2. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 4. 2008

Otevřený dopis vládě České republiky

Chovejte se jako vláda suverénního státu

Žádáme vládu České republiky, aby odmítla návrh svého ministra zahraničí na uznání autonomní provincie Srbské republiky Kosovo a Metohije jako samostatného státu.

Případným uznáním suverenity Kosova a Metohije by vláda České republiky přispěla k popírání platnosti mezinárodního práva stejně jak to udělala Chamberlainova Británie a Daladierova Francie v případě Mnichovské dohody. Státní hranice nelze měnit silou a bez souhlasu všech zúčastněných stran. USA, které tzv. Kosovskou osvobozeneckou armádu deklarovaly jako teroristickou organizaci (viz např. Usnesení Senátního výboru Republikánské strany z 31. března 1999 či protokol Právního výboru amerického Kongresu z 13. prosince 2000), přijaly argumentaci jejích vůdců a reprezentace zahrnující předáky drogové mafie a válečné zločince se tak stala jejich oficiálním spojencem.

Tento krok naopak znamená velmi nebezpečný precedens, jenž už dnes reálně ohrožuje sousední Makedonii.

Rezoluce RB OSN č.1244 z června 1999 jednoznačně potvrdila platnost "suverenity a územní celistvosti Svazové republiky Jugoslávie" (jejímž nástupnickým státem je Srbsko). Rezoluce rovněž hovoří o "významné autonomii a samosprávě Kosova", ale nikde v ní není ani slovo o budoucím odtržení od Srbska a možné samostatnosti Kosova. Případné uznání suverenity Kosova ze strany české vlády by tak kromě jiného znamenalo i pohrdání rezolucí Rady bezpečnosti. Srbsko ostatně podalo k Mezinárodnímu soudu v Haagu žalobu na státy, které samostatnost Kosova a Metohije uznaly. Je v právu, OSN platnost svých rezolucí garantujících územní integritu Srbska bezpochyby potvrdí a Srbsko uspěje. Jaká bude potom pozice České republiky?

Vodítkem pro rozhodnutí vlády by mělo být formulačně vyvážené usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 6. 2. 2008. Mandát vlády České republiky je slabý, její existence se, jak známo, opírá o hlasy dvou či tří přeběhlíků, kteří nikdy veřejnost neseznámili se skutečnými motivy svého jednání. Jednou z mála cest, kterou může vláda zvýšit míru důvěry u svých občanů, je uvážlivost a respekt vůči právu a názorům velké části české veřejnosti.

Postoj ČR ke kosovskému problému v sobě navíc zahrnuje specifickou zodpovědnost našeho státu před dějinami -- vůči právu a spravedlnosti, Srbsku i nám samotným. Česká vláda se musí řídit pouze a výhradně těmito skutečnostmi, ničím jiným. Alibistický poukaz na panující "realitu" nezbavuje zodpovědnosti za vlastní čin a zodpovědnost před dějinami. O správnosti vlastního postoje nerozhoduje počet států, které "samostatnost" Kosova uznaly, ale vztah k právu a morálce.

Země, která zažila Mnichov 1938, která neztratila svoji historickou paměť a která je schopna v sobě nalézt alespoň zbytek mravnosti, nemůže učinit nejbližšímu spojenci to, co sama zažila. Na rozdíl od občanů těch států, jejichž představitelé v Mnichově podepsali hanebný dokument, bylo připraveno na 50 tis. Srbů narukovat do československé armády a bránit společně s námi Československou republiku. Jedná se o mravní imperativ, jehož porušení bude mít pro politickou kulturu naší země nedozírné následky. Pokud současná vláda tzv. nezávislost Kosova uzná, pošlape preambuli Ústavy ČR, která navazuje na (cit.:) 'dobré tradice státnosti zemí Koruny české i státnosti československé` a zároveň se zavazuje respektovat 'všechny principy právního státu`. Zařadí se v dějinách po bok těch, nad kterými soud dějin zlomil hůl.

Žádáme proto vládu, aby ve vlastním zájmu odmítla krok, který směřuje opačným směrem. Jeho cílem může být podle našeho názoru jen snaha o uspokojení zájmu současné vládní administrativy velmoci, která chce být české zahraniční politice protektorem.

Milan Daniel, jednatel NNO

Václav Drbohlav, občanský aktivista

Rajko Doleček, lékař a vysokoškolský pedagog

Jaroslav Foldyna, politik

Jan Matt Hájek, fotograf

Leoš Jeleček, vysokoškolský pedagog

Drahomíra Kalábová, v domácnosti

Miloslav Kaláb, vědecký pracovník

Jan Kavan, politik

Jan Keller, sociolog

Tomáš Krček, chemický laborant

František Krejča, etnograf

Antonín Kutra, právník

Petr Kužvart, právník

Vladimíra Levá, politoložka

Václav Lohr, ekonom

Josef Mikovec, publicista / výtvarník

Miloš Mráz, důchodce

Milan Nápravník, spisovatel

Pavel Pečínka, politolog

Vlastimil Polák, vědecký pracovník

Miroslav Polreich, analytik

František Postupa, stavbyvedoucí

Miroslav Prokeš, inspektor ŽP

Zdeňka Radičová, středoškolská učitelka

Jana Ridvanová, studentka a publicistka

František Řezáč, aktivista

Robert Santholzer, geolog / hudebník / spisovatel

Petr Schnur, sociální psycholog a publicista

Pavel Skulina, odborový funkcionář

Štěpán Steiger,důchodce

Marie Švábová, architektka

Ilona Švihlíková, vysokoškolská pedagožka

Petr Tuček, agronom

Petr Uhl, novinář

Milan Valach, filosof

Josef Vít, důchodce

Emil Voráček, vědecký pracovník

Jan Žižka, student

Za autenticitu signatářů ručí:

Milan Daniel, Chrudim

Jan Kavan, Praha 5

Petr Schnur, Hannover

                 
Obsah vydání       2. 4. 2008
2. 4. 2008 Hromadná sebevražda novinářské individuality Ivo  Šebestík
2. 4. 2008 Chovejte se jako vláda suverénního státu
2. 4. 2008 Měla by ČR uznat Kosovo? Dopis vládě a poslancům
2. 4. 2008 Bývalá žalobkyně haagského tribunálu: Kosovští Albánci vykuchali Srby na obchod s lidskými orgány
2. 4. 2008 Klvaňa: Jaký pán, takový kmán Jan  Neoral
2. 4. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
1. 4. 2008 Apríl v Jeruzalémě, aneb Izrael do NATO Karel  Dolejší
2. 4. 2008 Audit ještě neproběhl, ale vláda už výsledek zná... Bohumil  Kartous
1. 4. 2008 Tak teď už vážně nevím, proti komu je vlastně ten americký radar Štěpán  Kotrba
2. 4. 2008 Ruskoamerické rakety, Bukurešť a Soči
1. 4. 2008 Bývali Čechové... Egon T. Lánský
2. 4. 2008 Politické školení mužstva a pánbu v troubě Karel  Dolejší
31. 3. 2008 Xabar.Info: Rusko údajně zvažuje vybudování protiraketové základny ve Venezuele
2. 4. 2008 Tibetské parlamentní pokrytectví Lukáš  Lhoťan
2. 4. 2008 To je v Německu? V podstatě ano...
2. 4. 2008 Britské listy by měly vědět, na co mají Martin  Škabraha
2. 4. 2008 Jdu si koupit bicykl
2. 4. 2008 Podařený kousek
2. 4. 2008 Mesianistická víra jedné strany, že druhá strana musí být poražena s definitivní platností Jan  Prokeš
2. 4. 2008 Islám je "civilizačně neúspěšný"?
1. 4. 2008 Radar a pravěké myšlení Jan  Burian
1. 4. 2008 Ne základnám Ficovi: americký radar je i váš problém
2. 4. 2008 Poplatky u lékaře Vít  Hinčica
2. 4. 2008 Antika jako základní zdroj inspirace a kultury Boris  Cvek
2. 4. 2008 Několik záhad, týkajících se Lidových novin Michal  Vimmer
2. 4. 2008 Svoboda slova - svoboda poslouchat a číst Petr  Wagner
1. 4. 2008 Američtí kongresmani se v Praze setkali s oponenty radaru
2. 4. 2008 Charita a charisma Soňa  Hromátková
2. 4. 2008 Topolánkovy pytlíky pod očima Soňa  Hromátková
1. 4. 2008 Elektronické dálniční známky jako bratr Velkého bratra Štěpán  Kotrba
1. 4. 2008 Jedou, aniž by věděli kam Jan  Čulík
31. 3. 2008 Krize české literatury Štefan  Švec
31. 3. 2008 Špatná zpráva: Svoboda slova nemá velký politický vliv Ivo  Šebestík
31. 3. 2008 Je svoboda slova něco víc než akciová burza? Bohumil  Kartous
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008