25. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 1. 2008

V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka?

Tato vláda mi dluží odpověď. Stejně jako miliónům dalších svým vlastním očím ani Bohu nevěřícím občanům . Podle statistického úřadu se počet věřících za půl století snížil o 5 milionů osob. Mezi sčítáními lidu v letech 1991 a 2001 došlo k poklesu věřících ze 43,9% na 32,1% všech obyvatel ČR. Je ovšem rozdíl mezi v vírou deklarovanou a realizovanou. Podle interních průzkumů katolické církve v jednotlivých diecézích - při sčítání účastníků bohoslužeb - je situace daleko horší. Podle výsledků sčítání ČBK se v roce 1999 katolické mše zúčastnilo 414.539, tedy 4,2% populace, v roce 2004 to bylo 405.446, tedy 4%. Z toho bylo výdělečně činných jen 32%. Katolíci tvoří 83% všech věřících v ČR a má jim být přiřčeno dle dohody církví s touto vládou 83% restituovaného majetku. Zbývajících 16 státem financovaných církví tvoří jen 17% všech věřících. Ještě před schválením zákona by měla být navíc Parlamentem ratifikována smlouva s Vatikánem. Ani já nejsem věřící. Nehodlám proto hradit z obecního nemístné požadavky 4% menšiny - převážně katolíků.

Aktualizace: Pro všechny vyznavače hesla, že "vše co bylo ukradeno, musí být vráceno": Souhlasím (kupodivu) s obecnou a doposud nepřekročitelnou restituční hranicí, danou datem 25. února 1948, 11 hodin. Co znárodnily Gottwaldovy Rudé gardy, prosím, vraťte. To se týká tzv. Hradeckého programu (uzákoněno v březnu 1948). Ale nic víc nad rámec zákonů 43/1990 Sb., 87/1991 Sb., 229/1991 Sb. a 243/1992 Sb.. Nenažranost prelátů totiž nezná mezí a představa Biskupské konference o restitucích sahá až do Rakouska-Uherska.

Ať se "dohoda" nedotýká pozemkové reformy Masarykovy z roku 1919/1920 - vyvlastnění velkostatků (1,8 mil. ha půdy), znárodňování v roce 1945 - například zestátnění církevních škol, ať ignoruje konfiskace majetku, který patřil německým a maďarským řeholním řádům či církevním institucím, 1.etapy 2. pozemkové reformy z roku 1945 (2946 tisíc ha půdy), znárodnění církevních pozemků v roce 1946, 2. etapy pozemkové reformy z roku 1946-1947 a revize do 25. 2. 1948. Oněch šest pozemkových zákonů se týkalo důsledné aplikace reforem z let 1919-21. Součástí "vyrovnání" musí být likvidace důsledků zákona o hospodářském zabezpečení církví z roku 1949 - ona odluka po které volal už Masaryk. Bez otálení. V této souvislosti je nutné vnímat i smlouvu se Svatým stolcem (nikoliv tedy se státním útvarem Vatikán !), na jejíž ratifikaci Kalouskovi lidovci před prezidentskou volbou tak tlačí...

Dodržme koncept, na kterém stála 1. republika a který Masaryk vyjádřil slovy: "Pozemková reforma je vedle převratu největším činem nové republiky: Je dovršením a vlastním uskutečněním převratu". Tato slova platí dodnes: Kdo drží půdu, drží stát.

DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem ZDE

Řidiči kamiónů na dálnicích i silnicích 1. třídy, které budovali Hitler i komunisté, musí dnes platit výkonové mýtné tomuto státu, vnímám další restituci jako ekonomický voluntarismus. Domnívám se, že jedinou spravedlností vůči církvím by měl být výkonový model platný pro uživatele služeb těchto zvláštních organizací. Třebas jako mýtné. Nebo francouzský model totální odluky státu a církve, spojený s dobrovolnou daňovou asignací několika procent daňového základu ve prospěch množiny neziskových sociálních a kulturních subjektů, mezi nimiž by byly vedle vzdělávacích, sportovních či sociálních služeb a kulturních institucí, které jsou provozovány na neziskovém principu, i církve. O potřebnosti i významu jednotlivých institucí by rozhodoval občan sám. Buď přispěje na obecní fotbal, nebo na školu, případně na jesle či domov důchodců, nebo na kostel. Věřící by svůj vztah k církvi vyjádřili otevřením peněženky a zaplacením desátku kostelu. Už by jim ale nezbylo na školku nebo domov důchodců. Věřící muslimové, vyznavači Krišny nebo Adventisté sedmého dne státní příspěvek nedostávají, platí si svou víru ze svého...

Absurdní částka 270 miliard, kterou tato vláda chce pod tlakem očekávané prohry sanovat souhlas křesťansko-katolické strany s volbou prezidenta Klause a zajistit tak pokračování Topolánkovy koalice, staví "reformní" záměry ODS na hlavu. Proč by důchodci, nízkopříjmové rodiny či státní zaměstnanci měli doplácet na drastické asociální ekonomické reformy, když vláda chce vyvést z ekonomiky tak obrovskou sumu a zatížit splátkami kněžím ještě i desítku vlád následujících? Například státní podnik Lesy České republiky (LČR) by v případě schválení zákona vydal církevním řádům necelá tři procenta svých lesů. Konkrétně by šlo o 36.000 hektarů lesů z 1,3 milionu hektarů v držení podniku. Nárok na dalších zhruba 124.000 hektarů lesů by církvím v penězích vyrovnal stát.

Jak navrhovaná úprava prospěje občanům a jak prospěje státu? Co získá církevními restitucemi stát? Co získá občan, který není věřící?

Křesťanům stát přispívá na opravu památek stejně jako na platy kněží. Památky jsou dědictvím po předcích, součástí kultury všech. Rozumím proto jejich podpoře. Platy kněží či oprava harmonií nebo farní střechy ale nejsou otázkou občanů, pokud nemáme v Česku církevní stát. Jsou vnitřní otázkou věřících. V celorepublikovém průměru představují praktikující katolíci přibližně jen 15% ze všech lidí, kteří deklarovali příslušnost k římskokatolickému vyznání v SLDB 2001. Pokud chtějí placeného kněze bydlícího na faře, musí si ho zaplatit. Faru a její provoz také, stejně jako svíčky... Pokud chtějí modlící se jeptišky, musí si na ně vydělat. Pokud je kostel ve správě církve památkou, je trestné ho neudržovat. Stejně jako je tomu u necírkevních objektů. Pokud ho církev nechce, může ho bezplatně (jak ho dostala) převést zpět na stát, který zajistí jeho prodej či využití. Stát podle představ vládní koalice má i po vyplacení 270 miliard i nadále přispívat na církevní památky.

S majetkem ve výši 270 miliard a nemovitostmi za další stovky miliard se dá vytvořit stát ve státě. Masaryk i Beneš dobře věděli, proč znárodnili církevní majetky. A já návrat starých pořádků Rakouska-Uherska odmítám také. Československo se zrodilo jako stát sekulární, který usiloval co nejvíce se odpoutat od katolické církve a šlechty. Velká část české veřejnosti tento záměr odpoutat se co nejvíce od Říma podporovala. Ohlas akce "Pryč od Říma" a následné ustavení národní Československé církve husitské o tom svědčí dostatečně. Víra ještě neznamená podřízenost. Dnes jsme stát výrazně sekulární, který nepotřebuje mocenskou a majetkovou páku katolické církve na chod státu. Praktikujících věřících - členů všech církví a náboženských společností je přibližně 4,5 % obyvatelstva. Ctím jejich právo vyznávat jakoukoliv víru. Nectím jejich touhu po zašlé slávě a moci církve před staletími. Církvím patří takové místo, jaké jim přiřknou jejich věřící. Pro naprostou většina občanů tohoto státu je víra či nevíra intimním soukromím, nikoliv politickou fanglí. Budujme proto stát v duchu idejí Masaryka, nikoliv Háchy.

                 
Obsah vydání       25. 1. 2008
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"
26. 1. 2008 Nedávné zvýšení cen energií je "neospravedlnitelné"
26. 1. 2008 Dnes se možná rozhoduje o radaru a nikdo o tom neví
26. 1. 2008 Rozpolcení Zelení
26. 1. 2008 Podporují komunisté Švejnara, nebo Klause?
26. 1. 2008 Britská vláda posílá studenty do Číny
26. 1. 2008 Co lidé v ČR nechtějí vidět
26. 1. 2008 Palestinci jsou jako kobylky? Daniel  Hrabina
25. 1. 2008 Schopnosti protiraketového systému jsou "velmi omezené"
25. 1. 2008 O americké protiraketové obraně bude jednat Evropský parlament
26. 1. 2008 Představy o protiraketovém systému byly přehnané už v době, kdy bylo rozhodnuto o jeho budování.
26. 1. 2008 Patří čeští Zelení do Evropy?
26. 1. 2008 Myšlenka dne (nejen včerejšího)
26. 1. 2008 Když to nejde, je zbytečné tlačit Beno  Trávníček
26. 1. 2008 Jsou provokační akce neonacistů PR operací ODS, mající odůvodnit okleštění shromažďovacího práva? Štěpán  Kotrba
27. 1. 2008 Podivné postavy Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Profesionálové všech zemí, spojte se! Darina  Martykánová
26. 1. 2008 Unhošť: referendum v místních podmínkách koalice Mazuchové s ODS
26. 1. 2008 Ví vůbec někdo, co je "5 na stole v českých!"? Miloš  Dokulil
25. 1. 2008 Falešné mýty o Romech Jan  Potměšil
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
25. 1. 2008 Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou? Pavel  Drs
25. 1. 2008 Případ utýrané kočky trochu jinak
25. 1. 2008 "Sharp" skini Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Právě případ týrání bezbranné kočky ukazuje stav společnosti
25. 1. 2008 Vražda člověka není závažnější než brutální týrání zvířete Boris  Cvek
25. 1. 2008 Kolik rychlých lidských smrtí přesáhne význam utýrané kočky?
25. 1. 2008 Člověk není víc než jakékoliv zvíře Pavel  Zoch
25. 1. 2008 Touha Jiří  Orten
25. 1. 2008 Monitor Jana Paula: Příbram, "mrtvé" město Jan  Paul
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller
25. 1. 2008 Co si čtenáři neuvědomují
25. 1. 2008 Neonacismus, sexismus a šikana v českých ozbrojených sborech Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Autobusové zastávky, mizející svědkové minulých časů Jan  Paul
25. 1. 2008 Levice je kolektiv autorů, jenž znovu vynalézá realitu Jakub  Horňáček
25. 1. 2008 Vypneme všichni všechny spotřebiče!
25. 1. 2008 Úsměv manažerů nad zuřením politiků, neboli Nerozdávejte peníze bez záruk o vrácení Uwe  Ladwig
25. 1. 2008 Pacner jako senilnějící legenda Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
25. 1. 2008 Marxistická mystika Egona Bondyho Hynek  Tippelt
25. 1. 2008 Hymna "nové" mládeže - Slava desantu, česť i chvala
24. 1. 2008 Kdo platí Ne základnám? Ne základnám. Petr  Glivický
25. 1. 2008 Nenávistný útok na všechno, čemu vděčíme za svobodu
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Halík lidovcům: Svým doporučením volit Klause jste udělali tragickou chybu Tomáš  Halík
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
26. 1. 2008 Plány Štěpána Kotrby a jeho rudých bratří Václav  David
25. 1. 2008 V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka? Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Mýtus o nevhodnosti městské cylistiky Vratislav  Filler
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Neúcta k čemukoliv se nevyplácí Jan  Hlinák
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
26. 1. 2008 Ano, Česká republika je ošuntělá
25. 1. 2008 Tři příhody o kterých bych se rád bych se rád s Vámi podělil
25. 1. 2008 Musíme omezit autoritu vajdů
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
25. 1. 2008 Jak lze lehce shodit cizí článek Václav  David
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
23. 1. 2008 Jaký osud čeká deník Metro? Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2008 V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka? Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Vatikán i Rakousko se vypořádávají s holocaustem Richard  Seemann
21. 8. 2007 Družstevnictví z pohledu římských papežů Karol  Dučák jr.
27. 7. 2007 Papežův tajemník varoval před přistěhovalectvím muslimů do Evropy Lukáš  Lhoťan
19. 7. 2007 Vatikán musí být ultrakonzervativní Boris  Cvek
18. 7. 2007 I římská konzerva se otevře... Tomáš  Koloc
18. 7. 2007 Dědictví středověku, nikoliv starověku Boris  Cvek
17. 7. 2007 Katolický kardinál se omluvil stovkám sexuálně zneužívaných obětí   
16. 7. 2007 Jen jedna pravá církev, a to ta katolická Boris  Cvek
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
26. 2. 2007 Rodinná politika, biskup augsburský a ženy jako stroje na plození dětí Uwe  Ladwig
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
26. 10. 2006 Darwin by se divil Ladislav  Žák
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu