2. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 4. 2008

Včera jsem na Britských listech objevil článek Jana Čulíka o znechucení, které zažil při četbě Lidových novin. Čtu české noviny také jen občas a činím tak spíše než z potřeby být informován z důvodů zdravotních. Za normálních okolností mám nízký krevní tlak a na nízký tlak nemůže být nic lepšího než sledování tuzemské mediální produkce. Je to tak k pláči, že se člověk raději zasměje a krev v žilách se pěkně rozproudí. Ale teď vážně. V Čulíkově zmíněném textu je jedna věta, která odhaluje bídu novinářské profese velmi přesně. "Jsem přesvědčen, že oni (novináři) podplaceni nejsou - oni, bohužel, tomu co píší, zřejmě skutečně věří!"

Sloupek
Hana Tomšů

Vybírám aluze, náznaky
a překlepy z reality světa.

Barvy jedna přes druhou.
Počítač umí měnit druhy písma,
ale odžít si to musíme sami.

A podstata světa?
Ta je ukryta v lese za městem
Za sedmým smrkem zprava.

2. 4. 2008

Otevřený dopis vládě České republiky

Žádáme vládu České republiky, aby odmítla návrh svého ministra zahraničí na uznání autonomní provincie Srbské republiky Kosovo a Metohije jako samostatného státu.

Případným uznáním suverenity Kosova a Metohije by vláda České republiky přispěla k popírání platnosti mezinárodního práva stejně jak to udělala Chamberlainova Británie a Daladierova Francie v případě Mnichovské dohody. Státní hranice nelze měnit silou a bez souhlasu všech zúčastněných stran. USA, které tzv. Kosovskou osvobozeneckou armádu deklarovaly jako teroristickou organizaci (viz např. Usnesení Senátního výboru Republikánské strany z 31. března 1999 či protokol Právního výboru amerického Kongresu z 13. prosince 2000), přijaly argumentaci jejích vůdců a reprezentace zahrnující předáky drogové mafie a válečné zločince se tak stala jejich oficiálním spojencem.

Tento krok naopak znamená velmi nebezpečný precedens, jenž už dnes reálně ohrožuje sousední Makedonii.

2. 4. 2008

D O P O R U Č E N Ě
předsedovi vlády ČR
předsedovi Poslanecké sněmovny

elektronickou poštou
členům vlády ČR
hromadným sdělovacím prostředkům

Vážení,

v příloze tohoto dopisu je stručný ústavněprávní rozbor přesvědčivě zpochybňující pravomoc vlády jako nejvyššího orgánu výkonné moci státu uznávat vznik nových států. Jde o problém, který je řešitelný po přijetí zákonné úpravy, jež je již některými poslanci navržena. Z tohoto pohledu by tedy bylo žádoucí, aby veškeré kroky v takových věcech byly na nezbytný čas odloženy.

2. 4. 2008

JU│ Bývalá žalobkyně mezinárodního Haagského tribunálu pro Jugoslávii Carla del Ponte, která se svými prohlášeními podílela dlouhá léta na vytváření negativních postojů Západu vůči Srbům a která je nyní velvyslankyní Švýcarska v Argentině, vystoupila se senzačním prohlášením, jak uvádí ruské Izvestije. Ve své autobiografické knize – Lov: já a váleční zločinci vykládá, jak současné vedení nezávislého Kosova vydělávalo na obchodě s orgány, odebíranými od unesených Srbů.

2. 4. 2008

Nesmysly v rozhovoru v Lidových novinách

Četl jsem v LN rozhovor Hany Čápové s Vámi, pane bývalý vládní koordinátore Klvaňo, ze dne 31.3.2008 - a došel jsem k závěru, že máte v některých věcech dodnes zmatek. Rád bych, s využitím citací z tisku, Vám pomohl uvést některé věci na pravou míru:

"Sociálnědemokratický starosta Příbrami Josef Řihák založil Ligu proti radaru. Jsou tam komunističtí a sociálnědemokratičtí starostové..."

Nemáte pravdu. Sdružení starostů, později nazvané Ligou starostů proti radaru, jsem navrhl založit já - a požádal pak starosty na prvním zasedání v Rožmitále, aby přijali můj návrh na ustanovení zkušeného příbramského starosty Řiháka koordinátorem Ligy. Tak se stalo.

1. 4. 2008

Máme ve vládě ministryni za Občanský institut?

Česká ministryně obrany Vlasta Parkanová, která pobývá na oficiální návštěvě Izraele, řekla v pondělí novinářům, že česká vláda s ohledem na údajnou íránskou hrozbu podpoří Izrael "s využitím všech sil a možností", včetně podpory vstupu této země do NATO. Překvapivou novinku přinesl článek Yaakova Katze v deníku The Jerusalem Post. Informaci následně pro ČTK popřel mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek. Jenomže Jerusalem Post bohužel Parkanovou cituje, takže oficiální dementi MO bychom patrně měli pokládat za příznak toho, že jde o opravdu vážný problém.

2. 4. 2008

Současná vládní kampaň "3 v 1", jejímž cílem je legitimizace návratu Jiřího Čunka do vlády, zachování tváře ministra Schwarzenberga, který návrat pana Čunka podmínil svou rezignací, a vzbuzování dojmu transparentnosti v majetkových nesrovnalostech politiků, je zcela nepochopitelná. Jiří Čunek se vrací do vlády za současného slibu, že jeho rodinné finanční záležitosti rozkryje na přání ministra zahraničí Schwarzenberga audit. Ale Jiří Čunek se vrací do vlády nyní, přičemž audit má proběhnout až za několik týdnů. Jinými slovy, rozsudek padl ještě před tím, než proběhlo samotné důkazní řízení a zvážení důkazů. Zdá se proto, že audit může mít jediný možný výsledek a ten asi taky mít bude...

Radar GBR-P na atolu Kwajalein
1. 4. 2008

Když jsem si nedávno dělal cynickou legraci, že už vím, proti komu je americký radar - proti Izraeli, netušil jsem ještě, že české ministerstvo obrany vezme tento joke jako inspiraci pro diplomatickou radarovou ofenzívu v Tel Avivu. Česká ministryně obrany, křesťansko demokratická zpěvačka Vlasta Parkanová, přijela v černém igelitovém kabátě do Izraele na jednání s ministrem obrany Ehudem Barakem. Nový americký protiraketový obranný systém, jehož radarová část má být umístěna v České republice, přispěje podle ní také k obraně Izraele... Parkanová to prohlásila pro nedělní vydání izraelského listu Ha′aretz. Její slova citoval i Jerusalem Post.

Írán je [podle Parkanové] "darebácký stát" ["rogue state"] . Jeho nukleární program byl vzat "velmi vážně" ["very seriously"] vládou v Praze, která by byla ochotná podporovat Izrael, jestliže by to bylo nutné, všemi dostupnými "silami a schopnostmi." ["forces and capabilities."].

"Já jsem v pozici mluvit pouze za současnou [českou] vládu, ne za NATO, a my to upřednostňujeme," ["I am in a position to speak on behalf of the current government, and not all of NATO, and we are in favor,"] prohlásila podle Jerusalem Post Parkanová. Mluvčí ministerstva obrany Čírtek nicméně slova své velitelky popřel. Je to ale pouze akademická myšlenka a v současnosti je třeba v boji proti terorismu řešit jiné problémy, tlumočil mínění ministryně její mluvčí. Zdůraznil zároveň, že je to osobní názor Parkanové... Poslední větou ovšem Čírtek podrazil svou vlastní pravdomluvnost. Tak jak to vlastně je? Je to Parkanové osobní názor, nebo nic takového nikdy neřekla?

2. 4. 2008

PB│ Podle anonymního zdroje v Kremlu Vladimír Putin a George Bush v Soči 6. dubna podepíší společný dokument, který se bude týkat mimo jiného i otázky protiraketové obrany. Experti na něm údajně plodně spolupracují, a to ve strategickém rámci rusko-americké spolupráce. Dokument má udávat její zaměření pro přechodné období i na nejbližší i střednědobou perspektivu, má se stát cestovní mapou pro budoucí presidenty obou zemí.

K témuž tématu se již v pondělí za letu do Kyjeva vyjádřil poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Steve Hadley.

1. 4. 2008

Na pomyslných stránkách těchto českých Britských listů jsem toho o Kosovu a jeho, po několika staletích v nové souvislosti se objevivším, neúměrném významu pro Evropu ba tentokrát dokonce snad pro celou zeměkouli dosud napsal dost a z reakcí čtenářů soudím, že pochopili, co jsem měl na mysli, ba že s tím v podstatě i souhlasí. V podstatě nemám, co bych dodal – ve veřejné diskusi na toto téma dodali jiní, nejednou odborně, právně, či věcně informovanější, kteří leccos doplnili, aniž by se jejich závěry s mými rozcházely.

Peter Sloterdijk
2. 4. 2008

"Musí-li sama velká politika být říší monstrózního, pak je politická výchova v posledním důsledku světem monster."

Peter Sloterdijk: Na jedné lodi

Člověk se navzdory všemu úsilí třebas i o aforistické vyjádření občas nevyhne nutnosti být polopatický. Tak i já na tomto místě vyložím -- doufám, že srozumitelně -- snad vše, co je třeba k pochopení příčin mého nedávného sporu s Janem Čulíkem. Tento spor nebyl sporem o konzervativizmus britský či český, ani o levicovost ostrovní nebo kontinentální; šlo v něm v zásadě o dvě úplně jiné věci. Zaprvé, že a proč nepovažuji politika (levicového jako pravicového, to je jedno) v občanském smyslu za plnohodnotnou lidskou bytost; zadruhé, že a proč považuji za nebezpečné, aby politikovi bylo dovoleno předstírat, že takovou plnohodnotnou bytostí skutečně je, a zasahovat do světa, nechce ani neumí pozitivně ovlivnit.

Peter Sloterdijk: Na jedné lodi. Pokus o hyperpolitiku, Votobia 1997, ISBN 80-7198-151-6, z orig. Im selben Boot přeložil kolektiv autorů vedený Břetislavem Horynou

31. 3. 2008

JD│ Rusko údajně zvažuje dalekosáhlý krok, který by měl USA odradit od úmyslu vybudovat protiraketovou obranu v Evropě. Server Xabar.info přinesl 28. března zprávu o tom, že někteří ruští experti navrhují, aby Moskva podnikla mnohem radikálnější akci, která by Američanům způsobila nepříjemnosti. Takovou akcí by mělo být umístění prvků ruské protiraketové obrany ve Venezuele.

2. 4. 2008

Výtah z prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Palestině:

"Poslanecká sněmovna pokládá za vhodné, aby do oblasti byli vysláni zástupci OSN a Červeného kříže, za účelem objasnění událostí posledních dnů. Poslanecká sněmovna vyzývá k takovému politickému řešení práv palestinského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Palestinců a jejich kulturní a náboženskou svébytnost.

Poslanecká sněmovna podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí Imámem a představiteli Izraele. Řešení situace v Palestině by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu.

Poslanecká sněmovna - vzhledem k tragickým zkušenostem s politickými procesy v Československu a po rehabilitaci československých politických vězňů v 90. letech minulého století - trvá na propuštění a rehabilitaci všech občanů, kteří byli potrestáni za prosazování svých politických názorů nebo náboženského vyznání a za uskutečňování svých nezadatelných práv.

Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Palestiny. Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že toto prohlášení souzní s olympijskými ideály a Olympijskou chartou."

Výše uvedený text je parafrázi prohlášeni Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu a dokládá jak pokrytecký je přístup české vlády k porušováni lidských práv ve světě. Jinými slovy, když okupuje a provádí kolonizaci Čína je to špatně a musí se to odsoudit a když okupuje a kolonizuje budoucí člen NATO (Izrael) je to v pořádku a musí se to podpořit.

Prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu ZDE

2. 4. 2008

Díky za zajímavý článek Jana Čulíka "Jedou, aniž by věděli kam", který mi připomněl, jak naši zemi vidí zde v USA. Na otázku "Odkud jste?" odpovídám "Z Prahy", nebo "Z České republiky", podle toho, jak odhadnu geografické znalosti dané osoby. Česká republika tu neříká většině lidí vůbec nic. Často se mi totiž stává, že na mou odpověď reagují zmateným pohledem a otázkou: "To je v Německu?" V podstatě mají pravdu, píše M. Hovorka.

2. 4. 2008

Uznávám, že na apríla si člověk může dovolit mnoho, je ale důležité, aby toho pak nelitoval. A právě to se může stát Janu Čulíkovi, který ve své lamentaci nad úrovní Lidových novin opět jednou přestřelil. Chápu a sdílím jeho nechuť (méně už jeho rozhořčení, neboť si na ten neonormalizační kurz pomalu zvykám a obsah našich novin mne bohužel nemá čím překvapit), podřezává si ale sám pod sebou větev, když následně ve svatém nadšení prohlašuje: "Britské listy si z toho musejí vzít příklad. Nikdy nesmíme propadnout na tak nízkou úroveň, na jakou se dostaly Lidové noviny. Musíme vždy dodržovat princip kritické sebereflexe a zkoumání každého problému ze všech možných stran. Jediným způsobem, jak nezdegenerovat, je hledat chyby a slabiny ve všech argumentech, tedy i ve vlastních. Nechť to, prosím, autoři Britských listů mají neustále na zřeteli." Jan Čulík by měl být realista a přiznat si, že něco takového není možné.

2. 4. 2008

Poznámka k elektronickým čipovým dálničním známkám, píše Stanislav Bláha - ekonomickým aspektem je, že si ji bude muset pořídit každý, protože brány jsou i na silnicích první třídy. Tedy i řidiči, kteří z úsporných důvodů známky doposud nekupovali. Naopak vlastníci více než jednoho vozu budou moci čip použít pro více vozidel a tím ušetří.

Absurdita celého systému mýtného bude jasná, až se podaří zpoplatnit všechny silnice pro všechna vozidla. Již dnes platíme státu ve spotřební dani a DPH za každý ujetý kilometr zhruba dvě třetiny z ceny spotřebovaného benzínu. K tomu silniční daň pro podnikatele a elektronické mýto (jsem přesvědčen, že výhledově pro všechny a na všech silnicích). Jdu si koupit bicykl.

2. 4. 2008

Vyjádření ministryně obrany Vlasty Parkanové je skutečně podařený kousek, říkejme apríl na druhou. Z jejího vyjádření, jak radar v Brdech bude bezpečnostním a odstrašujícím prvkem v zájmu Izraele, by se dalo usoudit, že zeměkoule je placatá. Šel jsem se do kalendáře podívat, které století se píše. Rozpor v tvrzení druhého nejvyššího velitele našich ozbrojených sil tkví v tom, že ta koule v Brdech, podle Bursíka bezvýznamná, má šanci prohledávat vzdušný prostor nad Izraelem ve výšce 117 km, a to se nesnažím ani připočítávat dvoustupňový náměr, který by údajně brdský radar měl mít. Při vzálenosti 1000 km Íránu od Izraele tudíž nikdy žádnou raketu radar nezjistí. Tak jako nezjistí žádnou raketu z 2/3 dráhy letu vystřelenou z Íránu naším směrem. Tuto drobnost mi potvrdil muž povolaný, pan Klvaňa. Naší ministryni obrany pravděpodobně unikla informace, pokud radar objekt nevidí, nemůže nic navádět. (tedy u nás na Sněžce by se daly při činnosti radaru zdarma opékat kuřata, stačilo by je vystrčit opatrně z okna, které by mělo mít formát okénka letadla, nejlépe menší). Pan Čírtek bude mít k dementování asi víc myšlenek a nových zeměpisných poznání naší zpívající ministryně, podotýká Václav Novotný z iniciativy Ne základnám.

2. 4. 2008

K diskusi o "normalizaci" české společnosti

Při debatě o současném procesu "normalizace" české společnosti je důležité poukázat na její specifikum ve srovnání s lety 1969-89. Tehdy se jednalo o upevnění vlády neostalinské komunistické strany zpochybněné Pražským jarem.

Dnes se jedná o kvalitativně jinou situaci, s určitou nadsázkou se dá říci, že v opačném gardu. Po pádu totalitního režimu jsme sice nastolili na papíře parlamentní demokracii, ale vládnoucí pravice a většina tehdejší veřejnosti nepředpokládala, že by se levice v jakékoli podobě dostala opět parlamentní cestou k moci. Hlásit se tehdy (ale i dnes) k jakékoli levicové orientaci znamenalo a znamená riskovat podezření z protispolečenské činnosti.

2. 4. 2008

Nemohu souhlasit s názorem čtenáře pana Jana Šimůnka. Nemluvím teď o filmu Fitna, jemuž se věnuje, ale musím se ohradit proti tvrzení, že islám je "jednoznačně civilizačně neúspěšný".

Pominu ekonomické blábolení ve smyslu merkantilismu, že bohatství ropných šejků pochází z našich kapes skrze ropu a turismus. Nechápu však, jak může pan Šimůnek napsat: "V naprosté většině z nich (rozumí se muslimské státy - pozn. PK) se žije hůř než před tím, než byly islámem okupovány." To je zcela ahistorické myšlení, upozorňuje čtenář Pavel Koudelka.

1. 4. 2008

Sleduji debata kolem radaru od jejího vzniku. Systematicky sleduji také informace o globálním politickém vývoji, zejména ohledně zbraní hromadného ničení, speciálně jaderných zbraní. Spoléhám se na zprávy špičkových vědců a politiků, kteří se zabývají globální bezpečností. Doporučuji například závěry loňské konference o globální bezpečnosti pořádané organizací Pugwash (Nobelova cena míru za rok 1995), ZDE.

Jedním z hlavních argumentů proti stavbě radaru je narušení geopolitické rovnováhy.

Robert Fico
1. 4. 2008
tisková zpráva iniciativy Ne základnám

Iniciativa Ne základnám předala v pátek 28. března prostřednictvím zastupitelského úřadu Slovenské republiky v Praze dopis premiéru Robertu Ficovi . Iniciativa Ne základnám v něm mimo jiné říká:

,,...plně sdílí Váš názor, že takováto zásadní rozhodnutí zdaleka nejsou jen záležitostí případných hostitelských států, ale také a zejména sousedních zemí, jakož celého evropského společenství, jehož jsme všichni členy."

Domníváme se, že odmítavý postoj Slovenska i jiných evropských států je velmi důležitý zejména v souvislosti s blížícím se summitem NATO v Bukurešti.

Dopis iniciativy Ne základnám slovenskému premiérovi Robertu Ficovi ZDE

2. 4. 2008

Zastávám názor, že v principu jsou poplatky u lékaře správnou věcí. Lékař, kterého navštěvuji, mi prokazuje určitou, a navíc nemalou službu, za kterou se sluší zaplatit. Lékař má za svou činnost dostat zaplaceno. Svou rodinu něčím přeci živit musí a také poctivě několik let studoval, aby mohl profesi lékaře nyní vykonávat. Nárok na spravedlivou odměnu má samozřejmě také celý nemocniční personál. Má to ale jednu vadu na kráse.

Mé mínění, vztahující se k poplatkům v ordinacích, nemůže být v našem právním systému nijak ospravedlněno. Proč?

2. 4. 2008

Nejprve jsem nechtěl reagovat na článek Štefana Švece o krizi české literatury. Často o tom totiž píšu do svého časopisu Téma a také jsem už pár článků o svém postoji k umění napsal do Britských listů.

To, že přece jen reaguji, způsobil nekrolog, právě uveřejněný v International Herald Tribune. Píše se v něm o Robertu Faglesovi, který zemřel ve středu minulý týden ve věku 74 let na rakovinu prostaty.

Co na tomto člověku bylo tak zajímavé, že mu tak prestižní časopis jako IHT věnuje poměrně dlouhý nekrolog?

2. 4. 2008

Lidové noviny samozřejmě už dlouho upadají. Tajemstvím jejich existence je dosud pro mne záhadná koexistence s molochem MFD. Vedle mocné sestry MFD působí přes týden LN jako zjednodušený odvar pro primitivnější čtenářstvo, možná mezistupeň k Blesku? Řídká sazba, četné tučným písmem zvýrazněné slogany, spousta gramatických i věcných chyb, - to je ale v českém tisku už také skoro norma.

(Asi ze zvyku nicméně se mezi "naší" inteligencí stále "nosí" číst nebo odebírat LN. Taky "záhada." Nebo je to neochvějným, útěšným prosionistickým postojem LN?)

Posledním tajemným důvodem, proč ještě číst LN, je pro mě sobotní příloha Orientace. Tam se lze tu a tam setkat s opravdu inspirativní analýzou, recenzí i názorem z druhého břehu. To je asi poslední "záhada" - čili to, co nepochybně neexistuje. (viz Wittgenstein, Tractatus logico-philosphicus.) Tzn., že odpověď je jistě někde k mání, ale kdo ji zná?

2. 4. 2008

Svoboda slova je dosti komplikovaný pojem. Vynechme filosofické rozbory pojmu svobody a pojďme se podívat na dnešní realitu.

Ta ve srovnání s předchozími časy je poněkud odlišná.

1. 4. 2008

tisková zpráva Greenpeace

V sobotu 29.března navštívila Prahu skupina amerických kongresmanů, aby si vyslechla názory různých zástupců veřejnosti na záměr umístit v Česku americký radar. Během večeře, kterou pro ně tuto sobotu uspořádalo Greenpeace, si šest demokratických kongresmanů vyměnilo názory na radar s Jiřím Dientsbierem, Janem Hamáčkem, předsedou zahraničního výboru poslanecké sněmovny (ČSSD), Janem Neoralem, zástupcem Ligy starostů regionu a zástupci Greenpeace.

2. 4. 2008

Charitas, -asis (z řec.charis = půvab, láska), lze chápat jako milosrdenství, lásku. Obecně lze říci, že charita, vycházím-li z řeckého základu, znamená něco velmi přitažlivého, působícího potěšení, ev. hodno obdivu (něco jako: áaah ...:-)).

2. 4. 2008

Aneb téměř soucitná úvaha o hektickém celoročním běhu premiéra

Ač se vizážisté snaží, nelze si nepovšimnout premiérovy strhané, uštvané tváře.

Tloustne (méně času na tenis?), pod očima příznak přetěžovaných ledvin (pitný režim?), kštice ztratila lesk (nedostatek vitamínů?), oči zledovatěly ("mezi vlky"?), gesta ztratila živost větrných mlýnů.

Co ho žene?

Co ho žere?

1. 4. 2008

BRÁCHA NA BRÁCHU

Místo nalepovacích dálničních známek budou řidiči osobních vozů od ledna 2009 používat elektronické viněty. Osobní auta tak budou stejně jako kamiony hlídat mýtné brány. ... Stát nebude muset každoročně tisknout dálniční známky, neboť viněty budou "věčné" a řidiči je budou dobíjet jako mobilní telefony.

S odvoláním na ministerskou tiskovou konferenci to píše server iDnes. Doposud se ministr Řebíček (ODS) choval korektně, naslouchal nezávislým odborníkům a byl jedním z mála ministrů této vlády, jejichž kroky nemusela opozice ani občané kritizovat jako naprosto diletantské. Nicméně server iDnes píše:

Elektronické viněty mají i své kritiky, kterým se nelíbí, že na dálnicích bude možné přesně zmapovat pohyb vozidla. Proti byl ještě nedávno i ministr vnitra Ivan Langer. Řebíček však dnes řekl, že elektronické viněty budou anonymní a poslouží pouze k mapování intenzity dopravy, nikoliv k postihování řidičů za přestupky.

iDnes: Dálniční známky budou elektronické, neplatiče ohlídají mýtné brány ZDE

Lidovky: Čip místo dálniční známky ZDE

Pokud to Řebíček myslel vážně, pak je blb. Anonymní zůstane viněta do chvíle, než potká první elektronickou mýtnou bránu.

1. 4. 2008

Nemůžeme psát tak propagandisticky jako Lidové noviny, není to ani profesionální, ani etické

V pondělí ráno jsem cestou autobusem do Brna požádal o výtisk Lidových novin. Už jsem je zase asi dva roky nečetl a stalo se mi totéž jako vždy, vlastně ještě víc: šok z otevření tohoto periodika byl tentokrát velmi silný. Lidové noviny už dnes vůbec nepůsobí jako normální denní tisk - je to vlastně jen takový propagandistický, reklamní leták - takový, jaké šíří supermarkety Lidl či Tesco, upozorňující na "výhodné" nakupování či slevy. Obdobně Lidové noviny prostě šíří nekriticky jednosměrnou, primitivní politickou propagandu. Po novinářské práci v nich není ani stopy.

31. 3. 2008

Pár povrchních marketingových keců

Kde je krize, tam je dobře. Ferdinand Peroutka psal o krizi české literatury v roce 1922, na počátku jednoho z mála období, kdy česká literatura přestala klopýtat za světem a šla s ním ruku v ruce. Arne Novák popisoval krizi lyrického básnictví vedle Tomana, Dyka, Šrámka a Gellnera, krizi české prózy těsně po Švejkovi a znovu za Čapků, Vančury a Durycha. Ve třetím ročníku svého Zápisníku rozebral F. X. Šalda krizi inteligence a stýskal si, že intelektuálové jeho doby už nehýbou společností jako za Palackého. Netušil, že dnes budeme Masarykův stát pokládat za příklad demokracie vedené inteligencí. Jan Grossman uveřejnil zásadní stať o krizi v literatuře v roce 1956, kdy se konečně začala trochu uvolňovat svěrací kazajka režimu a rozkvétala generace Května, aby tentýž text jako aktuální otiskl Host do domu v roce 1964, když se naše literatura nadechovala k jednomu z největších rozmachů ve dvacátém století.

31. 3. 2008

Autoritativní režimy velmi přeceňují svobodu slova. Patrně proto, že tvůrci těchto režimů jsou příliš snadno identifikovatelní v prostoru. Význam prostoru a změny v jeho chápání v době pozdně moderní -- která je nyní naším osudem -- popsal sociolog Zygmund Bauman v knize o globalizaci. V současnosti, v našem kulturním prostředí, je důležitým výdobytkem globalizace právě fakt, že investoři, kteří jsou pány a tvůrci světa, nejsou identifikovatelní v prostoru. Nejsou prostě vidět. Zatímco poddaní v autoritativních režimech mohou kdykoliv vzhlédnout od práce a ukázat prstem na Zámek, svobodní občané v pozdně moderním světě nevědí, kam směřovat své výtky, koho obvinit, koho nenávidět, proti komu bojovat a koho tedy svrhnout.

31. 3. 2008

Ústava sice zaručuje svobodu slova, ale co s bezcenným brakem...

Je nepochybné, že svoboda slova existuje. Kdo si myslí, že ne, trpí patrně subjektivním pocitem opomíjení a ignorance. Objektivně ale svoboda slova existuje a to, že nyní říkám, co říkám, je toho důkazem. Problém spočívá v tom, že poněkud zarchaizoval termín "svoboda slova". "Svoboda" a "Slovo", to nejsou žádné věčné konstanty, to jsou setsakramentsky rychle se vyvíjející fenomény lidského bytí. Tak tedy, co to je svoboda slova? Viděno ze střední Evropy na konci první dekády 21. století: Svoboda slova v dnešní době je spotřební artikl. Velký třesk a neustálé rozpínání mediální dimenze v lidské komunikaci způsobily, že téměř každý může uplatnit a uspokojit své právo, které mu zaručuje ústava, a nechat svobodně slyšet "své" slovo. Slovo jako takové však ztratilo jakoukoliv váhu a hodnotu, a pokud někdo chce, aby "jeho" slovo bylo váženo a hodnoceno, má pouze dvě možnosti -- buď si zajistí dostatečný kapitál, který "jeho" slovo zhodnotí, nebo najde v globálním komunikačním, hodnotově vakuovém vesmíru takový prostor, v němž slova a kontexty nabývají váhu a hodnotu na základě jiného vážení. Třeba intelektuálního.

Free Tibet 2008
31. 3. 2008

ANALÝZA

Mládí je netrpělivé. Toto konstatování dostalo tragickou ilustraci během současných násilných protestů v Tibetu. Čína tvrdí, že za nepokoji v Lhase, Dharmasale, Díllí a před více než desítkou čínských ambasád ve světě, stejně jako nepokoji při olympijských rituálech v Řecku, stojí "malá skupina kriminálníků" či "dalajlámova separatistická klika". Mozaika fakt ukazuje ale na něco jiného. Dalajláma se ocitl v pasti a stal se rukojmím své vlastní trpělivosti.

21. 3. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. V anketě letos na jaře odpovědělo během několika málo dnů více než 5000 čtenářů. Finančně však na provoz listu přispívá jen něco málo nad 100 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře. Nedokáže to česká komunita? Jsou finanční prostředky skutečně k dispozici jen pro cílenou politickou manipulaci, a chce-li list prosazovat svobodnou linii, padni komu padni, národ se pro její podporu nevzchopí?

V únoru 2008 přispělo celkem 161 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 59 236.86 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 29.2.2008 částku 288 237.81Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 940.56 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Írán RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"   
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
17. 10. 2007 Íránská opozice nechce finanční pomoc z USA Lukáš  Lhoťan
12. 10. 2007 Hraje si s bombou -- aneb naivním konstruktivismem vpřed! Kateřina  Amiourová

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Kongres Evropské levice, Praha 2007 RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?   
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"   
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze   
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"   
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy   
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty   

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE   
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních   
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách   
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"   
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska   
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě   
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná   
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2008 Zdravotnictví a pojištění Vladimíra  Bošková
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu   
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů   
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl   
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
17. 1. 2008 Poplatky u lékaře platit nebudu   
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová

Smrt Bénazír Bhuttové RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu   
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama   
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal   
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   

Radiožurnál podle Tachecí RSS 2.0      Historie >
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Který film naposledy rozplakal Petra Vachlera?   
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej   
18. 1. 2008 Svět kolem rádia František  Řezáč
17. 1. 2008 První významná internetová iniciativa?   
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho   
16. 1. 2008 Radiožurnál: Pro řešení neexistuje rychlý, jednoduchý, schematický recept Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 "S nutným časovým odstupem budeme změny vyhodnocovat"   

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý

Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
17. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
13. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
12. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?   
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba

Severní Korea RSS 2.0      Historie >
4. 3. 2008 Experti: "Spojené státy přehánějí jadernou hrozbu ze Severní Koreje"   
9. 8. 2007 Irán má ropu, Severní Korea umí rafinovat   
7. 8. 2007 Nový Zéland a Singapur se paktují s darebáky Zdeněk  Vopat
23. 6. 2007 Severokorejský jaderný reaktor bude "uzavřen do tří týdnů"   
18. 2. 2007 Jak zkrachovalec ke štěstí přišel Tomáš  Vymazal
13. 2. 2007 Severní Korea "souhlasí s jaderným odzbrojením   
9. 2. 2007 Václav Havel: Naši spojenci po nás už skutečně méně chtít nemohou Michal  Rusek
1. 11. 2006 Korejská bomba Thomas  Franke
18. 10. 2006 V zákulisí severokorejského jaderného programu Daniel  Veselý
14. 10. 2006 Rada bezpečnosti OSN schválila sankce proti Severní Koreji   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2008 Trhy s dětmi v osvobozeném Iráku Lukáš  Lhoťan
25. 3. 2008 Zájem o bezvýchodnou válku v Iráku klesá, The New York Times "zkoumají" proč Karel  Dolejší
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu   
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku   
5. 2. 2008 Americké firmy korumpují irácké poslance Anna  Voňavková

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   

Školství RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2008 Jesle jako vzdělávací zařízení, aneb už se nedá mluvit o krkavčích matkách Uwe  Ladwig
22. 1. 2008 Neúcta k vědění se nevyplácí Darina  Martykánová
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Krize české literatury Štefan  Švec
27. 3. 2008 Otokar Fischer -- nejen překladatel Fausta a Zarathustry Nikola  Richtrová
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví   
11. 1. 2008 Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko Libor  Martinek
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou   
14. 12. 2007 Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?   
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek

Zelení RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!   
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek
8. 10. 2007 Hnědí a zelení. Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2008 Klvaňa: Jaký pán, takový kmán Jan  Neoral
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
28. 3. 2008 Rusko stále naléhá na Spojené státy, aby projekt raketové obrany zrušily   
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
23. 3. 2008 Postscriptum velikonoční Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Třikráte předpovězené utrpení a třikráte předpovězené vzkříšení aktivismu Štěpán  Kotrba
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament   
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček

Český film RSS 2.0      Historie >
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Boris  Cvek, Jan Čulík
23. 2. 2008 How to resist death Jan  Čulík
22. 2. 2008 Czech Cinematography 1989 - 2007   
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede   
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
30. 11. 2007 Jací jsme   
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc
1. 10. 2007 Kinoteátr Pavel  Kopecký

Transplantace a etika RSS 2.0      Historie >
7. 9. 2004 Nevěřím ani jedněm, ani druhým Ivan  Válek
6. 9. 2004 Nechraňme mrtvé na úkor živých   
4. 9. 2004 Eutanázie a transplantace Ivan  Válek
3. 9. 2004 Děs nad lékaři a transplantacemi Ivan  Válek
3. 9. 2004 Tomáš Fuk pochopil opravdu málo Ivan  David
3. 9. 2004 Transplantace Petr  Wagner
2. 9. 2004 Jak je to přesně s transplantačním zákonem?   
2. 9. 2004 Proč ubylo transplantací Ivan  David
2. 9. 2004 "Tomáš Fuk nic nepochopil?"   
1. 9. 2004 Shnijte v hrobě kompletní! Ivan  David

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Írán vyměnil petrodolary za eura a přesvědčuje k tomu i OPEC   
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více   
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
4. 3. 2008 Jak je to s rezervními fondy Ruska   
3. 3. 2008 Rusko a Srbsko podepsaly dohodu o jižní větvi plynovodu   
6. 2. 2008 Je nesmysl vést o docházející energetické zdroje války Mojmír  Babáček
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky   
29. 1. 2008 Další kroky Gazpromu na Balkáně   
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller

Čína RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Politujme Tibeťany, kteří si naivně mysleli, že jim někdo pomůže   
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Čínský premiér: Čína je ochotna zahájit dialog o Tibetu   
19. 3. 2008 Očitý svědek z Tibetu Zdeněk  Jehlička
21. 2. 2008 Čína obvinila Spojené státy, že používají dvojí metr   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   

Tibet RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   
26. 3. 2008 Tibet a nezávislost aktivistů?   
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Následkem čínské okupace zemřelo přes milion Tibeťanů   
25. 3. 2008 Sněmovna odmítla projednat rezoluci k Tibetu Andrea  Cerqueirová
25. 3. 2008 Čínská velvyslankyně: Kdyby čeští poslanci měli nezávislé informace, rozhodovali by se jinak   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich