28. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2008

Jen aby nás "pokora před evolucí" nepřišla draho

V polemice Š. Kotrby se čtenářem Heroutem i přes její velmi v zásadě velmi sofistikovaný a inteligentní obsah jsou některé prvky, které by mohly být přinejmenším předmětem diskuse, a zamyšlení nad nimiž může trochu nahlodat autorův pocit o "nepoučitelnosti" a "zaostalosti" tzv. komunistických "ještěrů" a "dinosaurů".

Autor těmto "troglodytům" vytýká především nereálnost, netrpělivost, sociální inženýrství, "ohýbání" reality k obrazu svému atp. Je ovšem trochu otázka, jestli Š. Kotrba nepláče na nesprávném hrobě. Stačí se podívat na dějiny minulého století a zjistíme, že pokojnou evoluci lidstva neničily "hokuspokusy" nějakých levicových sociálních inženýrů, ale systémově podmíněné deformace kapitalistického systému, které vedly k takovým "malformacím", jako jsou světové války, jejichž důsledkem byla i revoluční situace ve smyslu snahy po nahrazení kapitalismu formou, která bude mít potenci odvrátit zánik lidstva.

Spoléhat se ve společenských procesech na jednoduché aplikace darwinismu s jeho přežitím silnějších může být pro společenské organismy zničující. Nejde tedy tolik o to vychovat jakéhosi dokonalého člověka, ale spíš o to vysvětlovat lidem, že pokud chtějí přežít, musejí především spolupracovat a že spolupráce je ve stále propojenější a vzájemně podmíněné existenci lidstva už v současnosti důležitější, než konkurence. Je to tedy spíš otázka apelu na lidský pud sebezáchovy.

V této souvislosti je odstranění kapitalismu skutečně zákonitou podmínkou existence lidstva a čekat na to, až tzv."přirozeně" kapitalismus zanikne, se také může rovnat sebevraždě. Je také otázka, jestli vlastně existuje takové "nepřeberné" množství možností vývoje, množství různých pravd, obrovská pluralitní aréna, ve které soutěží rovnoprávně různé myšlenkové směry.

Myslím, že vývoj po roce 1989 nás poučil, že kapitalismus žádnou skutečnou pluralitu nejenže nechce, ale ani nemůže akceptovat. Fakticky těch vývojových možností není mnoho, v zásadě jsou jen dvě, jedna dopředu, ke spolupráci a participaci lidí na svém osudu, druhá dozadu ke společnosti, kde jsou lidé jen objekty na nich nezávislých sil a čekají, až je osud dostihne a zničí.

Neboli Š. Kotrba by měl své výtky z arogance vůči evoluci adresovat asi někomu jinému, než takovým či onakým komunistům nebo radikální levici, jejich adresátem by měly být ty struktury a s nimi spjaté subjekty kapitalismu, které i pod pojmem evoluce představují posilování vlastní moci a likvidaci těch, kteří jim překážejí nebo dokonce konkurují.

                 
Obsah vydání       28. 4. 2008
28. 4. 2008 Nová ekonomika hladovění
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
28. 4. 2008 ■ ■ ■ Egon  Bondy
28. 4. 2008 Senát si není jist Lisabonskou smlouvou a jejím souladem s Ústavou ČR Jan  Zeman
28. 4. 2008 Kde ksakru vězí ti ekonomové?
28. 4. 2008 Žádost o posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR
28. 4. 2008 Přistěhovalectví dvakrát odůvodněné lepším životem, neboli Zbytečný strach před vymíráním národa Uwe  Ladwig
28. 4. 2008 Knížákova idea Národní knihovny stojí za uvážení Štěpán  Kotrba
27. 4. 2008 Tři režiséři hovořili v Londýně o cenzuře Jan  Čulík
28. 4. 2008 Nad zapatistickým Chiapasem se stahují mraky!
28. 4. 2008 Červený biskup Radovan  Geist
26. 4. 2008 To je síla ODS! Mirek  Topolánek
28. 4. 2008 Maoistický Nepál Matúš  Holý
27. 4. 2008 Mladé komunisty odsoudili k rozpuštění kvůli jedné větě z Programu
28. 4. 2008 MMM2008: Global Marihuana March
25. 4. 2008 Vymyslet nenásilnou cestu jak upozornit čtenáře, že by mohli na BL finančně přispívat...
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
26. 4. 2008 Znovu o reformě zdravotnictví Petr  Wagner
28. 4. 2008 Jen aby nás "pokora před evolucí" nepřišla draho Pavel  Janíčko
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
25. 4. 2008 Fízlování mobilů i internetu prošlo hlasy Zelených Štěpán  Kotrba
24. 4. 2008 Pane premiére, které země jste to vlastně premiér? Jan  Neoral
25. 4. 2008 Zbigniew Brzeziński: Kosovo je problém výlučně Evropské unie
25. 4. 2008 Space War Express: Irák je říší fantazie
28. 4. 2008 Spravedlivý mezi národy Richard  Seemann
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008