14. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 12. 2007

Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?

Byla to literatura, která konstituovala moderní český národ. Jako je Národní divadlo spjato s českým divadelnictvím, stal se Památník národního písemnictví, ač mladší, symbolem českých národních literárních tradic. Likvidace této instituce by byl počin srovnatelný se zásahy totalitních strážců kultury, jimž svou objektivní prací po léta vzdorovala. Centralizace a slučování do málo pružných "jednotných organizací" se přece již jednou neosvědčily. V padesátých letech, kdy arogantní všemocná strana rozhodovala o slučování bez snahy pochopit podstatu a kontinuitu, vznikly obrovské a nenahraditelné škody majetkové i duchovní.

Z dopisu odborové organizace PNP

13. prosince 2007 o tom napsaly Lidové noviny ZDE, Britské listy o tom, že je Památník národního písemnictví ohrožen, referovaly už dávno, ZDE.

Níže publikujeme Vyjádření poradního výboru PNP a dopis odborové organizace PNP českému ministru kultury.

Vyjádření poradního sboru pro sbírkotvornou činnost PNP

Poradní sbor byl seznámen se záměrem na rozdělení sbírek PNP a jejich přičlenění k Národní knihovně ČR a Národnímu muzeu. Poradní sbor je přesvědčen, že PNP je dnes mezinárodně uznávaným muzeem české literatury a za dobu své existence shromáždil velmi cenné a jedinečné fondy , představující dnes 12% veškerého movitého kulturního dědictví ČR. Sbírkové fondy PNP členěné na literární archiv, umělecké sbírky a knihovnu tvoří navzájem úzce propojené a nedělitelné celky, nejen z odborného hlediska, ale i z jejich právní podstaty. Poradní sbor vyjadřuje silné znepokojení nad těmito záměry, které by ve svém důsledku vedly k nenávratnému znehodnocení, jak sbírkových fondů, tak práce celých generací odborných pracovníků.

V Praze, dne 11.12.2007

Mgr. Pavel Muchka, vedoucí odd. knižní kultury NM

PhDr. Vladimír Sršeň, kurátor uměleckých sbírek NM

PhDr. Radim Vondráček, vedoucí kurátor odd. grafiky a fotografie UPM

PhDr. Aleš Zach

Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

PhDr. Blanka Svadbová, CSc.

Mgr. Michal Jareš

Jana Cejnarová

V Praze dne 13.12.2007

Vážený pan
Mgr. Václav Jehlička
ministr kultury ČR

V Praze na Strahově na svátek sv. Lucie 13. prosince 2007

Vážený pane ministře,

dovolte, abychom se na Vás s důvěrou obrátili ve chvílích nejistoty a obav.

Byla to literatura, která konstituovala moderní český národ. Jako je Národní divadlo spjato s českým divadelnictvím, stal se Památník národního písemnictví, ač mladší, symbolem českých národních literárních tradic. Likvidace této instituce by byl počin srovnatelný se zásahy totalitních strážců kultury, jimž svou objektivní prací po léta vzdorovala. Centralizace a slučování do málo pružných "jednotných organizací" se přece již jednou neosvědčily. V padesátých letech, kdy arogantní všemocná strana rozhodovala o slučování bez snahy pochopit podstatu a kontinuitu, vznikly obrovské a nenahraditelné škody majetkové i duchovní.

Vybudování celonárodního muzea literatury, jakým je Památník národního písemnictví, bylo a je unikátním projektem bez ohledu na dobu svého vzniku, a to i v evropském měřítku. Za léta kontinuálního budování shromáždilo muzeum sbírky nevyčíslitelné hodnoty, které zachycují paměť národa a jeho kulturní dědictví z oblasti písemnictví a knižní tvorby a jeho fondy představují dnes 12% veškerého movitého kulturního dědictví ČR. Součinnost tří sbírkových oddělení -- literárního archivu, specializované knihovny a uměleckých sbírek - a jejich vzájemná provázanost a mezioborová spolupráce umožňují vysoce kvalitní doplňování i zpracování sbírek. Jednotlivé části fondů tvoří nedělitelný celek odkazu umělců. Uvádí jednotlivosti do vzájemných souvislostí a poskytuje tak informace jinak nedostupné. Představuje českou literaturu v kontextu české i evropské kultury v nejširším slova smyslu a významně přispívá k obecné vzdělanosti a uchování duchovní paměti národa.

Památník národního písemnictví je mimo jiné i cílem zahraničních návštěvníků, kteří se zde mohou seznámit se zahraničními aktivitami českých literátů a naopak s vlivem světových velikánů na českou kulturu. Takže máme na obzoru i mezinárodní ostudu.

Roztrhání celku do různých institucí by vedlo nejen ke znehodnocení sbírek a faktickému zničení práce nejméně tří generací muzejních pracovníků, ale i k závažné právní nejistotě. Zůstavitelé fondů nebo jejich dědicové prodali nebo darovali cíleně a výslovně své písemné a výtvarné pozůstalosti, knihovny či sbírky do PNP jako specializovaného muzea české literatury v naději na jejich zachování v celku. Jejich rozdělení nebo převedení do jiné instituce by znamenalo porušení jejich práv, nedodržení kupních nebo darovacích podmínek. Neměli bychom promrhat jejich důvěru, která se přes půl století tak obtížně získávala, ani odradit potencionální dárce. Ti uvažují takto: PNP je přece významná státní instituce, to je záruka a jistota bezpečí pro naše písemnosti a pro nás pocta, v jakém sousedství bude náš fond uložen.

Sbírková oddělení PNP představují rovněž nezanedbatelný a nenahraditelný potenciál specializované odborné pracovní síly, s velkými zkušenostmi a za generace vypracovanou metodikou. Jejich konzultační pomoc badatelům znásobuje hodnotu předkládaného materiálu. Významná je rovněž vědecká a publikační činnost pracovníků PNP.

Domníváme se, že rozhodování o zachování existence muzea celonárodního významu by nemělo být vedeno osobními ambicemi manažerů či krátkozrakým rozhodnutím některých politiků bez ohledu na dlouhodobé důsledky, ale hledisky výlučně odbornými a kulturními. Překvapuje nás, že nám není známo, že by někdo z tzv. transformační komise naši instituci nebo její výstavy vůbec navštívil, aby se s ní podrobněji seznámil.

Znehodnocení majetku státu, odborné práce jeho občanů a právní nejistota jistě nejsou záměrem konání této vlády; rozdělení a zrušení této instituce to však zcela jistě způsobí. Není myslitelné, že by si nějaká politická strana vzala toto rozhodnutí na svá bedra a přistoupila k dalším volbám s břemenem likvidace symbolu české literatury. Osobně mě mrzí, že tak činí strana, jejíž jsem já tradiční voličkou.

V tomto období nejistot a dohadů Vás proto žádáme o přesné informace, jaký užitek tato likvidace samostatnosti Památníku národního písemnictví přinese, čeho se proponované "zefektivnění" týká. Na tyto informace máme právo nejen my jako zaměstnanci. Stejně tak veřejnost, badatelská, literární i laická, má být podrobně informována, zda se s penězi daňových poplatníků nemrhá neprofesionálními rozhodnutími politiků, byť resort kultury -- ač svým významem a hodnotou obrovský - představuje jen velmi utlačovaný, umenšovaný a v zásadě směšný zlomeček státního rozpočtu.

Dovolujeme si Vám, pane ministře, popřát spokojený poslední adventní týden a radostné svátky Narození Páně.

PhDr. Renata Ferklová
předsedkyně odborové organizace PNP,
která jako momentálně jediná nezávislá síla v organizaci může tlumočit odborné stanovisko zaměstnanců

spolu se zaměstnanci PNP

Příloha: podpisové archy

Příloha: 2 knihy jako osobní dárek pro pana ministra:

Zdeněk Kalista: Valdštejn. Historie odcizení a snu. Vyšehrad, Praha 2002 -- je to nyní aktuální téma, kniha dostala výroční Cenu nakladatelství Vyšehrad za ediční počin.

Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Argo, Praha2007 --je to historická událost ve vydávání starší české literatury, nositelem grantu GA ČR, jenž vydání umožnil, je Památník národního písemnictví.

Vydání těchto knih dokumentuje několik skutečností: jaké poklady PNP uchovává, jak se stará nejen o jejich zachování, ale i vynesení na světlo ke čtenáři, a často obtížné aktivní hledání a doplňování sbírek (od roku 1970 "ztracená" obrazová příloha Kalistova Valdštejna se díky mému usilovnému, téměř detektivnímu" pátrání našla u bývalého výtvarného redaktora zrušeného Severočeského nakladatelství těsně před odevzdáním do tiskárny) a svědčí také o odborné způsobilosti pracovníků PNP.

na vědomí: ČTK, Česká televize, Televize Nova, předsednictvo KDU-ČSL, Obec spisovatelů, PEN Klub, atd.

                 
Obsah vydání       14. 12. 2007
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
14. 12. 2007 Tiché protesty v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jaroslav  Polák
14. 12. 2007 Občané České republiky -- blbečci s volebním právem Jakub  Rolčík
14. 12. 2007 Diverzita a (česká) média Jan  Křeček
14. 12. 2007 "Bude se soustředit" na (i na) "(širokospektrální) milou a líbivou hudbu"
14. 12. 2007 Atomové elektrárny a rakovina dětí, aneb Myšlenky ohledně života a práce v okolí Temelína Uwe  Ladwig
14. 12. 2007 Mazuchová, arogance a místní referendum v Unhošti
14. 12. 2007 Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?
14. 12. 2007 Preference, preference, preference Josef  Baxa
14. 12. 2007 Vize amerických kremlologů
14. 12. 2007 Řecko dalo přednost Rusku
14. 12. 2007 Jitřní píseň Sylvia  Plathová
14. 12. 2007 Jsme součástí mezinárodního hnutí a podle toho se taky chováme
14. 12. 2007 EU Spojeným státům: Probuďte se ohledně globálního oteplování
14. 12. 2007 Spojené státy odmítly britskou žádost o propuštění vězňů z Guantánama
14. 12. 2007 Jsem, nebo nejsem muslim? Lukáš  Lhoťan
14. 12. 2007 Muslim zachránil židy v newyorském metru Lukáš  Lhoťan
14. 12. 2007 Novináři nenaslouchají. Ale čemu? Pavel  Urban
13. 12. 2007 Komorní demonstrace před saúdskoarabským vězením -- reportáž jen lehce rozverná Jan  Potměšil
13. 12. 2007 Hemžení "nepřítomných" diplomatů Petr  Nachtmann
30. 11. 2007 Jací jsme
14. 12. 2007 Předseda Humanistické strany předá protestní dopis a lékárničku první pomoci na Maďarském velvyslanectví v Praze
14. 12. 2007 Trochu složitější Pavel  Urban
13. 12. 2007 Proč se vyhýbáte důležitým otázkám? Petr  Nachtmann
13. 12. 2007 Význam lokálních tratí pro současnost se možná prokáže dříve, než bychom očekávali
13. 12. 2007 Pro Prahu: Víc přechodů, víc cyklistických pruhů a bezpečnější křižovatky
13. 12. 2007 Jsem pro Švejnara i za cenu podpory ze strany komunistů Boris  Cvek
14. 12. 2007 Tlachavý text Mirka Vodrážky
14. 12. 2007 Ještě jednou o Bhópalu
13. 12. 2007 Chtěl bych, aby nám ministerstvo zahraničí lhalo za naše peníze kvalifikovaně Ladislav  Žák
13. 12. 2007 Čunkovy hlasy Pavel  Kopecký
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2007 Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?   
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
7. 11. 2007 Ludvík Vaculík: Hodiny klavíru. Památník národního písemnictví, 7. 11. 2007, 18 hod.   
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech   
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví   
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie Pásková
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek