17. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 4. 2008

Štěpánek možná není členem Rady ČTÚ

Navíc možná žádá po státu peníze neoprávněně

V roce 2003 Parlament na návrh premiéra Vladimíra Špidly odvolal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání v čele s předsedou Martinem Muchkou a jmenoval jinou. Údajně kvůli odpovědnosti za "zpackaný" spor s Ronaldem Lauderem - že podle mezinárodních arbitrů neochránili investici tehdejšího vlastníka Novy. Někteří členové odvolané rady se soudili o neplatnost tohoto rozhodnutí. A vyhráli svůj spor se státem. De iure zůstali členy Rady až dodnes. Mělo by to znamenat, že by šestice radních měla dostat zpětně plat za výkon svého členství v radě i po dubnu 2003 od Úřadu RRTV. Místopředseda Petr Štěpánek, jeden ze šestice odvolaných radních, napsal 15. 4. 2008 v deníku Česká média: "já a moji kolegové jsme neodvolaní členové RRTV. Přesně kvůli tomu jsme se pět let soudili. " Pokud platí Štěpánkem takto interpretovaný výrok soudu, je dnes Petr Štěpánek v několikerém konfliktu zájmů, protože jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je zároveň členem Rady Českého telekomunikačního úřadu... A navíc, jako "neodvolaný" člen RRTV má poradenskou firmu IČO 866 97 161 na poskytování poradenství a konzultace v oboru médií a public relations... Tak to alespoň dnes inzeruje na svém webu. A to zákon členům Rady RTV zakazuje. Štěpánek navíc nejspíš už není ani člen Rady ČTÚ.

§ 7 odst. 9 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání říká, že s funkcí člena Rady RTV je neslučitelná funkce prezidenta České republiky, poslance, senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, funkce člena Rady České tiskové kanceláře, člena Rady České televize, člena Rady Českého rozhlasu.

Odstavec 12 téhož paragrafu říká, že členové Rady ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani neplacené funkce v jakýchkoliv orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a reklamy. Členové Rady ani osoby jim blízké se dále nesmějí podílet na podnikání obchodních společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, nebo v oblasti audiovize a reklamy, a poskytovat přímo, nebo zprostředkovaně za úplatu poradenskou, nebo obdobnou pomoc provozovatelům vysílání a provozovatelům převzatého vysílání. Členové Rady nesmějí být v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k provozovateli vysílání.

Štěpánkovo působení v Radě ČTÚ se řídí zákonem č. 127/2005 Sb.. Radu tvoří 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda České republiky. Členem Rady ČTÚ je Štěpánek od 15. listopadu 2006. Problém je ovšem v tom, že jestliže Štěpánek akceptoval a nenapadl rozhodnutí soudu o tom, že je "neodvolaným členem RRTV", tak automaticky ztratil členství v Radě ČTÚ, respektive ho nabyl v rozporu se zákonem, neboť nulita odvolání znamená nepřetržitost funkce v RRTV a z toho vyplývající nárok na plat...

Zákon o elektronických komunikacích totiž v §107 odst. 4 říká, že členství v Radě je neslučitelné s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě. Státní správa je součástí veřejné správy. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je podle § 4 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost... a tak dále. Podle §107 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb. členství v Radě Českého telekomunikačního úřadu ZANIKÁ nabytím funkce neslučitelné s funkcí člena Rady. Slovo "zaniká" znamená, že zaniká automaticky, nikoliv nějakým rozhodnutím, nebo odvoláním...

Podíváme li se blíže na živnostníka Štěpánka , zjistíme, že Štěpánek mohl vykonávat a i vykonával činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti . Na tuto činnost totiž má živnostenské listy. Čili činnosti dle OKEČ spadající do kategorie 741400 - poradenství v oblasti podnikání a řízení, pod které se Štěpánkem inzerované public relations i poradenství a konzultace v oboru médií klidně vejdou. Tyto činnosti Štěpánek vykonával od 20. 5. 2003. Od 1. 3. 2006 se dokonce Štěpánek přihlásil jako plátce DPH (DIČ CZ5806070754). Registraci zrušil 31. 1. 2008. Platnost živnostenských listů přerušil od 18. 1. 2007 do 17. 1. 2009. IČO si ponechal dodnes. To paradoxně už není ani předmětem konfliktu zájmů v ČTÚ, takže kvůli ČTÚ to Štěpánek dělat nemusel...

Z uvedeného vyplývá, že Štěpánek od 20. 5. 2003 nejspíše porušil zákon 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání tím, že měl živnost a tím okamžikem podle §7 odst. 7 písm. b) nesplňoval podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto zákoně. §7 odst. 7 zákona 231/2001 Sb. říká, že z toho důvodu Poslanecká sněmovna může navrhnout předsedovi vlády odvolání člena Rady RTV z funkce. Jelikož Poslanecké sněmovně nebylo v tu chvíli známo, že Štěpánek je dále členem Rady (rozsudek nabyl právním moci až letos), může Poslanecká sněmovna Štěpánka odvolat nyní podruhé. Tentokráte pořádně a v souladu se zákonem, protože nyní už Štěpánek zákon 231/2001 Sb. porušil prokazatelně, což lze doložit výpisem ze živnostenského rejstříku.

Jelikož zároveň nebude členem Rady ČTÚ, neboť k datu zvolení do Rady ČTÚ byl členem Rady RTV a tudíž je jeho členství od počátku neplatné, jako podruhé odvolaný nebude mít nárok na milionové odškodné, neboť vzápětí po svém prvním odvolání si vyřídil onen poradenský živnostňák, kterým si zadělal na důvod odvolání druhého, nebude mít nic.

Zdá se vám to absurdní, anebo směšné?

                 
Obsah vydání       17. 4. 2008
17. 4. 2008 BBC: Americká protiraketová obrana "nebude fungovat"
17. 4. 2008 "USA prý zjišťují, zda by ČR přijala kromě radaru i antirakety"
17. 4. 2008 Absurdní drama čínské olympiády Lukáš  Zádrapa
17. 4. 2008 Glasgow University is looking for a new Lecturer in Czech Studies
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje
17. 4. 2008 Finanční spekulanti nezřízeně bohatnou, zatímco se svět octl v hospodářské krizi
17. 4. 2008 Je skutečně většina zelených tak jednoznačně proti americkému radaru? Boris  Cvek
17. 4. 2008 Cyklisté všech zemí, spojte se! František  Řezáč
17. 4. 2008 Štěpánek možná není členem Rady ČTÚ Štěpán  Kotrba
17. 4. 2008 Topolánkův hon na čarodějnice - na Dimuna a Randáka Zdeněk  Maršíček
17. 4. 2008 A-kontra pořádá diskusi s rumunskou aktivistkou o summitu NATO
17. 4. 2008 Ukrajina: Ruské beranidlo na evropská vrata Lukáš  Rázl
17. 4. 2008 Švejnar se stane politickým lobbistou Štěpán  Kotrba
17. 4. 2008 Krize deníku Le Monde Fabiano  Golgo
17. 4. 2008 Pane Fico, pomozte nám! Jiří  Mašek
17. 4. 2008 Máme presne také vlády, aké si občania v našich zemiach zvolili
17. 4. 2008 Závislost poznávání na životních zkušenostech, neboli Nebezpečí projekce lidských hodnot Uwe  Ladwig
17. 4. 2008 Znám dobře... Vladimir  Vysockij
17. 4. 2008 Návrat Berlusconiho aneb Italské politické paradoxy, část II. Josef  Brož
17. 4. 2008 Španělsko: nová vláda staronového premiéra Simone  Radačičová
17. 4. 2008 Rusko viní Institut liberálního judaismu z terorismu Radmila  Zemanová - Kopecká
16. 4. 2008 Theodore Postol: Znepokojující otázky o raketové obraně
16. 4. 2008 Proč vnucujete lidem americký radar proti vůli národa? Václav  Hála
16. 4. 2008 Olympismus jako obětní beránek politického alibismu? Jan  Prokeš
16. 4. 2008 Česká televize ruší diskusi, o odporu českých obyvatel informuje slovenská TA3 Jakub  Rolčík
16. 4. 2008 Uloupené Kosovo, Člověk v tísni při ČT a festival Jeden svět Milan  Daniel
17. 4. 2008 "Bukurešťský summit NATO, radar a my"
16. 4. 2008 Hřebejk v Českých Budějovicích
16. 4. 2008 Donucovací prostředky policie, aneb kde se ten pokrok zastaví ? Martin  Martínek
16. 4. 2008 Evropští Zelení dali v Lublani radaru červenou Daniel  Solis
14. 4. 2008 Stát jsem já. A kdo vlastně jste? Bohumil  Kartous
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje   
17. 4. 2008 Štěpánek možná není členem Rady ČTÚ Štěpán  Kotrba
12. 4. 2008 K dementi pana Veselovského:   
9. 4. 2008 Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas Petr  Nachtmann
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek