31. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2008

Nacistické knihovny

Minulý týden se konalo ve Vídni mezinárodní zasedání, které se zabývalo dějinami knihoven v nacistické éře Velkoněmecké říše, především v letech 1938 až 1945. Koncem tohoto měsíce, 63 let po válce, uspořádala vídeňská univerzitní knihovna spolu s městskou radniční, v kooperaci se Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků a Společností pro výzkum knihovnictví Rakouska, zasedání o nacistických loupežích knih. Stalo se tak po mnoha desetiletích, kdy se přehlížela skutečnost, že v inventárních knihách se nacházely poznámky "z likvidovaného židovského knihkupectví" s datem roku 1938, kdy došlo k anšlusu Rakouska k Německu.

V univerzitních knihovnách se našly i další knihy s poznámkou "zabezpečeno zásahovým štábem RR v Rize", což znamenalo loupeže orgánem nesoucím zkratku Reichsleitera Rosenberga, osoby říšského vedoucího pro okupované východní prostory, popraveného v roce 1946 jako válečného zločince v Norimberku.

Před třemi léty vídeňská univerzita zahájila podrobný průzkum původu svých knih, a tak bylo zkoumáno na 100 tisíc svazků. Historička Monika Löschnerová popisovala tím nastartovanou mravenčí práci, ve které se "postupovalo od regálu k regálu, každá kniha byla prohlížena, aby se našel jejich původní majitel". Každé razítko, ex libris nebo poznámky pomáhaly k identifikaci. Jak prohlásil znalec knih Jürgen Babendreier, nešlo jen snad o ekonomickou cenu, ale o zjištění jejich původu, které bylo daleko obtížnější než na příklad při identifikaci obrazů. Postupně se však ukázalo, jak hrůzný byl nacismus a i tuto oblast zasáhla šoa. Jako první uzavřela svůj výzkum rakouská Národní knihovna a připravila 52 tisíc svazků knih komisi pro vrácení majetku. Během osmi let byla pak prozkoumána i vídeňská městská knihovna a podařilo se již 2 400 knih přímo restituovat.

V předvečer zahájení konference 25. 3. byla otevřena výstava "Knihovna vídeňské univerzity v nacistické době. Krádež knih, jejich výzkum a restituce", hudebně provázena souborem "Šolem Alejchem". V univerzitním slavnostním sále pak bylo na druhý den zahájeno zasedání, které moderovali univerzitní vídeňský profesor Murray G. Hall z Kanady, autor četných publikací z nacistické éry, doktorka filozofie Christina Köstnerová, odbornice na nacistickou minulost, doktor filozofie Gerhard Renner, zabývající se kulturní scénou po anšlusu Rakouska a magistra filozofie Margot Wernerová, vědecká pracovnice na projektu sociálních dějin vídeňských Židů. Na dvoudenním jednání podali informace o nacistických loupežích knih mimo jiné představitelé Univerzitní a městské knihovny z Kolína nad Rýnem, bavorské i berlínské státní knihovny, univerzitní knihovny z Marburgu, Lipska a Štýrského Hradce. Dále pak soukromé knihovny z Tübingenu, židovské knihovny a dalších vídeňských zařízení z doby vlády nacistů.

Zvláštní pozornost pak vzbudily informace o loupežích v ruských a polských knihovnách. Z nich vyplývá, že v letech 1941 až 1943 byla utvořena zvláštní skupina v branném úřadu podřízeném vrchnímu velitelství Wehrmachtu tzv. "výzkumného oddílu Východ". Jeho úkolem bylo "shromáždit vědeckou literaturu" v dobytých východních územích. Konkurovala přitom nejen již zmíněné skupině RR -- Reichsleitera Rosenberga, ale ještě tzv. "oddílu zbraní SS -- Künsberg". V prvních měsících sice bylo získáno jen několik tisíc svazků, ale při ústupu z okupovaných území byla odvezena veškerá vědecká zařízení zde se nacházející včetně kompletních knihoven patřících sovětských akademiím a institucím. Ty pak byly prozkoumány výzkumnými zařízeními Luftwaffe a dalšími německými vědeckými instituty, mezi jiným chemicko-technickým říšským zařízením v Berlíně k dalšímu prozkoumání. Část této loupeže byla koncem války zajištěna americkými jednotkami a předána styčným sovětským důstojníkům.

Složitější situace vznikla u polských knihoven z období 1939 -- 1945, protože území Polska bylo rozděleno do tří částí, ve kterých platily odlišné zákony i správní orgány. Ústřední část s Varšavou se stala Generálním gouvernamentem řízeným z Krakova, západní část s Poznaní a Lodží byla včleněna do Velkoněmecké říše a východní část se Lvovem a Vilnem byla 17. září 1939 obsazena sovětskou armádou. Německá okupační správa vytvořila ve čtyřech distriktech státní knihovny, ve kterých soustředila na šest milionů svazků z téměř tří tisíc místních knihoven, které tak většinou přežily válku. To se však netýkalo knihoven soustředěných u vysokých škol a obdobných školských zařízení, které byly nacisty zrušeny. Se školami byly současně zlikvidovány i jejich knihovny a pouze málo svazků bylo převedeno do státních knihoven. Většinou byly svezeny do sběren starého papíru nebo spáleny.

Nacisty byly postiženy i naše knihy, a to již v roce 1936, kdy byla zrušena československá knihovna spolku "Svépomoc" v Lipsku a také "Matice srbské" v Budyšíně. Spolu s židovskou literaturou po křišťálové noci v roce 1938 skončily v tamní univerzitní knihovně obdobně jako knihy z majetku hraběte Stauffenberga po jeho atentátu na Hitlera v roce 1944. Smutný osud postihl však nejen knihy, ale i odborníky s nimi spojené. Ředitel vídeňské univerzitní knihovny Salamon Frankfurter, rodák z ortodoxně-židovské bratislavské rodiny, který měl velké zásluhy na jejím rozvoji, byl ihned po anšlusu v roce 1938 zatčen. Jeho dcera, žijící ve Spojených státech, dosáhla přes lady Nancy Astor, mající úzké styky s nacisty, jeho propuštění. I když nakonec zemřel ve Vídni v roce 1941 ve věku 85 let, musel bezmocně přihlížet jejich řádění. Hůře dopadl majitel soukromé knihovny v Tübingenu, profesor Max Fleischmann. Ten byl v roce 1935 pro židovský původ propuštěn a přestěhoval se do Berlína, kde navázal spolupráci s konzervativním protihitlerovským odbojem. Byl však v roce 1943 zatčen gestapem, protože nebyl ochoten nosit předepsanou žlutou hvězdu. Jeho knihovna byla mezitím převezena do Berlína a od té doby se považovala za zmizelou.

Při výzkumu před dvěma roky se zjistilo, že jeho žena po jeho sebevraždě z ekonomické nouze knihovnu prodala tamní právní fakultě univerzity. Na téměř tisíc svazků knih je stále v jejím vlastnictví a dodnes nebylo rozhodnuto o jejich dalším osudu. Smutný osud potkal i profesorku dr. Elise Richterovou, která byla první ženou v Německu a Rakousku, která vyučovala jako docentka románskou filologii na univerzitě. Habilitovala v roce 1905 na vídeňské univerzitě a také její starší sestra Helena přednášela jako anglistka a teoretička divadelního umění. Během své dlouholeté činnosti vytvořily velkou knihovnu, kterou v roce 1941 "prodaly" univerzitní a městské knihovně do Kolína nad Rýnem za cenu šesti tisíc marek. Obě byly pak deportovány 10. října 1942 do Terezína, kde za měsíc zemřela Helena ve věku 82 let a v následujícím červnu 1943 Elise ve věku 78 let. Na základě exlibris s životním mottem Elisi Richterové "Gaya Scienzia" -- Veselá věda byla část knih nyní zjištěna.

Bylo by jistě zajímavé obdobný průzkum provést i v našich knihovnách. Vídeňská konference dokázala, že hnědé stopy nelze zahladit ani šest desetiletí po válce.

                 
Obsah vydání       31. 3. 2008
31. 3. 2008 Krize české literatury Štefan  Švec
31. 3. 2008 Americký politolog o budoucím Rusku
31. 3. 2008 Špatná zpráva: Svoboda slova nemá velký politický vliv Ivo  Šebestík
31. 3. 2008 Je svoboda slova něco víc než akciová burza? Bohumil  Kartous
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Xabar.Info: Rusko údajně zvažuje vybudování protiraketové základny ve Venezuele
31. 3. 2008 Která je vaše země a co je vám posvátné? Říká se přece, že slova něco znamenají Uwe  Ladwig
31. 3. 2008 Írán vyměnil petrodolary za eura a přesvědčuje k tomu i OPEC
31. 3. 2008 Monitor Jana Paula: Jediná cesta je referendum Jan  Paul
31. 3. 2008 Chováme se pokojně a protestujeme proti nesnášenlivosti
31. 3. 2008 Demonstrace proti uznání samostatnosti Kosova a Metohie
30. 3. 2008 Nacistické knihovny Richard  Seemann
28. 3. 2008 Svoboda není konzum
29. 3. 2008 Oidipovské Velikonoce na toryovský způsob Karel  Dolejší
29. 3. 2008 Neférové zhodnocení Jan  Čulík
30. 3. 2008 Rozdělování na "muzeum" a "současnost" Boris  Cvek
31. 3. 2008 Britští konzervativci jsou stejní jako čeští pravičáci Karel  Dolejší
31. 3. 2008 Politujme Tibeťany, kteří si naivně mysleli, že jim někdo pomůže
30. 3. 2008 Nepál: Tibetskí demonštranti sa pokúsili vniknúť do čínskeho veľvyslanectva
30. 3. 2008 Wildersův film je také zrcadlem pokrytectví Ondřej  Šlechta
31. 3. 2008 Gita je mrtva, ať žije gitA
30. 3. 2008 Průzkum: Většina občanů Evropy proti americkému radaru
31. 3. 2008 Ať si to v parlamentě přečte aspoň uklízečka
31. 3. 2008 Znásilněná čeština Věra  Říhová
30. 3. 2008 Není cep jako CEP Beno  Trávníček
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté
31. 3. 2008 Geopolitické zájmy Jiří  Jírovec
28. 3. 2008 Knížecí rady Jan  Mertl
31. 3. 2008 Město Otokar  Fischer
30. 3. 2008 Mobilní telefony "jsou nebezpečnější než kouření"
28. 3. 2008 Martin Luther King a prosazování spravedlnosti
30. 3. 2008 Paroubek nepřeceňuje příklon orientace Ruska na Asii Štěpán  Kotrba
29. 3. 2008 Únosy a týrání dětí ve jménu Boha, policie a soudu Anna  Čurdová
28. 3. 2008 Rozloží se Severoatlantické společenství?
28. 3. 2008 Sarko v Londýně příliš nenadchl, Carla vyvolala vzdechy Josef  Brož
30. 3. 2008 "Kosovo patří stále Srbům"
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008