31. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 3. 2008

Pár povrchních marketingových keců

Kde je krize, tam je dobře. Ferdinand Peroutka psal o krizi české literatury v roce 1922, na počátku jednoho z mála období, kdy česká literatura přestala klopýtat za světem a šla s ním ruku v ruce. Arne Novák popisoval krizi lyrického básnictví vedle Tomana, Dyka, Šrámka a Gellnera, krizi české prózy těsně po Švejkovi a znovu za Čapků, Vančury a Durycha. Ve třetím ročníku svého Zápisníku rozebral F. X. Šalda krizi inteligence a stýskal si, že intelektuálové jeho doby už nehýbou společností jako za Palackého. Netušil, že dnes budeme Masarykův stát pokládat za příklad demokracie vedené inteligencí. Jan Grossman uveřejnil zásadní stať o krizi v literatuře v roce 1956, kdy se konečně začala trochu uvolňovat svěrací kazajka režimu a rozkvétala generace Května, aby tentýž text jako aktuální otiskl Host do domu v roce 1964, když se naše literatura nadechovala k jednomu z největších rozmachů ve dvacátém století.

Sloupek
Otokar Fischer

Sen, opar večera, mi visí na sítnici
a je to skutečnost, v níž nejsem cizincem,
věž sladké jméno má a jako milující,
jenž z dálek přišel zpět, se vítám s klášternicí
a klekám před ženstvím a líbám roucha lem.

Šum ústí do zahrad a světlou mateřštinou,
v níž jaro umdlévá, se rozhoupává zvon;
jsou zlatá oblaka, jež za hranice plynou,
znám metropolí víc a nechci žádnou jinou,
to v tělo stoupám tvé, když vyjdu na balkon.

Je hlasů rozseto, je vůně po nábřeží
rok z roku milostněj a včera míň než dnes;
vzduch, věčný erotik, hrst květů v rukou, běží
a nedozpíván zpěv se line ze sta věží,
tak lásky nedopit jak o půlnoci jez.

Z výboru Poutník a píseň, Mladá fronta, Praha 2008 vybrala jeho editorka Nikola Richtrová.

Дмитрию Медведеву наметили конфликт с Влk
31. 3. 2008

ANALÝZA

JU│ Bývalý poradce prezidenta Bushe v Radě pro národní bezpečnost a ředitel jejího ruského odboru , ředitel Kissinger Associates a Kissinger McLarty Associates Thomas E. Graham, který se vrátil z Moskvy, měl minulý týden přednášku ve Washingtonu o Rusku a budoucnosti rusko-amerických vztahů po nástupu Dmitrije Medvěděva do funkce. Grahem přednesl tutéž přednášku už pár dní předtím pro The Woodrow Wilson International Center for Scholars. Ruský Kommersant přináší postřehy svého amerického korespondenta z Grahamovy přednášky, která byla podle jeho slov středem zájmu.

Gram se ve svém vystoupení dotkl tématu dvojvládí v Rusku, o němž se nyní často diskutuje.

31. 3. 2008

Autoritativní režimy velmi přeceňují svobodu slova. Patrně proto, že tvůrci těchto režimů jsou příliš snadno identifikovatelní v prostoru. Význam prostoru a změny v jeho chápání v době pozdně moderní -- která je nyní naším osudem -- popsal sociolog Zygmund Bauman v knize o globalizaci. V současnosti, v našem kulturním prostředí, je důležitým výdobytkem globalizace právě fakt, že investoři, kteří jsou pány a tvůrci světa, nejsou identifikovatelní v prostoru. Nejsou prostě vidět. Zatímco poddaní v autoritativních režimech mohou kdykoliv vzhlédnout od práce a ukázat prstem na Zámek, svobodní občané v pozdně moderním světě nevědí, kam směřovat své výtky, koho obvinit, koho nenávidět, proti komu bojovat a koho tedy svrhnout.

31. 3. 2008

Ústava sice zaručuje svobodu slova, ale co s bezcenným brakem...

Je nepochybné, že svoboda slova existuje. Kdo si myslí, že ne, trpí patrně subjektivním pocitem opomíjení a ignorance. Objektivně ale svoboda slova existuje a to, že nyní říkám, co říkám, je toho důkazem. Problém spočívá v tom, že poněkud zarchaizoval termín "svoboda slova". "Svoboda" a "Slovo", to nejsou žádné věčné konstanty, to jsou setsakramentsky rychle se vyvíjející fenomény lidského bytí. Tak tedy, co to je svoboda slova? Viděno ze střední Evropy na konci první dekády 21. století: Svoboda slova v dnešní době je spotřební artikl. Velký třesk a neustálé rozpínání mediální dimenze v lidské komunikaci způsobily, že téměř každý může uplatnit a uspokojit své právo, které mu zaručuje ústava, a nechat svobodně slyšet "své" slovo. Slovo jako takové však ztratilo jakoukoliv váhu a hodnotu, a pokud někdo chce, aby "jeho" slovo bylo váženo a hodnoceno, má pouze dvě možnosti -- buď si zajistí dostatečný kapitál, který "jeho" slovo zhodnotí, nebo najde v globálním komunikačním, hodnotově vakuovém vesmíru takový prostor, v němž slova a kontexty nabývají váhu a hodnotu na základě jiného vážení. Třeba intelektuálního.

Free Tibet 2008
31. 3. 2008

ANALÝZA

Mládí je netrpělivé. Toto konstatování dostalo tragickou ilustraci během současných násilných protestů v Tibetu. Čína tvrdí, že za nepokoji v Lhase, Dharmasale, Díllí a před více než desítkou čínských ambasád ve světě, stejně jako nepokoji při olympijských rituálech v Řecku, stojí "malá skupina kriminálníků" či "dalajlámova separatistická klika". Mozaika fakt ukazuje ale na něco jiného. Dalajláma se ocitl v pasti a stal se rukojmím své vlastní trpělivosti.

31. 3. 2008

Pokrytectví mladých kádrováků:

Hana Čápová na serveru Lidové noviny odstartovala druhou část denunciace odpůrců americké základny v Brdech, spojených s hnutím Ne základnám. U zrodu této iniciativy stál například dvaasedmdesátiletý Rudolf Převrátil, bývalý komunistický rozvědčík, píše Čápová. Zapomněla dodat, že základní organizací , kde je Převrátil dlouhá léta členem, je bývalá mateřská organizace Miloše Zemana v Praze, zvaná "Na rybníčku". Mimo bývalého ministra Ivana Davida, kterého Čápová zmiňuje ve svém článku stejně jako "bývalého milicionáře" Radima Valenčíka, jsou zde členy Jiří Dienstbier mladší, ale i bývalý ministr zahraničí Jan Kavan, kterého Čápová zmiňuje jako objekt někdejšího zájmu Převrátila, ale i další ministři či jejich náměstci. Členem této organizace jsem i já, i když jsem členství v ČSSD přerušil vzhledem ke své práci v Radě Českého rozhlasu. Jako expert na debatách Ne základnám vystupuje pro změnu Oskar Krejčí, poradce posledního komunistického premiéra Ladislava Adamce, píše Čápová.

No a co?

31. 3. 2008

JD│ Rusko údajně zvažuje dalekosáhlý krok, který by měl USA odradit od úmyslu vybudovat protiraketovou obranu v Evropě. Server Xabar.info přinesl 28. března zprávu o tom, že někteří ruští experti navrhují, aby Moskva podnikla mnohem radikálnější akci, která by Američanům způsobila nepříjemnosti. Takovou akcí by mělo být umístění prvků ruské protiraketové obrany ve Venezuele.

31. 3. 2008

Poznání je věcí mentálních schopností, ale také zkušeností. A protože mají lidé zásadně různé zkušenosti, i jejich poznání se od sebe odlišuje. Že ale není filozofické poznání nezávislé na jazykových znalostech myslitelů, na to se často zapomíná. A ještě víc se zapomíná, že používanými slovy lidé někdy naznačují něco, na co možná ani nepomysleli.

Po přečtení článků "Ať už náboženské, nebo nenáboženské, určité hodnoty jsou nám posvátné" od Borise Cveka a "Dobře vyrešeršované články mají tu výhodu, že nejdou odmítnout jako špatně vyrešeršované" od Štěpána Kotrby mě napadlo napsat stručnou poznámku o užívání slov, která nám něco "říkají", ač nemohou mluvit.

31. 3. 2008

Írán je čtvrtým největším producentem ropy na světě, druhým největším v rámci organizace OPEC. V oblasti ropného průmyslu má tudíž nezanedbatelnou váhu. Tato islámská republika nyní vytahuje proti USA z arsenálu zbraní ty ekonomické a útočí na v současnosti nejcitlivější místo Američanů, na dolar.

A to hned na několika frontách. Iránská centrální banka snížila držbu dolarů, hlavní iránské petrolejářské firmy již přestaly prodávat své produkty za dolary. Japonsko, jež odebírá 20 % iránské ropy, souhlasilo s placením za íránskou ropu v jenech. Irán také snížil svoji držbu dolarových aktiv v zahraničních bankách a tlačí na organizaci OPEC, aby kotovala a prodávala ropu v eurech a neztrácela tak část příjmů kvůli znehodnocující se americké měně. Ve svém tažení proti dolaru nyní Irán sáhl k vytvoření ropné burzy, jež nebude využívat dolary. O cíli tohoto kroku lze jen těžko pochybovat. Patrná je snaha jednak přesunout těžiště obchodování s ropou na východ, jednak přenést denominaci ropy z dolarů na eura a oslabit tak hegemonii dolaru. Jakkoli mohou být tyto kroky politicky motivované, logiku rozhodně dávají. Kdo by za svůj produkt chtěl dostávat měnu, jejíž hodnota neustále klesá?

Václav Rybáček, Liberální institut 10.3. 2008: Nová ropná burza ohrožuje dolar ZDE

BL, 24. 2. 2006: Laboratoire européen d'Anticipation Politique Europe 2020 : Blíží se nejzávažnější politická krize od roku 1989? ZDE
31. 3. 2008

Nejspíš tu budeme mít radar a stále tomu nemohu uvěřit. Už jsem se nechtěl veřejně vyjadřovat k věcem tohoto světa, ale v tomto světě dosud žiji. Mohu si myslet své, mohu mít vlastní zdroje informací mimo média a dosah moci nás malých, kteří se stejně v prach obrátí. Po nás potopa. Mohu si cokoliv myslet o aroganci a nekompetentnosti našich představitelů, z nichž mnozí podepisují, vyjednávají a rozhodují nesmírně důležité věci proti mínění mlčící většiny.

31. 3. 2008

Muslimové v Brně

tisková zpráva

V posledních několika dnech jsme se stali svědky zvýšeného zájmu médií, politiků i občanů o islám a muslimy. Nejprve jsme se stali svědky ubohé a zlomyslné provokace veřejnosti černým výlepem karikatur proroka Mohammeda v Brněnských ulicích. Ihned poté média přinesla zprávu o vyhrůžkách Usámy bin Ládina na adresu Evropy -- tedy i našeho domova. A nakonec diskuse o protimuslimském filmu holandského poslance Geerta Wilderse. Film je propagován také českými rasisty a fašisty, kteří se ztotožňují s jeho poselstvím a obsahem.

31. 3. 2008

V sobotu 29.3. v 16 hodin se konala v Praze na Palackého náměstí další z řady demonstrací proti uznání samostatnosti srbské provincie Kosovo a Metohie. Pokojné demonstrace se zúčastnilo asi šedesát občanů. Na demonstraci promluvil Ivan Hadrava a Jaroslav Foldyna, píše Ivo Richter. Ivan Hadrava potom v dalším příspěvku krátce kritizoval ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, kterého nominovala Strana zelených a současně na demonstraci uvítal člena Strany zelených Daniela Solise jako "jednoho z těch, kteří za to mohou". Poté vystoupil se svým příspěvkem Daniel Solis:

30. 3. 2008

Minulý týden se konalo ve Vídni mezinárodní zasedání, které se zabývalo dějinami knihoven v nacistické éře Velkoněmecké říše, především v letech 1938 až 1945. Koncem tohoto měsíce, 63 let po válce, uspořádala vídeňská univerzitní knihovna spolu s městskou radniční, v kooperaci se Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků a Společností pro výzkum knihovnictví Rakouska, zasedání o nacistických loupežích knih. Stalo se tak po mnoha desetiletích, kdy se přehlížela skutečnost, že v inventárních knihách se nacházely poznámky "z likvidovaného židovského knihkupectví" s datem roku 1938, kdy došlo k anšlusu Rakouska k Německu.

28. 3. 2008

Žádná společnost nemůže spočívat, a nikdy nespočívala, jen na samotných právech, ať jsou to třeba lidská práva.

Jak se "svobodná společnost" rozkládá, je pokrokovým a nikoliv reakčním postojem podporovat znovuvytvoření myšlenky národa, hodnot a povinností občanství, podporovat ochranu veřejné sféry před privatizátory, podporovat pozvednutí etiky veřejné služby nad soukromý zájem. Jakýkoliv jiný postoj je výzvou pro spravedlivě rozhořčené občany, aby si nalezli vlastní nové způsoby, jak vytvořit v Británii nový politický režim - anebo aby ji ve stále větším počtu opouštěli.

Británie ztratila svou totožnost a své povědomí národa, píše v konzervativním britském týdeníku The Spectator David Selbourne. S občanem se zachází jako s pouhým "zákazníkem", svoboda byla omezena na "právo konzumní volby". Že by byla podobnost se situací v České republice čistě náhodná? Posuďte sami:

29. 3. 2008

Britské listy získaly nálepku levicového serveru. Aspoň ti, kdo je zásadně nečtou, jsou o tom svatosvatě přesvědčeni. Když se však podíváme do archívu, snadno zjistíme, že příspěvky českých levicových mandarínů a mandarinek věnované "budoucnosti levice" rozhodně nepatří k nejčtenějším. Mezi čtenářsky nejoblíbenějšími najdeme naopak texty o kontroverzních tématech a zevrubnější analýzy.

Nedávno zveřejněné shrnutí článku v britském Spectatoru jednoduše ukazuje, že politika na úrovni národního státu zdaleka není v krizi jen v ČR, a že nejde ani o krizi politické levice. Politici všech barev, pohlaví a rozměrů ovšem po celá desetiletí tancovali podle not "reaganomiky" a mezinárodních finančních institucí, takže z vyprodávaného státu se prakticky všude stal "eunuch na námluvách" (Ulrich Beck). Když se tedy teď vynořují obavy, že by americká finanční krize mohla přeskočit i do Evropy, David Selbourne si zničehonic všímá, že labouristé i toryové jen pustě žvaní, zatímco britská monarchie připomíná ohlodanou kost. No, tak to bychom měli - to jsme přece věděli už dávno. A dál?

29. 3. 2008
reakce na text Karla Dolejšího "Oidipovské Velikonoce na toryovský způsob"

Karel Dolejší svým pesimismem Selbournův článek zkresluje. Ano, je to typicky toryovská argumentace, co jste čekali v konzervativním týdeníku? :)

Přesto si myslím, že je nesmírně zajímavá. Neznám české pravičáky, kteří by například argumentovali, že dvěma základními sloupy občanské demokracie je veřejná služba státních orgánů a poskytování státních služeb. Neznám české pravičáky, kteří by argumentovali, že základem společenského uspořádání musí být spravedlnost, že člověk nesmí bohatnout ožebračováním druhých. (Že by to byl Topolánkův nebo Nečasův program? :)) Na Selbournově textu mě zaujalo i to, že v dnešním údajně rozkolísaném postmoderním světě bez pevných hodnot volá po dodržování základních, neměnných etických norem - to je konec konců základním rysem evropského konzervatismu. (Že by Topolánek dodržoval nějaké etické normy?)

30. 3. 2008

Mně se moc nelíbí to rozdělování na "muzeum" a současnost, které Karel Dolejší provádí. Z hlediska raného středověku je třeba renesance návratem k muzeu, živým, do té doby netušeným návratem, který podnítil úžasný rozvoj evropské kultury natolik, že ještě pro Goetha byla antika nedotknutelná a velice výrazně z ní vycházel i otec postmoderny Nietzsche. Nevidím žádný důvod pro dělení dějin na to, co je jen muzejní, mrtvé, a na ten živý, dobrý dnešek či zítřek. Cokoli může oživnout a být znovu inspirativní, záleží jen na situaci (např, obliba gotiky u některých spisovatelů 19. století, např. T. Gauthier) a na hloubce, s jakou zasáhne nového génia daných časů. Tak Goethe např. vzkřísil Shakespeara, zatracovaného elitou francouzského i anglického klasicismu. A totéž platí o politických a náboženských konceptech. Dějiny lidstva poskytují obrovské množství materiálu, který nás může učit chápat naši současnost velmi jemně, v mnoha odstínech, ve srovnáních a v kontextech, o něž se připravíme, pokud budeme něco velkého v minulosti považovat jen za "muzeum". Začněte Hérodotem a Homérem a zjistíte - jako o tom byli přesvědčení celá staletí elitní kultury před námi - že TAM najdete bít srdce své doby mnohem více než v banalitě všednosti kolem. Promítněte své prožitky, svou výchovu, dobu, svou politiku a kulturu do "muzeí" a zjistíte, že teprve tam jí porozumíte a uvidíte očištěnu od banalit. Historie není jen učitelkou života, je jeho podmínkou, je jeho životem, má-li to být život kulturních a vzdělaných lidí a ne život hmyzu ovšem.

31. 3. 2008
replika na článek Jana Čulíka "Neférové zhodnocení", reakci na text Karla Dolejšího "Oidipovské Velikonoce na toryovský způsob", komentující shrnutí článku Davida Selbourna "Svoboda není konzum"

Nemám vůbec nic proti tomu, aby se soukromé osoby konzervativních názorů v médiích vyjadřovaly k otázce -- řekněme -- veřejných mravů. Kdyby se to v České republice stalo běžnou věcí, velmi bych to uvítal. Pokud si však stav veřejných mravů v britském konzervativním týdeníku bere do úst oficiální politický poradce Konzervativní strany David Selbourne, a pokud to dělá v kontextu otevřených výzev k dobytí politické moci, otvírá se mi příslovečná kudla v kapse. Ne proto, že je Selbourne tory - ale proto, že se při psaní PR článku měsíc před volbou londýnského starosty celý namazal kadidlem. Jan Čulík je ovšem nespokojeným obyvatelem britských ostrovů. A s těmi to Selbourne náramně dobře umí, zdá se.

31. 3. 2008

Rod Little, bývalý editor ranního publicistického pořadu rozhlasu BBC "Today" je šokován mnichovanským postojem, jaký zaujala Británie vůči Číně, zemi, která nyní slučuje nejutlačitelštější rysy státního marxismu s nejbrutálněji chamtivými rysy kapitalismu.

Nepamatuju se, jakou má Británie nyní zahraniční politiku, píše Rod Liddle. Kdy byla zvolena "nová" (Blairova) Labouristická strana, bylo nám řečeno, že to bude "etická zahraniční politika". Asi o rok později to Robin Cook změnil na "zahraniční politiku s etickým rozměrem". Dnes už nejméně pět let prosazujeme "energicky neetickou zahraniční politiku". Tím si asi nijak nelišíme od jiných států a měli bychom být rádi, že předstírání, že tomu je jinak, bylo zrušeno. Když se ale díváme na ty tajné záběry, propašované z ohňů ve Lhase, doufám, že nějaký pozůstatek svědomí se někde u někoho v britské vládě přece jen trochu ozve.

Je jednou věcí chovat se slouhovsky vůči Saúdské Arábii, abychom "ochránili své bezpečnostní zájmy". Je něco úplně jiného lézt kamsi Číně jen proto, že je ta země větší než naše a že chceme kus jejich kvetoucí ekonomiky.

Mediální protesty tibetských mnichů v nepálské metropoli Káthmandu, foto AFP/Prakash Mathema
30. 3. 2008

Nepálska polícia zasiahla dnes voči tibetským demonštrantom a mníchom, ktorí sa pokúsili vniknúť do čínskeho veľvyslanectva v metropole Káthmandú.

Policajti zasiahli proti asi dvom stovkám Tibeťanov bambusovými obuškami a zatkli najmenej 130 účastníkov protestu, počet zranených zatiaľ nie je známy. Demonštranti sa neúspešne pokúsili vniknúť do vízovej sekcie čínskej ambasády. Správu priniesla agentúra Associated Press a prevzal ju TASR.

SME: Nepál: Tibetskí demonštranti sa pokúsili vniknúť do čínskeho veľvyslanectva ZDE

ČTK: Exiloví Tibeťané protestovali proti Číně v Nepálu a Indii ZDE
◄  Mediální protesty tibetských mnichů v nepálské metropoli Káthmandú, foto AFP/Prakash Mathema

Poznámka ŠOK:Podle nedělního zpravodajství České televize mělo jít o pokus o vyrabování čínské ambasády. Stejně radikální stanovisko jako Nepál zaujala i řecká vláda. Při pokusu o narušení ceremoniálu v Athénách řecká policie zbila a zatkla dvě desítky protibetských výtržníků, včetně jednoho Čecha. Že se i v Nepálu jednalo o mediální provokaci, zaměřenou na západní média, dokazují fotografie AFP a Reuters: čelenky s nápisy v angličtině ukazují jasně, komu je určen vzkaz. Vzhledem k tomu, že je nanejvýš nepravděpodobné, že je angličtina je v Nepálu široce rozšířeným jazykem, je jasné, kdo je cílovou skupinou této mediální taškařice. Novináři, nerozlišující mezi mediální fikcí a realitou.

V sousedním Nepálu jsou protičínské demonstrace zakázány. Země uznává politiku jedné Číny. Podle čínských státních zdrojů odsoudili násilí jiní představitelé čínského buddhismu, "žijící Buddhové" předseda Asociace tibetské autonomní oblasti při Čínském buddhistickém sdružení Dupkang Tupden Kedup, místopředseda Tibetské lidové politické poradní konference Comoinling Dainzin Chilai, Sangdang Dorie Phakmo Dechen Chodčin a další učenci 28. března v interview pro zahraniční média. CRI cituje jejich stanovisko, že že dalajláma by měl se vzdát svého stanoviska k nezávislosti Tibetu a "zastavit veškerou rozkolnickou činnost". Kněží podle CRI apelovali na mladé lámy, aby "posilovali právní vědomí a dodržovali zákony a buddhistický mnišský řád".

30. 3. 2008

Film holandského politika Gerta Wilderse se po svém uveřejnění rázem rozletěl do celého světa a postupně jej přejala spousta internetových stránek různého zaměření. V tuto chvíli film dávno zhlédlo několik milionů lidí. Reakce se očekávaně diametrálně liší, i když se po prvních reakcích příliš nezdá, že by se film jako takový stal výraznější rozdělující linií.

Málokoho však napadne pozastavit se nad tím, jak možná až moc věrohodně odráží Wildersův film určité rozpory a nevyřešené problémy, které jsou pro současnou západní společnost příznačné.

31. 3. 2008

Dnešním dnem končí dvouletý projekt genderové informační a tiskové agentury gitA - projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Nositelkou projektu byla obecně prospěšná společnost proFem. Oznámila to dosavadní šéfredaktorka projektu Kateřina Jonášová. ProFem nejspíše od 1. 4. 2008 změní koncepci projektu a obmění i složení redakce. Dosavadní stálý tvůrčí tým agentury tvořily Selma Smailagič, Kateřina Jonášová, Magdalena Hort, Tamara Nováková, Michaela Appeltová a Andrea Cerqueirová.

30. 3. 2008

Většině Evropanů se nezamlouvají americké plány umístit do středu Evropy část svého protiraketového štítu, konkrétně protiraketové střely rozmístit v Polsku a radar v ČR. Vyplývá to z průzkumu ústavu Harris Interactive, podniknutém před nadcházejícím summitem NATO v Bukurešti od 2. do 4. dubna 2008. Odpor proti americkému plánu je zvláště silný v Německu (71 % proti, jen 19 % pro), ve Španělsku (61% proti , 19 % pro) a ve Francii (58% proti, 22% pro). Proti americkému deštníku bylo i 49 % dotázaných Italů a 44 % Britů. V USA podpořilo umístění protiraketového štítu v Evropě 49% dotázaných, opačný názor vyslovila čtvrtina Američanů. Naopak ruský návrh, aby se o protiraketovou obranu společně postaralo NATO a Rusko, se zamlouval 59 % dotázaných Italů i téměř polovině oslovených Britů a Němců. Pro byly i téměř dvě pětiny Američanů, čtvrtina měla opačný názor.

31. 3. 2008

DOPIS TOPOLÁNKOVI:

Dobrý den,

pane premiére,

pakliže se vám tento mail dostane před oči (o čemž silně pochybuju), berte jej prosím, jako pouhopouhé vyjádření názorů člověka, který se rozhodnul odejít z Čech - rovněž vaší zásluhou. Výše v oslovení chybí klíčové slovo "vážený", a to zejména proto, že si vás nevážím, takže by toto postrádalo významu. Moc bych si přál, aby tento e-mail přečetla alespoň nějaká osoba z parlamentu. Je pro mě naprosto irelevantní, bude-li to uklízečka nebo někdo z "výše" postavených, protože je docela dobře možné, že právě ona uklízečka by dokázala plnohodnotně zastupovat rovněž funkci, kterou vykonáváte vy., píše z Norska čtenář Pavel Kučera.

31. 3. 2008

Děkuji panu Štampachovi za kratičký podnět o znásilňování rodného jazyka. Už jsem začínala věřit, že podstaty mého článku o genderovém příčestí minulém si vůbec nikdo nevšimne, tedy problémů s przněním jazyka. Jazyk by měl být nám vlastní. Přesto v dnešní době zaznamenává hrubý úpadek.

30. 3. 2008

Proč v rámci objektivity nevyjít na chvíli vstříc „protistraně“ a „ať si trh užije“ pobavit se o životním prostředí, přepočítaném na prachy...?

K této myšlence mne vede shlédnutí filmu „Velký podvod s globálním oteplováním“, jehož promítání organizuje Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP). Britský snímek polemizuje s tím, zda na globálním oteplování má či nemá vinu i člověk a zda oteplování předchází či následuje za změnami množství CO2 v atmosféře. Výsledkem vyjadřování různých vědců je zde skutečnost, že člověk vlastně přírodě neškodí.

31. 3. 2008

Tato kampaň nevolá po bojkotu olympijských her, ale nechává na jednotlivcích, aby se rozhodli sami. "Každý spotřebitel má svůj hlas a může poslat jasný signál organizátorům olympijských her v Pekingu a jejich sponzorům," říká Barmské centrum Praha. "Přejeme všem sportovcům hodně úspěchů. Ale nechceme zapomenout na ty, kteří se netěší stejné míře svobody, protože jejich svoboda je považována za překážku čínských zájmů." Organizace reprezentující barmskou komunitu v České republice a místní stoupence nevěří, že přítomnost zahraničních novinářů v čínských hlavních městech pomůže upozornit na vazby mezi čínskou a barmskou vládou, což je často považováno za hlavní argument proti všeobecnému bojkotu.

Od roku 1989, rok poté, co barmský vojenský režim brutálně potlačil lidové povstání za demokracii, Čína zásobila barmský režim zbraněmi a vojenským vybavením v hodnotě přes miliardu amerických dolarů, přičemž některé z těchto položek jsou prodávány pod tržní cenou. S čínskými zbraněmi a vojenským vybavením barmský režim zčtyřnásobil velikost svých ozbrojených sil na 450.000 mužů, včetně zhruba 70.000 dětských vojáků - víc než jakákoliv jiná země na světě. Barma používá čínské zbraně k násilnému potlačování prodemokratických protestů a vedení války proti civilistům z etnických skupin.

V roce 2007 Čína spolu s Ruskem vetovala mírovou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by posílila mandát generálního tajemníka OSN při řešení krize v Barmě. Čína je jednou z mála zemí na světě, která odmítá podpořit výzvu generálního tajemníka OSN k propuštění Aun Schan Su Ťij a všech politických vězňů. Čína je jedním z největších investorů v Barmě a poskytuje režimu velké půjčky. Angažuje se též ve více než 62 projektech výstavby vodních elektráren, těžby ropy, zemního plynu a hornin. Tyto projekty se realizují bez konzultace s místními komunitami a bez ohledu na životní prostředí. Důsledkem je ničení půdy a ztráta obživy.

30. 3. 2008

Britská vládní agentura pro monitorování a odposlech "(GSHQ)" (sic!), "která elektronicky monitoruje polovinu světa z vesmíru", prý "potvrdila dalajlámovo tvrzení, že agenti čínské LOA, převlečeni za mnichy, stáli za násilnostmi, které způsobily stovkám Tibeťanů zranění nebo smrt". ... ... Podle dalajlámova překladatele Ngawang Nyendru prý "existuje svědkyně, která viděla při násilnostech ve Lhase muže v tibetském oblečení, které si po "zatčení" převlékl za čínskou policejní uniformu."

... ... Bývalý vysoce postavený úředník čínské KS, Ruan Ming [od roku 1997 žijící na Tchaj-wanu, kde pracoval jako diplomatický poradce prezidenta Chen Shui-biana], tvrdí, že čínští komunisté tibetské incidenty pečlivě připravili, aby donutili dalajlámu rezignovat , "aby podvedli svět".

Tyto "informace" rozšiřuje server Velká Epocha, slovenské vydání americké protičínské agentury Epoch Times (DaJiYuan). Problematická dezinformace má ale několik vad: Nosičem je aktivistická PR skupina. "GSHQ" se ve skutečnosti jmenuje GCHQ (Government Communications Headquarters). Nespecifikovanou informaci o "potvrzení" ze strany GCHQ nenajdete v žádném jiném médiu. Nová Epocha svůj zdroj neudává... Ve skutečnosti tuto informaci vypustila pro-dalajlámovská dharmasalská "informační" agentura Phayul.com a ihned ji zase stáhla. Nyní je původní informace nedostupná. Doteď ji stihl převzít mimo "Epoch Times" pouze nezávislý novinář Gordon Thomas, mj. autor knihy "Secrets & Lies: A History of CIA Mind Control and Germ Warfare" na serveru Canada Free Press. A tohoto "investigativce" vzápětí zpětně "zmonitorovala" agentura Phayul.com. .. . CFP původní článek "`Beijing orchestrating Tibet riots' také stáhla. Nicméně se Phayul má teď na koho "odkázat"... na Canada Free Press. A slovenská Velká Epocha může dezinformaci o GCHQ vydávat za realitu. Česky.

VE: Bývalý poradce generálního tajemníka KS Číny tvrdí, že čínský režim zinscenoval incident ve Lhase ZDE

VE: Britská špionáž potvrzuje zinscenované násilí ve Lhase, důkazů přibývá ZDE
Phayul.com: Gordon Thomas, Canada Free Press: 'Beijing orchestrating Tibet riots' ZDE

Chinese Regime Implicated in Staging Violence in Lhasa ZDE

Pozn. JČ: Ačkoliv člověk samozřejmě nevidí do mozků současných - pragmatických šéfů Čínské komunistické strany, zdá se velmi nepravděpodobné, že by v roce, kdy Čína pořádá Olympijské hry, a všemožnými liberálními opatřeními se snaží přesvědčit svět, že je její režim přijatelný a atraktivní, zároveň uspořádala kontraproduktivní, provokativní akci a vyvolala policejní provokací protesty v Tibetu, aby upozornila, že je Čína stále ještě tvrdý policejní stát... :)

31. 3. 2008

K textu pana Polreicha o Kosovu

Článek Miroslava Polreicha "Kosovo: Jak československá diplomacie selhala" sice osvětluje určité okolnosti kolem Kosova, ale jeho závěr, že jde o selhání české diplomacie je, řekněme, nadsazený.

Ostatně z Polreichova textu vyplývá, že návrh zprávy, který mise OBSE vypracovala zametla pod koberec kanadská vláda (v té době vedená proamerickým Brianem Malroneym).

Svět se přece nemohl dozvědět, že Srbové a umírněnější Albánci byli vstřícní a mohli by se, hrůza hrůz, třeba i dohodnout. Ve hře byly především geopolitické zájmy a ty vyžadovaly, aby byl likvidován vliv Ruska na Balkáně.

28. 3. 2008

V poslední době se na Britských listech dějí zvláštní věci. Např. paní Pokorná poctivě vylíčila svou sociální situaci, do které se dostala kvůli zdravotním problémům svého dítěte. A vyskytují se reakce, jako například paní Machálkové, že vlastně netřeba lkáti a je třeba se více snažiti, hledat řešení.

30. 3. 2008

Není vyloučeno, že mobilní telefony usmrtí více lidí než kouření nebo azbest, to je závěr nové studie uznávaného odborníka na rakovinu. Ten varuje, že by lidé měli používat mobilních telefonů co nejméně a že vlády a průmysl mobilních telefonů musejí podniknout "okamžité kroky", aby byla snížena radiace, jíž jsou vystavováni uživatelé mobilů.

28. 3. 2008

Centrum globálních studií - společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a Amnesty International Vás zve na konferenci Martin Luther King a prosazování spravedlnosti, která se bude konat 2. dubna 2008 od 9:30 hod. v Domě OSN (United Nations House), Nám. Kinských 6, Praha 5.

Jiří Paroubek
30. 3. 2008

Předseda ČSSD Paroubek v sobotu uspořádal tiskovou konferenci po svém návratu z Ruska. Na ní poodhalil svá jednání s předsedou Rady federace a politické strany Spravedlivé Rusko Sergejem Michailovičem Mironovem, místopředsedou Státní dumy RF a strany Spravedlivé Rusko Alexandrem Michailovičem Babakovem, předsedou zahraničního výboru Státní dumy RF Konstantinem Josifovičem Kosačevem, stejně jako s náměstkem předsedy vlády RF a vedoucím Úřadu vlády Sergejem Jevgenijevičem Naryškinem. Paroubek se setkal v Rusku i s předsedou Obchodně průmyslové komory Ruska a bývalým premiérem Jevgenijem Maximovičem Primakovem. Paroubek zdůraznil i své vystoupení ke studentům ruské diplomatické akademie MGIMO na téma bezpečnosti v Evropě.

Paroubek na otázku Britských listů řekl, že jednal i o otázkách energetické bezpečnosti a doporučoval dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu a ropy, na 25 let. Některé otázky Britských listů odbyl Paroubek vyhýbavě. Neuvedl podrobnosti o rusko-americké smlouvě, a na přímou otázku, zda se neobává geostrategického odklonu Ruska od Evropy a příklonu k Číně prostřednictvím Šanghajské organizace spolupráce - vedenému zájmem o možnosti přesměrování toků plynu a ropy do Asie, Paroubek odpověděl, že bychom neměli asijskou politiku Ruska přeceňovat...

29. 3. 2008

Případ dvou dívek z brněnského Klokánku, které se musí vrátit k otci, i když je ve jménu Boha týral, je další ukázkou zkostnatělosti českého soudnictví v oblasti dětských práv. Soud rozhodl o návratu dívek k otci navzdory znaleckému posudku, který navrácení dívek do rodiny proti jejich vůli nedoporučuje, ale především navzdory vyjádření obou dívek, které se návratu k otci bojí a neustále opakují, že se domů vrátit nechtějí. Jejich názor však soud nebral v úvahu, přestože má být podle Úmluvy o právech dítěte, kterou Česká republika ratifikovala již v září roku 1990, k názoru dítěte přihlédnuto.

Postup soudu dokazuje nezbytnost zákonodárných změn v oblasti dodržování Úmluvy o právech dítěte. Znovu vyzývám příslušné ministry, aby přijali taková opatření, která povedou k nápravě a okamžitě připravili novelu zákona v takovém stavu, aby mohla být bez průtahu schválena.

28. 3. 2008

Jak se blíží dubnová vrcholná schůzka NATO v Bukurešti, politické neshody a rostoucí propast ve výdajích na zbrojení možná ohrozí samu budoucnost aliance, míní časopis Aviation Week and Space Community.

Obranný výbor britského parlamentu varuje, že NATO se bude muset rychle zabývat otázkami, které jinak mohou vést k ohrožení jeho existence.

Carla Bruni
28. 3. 2008

Dvoudenní návštěva francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho měla fázi bling-bling a poté také tu pracovní. Která vás zajímá více? Bulvární Daily Mail uveřejnil při příjezdu manželského páru do Londýna fotografii nahé Carly. „Takový druh prvního dojmu pravděpodobně nechtěla zanechat jako žena světového vůdce,“ napsal ironicky deník, zde:. O den později změnil tón, když jí nazval: „la First Lady du chic" Carla to opravdu vzala od podlahy. Zdálky skutečně vypadala, jak si sama přála: nová verze Jackie Kennedyové!

30. 3. 2008
tisková zpráva petičního výboru

Od vypuknutí občanské války v roce 1997 je srbské obyvatelstvo neustále vystaveno teroru ze strany kosovských Albánců. Na tomto území působí i teroristická organizace UCK, jenž je financována z prodeje drog, zbraní a „bílého masa“. Tato organizace masakruje a vyhání původní obyvatelstvo (zejména kosovské Srby) a dokonce ještě v r. 2003 ji USA i EU označovaly za zločineckou organizaci.. Je zarážející, že tato organizace dostala podporu NATO, které v r. 1999 bombardovalo Srbsko. Bývalý velitel sil UNPROFOR, generál Lewis MacKenzie v souvislosti s válkou v bývalé Jugoslávii prohlásil: „V Kosovu se neudála žádná genocida. Kosovští Albánci nás dokonale využili. Bombardovali jsme nesprávnou stranu.“

21. 3. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. V anketě letos na jaře odpovědělo během několika málo dnů více než 5000 čtenářů. Finančně však na provoz listu přispívá jen něco málo nad 100 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře. Nedokáže to česká komunita? Jsou finanční prostředky skutečně k dispozici jen pro cílenou politickou manipulaci, a chce-li list prosazovat svobodnou linii, padni komu padni, národ se pro její podporu nevzchopí?

V únoru 2008 přispělo celkem 161 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 59 236.86 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 29.2.2008 částku 288 237.81Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 940.56 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely.

Čína RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Politujme Tibeťany, kteří si naivně mysleli, že jim někdo pomůže   
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Čínský premiér: Čína je ochotna zahájit dialog o Tibetu   
19. 3. 2008 Očitý svědek z Tibetu Zdeněk  Jehlička
21. 2. 2008 Čína obvinila Spojené státy, že používají dvojí metr   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   

Tibet RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   
26. 3. 2008 Tibet a nezávislost aktivistů?   
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Následkem čínské okupace zemřelo přes milion Tibeťanů   
25. 3. 2008 Sněmovna odmítla projednat rezoluci k Tibetu Andrea  Cerqueirová
25. 3. 2008 Čínská velvyslankyně: Kdyby čeští poslanci měli nezávislé informace, rozhodovali by se jinak   
25. 3. 2008 Tibet -- konečně vyvážený přístup Miroslav  Polreich

Zelení RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!   
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek
8. 10. 2007 Hnědí a zelení. Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka

Radiožurnál podle Tachecí RSS 2.0      Historie >
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Který film naposledy rozplakal Petra Vachlera?   
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej   
18. 1. 2008 Svět kolem rádia František  Řezáč
17. 1. 2008 První významná internetová iniciativa?   
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho   
16. 1. 2008 Radiožurnál: Pro řešení neexistuje rychlý, jednoduchý, schematický recept Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 "S nutným časovým odstupem budeme změny vyhodnocovat"   

Smrt Bénazír Bhuttové RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu   
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama   
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal   
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2008 Zdravotnictví a pojištění Vladimíra  Bošková
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu   
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů   
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl   
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
17. 1. 2008 Poplatky u lékaře platit nebudu   
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová

Čunkova demise na pokračování RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2007 Nechte orgány činné v trestním řízení pracovat Zuzka Bebarová Rujbrová
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Čunek odstoupil pozdě Pavel  Kováčik
2. 11. 2007 V ČR fungují jen Parkinsonovy zákony   
2. 11. 2007 Proti politikovi se v ČR nikdy nepovede spravedlivý proces   
2. 11. 2007 Za určitých okolností je porušování zákonů nutné   

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2008 Rádio bez reklamy? Jinde nemožné Lukáš  Rychetský, Jiří G. Růžička
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 2. 2008 Sněmovně přibude návrh na odvolání Ladislava Jíši z Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné   
21. 2. 2008 Barbora Tachecí je pryč. A co Rada? Irena  Ryšánková
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?   
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba

Hacking, hackeři a bezpečnost sítí RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2007 Co nejspíše rozluštila slovenská tajná služba Vlastimil  Klíma
28. 6. 2007 nbusr123: Policie zabavila servery kvůli rok starému hacku Štěpán  Kotrba
26. 7. 2006 Vy jste hackeři - vy to můžete udělat, učinit svět lepším místem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba
10. 7. 2003 x-ker : My sme buducnost   
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Václav Jirovský pro HN: Až opravdu přijde vlk   
7. 7. 2003 1986 - Hackerův manifest   
7. 7. 2003 Bruce Sterling: The Hacker Crackdown   

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Írán vyměnil petrodolary za eura a přesvědčuje k tomu i OPEC   
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více   
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
4. 3. 2008 Jak je to s rezervními fondy Ruska   
3. 3. 2008 Rusko a Srbsko podepsaly dohodu o jižní větvi plynovodu   
6. 2. 2008 Je nesmysl vést o docházející energetické zdroje války Mojmír  Babáček
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky   
29. 1. 2008 Další kroky Gazpromu na Balkáně   
28. 1. 2008 Nová ruská energetická stratégia Vladimir Petrovič Radjuhin
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2008 Somálsko: zhoršení humanitární situace   
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení   
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2008 Ptákoviny jako fundament civilizace   
12. 3. 2008 Římská církev dělá krok zpět do středověku Boris  Cvek
11. 3. 2008 Recyklujte, nebo přijdete do pekla, varuje Vatikán   
6. 2. 2008 Dohoda, nebo loupež tisíciletí? Ladislav  Háva
6. 2. 2008 Vatikán je otevřeně proti válce v Iráku Boris  Cvek
6. 2. 2008 Nepochopení Boris  Cvek
5. 2. 2008 Chce Bůh radar a rakety? Milan  Daniel
25. 1. 2008 V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka? Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Vatikán i Rakousko se vypořádávají s holocaustem Richard  Seemann
21. 8. 2007 Družstevnictví z pohledu římských papežů Karol  Dučák jr.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2008 Trhy s dětmi v osvobozeném Iráku Lukáš  Lhoťan
25. 3. 2008 Zájem o bezvýchodnou válku v Iráku klesá, The New York Times "zkoumají" proč Karel  Dolejší
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu   
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku   
5. 2. 2008 Americké firmy korumpují irácké poslance Anna  Voňavková

Školství RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2008 Jesle jako vzdělávací zařízení, aneb už se nedá mluvit o krkavčích matkách Uwe  Ladwig
22. 1. 2008 Neúcta k vědění se nevyplácí Darina  Martykánová
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
28. 3. 2008 Rusko stále naléhá na Spojené státy, aby projekt raketové obrany zrušily   
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
23. 3. 2008 Postscriptum velikonoční Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Třikráte předpovězené utrpení a třikráte předpovězené vzkříšení aktivismu Štěpán  Kotrba
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament   
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba

Český film RSS 2.0      Historie >
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Boris  Cvek, Jan Čulík
23. 2. 2008 How to resist death Jan  Čulík
22. 2. 2008 Czech Cinematography 1989 - 2007   
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede   
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
30. 11. 2007 Jací jsme   
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc
1. 10. 2007 Kinoteátr Pavel  Kopecký

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2008 Krize české literatury Štefan  Švec
27. 3. 2008 Otokar Fischer -- nejen překladatel Fausta a Zarathustry Nikola  Richtrová
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví   
11. 1. 2008 Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko Libor  Martinek
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou   
14. 12. 2007 Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?   
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek