, o kterých jsou získávány informace. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla se subjektem, o němž má být informováno, spojena rodinným, přátelským, pracovním, členským, smluvním nebo konfliktním poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě pořadu (například rodinní příslušníci, životní partner, popř. nejbližší přátelé). Za střet zájmů není považováno vystupování pracovníka Českého rozhlasu v postavení občana nebo spotřebitele, jestliže se takto učiněné jednání nevymyká obvyklosti.

25.2

Pracovníci Českého rozhlasu nemohou ani dodatečně přijímat od třetí osoby dar, jiný ekonomický prospěch, služby nebo jiné požitky, které by ovlivnily jejich práci ve prospěch nebo neprospěch nějakého subjektu, natočení nebo odvysílání, popřípadě nenatočení nebo neodvysílání určitého pořadu či jeho části, jestliže by tím mohlo ve smyslu čl. 25. 1 dojít ke zpochybnění nestranností.

27. března zaslal mluvčí Českého rozhlasu Zavoral Britským listům místo relevantních odpovědí emotivní text z pera ředitele stanice Český rozhlas 6 Petera Duhana. Text obsahuje zjevné nepravdy:

R. Kučera není politický komentátor. R. Kučera je komentátor a analytik. Jde o nesprávně zvolené (a záměrně návodní!) adjektivum ve vztahu k analyzování událostí a jevů především z Evropské unie, jejího vztahu k USA, Rusku a zemím Blízkého Východu. R.Kučera analyzuje a komentuje všechny pozoruhodné a důležité události bez ohledu na to zda mají charakter ekonomický, kulturní, historický, bezpečnostní, sociální, křesťanský a bezpochyby také aktuálně geopolitický.

1. R. Kučera má autorskou smlouvu s ČRo 6 o dodávání příspěvku z těchto tematických okruhů:

a) Vznik a vývoj Evropské unie, b) instituce Evropské unie a její základní dokumenty, c) Panevropské hnutí, jeho vznik, vývoj a současnost, d) Francouzsko-Německé usmíření a jeho dopad na mírovou stabilitu v Evropě, e) Vývoj demokracie v Evropě a v USA ve vztahu k náboženství, f) Křesťanské demokracie v Evropě a pozice Evropské lidové strany v současných politikách EU, g) základy evropského sociálního státu, jeho vývoj a současnost, h) transatlantické vztahy mezi EU a USA, i) jednotná politika NATO, j) role dnešní EU v konfliktu na Balkáně a na Blízkém východě;

Nutno zdůraznit, že R. Kučera jako jeden z mála českých analytiků a komentátorů je výrazným kritikem bilaterálních dohod mezi USA a ČR ohledně umístění části Radarové obrany v Brdech.

Nutno zdůraznit, že R. Kučera se nevyjadřuje k problematice Sudetoněmeckého lansdmanšaftu, ani k existenci a činnosti pražské pobočky tohoto sdružení. Pokud se R. Kučera vyjadřuje k činnosti Svazu vyhnanců, tak vždy jako kritik jeho představitelky E. Steinbachové.

Příspěvky R. Kučery zodpovídají Kodexu ČRo, neporušují ho. Důkazem jsou mnohé reakce spokojených posluchačů a hodnocení psaná po potřeby Rady ČRo a to především z pohledu uplatňování a dodržování zásad Kodexu.

Přesně před rokem přinesl internetový deník Britské listy ostrou kampaň namířenou proti R. Kučerovi. Kampaň, v niž byl samozřejmě tak jako dnes označen exponentem a lobbyistou pražské pobočky SL a navíc - jako popírač holocaustu. V této souvislosti se vedení ČRo 6 dotázalo docenta Kučery na jeho majetkový vztah k pražské pobočce SL. Odpovědí bylo vysvětlení, že majetkový podíl byl přepsán na jinou osobu. Vedení nemá důvod nevěřit slovům člověka, jehož předešlý život dokládá kvality jeho charakteru. Skutečnost, že v Obchodním rejstříku nebyla tato změna doposud zaznamenána, není validním důkazem o tom, že docent Kučera lže. Pakliže má validní důkazy pan Nachtmann, ať je předloží. Pakliže pan Nachtmann disponuje důkazy o tom, že prostřednictvím vysílání ČRo 6 docent Kučera prosazuje záměry SL, lobuje v jeho prospěch a narušuje tím demokratický řád naši země, ať se obrátí na orgány činné v trestním konání s výzvou, aby konaly co je jejich povinnost. Kdyby ČRo 6 takovýmito důkazy disponoval, spolupráci s docentem Kučerou by přerušil a neprodleně předal zvukovou a písemnou dokumentaci Policii České republiky s oznámením o podezření ze spáchání trestního činu.

2.) Neexistují žádné písemné záznamy o tom, že pan Kučera se distancoval od organizace Witikobund. ČRo6 nemá informace o tom, že by se pan Kučera měl od této organizace distancovat. Pakliže se pan Nachtmann domnívá, že takovýto důvod existuje, ať neprodleně kontaktuje Polici České republiky. Neudělá-li to pan Nachtmann, učiní tak ČRo 6 s poukazem na to, že český státní občan Petr Nachtmann s největší pravděpodobnosti má informace o kontaktech jiného českého státního občana s organizaci Witikobund, což lze pokládat za potencionální ohrožení demokratického řádu v ČR.

3.) Zatímco pan Nachtmann se prostřednictvím anonymní mailové adresy pokouší o diskreditaci poctivého člověka, tak Rudolf Kučera se od nacistů ve Svazu vyhnanců nemusel písemně distancovat, což je samo o sobě dost pokoutní a připomínající praktiky Státní bezpečnosti. Docent Kučera o nacistech ve Svazu vyhnanců mluvil otevřeně a nahlas v nejednom ze svých vystoupení před mikrofonem ČRo 6. Jinými slovy, má dost odvahy na to, aby se nemusel chránit papírem s textem své distance.

4.) Rudolf Kučera byl členem KSČ a byl také aktivním disidentem, vydával také ilegální časopis Střední Evropa. Tak jako P. Tigrid Svědectví, či J. Pelikán Listy. Osud Rudolfa Kučery je tudíž stejný, jaké jsou osudy dalších, kteří zamířili z KSČ rovnou do disentu.

Na rozdíl od ředitele Českého rozhlasu 6 Petera Duhana se nedomnívám, že by byl Pavel Tigrid někdy členem KSČ.

Není také problém předložit "validní důkazy o tom, že docent Kučera lže".

Rovněž vyjádření ředitele Duhana, "že se R. Kučera se nevyjadřuje k problematice Sudetoněmeckého lansdmanšaftu, ani k existenci a činnosti pražské pobočky tohoto sdružení", je očividnou nepravdou.

Docent Kučera sdělil v březnu 2007, že v roce 2006 převedl svůj podíl v pražské pobočce Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SKS Praha, IČO: 26741725) na někoho jiného (prý na Milana Kubese) a změna prý pouze nebyla zanesena v obchodním rejstříku.

Doc. Rudolf Kučera se valné hromady SKS konané dne 6. 5. 2007 zúčastnil jako společník s hlasovacím právem, měl 20 hlasů, druhý společník byl vybaven 180 hlasy (zdá se, že poměr hlasů vychází z poměru vkladů -- 20 tisíc Kč od doc. Kučery, 180 tisíc od druhého společníka). Jak by mohl být docent Kučera dne 6. 5. 2007 společníkem v SKS, pokud by svůj podíl v SKS převedl na Milana Kubese již v roce 2006?

Pokud doc. Kučera tvrdil Českému rozhlasu v březnu 2007, že podíl v SKS nemá, a poté se zúčastnil 6. května valné hromady coby společník s hlasovacím právem, zjevně Českému rozhlasu lhal.

Zápis z inkriminované valné hromady v elektronické podobě je k dispozici v elektronické podobě (formát PDF) na serveru ministerstva spravedlnosti, kopie je k dispozici také na adrese ZDE

Autentická grafická podoba zápisu je vidět také ZDE

Oficiálně je zápis z valné hromady SKS k dispozici pod touto identifikací:

Spisová značka: C 90881 vedená u Městského soudu v Praze, obchodní jméno: SKS - Informační středisko Praha s.r.o., IČO: 26741725

Listina pod značkou: C 90881/SL 17 vedená u Městského soudu v Praze, typ: ostatní záp. z VH

Tato informace těžko mohla být panu řediteli Duhanovi neznámá, již 9. března o lživém tvrzení aktivisty Sudetoněmeckého landsmanšaftu referoval Štěpán Kotrba ve svém článku ZDE

Nepravdivé a nepochopitelné je také tvrzení ředitele Duhana, "že se R. Kučera se nevyjadřuje k problematice Sudetoněmeckého lansdmanšaftu, ani k existenci a činnosti pražské pobočky tohoto sdružení". V interview na stanici Praha (jeho přepis uvádím níže) kritizoval předsedu Senátu Petra Pitharta za to, že není vstřícný vůci Ackermann Gemeinde ZDE. Je všeobecně známo, že Ackermann Gemeinde je součástí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, stejně jako např. neonacistický Witikobund (zdroje např. ZDE, ZDE)

Vzhledem k angažmá doc. Kučery v Sudetoněmeckém landsmanšaftu lze považovat toto interview za klasický střet zájmů.

Zdroj: ZDE

Politolog Kučera: Tím, že Pithart nepřevzal Evropskou medaili, prokázal nedostatek "evropské velkorysosti"

[07-05-2004] Autor: Herbert Brynda

Předseda českého Senátu Petr Pithart ve čtvrtek odmítl převzít Evropskou medaili od bavorské vlády, přitom bývá pozorovateli označován za jednoho z nejvstřícnějších českých politiků vůči Německu. Politologa Rudolfa Kučery, který se dlouhodobě česko-německými postoji zabývá, jsem se zeptal, zda podle něj jde u Petra Pitharta o nějaký obrat a čím si jeho postoj vysvětluje?

"Já myslím, že o žádný obrat nešlo, to se u Petra Pitharta projevuje už dlouho. Napsal například článek, kde kritizuje předsedu Ackermann Gemeinde a tak dále. Jde o dlouhodobý postoj, myslím, že vstřícný vůči německé straně není, to, co udělal mě vůbec nepřekvapilo a domnívám se také, že to je dokladem toho, že vlastně někdo v CSU má stále nějaké iluze o tom, že by byl Petr Pithart nějak výjimečně evropsky velkorysý. On se prostě řadí mezi ty další české politiky."

Kde mají v Bavorsku a vůbec v SRN kořeny tyto "iluze" o Petru Pithartovi?

"Je pravda, že po pádu komunismu a v době, kdy byl Petr Pithart předsedou české vlády, že se snažil o navázání normálních sousedských vztahů, třeba s bavorskými sousedy. A z této doby právě takovéto normální jednání, kdy se snažil o dialog, o vstřícnost a tak dále, že z této doby zůstaly ještě nějaké reminiscence. Ukazuje to ještě na jednu věc, o které bych se chtěl zmínit, že v Praze působí Nadace Hanse Seidla a že to je také ukázka výjimečně špatné práce této nadace; že tady má velmi podivné zastoupení, protože kdyby se jakéhokoliv jiného politika - nebo třeba novináře - zeptali, tak mohli zjistit, že nabídka této ceny, této medaile, je úplně zbytečná. Postojů Petra Pitharta v jisté době jsem si také velmi vážil, ale myslím si, že už dlouhou dobu ukazuje, že se od této své minulosti víceméně stále a opakovaně distancuje."

Zaznamenal jste například v německých médiích nebo z Německa nějaké reakce na Pithartův krok?

"Zatím ještě ne, já myslím, že tam to asi také nikoho příliš nepřekvapilo. Prostě, tady ty iluze o tom, že česká politika po vstupu do EU získá nějakou evropskou dimenzi, nějakou velkorysost, je lichá. Tohle je stále připomínání něčeho, co se stalo, je špatné, že poslanci CSU v Evropském parlamentu nebyli pro naše přijetí, ale nebyli to jenom oni, bylo jich celkem asi sedmdesát a byli to také poslanci CDU a jiných stran. A tento začarovaný kruh toho připomínání si stále něčeho; oni nám teď určitě vyčítají nebo by nám mohli připomínat třeba to hlasování v parlamentu o Benešově zákonu, který pobouřil zase je, čili ta evropská politika od počátku evropské integrace je založena na tom, že jsou tyto křivdy nebo výčitky překlenovány s jistou velkorysostí a snahou o nějaké evropské dorozumění. A já si myslím, že toho Petr Pithart zatím není schopen,"

říká politolog Rudolf Kučera.

Odpověď ředitele ČRo6 Duhana, kterou Britským listům předal ředitel PR Českého rozhlasu René Zavoral, překvapila i redaktora Britských listů Štěpána Kotrbu:

Za nejzávažnější z dosavadní komunikace, za které převzal odpovědnost René Zavoral, aniž si prověřil jejich pravdivost a úplnost, ačkoliv je vypracoval ředitel ČRo 6 Duhan, považuji dva odstavce:

Příspěvky R. Kučery zodpovídají Kodexu ČRo, neporušují ho. Důkazem jsou mnohé reakce spokojených posluchačů a hodnocení psaná po potřeby Rady ČRo a to především z pohledu uplatňování a dodržování zásad Kodexu.

Vtipem a tragédií zároveň je, že pro potřeby Rady ČRo byl jako "expert", hodnotící publicistiku ČRo 6 dosazen pan Milan Kubes. Ano, tentýž Milan Kubes, který je jednatelem české kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Praze. Tato skutečnost musí být řediteli Duhanovi známa (nebo snad ne???) , a přesto proti ní nevznesl nikdy námitku... Nebo snad informoval své nadřízené? Slovo "důkaz" v tak dostává jiný, podstatně jiný charakter.

Obdobný charakteru ředitele Duhana.

Druhým odstavcem, který názorně ukazuje, jak si ČRo 6 a jeho ředitel představuje dodržování Kodexu veřejné služby, představil ve své odpovědi ředitel Duhan sám:

1. R. Kučera má autorskou smlouvu s ČRo 6 o dodávání příspěvku z těchto tematických okruhů:

a) Vznik a vývoj Evropské unie, b) instituce Evropské unie a její základní dokumenty, c) Panevropské hnutí, jeho vznik, vývoj a současnost, d) Francouzsko-německé usmíření a jeho dopad na mírovou stabilitu v Evropě, e) Vývoj demokracie v Evropě a v USA ve vztahu k náboženství, f) Křesťanské demokracie v Evropě a pozice Evropské lidové strany v současných politikách EU, g) základy evropského sociálního státu, jeho vývoj a současnost, h) transatlantické vztahy mezi EU a USA, i) jednotná politika NATO, j) role dnešní EU v konfliktu na Balkáně a na Blízkém východě;

Nepřipadá vám na této odpovědi nic divného? To je možná proto, že nevíte, že "politolog" Rudolf Kučera je předseda Panevropské unie Čech a Moravy (Bernd Posselt je zase předsedou Panevropské unie Německa) , člen Prezídia celoevropského centra Panevropské unie. Čestný předseda Mezinárodní Panevropské unie byl od roku 2004 jeho c. a k. Výsost arcivévoda Otto von Habsburg, arcivévoda rakouský, korunní princ český a maďarský. Občanským jménem od roku 1919 Otto Habsburg-Lothringen, neb Rakousko zakázalo používání šlechtických titulů stejně jako Československo. Bývalý člen Evropského parlamentu za bavorskou CSU, předseda Evropské lidové strany v EP (od 1981 do 1999), člen Mont Pelerin Society (stejně jako prezident Václav Klaus), čestný člen chrovatského Dračího řádu, čestný člen křídla EVP v Evropském parlamentu, držitel německo-francouzské ceny Paneuropa "za sjednocování Evropy" (sic!) (1999: "Znám Haidera dobře několik let - není to ani fašista, ani antisemita. V mých očích je to demokrat." 1995- vybídl německou vládu k zahájení diskuse o Benešových dekretech "jejich zrušení má být podmínkou vstupu ČR do EU". Květen 1996 - vyslovil se proti samotným postupimským dohodám, jimiž vítězné mocnosti rozhodly o Německu a o odsunu. "Dohody nebyly výrazem práva, ale čiré zvůle a stalinismu"...), dcera Walburga von Habsburg-Douglas je tajemnicí, syn Karl von Habsburg-Lothringen je šéf rakouské sekce PU. Panevropská unie má svou pracovní skupinu i v Evropském parlamentu. zdroj: ZDE

Zakladatelem tohoto hnutí je hrabě Coudenhove-Kalergi , který r. 1923 založil ve Vídni Panevropskou unii. Hnutí má od začátku trojí charakter: kulturní, hledící k poznání evropských kultur v jejich národnostním rozčlenění a k jejich záchraně před bolševismem a amerikanismem; politický, hledící k zamezení válek a útoků; národohospodářský, směřující k užší součinnosti evropského hospodářství, k vybudování evropských trhů a ku zvýšení evropského životního standartu.

(cit.: Ottův slovník naučný, ZDE

)

Vedlejší linií lotrinského rodu Habsburgů byli francouzští vévodové de Guise... ZDE

Program Panevropské unie:

1. Evropa jako křesťanské společenství hodnot

Panevropská unie se přihlašuje

* ke křesťanství jako duši Evropy, zvláště ke křesťanskému obrazu člověka

Panevropská unie bojuje proti

* všem tendencím, které ničí duchovní a morální sílu Evropy

* nihilismu, atheismu a amorálnímu konsumismu

Panevropská unie usiluje

* o křesťanskou Evropu, která je kontinentem lidské důstojnosti a úcty před Bohem a jeho stvořením

... Panevropská unie bojuje proti

* každé tyranii a každému totalitarismu

* všem učením a formám, které potlačují nebo falšují svobodu a opovrhují lidskou důstojností

* ideologiím komunismu a nacionalismu

* vládě technokracie a byrokratické všemocnosti

... Panevropská unie bojuje proti

* potlačování lidí státy a systémy bezpráví

* vyhánění, pronásledování a "etnickým čistkám"

* ohrožování lidského života umělými potraty, euthanasií, stejně jako manipulaci s geny, měnící člověka

(cit. webové stránky hnutí: http://www.panevropa.cz/?p=4)

Z uvedeného vyplývá, že doc. Kučera je součástí vrcholných orgánů struktury s jednoznačně politickými cíli, kryjícími se prakticky stoprocentně se zadáním, které dostal do smlouvy od Českého rozhlasu k "nezávislému" komentování. Tudíž má jako "nezávislý" pronášet "analýzy" a komentáře na témata, která jsou závaznou součástí programu hnutí, v jehož čele v ČR stojí.

Tomu se dá říkat "stranická" propaganda za peníze koncesionářů.

I přesto, že PU je v ČR zaregistrována pouze jako občanské hnutí. Fakt, že ředitel stanice Duhan obhajuje pozici doc. Kučery, vypovídá o dvou věcech v řízení stanice:

a) buď je ředitel Duhan naprosto nekompetentní a výše uvedené skutečnosti nezná

b) nebo je zná a kryje tento svérázný výklad "objektivity" a "vyváženosti" z příslušných pasáží Kodexu ČRo. Což je ta horší varianta výše uvedeného a o ní svědčí i ředitelova dosavadní zoufalá argumentace.

V té souvislosti se další Duhanův výrok:

Nutno zdůraznit, že R. Kučera jako jeden z mála českých analytiků a komentátorů je výrazným kritikem bilaterálních dohod mezi USA a ČR ohledně umístnění části Radarové obrany v Brdech.

jeví jako trapný a naprosto nesouvisející s otázkami, na které byl tázán. Další jeho výrok:

Vedení [ČRo 6] nemá důvod nevěřit slovům člověka, jehož předešlý život dokládá kvality jeho charakteru.

je už směšný v souvislostech s prokazatelnými písemnými důkazy z úředních listin, které založil jednatel kanceláře SKS do archivu OR.

Listina pod značkou: C 90881/SL 17

Spisová značka: C 90881 vedená u Městského soudu v Praze, obchodní jméno: SKS - Informační středisko Praha s.r.o., IČO: 26741725

Nepravdivé výroky doc. Kučery o svém angažmá v pražské kanceláři SL, kterých se dopouštěl nejen vůči Britským listům, ale i vůči ČRo, jej diskvalifikují z jakékoliv další žurnalistické i akademické činnosti.

Nad prací redakce ČRo 6 v souladu s Kodexem ČRo a editoriálními postupy ČRo 6 by se měl zamyslet nadřízený ředitele Duhana, generální ředitel ČRo Václav Kasík.

Výše uvedené svědčí o zásadních pochybeních vedení redakce ČRo 6 při výběru stálých spolupracovníků i o pochybeních v dramaturgii této stanice.

Očekávám, že ředitel pro komunikaci René Zavoral vezme výše uvedené v úvahu a po poradě s vedením Českého rozhlasu vydá k této věci stanovisko, které bude v souladu s ustanoveními o publicistice a konfliktu zájmů v Kodexu ČRo i v souladu se zákonem o ČRo. Právní nástroje na řešení konfliktu zájmů a profesionality práce instituce, která nebude nadále vzbuzovat oprávněnou pochybnost, existují.

Pokud Panevropská unie "bojuje proti ideologiím komunismu a nacionalismu", není trochu komické, že předsedou její pražské pobočky se stal "nezávislý" Rudolf Kučera, který nejen spolupracuje se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, ale také v 70. letech vstoupil do KSČ?

Zvláštní je také tvrzení pana ředitele Duhana, že "pan Nachtmann se prostřednictvím anonymní mailové adresy pokouší o diskreditaci poctivého člověka". Nakolik je Rudolf Kučera poctivým člověkem, pokud obelhal Český rozhlas? Moje e-mailová komunikace zjevně není anonymní, pan ředitel mě úspěšně tituluje celým jménem. Nejsem Českému rozhlasu ani přímo ČRo6 osobou neznámou, 13. 8. 2003 jsem spolu se svým kolegou vystoupil v ČRo6: ZDE

Několikrát jsem byl interviewován i na jiných stanicích ČRo, poprvé v roce 1993 (Český rozhlas má tato interview jistě v archivu).

Mluvčí českého rozhlasu Zavoral i ředitel ČRo6 Duhan byli upozorněni na očividné nesmysly v Duhanově vyjádření a na jeho následnou nepoužitelnost. 31. března reagoval mluvčí Českého rozhlasu takto:

Vzhledem k tomu, že považujeme Vaše informace za - pro Český rozhlas - závažné, necháme "kauzu" doc. Rudolfa Kučery prověřit právním oddělením České rozhlasu s tím, že Vám poskytneme zpětnou vazbu, jakmile budeme mít potřebný rozklad k dispozici.

Britské listy uvítají, pokud je bude Český rozhlas informovat o názoru svých právníků. Redakci Britských listů však zajímají především fakta, proto zkusíme mluvčího Českého rozhlasu znovu požádat o odpovědi na otázky, které klademe Českému rozhlasu již od 10. března. Nebude to snadné, René Zavoral nepřijímá hovory na mobilním telefonu. Tiskový mluvčí, který odmítá promluvit, je i na české mediální scéně zvláštním zjevem.

Záležitost má také finanční rozměr. Pokud Rudolf Kučera obelhal Český rozhlas, díky tomu i nadále poskytoval Českému rozhlasu své texty a pobíral za ně honoráře, jak velkou finanční škodu tím Českému rozhlasu způsobil?

                 
Obsah vydání       9. 4. 2008
9. 4. 2008 Ivan Langer: "Ten, kdo nesouhlasí s vládním záměrem, toho není důvod kamenovat, nebo upalovat, toho je potřeba rovnou zastřelit" Jan  Čulík
9. 4. 2008 Zelení proti modrozeleným
9. 4. 2008 Čína, jak ji neznáte
9. 4. 2008 Ignorujete čínská zvěrstva
9. 4. 2008 Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas Petr  Nachtmann
9. 4. 2008 Příklad práce České televize, jak se novinářství dělat nemá Petr  Wagner
9. 4. 2008 Budeme obětí obchodu s vlastním zdravím? František  Řezáč
9. 4. 2008 Neonacismus a měšťácká nesnášenlivost -- co je horší? Ondřej  Slačálek
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
9. 4. 2008 Američané plánují nekonečnou vojenskou přítomnost v Iráku
9. 4. 2008 Můžeme si dělat, co chceme, ale politici to neposlouchají
9. 4. 2008 Odcizení Ingeborg  Bachmannová
8. 4. 2008 Jak zabránila americká základna na Kubě Castrovu autoritářskému režimu? Petr  Nachtmann
8. 4. 2008 ČT je podle kodexu povinna dementovat chybná vyjádření třetích osob
8. 4. 2008 Čína se podbízí nadnárodním společnostem Lukáš  Zádrapa
8. 4. 2008 Byly vraždy páchané hitlerovci taky jen "tragické"?
9. 4. 2008 První dva dny akce "Parlament nás neobejde, obejdeme parlament" nachodili lidé 440 km
9. 4. 2008 Česká literatura nemusí být čtena František  Řezáč
9. 4. 2008 Ještě pár slov o dnešní české literatuře Josef  Vít
8. 4. 2008 Nebezpečný Žáčkův Ústav a podváděný Topolánek Miroslav  Polreich
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
7. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů?
8. 4. 2008 Jací jsou čtenáři Britských listů? Pohodlní a lakomí Soňa  Hromátková
7. 4. 2008 O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku Václav  Žák
8. 4. 2008 Slušní pacienti, slušní lékaři a jiný ministr Vladislav  Černík
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
8. 4. 2008 Ruské antény u estonských hranic, aneb problém
9. 4. 2008 Je ve vesmíru život?
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
9. 4. 2008 Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas Petr  Nachtmann
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily   
13. 2. 2008 Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Je DAB digitální rozhlasové vysílání slepou uličkou?