10. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2008

Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24

Hlobil: Vláda stále lže...

Americká raketová základna na území Česka - TÉMA BLPrý do posledního puntíku splnil, co dostal za úkol. Občané Česka dostali podle Klvani za více než 15 milionů za necelý rok všechny informace, která jim mohl poskytnout. Prý zájem ale opadá. Někteří nejsou podle něj ochotni přistoupit na "férovou hru" - na hru podle těch pravidel, která jsou dána...Klvaňou. Vládní tlampač tak kritizoval názor ing. Hlobila, bývalého pedagoga z katedry radiolokace na Vojenské akademii v Brně, který sdělil veřejnosti, naposledy pro týdeník Aktuálně, že :

"Dokument Národní referenční laboratoře se nedotýká problematiky ochrany zdraví občanů ani z 25 procent, přístup k řešení této problematiky je nekorektní a nemůže být východiskem pro seriózní rozhodování o umístění radaru na kótu 718 v Brdech."

Poprvé a nejkomplexněji použil Hlobil své argumenty právě v Britských listech. Klvaňa se obhajoval proti Hlobilovi i proti posledním výsledkům výzkumu CVVM velmi srdnatě, nicméně sděloval jako obvykle nepravdivé argumenty. Hlobil prý užíval informace vážící se k jinému radaru, vycházel "z dat která nejsou správná". Podle Klvani. Poslední vládní studii totiž zpochybnil i ministr školství a místopředseda Strany zelených Ondřej Liška, který marně požadoval, aby se vypracovala opravdu nezávislá oponentní zpráva. Dvě třetiny občanů stále nesouhlasí s radarem v ČR. Vláda stojí proti občanům. Má moc, ale nemá vážnost. Nemá pravdu. Nemá nic.

Aktuálně 7.3. 2008: Vědec: Studie o vlivu radaru v Brdech je nekorektní ZDE

Milan Hlobil, BL, 11. 1. 2008: Analýza rizik provozu uvažovaného amerického radaru v Brdech - Vláda stále lže... ZDE
Interview ČT24, 7.3. 2008: Tomáš Klvaňa, zmocněnec vlády pro vyjednávání o radarové základně VIDEO
Britské listy vyzývají vládního koordinátora k zorganizování dvouhodinové, opravdu korektní veřejnoprávní televizní diskuse veřejnosti (které stále scházejí informace), odborníků BL (kteří podle vládního propagandisty nehovoří pravdu) a odborníků vlády (kteří podle vládního propagandisty hovoří pravdu vždy) nad závěry vládních zpráv i nad dalšími argumenty - mezinárodně politickými, vojensko-strategickými i zdravotními a bezpečnostními. Čtyři představitelé vlády, jeden zástupce veřejnosti jmenovaný vládou, tři zástupci veřejnosti jmenovaní Britskými listy (poměr odpovídá průzkumu veřejného mínění, pouze čtvrtina lidí je pro radar), čtyři odborníci Britských listů. Formát by mohl odpovídat mimořádnému Interview ČT24. Od 12:32 do 16:45. Diskusní model šachovnice. Jeden tah bílí, druhý tah černí. Limit pro jedno vystoupení 2 minuty. Pokud se Klvaňa nebojí, tak výzvu přijme ještě dřív, než ze své funkce odejde... a než v Parlamentu nastane debata o tom, zač utratila vláda 15 milionů a jak pravdivé jsou její argumenty. Doufáme, že Klvaňa do té doby Britským listům odpoví i na argumenty, na které za více než dva roky nebyla vláda a její představitelé schopni odpovědět.

Otázky, vznesené 9. 3. 2007 na odpovědnou osobu - generála Zbořila, posléze ředitele vojenské kanceláře prezidenta republiky Václava Klause. Nakonec byly 2.4.2007 publikované v článku "Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále !" a v článku "Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál" 4.8.2007. Ani Klvaňa neodpověděl. Dodnes. ZDE

Otázky čtenáře Krásy

 • Proč USA plánují umístit radar a rakety na různých místech? Vždyť společné umístění je výhodnější (viz str. 10 Armádního bulletinu). Je příčinou snaha "rozředit" odpor Poláků a Čechů?
 • Proč je v americké nótě napsáno, že se velvyslanectví těší na co možná NEJRYCHLEJŠÍ uzavření dohody? Nebylo by lepší nejdřív vše důkladně vyzkoušet? Kam vlastně spěchat, když hrozba od "darebáckých" států nebude reálná dříve než za několik let? Je opravdu skutečnou motivací získat body v prezidentských volbách díky "úspěchu" v Evropě?
 • Proč se plánuje umístit v Polsku jen 10 raket? Není to na efektivní obranu málo?
 • Proč USA požádaly právě Polsko a ČR, v nichž armáda USA není přítomna? Nebylo by mnohem jednodušší postavit základnu v zemi, kde již armáda USA je (např. SRN)? Byl by jejich odpor silnější?
 • Kolik radarů a základen s protiraketovými střelami je v USA? Kde? Jak dlouho tyto základny fungují?
 • Proč vlastně chtějí USA základny v Evropě? Používaný argument je, že pro obranu spojenců USA. Ale zároveň USA neplánují o základnách jednat s NATO (tj. nejbližšími spojenci). Jsou američtí vládní činitelé takoví nezištní dobráci, že chtějí zajistit obranu Evropy i proti její vůli?
 • Proč jsou státy NATO proti základně ve střední Evropě?
 • Co by se změnilo ve věci základny, kdyby byla součástí NATO? Byla by to jen formalita, nebo by to mělo nějaké praktické důsledky?
 • Co se stane, pokud ČR a/nebo Polsko odmítnou? Urazí se USA a nebudou s námi mluvit nebo jen mávnou rukou a osloví jiný evropský stát?
 • V jakých případech by česká vláda souhlasila s referendem? Jsou občané ČR dostatečně kompetentní volit do parlamentu a místních zastupitelstev, ale nikoli rozhodovat v referendu o dlouhodobé přítomnosti cizí armády na našem území? Jak vážná by musela být záležitost, aby se konalo referendum?
 • Jaké jsou mantinely pravomocí vlády, parlamentu a prezidenta? Není náhodou volebním podvodem, když politické strany dělají něco jiného než ve volbách slibovaly? (Jako například komunisté po 2. sv. válce, kteří před volbami rozhodně neslibovali to, co po osmačtyřicátém napáchali.)

Otázky Štěpána Kotrby k uvažované výstavbě radaru XBR/GBR-P v Brdech

 • složení radarové základny
  • technické parametry XBR radaru
  • existence dalších radarů na základně (typ, frekvence, stř. výkon, maximální efektivní impulzní výkon)
  • konkrétní typy
  • počet radarů /frekvence, stř.výkon/
  • počet dalších aktivních radiofrekvenčních prvků - DSCS terminály ap.)
  • Kolik z toho prvků mikrovlnné radiace v jakém pásmu a s jakým výkonem
 • maximální efektivní impulzní výkon, vyzářený max. počtem T/R modulů antény radaru XBR na jednotlivých frekvencích
 • Ostatní parametry signálu radaru XBR (počet prvků, další radiotech. parametry, min. úhel paprsku - ostrost)
 • druh, typ a maximální výkon napájecího zdroje
  • pokud diesel generátory, pak počet a celková velikost nádrže v litrech , celkový výkon MW (6 gen, 20 MW celkem ??), celkový provozní výkon za rok MWh, max. špičkový odběr MW
  • pokud vnější el.zdroj, tak jaký (přípojný bod do JES), typ vedení (podzemní, nadzemní), příkon MW, max. špičkový odběr MW, celkový provozní výkon za rok MWh/rok
  • druh, typ a maximální výkon napájecího zdroje na US základně v Grónsku
 • čas potřebný pro přechod radaru(ů) z pohotovostního režimu na plný výkon
 • plánovaný počet hodin za rok špičkového výkonu
 • plánovaný počet hodin za rok pohotovostního režimu
 • negativní vlivy radaru(ů) na okolí a životní prostředí (stavba, provoz)
  • známá zdravotní rizika provozu XBR
 • zdravotní omezení pro obsluhu
 • zdravotní omezení pro ostrahu
 • zdravotní omezení pro návštěvníky stávajícího vojenského prostoru
 • zdravotní omezení pro civilní obyvatelstvo do 50 km (počet hodin, max. přípustná dávka, EMR zóny a EMR rizika, MPEL)
 • zdravotní omezení pro náhodný zásah letadla, ultralightu či jiného objektu
 • zdravotní rizika pro živé organismy (zvěř)
 • Tvar a velikost území omezení pro civilní letecký provoz v době plné činnosti radaru (mapa),
 • Tvar a velikost území omezení pro civilní letecký provoz v době pohotovostní činnosti radaru (mapa),
 • Tvar a velikost území omezení pro civilní letecký provoz v době nečinnosti radaru (mapa),
 • omezení pro civilní letecký provoz ve vztahu k civilním leteckým koridorům a činnosti Letiště Praha (mapa se zakreslenými civilními letovými koridory, pásma ICAO)
 • Inovace radaru (kdy, v jakých parametrech, výsledné hodnoty) oproti původní instalaci XBR Kwajalein
 • Počet technických zaměstnanců, obslužného personálu, ostrahy, civilních zaměstnanců, z toho příslušníků Armády ČR a civilů
 • Schopnost lokalizovat a rozlišit cíle (vzdálenost v km):
  • dopravní letadlo,
  • ultralight či malé letadlo,
  • stíhačka v rychlosti <M1,
  • startující balistický nosič,
  • letící balistický nosič při rychlosti <M5,
  • hlavice na balistické dráze,
  • klamný cíl na balistické dráze,
  • křižující střela,
  • družice,
  • jiné cíle
 • Schopnost vypočítat dráhu cíle (vzdálenost v km, přesnost): balistická raketa, hlavice a klamný cíl na balistické dráze, křižující střela, družice,
 • max. počet najednou lokalizovnaých cílů
 • schopnost rušení radioelektronického provozu v jednotlivých pásmech při pohotovostním režimu, při běžném provozu, při plném impulsním provozu (frekvence, vzdálenost v km, typ rušení, rozsah škod)
 • riziko elektromagnetické interference (vzdálenost v km)
  • hasicí přístroje,
  • pyropatrony airbagů,
  • raketa na křídle letadla,
  • pyropatrony vystřelovacího sedadla pilota
  • elektrické roznětky
  • elektromotory a spínací zařízení
  • vliv na kardiostimulátory
 • schopnost aktivní elektromagnetické interference nestíněného zařízení či letounu (vzdálenost v km)
 • schopnost aktivního zničení radioelektronického zařízení v letícím bojovém letounu F-16, označeném za nepřátelský objekt, impulsním plným výkonem (vzdálenost v km)

otázka čtenáře Vladimíra Myslíka z FEL ČVUT

 • riziko elektromagnetické interference - vliv na kardiostimulátory

Otázky Jana Sýkory

 • Představuje GBI vzhledem ke svým charakteristikám opravdu relevantní ochranu území střední a východní Evropy, když je určen proti ICBM ve střední části jejich trajektorie? Proti střelám, směřujícím z Blízkého východu přes severní pól je ovšem lokace sil ve střední Evropě ideální, s ohledem na to, že východnější umístění by již bylo politicky nemyslitelné. Vybudování sil na Aljašce bylo zřejmým důsledkem toho, že umístění GBI v srdci bráněného území, zdaleka není pro jejich využití optimální.
 • Nebude třeba doplnit protiraketový systém v Evropě spíše prostředky pro ničení taktických střel na nižších letových hladinách a v případě ICBM (pokud je i jimi Evropa někým ohrožena?) v konečné sestupné fázi letu , aby se vůbec dalo hovořit o funkčním protiraketovém štítu nad Evropou?
 • Není tedy prakticky umístění GBI v Evropě čistě v zájmu ochrany území Spojených států a nepřinese tak hostitelskému státu samo o sobě více rizika, než-li reálné úrovně ochrany? Spojené státy financují nákladný komplexní systém víceprvkové ochrany, protože jsou si dobře vědomy, že pravděpodobnost úspěšného sestřelu jediným typem ochrany zdaleka nevzbuzuje optimismus. Zároveň potřebují systémy včasného varování co nejblíže místu předpokládaného startu.
 • S ohledem na předchozí otázky -- nakolik je relevantní argumentace ze strany Spojených států, že jde o ochranu území Evropy, a nejde tedy jen o rozšíření možností amerického deštníku poté, co byla podobná základna zřízena ve Fort Greely na Aljašce, avšak leží stále příliš blízko chráněných oblastí?
 • Proč je pro Spojené státy neatraktivní umístit kontejnery se střelami na svá plavidla, která se mohou volně kolem Evropy i severního pólu pohybovat na ještě ideálnějších bodech předpokládaných tras střel, poskytovat stejný stupeň pohotovosti s nižším rizikem ohrožení raketových sil a flexibilně reagovat na aktuální hrozby? S vojenskými základnami na území jiných států mají Spojené státy přebohaté zkušenosti a bez problému zde umisťují i ty nejcitlivější technologie. Ovšem zřizovat pracně miniaturní, byť politicky citlivou základnu s minimem provozu a personálu, bdícím dlouhé večery nad zapečetěnými kontejnery se spícími střelami - to je iniciativa, vzbuzující otázky nad rámec uvedených důvodů. Nebo je úmyslem zřídit zde současně i základnu leteckou?
 • Nakolik je pro Spojené státy ve skutečnosti atraktivní představa získat svou vojenskou základnu a výsostné území ve střední Evropě, bývalé sféře Varšavské smlouvy? Nesledují tím Spojené státy zcela jiné dlouhodobé cíle, které by v budoucnu mohly být v ostrém rozporu se zájmy hostitelského státu (pokud tomu tak není již nyní)?
 • Bude případný hostitelský stát moci stejně intenzivně ovlivnit umístění i jiných typů zbraní? Stávající koncepce GBI může z geografických důvodů jen těžko zasáhnout proti částečně mobilnímu arzenálu asijských jaderných velmocí, který by byl použit proti území Spojených států - rušivá je ale samotná vojenská přítomnost a také umístění radarových systémů. Pozdější umístění jiného typu raket či senzorů by ale mohlo napjatou situaci v multipolárním světě jaderných zbraní ještě více vyostřit.
 • Raketový nosič GBI se fakticky od ICBM s bojovými hlavicemi liší právě jen osazenou hlavicí a naprogramovaným režimem letu, což ostatně dokládá, že ostré testy EKV byly před zkonstruováním speciálního nosiče prováděny s užitím dvou raketových stupňů z přebytků ICBM Minuteman II. Utajená výměna hlavic na již umístěných a zabezpečených raketách je nepochybně snadno proveditelná a strategické dopady jsou tak nezanedbatelné.
 • Střely GBI mohou teoreticky v několika minutách zasáhnout v oblasti jakýkoliv objekt ve vzduchu do výšky minimálně 2000 km, tedy především umělé družicové systémy na nízkém orbitu. A bleskurychlé vyřazení vojenských satelitů lze považovat za velmi žádoucí prvek v systému jaderné strategické převahy. Lze tedy GBI vzhledem ke svému potenciálu považovat za čistě obranou iniciativu?
 • Nakolik je teprve vyvíjený systém GBI v budoucnu schopen plnit své úkoly v situaci, kdy zatím ani testování této technologie ve zjednodušených podmínkách rozhodně neslibuje oslnivou spolehlivost a účinnost ?
 • Oznámit strategický úmysl zřídit sila s těmito raketami v době, kdy jsou samy ještě ve fázi testování, namířenými proti raketám států, které s vývojem vlastních ICBM mají před sebou dlouhé roky vývoje, je přinejmenším pochybné. Způsoby obrany ICBM proti "antiraketám" se vyvinuly již dávno za studené války a každý způsobilý vojenský plánovač státu, který nechce vyrobit jen cvičný cíl pro americkou vojenskou mašinérii, se bude automaticky snažit o jejich implementaci . Americké střely s vícečetnými EKV, kompatibilními s nynějším GBI, jsou teprve ve vývoji. A četní odborníci považují za pochybnou (rétoricky nekonzistentní) jak koncepci obrany před dalekonosnými raketami v době vzrůstajícího významu konfliktů lokálních a asymetrických, tak i samotný způsob destrukce pouhým střetem (tzv. hit-to-kill), který je považován za samoúčelné technologické cvičení a utrácení za vývoj (v případě GBI Boeing), aniž by oproti klasickým koncepcím přinášel významnější zisk.
 • Vzhledem k předpokládanému počtu dislokovaných 10 raket se vnucuje otázka, zda toto množství není jen symbolické a není jen předskokanem umístění jiných technologií, nebo většího počtu střel. Jelikož současné střely mají možnost zasáhnout jen jeden cíl a to ještě s nejistou mírou pravděpodobnosti, je možno předpokládat, že k případnému ostrému zásahu by byly vypuštěny alespoň střely dvě.
 • Nakolik je v současnosti, ale i perspektivně v budoucnu, aktuální hrozba ze strany Iránu, že by dokázal pod přísným dohledem a za silné vojenské přítomnosti Spojených států v Perském zálivu, spřáteleném Kuvajtu, dočasně i v Iráku (?) a zároveň v sousedství s členským státem NATO, vyvinout a použít ICBM? Spojené státy mohou vzhledem ke svému současnému odhodlání toto nedopustit v kterémkoliv okamžiku vybojovat vzdušnou nadvládu nad většinou z myslitelných států a odsud bezpečně sestřelovat všechno, co se pokusí opustit střežený vzdušný prosto

A nakonec jedna otázka navíc

 • Proč USA odmítají Gabalu i Armavir, jestliže právě tyto lokality jsou nejvhodnější pro sledování cílové oblasti "darebáckých států" a tím, že by byly provozovány společně s Rusy, eliminovaly by jejich podezření a odůvodněné obavy z vývoje efektivních špionážních technologií namířených proti testovacím polygonům v Rusku, elektronického rušení nebo matení ruských radarů včasné výstrahy či vývoje elektromagnetického děla, schopného destabilzovat ruský kosmický a raketový program? (mapy s trajektoriemi balistických střel s odůvodněním nevhodnosti těchto dvou ruských základen )

Jaroslav BRDSKÝ, BL 24. 9. 2007 : Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru ZDE

Ivan Sommer, BL 14. 9. 2007: Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku ZDE
Ludvík NERAD, BL 5.9.2007, ATM č.9/2007 : Radar XBR Brdy, Technická analýza a odhad výkonových parametrů ZDE
Tereza Tušarová, BL 29. 8. 2007: Střetnutí letadla s paprskem brdského radaru ne bez následků ZDE
Stanislav Kaucký, BL 8. 8. 2007: Má smysl XBR radar bez antiraket? ZDE
Stanislav Kaucký, BL 7. 8. 2007: Záhadná obrana XBR radaru v Brdech ZDE
Stanislav Kaucký, BL 8. 5. 2007: XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný ZDE
Stanislav Kaucký, BL 28. 8. 2006, ATM č.9/2006: Protiraketová obrana USA: XBR a SBX radary ZDE

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

                 
Obsah vydání       10. 3. 2008
10. 3. 2008 EU: Klimatické změny mohou vyvolat konflikt s Ruskem
10. 3. 2008 Partnerem Jednoho světa na školách je velvyslanectví státu, který mučí lidi Ondřej  Slačálek
9. 3. 2008 Bush: mučení chrání USA před teroristickými útoky
10. 3. 2008 Stupidita Jana  Drtilová, František  Koukolík
10. 3. 2008 Omyly neoliberalismu Milan  Valach
10. 3. 2008 Současnost místního novinářství František  Řezáč
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
10. 3. 2008 Impuls: V Bratislavě údajně tajně přistávají letadla CIA
10. 3. 2008 Ve Španělsku zvítězili Zapaterovi socialisté, nikoliv však s absolutní většinou
10. 3. 2008 Nová vláda v Pákistánu
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Buď se zachráníme všichni, nebo nikdo Jindřich  Kalous
10. 3. 2008 Kde ve světě podléhají američtí vojáci cizím vládám? Miloš  Kaláb
10. 3. 2008 Odchází velký bojovník Jan  Keller
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
10. 3. 2008 Americká hymna a Dvořákova Novosvětská zazněly v Severní Koreji Jana  Ridvanová
10. 3. 2008 Šanghaj není Čína Lukáš  Zádrapa
10. 3. 2008 O něčem, co se nedá koupit, neboli Pohled na diskusi o 'kapitalistické racionalitě' Uwe  Ladwig
10. 3. 2008 Kormidelníci archy Noemovy Michal  Vimmer
10. 3. 2008 Průměrná mzda a platinové pero
10. 3. 2008 Cesta do USA a setkání s Noamem Chomskym Jan  Tamáš
10. 3. 2008 Odložené školné aneb hezký trik v moderním balení Jan  Mertl
10. 3. 2008 Michael  Marčák
9. 3. 2008 Rudolf Kučera o sobě šíří nepravdu Štěpán  Kotrba
9. 3. 2008 Ke smůle planety i životního prostředí Beno  Trávníček
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu
10. 3. 2008 Německý TV film "Die Gustloff" vyvolal v Polsku kritiku Richard  Seemann
10. 3. 2008 Vítězství svobody slova (i přes malé zaváhání) Milan  Kohout
9. 3. 2008 Iniciativa a Liga starostů vrátí vládě radar
10. 3. 2008 Karle IV., kde jsi? Phyllis  Burch
10. 3. 2008 Odpověz... Vladimir  Majakovskij
9. 3. 2008 Cenzura, či zmatek v modrých hlavách?
9. 3. 2008 Moravec opět (ne)zklamal
10. 3. 2008 Paumer, stejně jako Mašíni, neprojevil lítost Andrea  Cerqueirová
10. 3. 2008 Spravedlnost, aneb česká média jsou skutečně média Alena  Breuerová
10. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Co může Obama změnit? Immanuel  Wallerstein
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
8. 3. 2008 (Patrně záměrně) odfláknutý pořad s Kateřinou Jacques Vladimír  Tupáček
8. 3. 2008 Wave na příští týden - aneb tohle rádio je i pro starý
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008
11. 3. 2008 Inovace a soudobá globalizace Tibor  Vaško

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Američané na své základně v ČR nebudou podléhat českým soudům   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
27. 2. 2008 Kdy přestanou lhát? Boris  Valníček
26. 2. 2008 Aktivisté proti americkému radaru v ČR přivítají českého premiéra před Bílým domem   
26. 2. 2008 Protesters Against US Radar in Czech Republic to Greet Czech Prime Minister at the White House   
26. 2. 2008 Mějme sílu a odvahu myslet...   
26. 2. 2008 Je nejvyšší čas ukázat naši společnou vůli Soňa  Hromátková
23. 2. 2008 Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering Daniel  Solis
22. 2. 2008 Raketová obrana funguje   
20. 2. 2008 Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní Milan  Hlobil
13. 2. 2008 Chladné ANO pro radar i NATO je totéž, co teplé NE - rozhodně nikterak vřelé vztahy k USA Martin  Martínek
7. 2. 2008 Americký systém protiraketové obrany by zvýšil pravděpodobnost vzniku jaderného konfliktu   
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
23. 2. 2008 Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering Daniel  Solis
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají   
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.   
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba