2. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2006

Tím, že Asie shromažďuje americké dolary, získává strategickou moc nad jedinou přežívající supervelmocí - která, vzhledem k tomu, že tvrdě závisí na výrobě v zahraničí, se vzdala do značné míry kontroly nad vlastními úrokovými mírami.

27. 12. jsme publikovali shrnutí článku Gerarda Alexandera z amerického konzervativního časopisu The Claremont Review of Books. Autor v něm chválil principy amerického konzervatismu a argumentoval, že efektivním způsobem, jak je rozšířit do západní Evropy, je použít postkomunistických zemí středovýchodní Evropy jako trojského koně. Psal také, že průměrný americký příjem na jednoho obyvatele je nyní - v důsledku amerického konzervatismu - o 55 procent vyšší, než je průměrný příjem obyvatel původních 15 členských zemí EU.

K tomu se ozval čtenář Jiří Sahula z Austrálie s poukazem, že si Gerard Alexander velmi fandí. Upozornil na článek v nedávném čísle amerického zpravodajského týdeníku Newsweek, podle něhož je americká ekonomika ve vážné krizi. Argumentaci z analýzy Clyda Prestowitze, ředítele Economic Strategy Institute, shrnujeme:

Během posledních padesáti let přinášela globalizace podstatný prospěch Spojeným státům i rozvojovému světu. Nyní ale začíná globalizace fungovat jinak: vytváří nerovnováhu, která ochromuje hospodářskou stabilitu USA a zřejmě povede ke globální hospodářské krizi. Ohnisko světové ekonomiky se totiž rychle přesunuje na východ.

Sloupek

Když jsem dnes v poledne jel metrem, viděl jsem na I. P. Pavlova tři řádové sestry. Romantická literatura, a dobu postmoderní nevyjímaje, řeší jako veliké drama milostný trojúhelník. A dnes takovou situaci jako drama opravdu vnímáme. Vždyť ale ať se dotyčný rozhodne jakkoliv, pro kteroukoli, vždy bude výsledkem ve své podstatě stejná kvalita - ať se rozhodne pro jednu či druhou, v obou případech dojde ve své podstatě kvalitativně stejné radosti, potěšení a rozkoše. Tak jaképak drama! Jsou jiné, vážnější a obtížnější situace - jenže těm se, až na výjimky, v umění a kultuře vůbec vyhýbáme, neboť ty by vyžadovaly odvahu, přísnost a sebezapření.

Dokonce jsme došli už tak daleko, že nejsme schopni se rozhodnout ani v situaci milostného trojúhelníku! Dramatem je, když se někdo rozhodne pro absolutně jinou kvalitu: Jako, když se mladá a atraktivní žena rozhodne pro život řádové sestry; když se mladý člověk, který má život před sebou, rozhodne strašlivým a zároveň úžasným činem lidi probudit, jako J. Palach (strašlivá je ale doba, která takový čin vyžaduje a tupí jsou lidé, kteří nejsou probuzeni jiným způsobem); když člověk neopustí neplodného partnera, zůstane s ním a dítě adoptují; když člověk neopustí partnera ani v případě vážného onemocnění a když s ním zůstane až do jeho smrti; když se mladý člověk se "zářnou budoucností" sebere a místo farizejských řečí skutečně do Afriky odjede a tváří v tvář veškerému riziku se tam každodenně stará o HIV-pozitivní sirotky.

Taková rozhodnutí a takové životy jsou tím pravým dramatem; a ne naše změkčilé fňukání -- ach, kdyby naše stěžování pramenilo alespoň z opravdové, hluboké a bytostné vášně - o milostných trojúhelnících. Toto je opravdová láska! Někteří takovou lásku považují za strašlivou a někteří za úžasnou. Svět to považuje za šílenství a někteří přiznávají, že jsou takové lásky schopni jen prostřednictvím víry a tím více pak zůstávají v úžasu. Otázkou je, zdali nejsme dnes příliš rozmazlení a změkčilí na to, abychom to pochopili, natož abychom tak žili.

2. 1. 2006

A Václav Moravec selhal

Jak je možné, že se Václav Havel ani slůvkem nezmínil o tom, že obě "revoluce", na Ukrajině i v Gruzii, byly iniciovány a masivně finančně podporovány ze strany USA pomocí různých převodních nevládních organizací (mimochodem, jak je možné, že se ho na to Václav Moravec nezeptal?). V informačně neizolovaném prostředí se o tom běžně psalo (např. ZDE).

Oblíbené bilancování jednoletek, které zaplňuje éter v době na přelomu roku, kdy by si i média (pokud se zrovna nestane přírodní katastrofa) měla raději vzít povinnou dovolenou, přineslo velmi zvláštní odhalení názorové blízkosti jinak nesmiřitelných rivalů z politického cechu. No posuďte - podle bývalého prezidenta Havla je vývoj demokracie v ČR ohrožen a velký podíl na tom má zakonzervovanost politického prostředí. Současný prezident ve svém novoročním projevu - byť v trochu jiné souvislosti - naopak uvádí, že česká demokracie je podle vývoje na politické scéně v roce 2005 "vyzrálá a stabilní". Mezi dvěma prezidenty se najdou také názoroví spřízněnci politicky více výkonní, než reprezentativní -- premiér Paroubek a předseda ODS Topolánek. V tak zásadní otázce, jakou je úroveň demokracie v ČR, je ovšem rozdělení náklonnosti k bývalému a současnému prezidentovi poněkud nečekaná. Zatímco předseda Topolánek, který jde v čele antikomunistického procesí s naivní představou o skvělém předvolebním trháku, tvrdí v podstatě totéž, co Václav Havel, premiér Paroubek se nebude jistě zdráhat označit českou demokracii za stabilní a vyzrálou. Komentátor Mladé fronty aby se v takovém názorovém chaosu vyznal...

Jinak je ale všechno při starém a rigidní český volič, který má rád, když je všechno v politice hezky napravo a nalevo, se nemusí obávat ničeho, co by mu komplikovalo jeho malosvětonázor.

2. 1. 2006

Will there be time, in 2006, for a new look at the most recent Czech political history?

Revolutions create their own myths. But I've been receiving evidence from readers that seems to show that the "Revolution of 1989" wasn't such a triumph of freedom, democracy and decency as has been generally maintained. It appears that while the post-communist regime has almost completely failed to punish crimes committed under communism, it's highly likely that a large number of innocent people, many of whom were persecuted under communism, became victims of the post-1989 political purges, which were often motivated by greed. I have been receiving testimonies maintaining that large numbers of capable individuals were illegally dismissed from their posts by the revolutionary Civic Forum committees in the wake of the 1989 revolution. These committees were often made up of unscrupulous careerists who jumped on the bandwagon of the "democratic revolution," hoping to gain lucrative posts and covering up their incompetence with a newly found "democratic" political zeal.

Complete article in English was published on 2nd January 2006 by Czech Business Weekly HERE

1. 1. 2006

"Právě, že nám to nikdo nebude věřit, tak to uděláme"

V porovnání se včerejším vydáním tohoto článku ho autor rozšířil dalšími informacemi.

Seriózní německé zpravodajské servery v průběhu Silvestra ohlásily recenzemi s týdenním předstihem dokumentární film "Randezvous mit dem Tod". který bude vysílán na veřejně právním kanále ARD na Tři krále, tedy v pátek 6. ledna mezi 21:45 a 23:15. Má se jednat o politicky brizantní rešerše, kterými autoři Wilfried Huismann a Gus Russo údajně přinášejí poprvé od Zprávy Warrenovy komise v roce 1964 nová fakta k dodnes nevyjasněným okolnostem dallaského atentátu na třicátého pátého prezidenta USA Johna F. Kennedyho.

2. 1. 2006

Kam jste se poděly?

Všichni chybují o to nebezpečněji, že každý sleduje jen jednu pravdu,
chyba není v tom, že by se řídili nepravdou,
ale že nesledují žádnou jinou pravdu
Blaise Pascal 1623 - 1662

Není totiž dobrý styl, sám se držet nacionalistických zásad
a u druhých je zatracovat

Friedrich Naumann 1860 -- 1919

Nepřidáš se k většině, když páchá ničemnosti

Ex 23,2

Kam jste se poděly duše a jejich tělesné schránky, obývající před válkou činžovní dům na Bednářské ulici číslo 38 v brněnských Černých polích? Ztělesnovaly jste národnostní vzorek Brna v malém. Představovaly jste mikrokosmos etnické směsi, tak typické pro tento kout střední Evropy. Z 250 000 Brňáků se hlásilo 50 000 v roce 1930 k Němcům a Židovská obec na Legionářské ulici vykazovala 12 000 členů. Habsburská monarchie takřka bezbolestně předala tento kulturní a etnický mišmaš Československé republice, ten v ní ještě dlouho přežíval a je dodnes konzervován v brněnském hantecu, městském slangu, jemuž rozumí jen zasvěcení. Já ještě žiji a proto mohu svými vzpomínkami vyvolat vaše stíny z podsvětí Hádu, kam většina z vás již dávno odešla přes řeku Léthe, z níž pily duše zemřelých, aby zapomněly na pozemský život. Jsem svědkem oné doby, i když léta ostrost vzpomínek zastřela. Ale i tak mohu připomenout atmosféru doby a vaše osudy dnešní generaci, jež má o vás již jen matné tušení. Vnímal jsem vaše česko-německo-židovské sousedské soužití zraky desetiletého a tato navenek poklidná symbiosa se mi zdála neproblematická do té doby, než vás rozprášil Adolf Hitler.

2. 1. 2006

Oprava pro MFD

V jinak pěkném materiálu Karla Steigerwalda (mám jen pochybnost o tom, že Božena Němcová byla německé děvče) o spisovateli Milanu Kunderovi (MF Dnes 31.12.2005) se říká "Když řekl na jevišti Leoš Suchařípa s patřičnou intonací v Dobových tancích celkem nevinnou a ze situace plynoucí repliku "Jak já je nemám rád", publikum šílelo - dobře vědělo, kdo to jsou ti oni, které nemá rádo." Tuto větu nicméně Leoš Suchařípa neříkal ve hře Karla Steigerwalda Dobové tance, ale v mojí verzi Shakespearova Troila a Kressidy, která se dnes jmenuje V posteli s Kressidou. Těší mě, že mluvila (nejen) Karlovi Steigerwaldovi natolik z duše, až si na ni zvykl jako na svou.

2. 1. 2006

Bývalý armádní důstojník:

Odnětí výsluhových příspěvků

Parlament přijetím zákona č.34/1995 Sb. vnesl do našeho právního systému pojem "kolektivní viny", kdy omezil jednou již nabytá práva vybrané skupině vojáků. Realizací tohoto zákona s využitím ustanovení rozkazu ministra obrany č. 35 z roku 1995 byla zpětně retroaktivně odečtena doba služby všem vojákům, kterých se uvedené normy týkaly. Doba služby tak byla zpětně odpočtena vojákům, kteří byli prokazatelně uznáni způsobilými konat službu v nové armádě, neporušili žádné zákony ani vojenské předpisy, ani se nepodíleli na porušování práv a svobod před rokem 1989. Realizací výše uvedených norem došlo k nerovnému zacházení s vojáky z povolání.

Článek směřuje ke zmapování utajených českých dějin devadesátých let.

Nemohu nechat bez povšimnutí výzvu pana Čulíka a nutně musím článek pana Kovaříka "Jsem terčem diskriminace" do některá konkrétní fakta z různých jednání s našimi politiky. Možná se budou některá data, události a souvislosti překrývat, ale nebude na škodu věci si je připomenout, píše Miloslav Veselák, podplukovník v záloze.

2. 1. 2006

Škarohlídi tvrdí, že se čte méně. Hlavně jim však kazí spaní, že nejsou čteni oni sami. Nu, pohnuly se prý silné ledy a prudké tání přineslo, kromě mnoha knižních radostí, semotam mastné skvrny pakultury i bující brak. Novodobí literární giganti pokřikují na "úspěšnější" a prodávanější kolegy podporováni často Nosorožíky pivními či Pindami vinnými, pasujícími se na kritiky s čistými úmysly o záchranu literárního úhoru: Kazíte dobré jméno naši krásné literatury!

V Číně je po Harry Potterovi Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí nejprodávanějším zahraničním dílem
Guardian, 28. 2. 2004 ZDE

2. 1. 2006

V reakci na můj článek se konečně ozvali také jiní odpůrci než pan Bím. Zatím všechny články byly spíše souhlasné. Ale situaci zachránili pánové Provazník a Cvek. Bohužel, ani oni nesklidili obdiv a souhlas čtenářů Britských listů. Velmi hezky jim odpověděli pánové Krček, Hájek, .... a Patermann. Ten mě obzvláště potěšil, protože je velmi mladý a patří k těm, o kterých jsem psal jako o budoucnosti národa. Pan Cvek napsal, že odolnost mládí vůči špatné výchově ve školách je nejlepší argument pro "optimistický pohled na lidstvo". Má pravdu, i když tento příklad jeho názory nepodpoří. Zapšklý bude jednou sám.

Budoucnost národa rozhodně nejsou lidé jako tito tři králové. Velmi hezky mi je popsal jeden pán z Kanady, který napsal:

30. 12. 2005

Mimořádné Vánoce:

Neskutečně magické jazzové variace na Johanna Sebastiana Bacha jsou např. v pořadu 34.

Na začátku pořadu 15 hraje Bachovu varhanní Toccatu a fugu d moll BWV 565 varhaník Wayne Marshall způsobem, jak jsem to dosud nikdy neslyšel. Ta hudba pod jeho prsty doslova ožívá.

Kolem druhé hodiny a třicáté sedmé minuty pořadu 45 zápolí v dramatické kantátě "Herr Gott, dich loben alle wir" tenor v boji svatého Michala s ďáblem s třemi trumpetami a tympány. Slyšeli jste někdy něco takového?

Dokončil jsem nahrávání z internetu - pro osobní potřebu - všech dvaasedmdesáti dvou až tříhodinových (po půlnoci sedmihodinových) pořadů, v nichž se od pátku 16. 12. do neděle 25. 12. rozhlasová stanice BBC Radio 3 vysílala ve více než 210 hodinách kompletní dílo Johanna Sebastiana Bacha. Uvědomuji si, že normálním poslechem rozhlasu, kdy si posluchač tu a tam na chvíli pustil pokračující bachovský maraton, člověku vůbec nedojde monumentalita a výjimečnost tohoto projektu. Pouze systematičtější sledování mnoha hodin těchto pořadů v klauzuře vede k uvědomění, jak vynikající a mimořádný byl tento rozhlasový projekt - dokonalá realizace principu veřejnoprávnosti. Byla to nesmírně intenzivní, desetidenní seance, zpřístupněním všech pořadů na internetu prodloužená i po vysílání, kterou ve vytržení sdíleli lidé z celého světa.

2. 1. 2006

Omluva: Eliška Krásnohorská není Karolína Světlá

Den zvaný Silvestr jsem prožil v mátohách. Nikoli alkoholických. Před několika lety jsem podlehl závislosti na abstinenci, kterou jsem diagnostikoval jako "notorická abstinence." Nemoc spočívá v tom, že pacient ztratí jakýkoli vztah (pozitivní či negativní) k alkoholu a už v poměrně krátké době se upřímně podivuje, proč je tolik regálů v obchodech zaplněno lahvemi se zmíněným obsahem. Nemoc provází pouze dvě velice praktické překážky. Zatímco zdraví jedinci, epidemií nepostižení, vydrží sedět nekonečně u sklenic piva nebo vína, repertoár limonád a všemožných minerálně nemožných vod je brzy vyčerpán a litr kávy také jeden nevypije. Druhá lapálie je v tom, že kontakt (jak jsem vyzkoumal) se zdravými kolegy je přerušen asi tak po pěti šesti sklenicích piva a příslušném ekvivalentu vína nebo destilátů. Počnou mezi sebou vést řadu monologů v pevném přesvědčení, že se jedná o plodný dialog.

2. 1. 2006

Přes dlouho trvající izraelskou okupaci a nesnáze s ní spojené se snaží Palestinci o uplatnění svého práva na demokratické a spravedlivé volby. Poté, co v lednu tohoto roku volili svého prezidenta, šli v létě k komunálním volbám. Pak měli 17. 7. 2005 volit zastupitele do legislativní rady. Tyto volby byly z politických důvodů odloženy na 25. 1. 2006.

2. 1. 2006

Čas od času přichází na Západě některý politik s návrhem odpustit rozvojovým zemím jejich dluhy. Nedávno byly vánoce a tedy se o tomto návrhu opět diskutovalo. Mezinárodní měnový fond (MMF) navrhl odpustit dluhy 19 nejchudším zemím na světě. Kanadský komentátor George Jonas se nad tímto problémem zajímavě zamyslil.

Koncem každého roku bývají vánoce, mimo jiné jakožto svátky, kdy si lidé nadělují dárky i kdyby se měli zadlužit. Brzy na to přichází konec roku a to znamená inventury čili účtování a snaha dělat některé věci lépe, tedy předsevzetí. Dětem se doporučuje, aby byly v novém roce hodné a pomáhaly rodičům. Hospodářsky rozvinutým zemím se doporučují grandióznější předsevzetí, například odpustit dluhy chudým rozvojovým zemím.

2. 1. 2006

Nevadí mi střet generací. S úsměvem si přečtu názory na pětatřicátníky od lidí starších, ať erudovaných či nikoli. A stejně se usmívám při čtení názorů oněch pětatřicátníků. Co bych se neusmíval, bude mi pětadvacet. Vadí mi zaslepenost "my" a "vy". Z přímých prožitků nerozumím, čím byla sametová revoluce výjimečná, snad jen tím, že je to ta poslední. Vlastně ani nevím, jestli se píše s velkým "S" nebo s malým. Když mě tenkrat bylo osm, tak si pamatuji "Havel na HRAD". Když mi bylo 18, byl jsem na Václavském náměstí "10 let poté" a Havla jsem poprve a naposledy viděl na vlastní oči. Nevadí mi, že jsem tam zvonil jen tak na zkoušku. Stejně jako mi nevadí, že tam před 20 lety na úplně stejném a stejně zaplněném náměstí úplně stejný "ňouma", jako já, mával mávatkem. A před 70 lety možná hajloval. Nevadí mi, že za těch 7 let již nejsem "ňouma". Vadilo by mě, kdybych byl. Chápu člověka, který má rozvinutější sociální cítění a/nebo je mu vize sociálního státu přijatelná natolik, že v realizaci této vize chce žít. Se slzou v oku sleduji fascinován vysvětlování ekonoma, který dovede dokázat, že v oblasti volného trhu diskriminace postihuje samotného diskriminovatele. Nerozumím ale lidem, kteří poslouchají např. Karla Gotta, když mluví. Nebo když utrácí své peníze při reality show za sms. Vadí mě, kolik lidí je nakaženo info-zábavou.

24. 12. 2005

Česká sekce BBC přece jen končí, píše Petr Mann. Tato stanice měla svůj počet stálých posluchačů, kteří ji byli věrní prakticky vždy. Teď hledají alternativu, včetně mě. Osobně plánuji sledování BL a ihned.cz. Myslím, že BL, BBC a Hospodářské noviny patří k nejkvalitnějším médiím v zemi. Teď BBC končí. Mediální trh se tímto "monopolizuje". BL jsou dnes jediné, skutečně nezávislé noviny. Cítíte teď větší odpovědnost za informování lidí v ČR? Plánujete rozšíření zpravodajství ve svém obsahu?

Odpovídáme:

Vážený pane Manne,

vždycky jsme cítili velkou odpovědnost - proto vydáváme Britské listy už skoro deset let. Nechci se vymlouvat na naši nevýkonnost, musím však upozornit, že Britské listy dělají zadarmo, po práci, dva lidé. Budeme dělat i nadále to, co je v našich silách. I když máme podstatný okruh velmi zajímavých spolupracovníků, nemůžeme se profesionalizovat bez pravidelných příspěvků většího počtu čtenářů. Britské listy fungují bez rozpočtu. Srovnatelný server (počtem zveřejněných příspěvků) Česká média, který ale platí honoráře autorům a platy zaměstnancům, má roční rozpočet čtyřicet milionů Kč.

Čtenost Britských listů - bez jakékoliv reklamy - stoupá nepřetržitě o 3-6% měsíčně, takže překračuje už 120 000 IP adres za měsíc. Denní počet se ustálil na 9000 - 10 000 čtenářích.

Ideální stav BL by byl: 10 000 čtenářů x 10 Kč x 20 dní x 12 měsíců = 24 milionů Kč. Pak bychom mohli platit autorům i redaktorům, mohli bychom mít placený hardware i software, mohli bychom odstranit četné technické nedostatky na serveru, mohli bychom platit provozní režii, právní kancelář i programátora.

Zatím přispívá jen kolem stovky čtenářů, takže máme, díky Bohu, alespoň železnou rezervu kolem 230 000 Kč. Z ní se platí pohotovostní mobilní telefon a datové připojení CDMA. Zaplatil se z něj digitální fotoaparát z bazaru (profesionální aparát by přišel na sto tisíc a ty nebyly...). Bude se z něj platit (jako každý rok) účetní.

Máte pravdu, že Hospodářské noviny se v ČR nejvíce přibližují tomu, jak by měl vypadat profesionální deník.

Jan Čulík

šéfredaktor BL

(Odpověď na dotaz čtenářů: Případné finanční příspěvky na provoz Britských listů lze poslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.)

31. 12. 2005

V posledních dnech se v Britských listech objevuje řada článků, dotýkajících se nějakým způsobem souvislostí sociálního cítění, solidarity a -- především ekonomického -- liberalismu, který je stavěn vůči "sociálnu" do protikladu.

Úvodem jednu poznámku -- výše daní (státního přerozdělování) nemá se solidaritou co dělat. Tím, že platím daně a pojistné, nijak neprojevuji své sociální cítění; konám povinnost, která je vynucována zákonem s hrozbou sankcí. Solidarita je z definice dobrovolný akt, jímž se vzdávám části svých prostředků, abych pomohl člověku v nouzi.

Pro účely tohoto textu dále odlišme solidaritu (kdy za vydané peníze neočekávám žádnou protislužbu) od pojištění, kdy se sdružuji s ostatními za účelem eliminace předpokládaného rizika. Pojištění má v určitém smyslu také solidární charakter -- mám-li štěstí, platím např. pojištění bytu (zdravotní, apod.) aniž bych někdy čerpal. Mám-li smůlu a dojde-li ke škodní události, získávám z pojištění mnohem více, než jsem vložil.

Autoři podobných názorů, jaké ve svých článcích prezentuje například pan Vít, si trochu protiřečí. Je-li solidarita a pomoc druhým v nouzi přirozenou lidskou potřebou (což je i můj názor), není nutno takové chování vynucovat zákonem. Pokud je situace opačná a lidem není vlastní si nezištně pomáhat, jak by mohla být povinnost takové podpory uzákoněna demokratickým státem?

2. 1. 2006

Ty tisíce lidí, kteří byli po listopadu 1989 postiženi kvůli vyřizování osobních účtů, mstě nebo závisti, mají také děti. Nikdo nespočítá, kolik dětí utrpělo psychické trauma, protože jeho rodiče náhle přišli o práci. A kolik nevinných dětí zdeptali jejich vrstevníci, kteří dokáží být pěkně krutí, když je dospělí - třebas i nechtěně - navedou...

2. 1. 2006

Německo:

V novém image s nenápadnými brýlemi přednesla německá spolková kancléřka svůj prvý televizní novoroční projev národu. Byl především určen těm vrstvám, kterým se žije nelehko, s cílem povzbudit je, nikoliv však nereálnými sliby.

Merkelová vyslovila přesvědčení, že velká koalice zahájila svou práci mnohými malými kroky, které vedou správným směrem. Jejich cílem je "naši zemi během deseti let opět přivést do čela Evropy a to tak, aby každý měl z toho svůj osobní prospěch".

Děje se tak v oblasti získání nových pracovních příležitostí, stabilizace veřejných financí a daňových zákonů.

2. 1. 2006

Väčšina Slovákov je pripravená na chudobnejšie Vianoce ako vlani. Renomovaná agentúra GfK Slovakia, ktorá sa zameriava na prieskumy trhu, tvrdí, že tento rok plánujeme minúť v priemere menej peňazí ako pred rokom.

Až polovica ľudí u nás i nedovolí dať na všetky vianočné darčeky viac ako tri tisícky. Ostro to kontrastuje s bombastickými makroekonomickými výsledkami Slovenska za tento rok.Už dlhšie sa potvrdzuje, že nie všetci ľudia na Slovensku majú úžitok z prudkého ekonomického rastu. Existujú presné štatistiky, ktoré dokazujú nárast niektorých makroekonomických veličín, ale nie sú k dispozícii žiadne, ktoré by spoľahlivo dokazovali, že sa to premieta aj do zvyšujúcej sa životnej úrovne väčšiny obyvateľov.

29. 12. 2005

V devadesátých letech, kdykoli jsem ve vysílání Svobodné Evropy použil slovo "sociální", ozvalo se vždycky pár posluchačů a obvinilo mne z propagace socialismu. Pravili tenkrát, že se v rachotu rušiček domnívali, jak jsme antikomunističtí - a nyní vidí, nerušeně, co jsme to vlastně zač. Porušíte-li zlaté pravidlo starého židovského vtipu s pointou: "Nic nevysvětluj !", následky si přičtěte sami. Vysvětloval jsem, že mluvím o sociálním státě, o sociální politice, o sociálním vnímání i povědomí.

Marně, králi Šalamoune.

30. 12. 2005

Jedny noviny, celostátní to deník, měly pěknou reklamní kampaň, jejímž stěžejním heslem bylo: Naše noviny začínají tam, kde jiné noviny končí. Nu, za mého dětství a raného jinošství u venkovské babičky končily noviny zpravidla rozřezány na pravidelné kousky a napíchnuty na hřebík v reterátu. Tam jsem se s nimi pak setkával i já nezletilý a dychtivě se dovídal o světových katastrofách. Jestliže tam onen deník naopak začíná, může to mít něco do sebe... Ale nejspíše to tak nebylo míněno.

Nicméně ta představa mě přiměla pozastavit se nad přímou reflexí a využitím médií konzumenty, řečeno odborně, neboli jak lidé do novin, rozhlasu a televize píší a volají, nikoliv, co s nimi po přečtení dělají.

Někdy začátkem šedesátých let, ještě za totalitního režimu, studoval jeden kamarád novinářskou fakultu a jeho pedagog, takto šéfredaktor jakéhosi týdeníku, se jal vyučovat práci se čtenářskými dopisy. Kamarád, dotázán, jak se dívá na význam dopisů čtenářů redakci, odpověděl, že vychází ze dvou skutečností: za prvé, že do novin píší dopisy jen kverulanti anebo blázni, po případě pitomci, za druhé, že se jim ale musí odpovídat zdvořile, neboť jinak hrozí, že napíší znovu.

2. 1. 2006

Příspěvky Štěpána Kotrby čtu rád, protože je to "šťoural" a protože poukazuje na okolnosti, které při zběžném čtení mnohdy unikají. Skoro vždy mu rozumím a často s ním souhlasím. Není to ovšem případ jeho poslední kritiky článku redaktora MF Dnes Radka Bartoníčka.

31. 12. 2005

V neuvěřitelný blábol změnil redaktor Mladé fronty Dnes Radek Bartoníček výsledky výzkumu agentury Median - a to i přesto, že "přesvědčivá většina Čechů (73,7 %) říká, že se letos jejich osobní život "konečně začal měnit k lepšímu" " a dokonce spoluautor výzkumu Jaroslav Hadrava komentoval "nečekaně optimistické naladění obyvatel" slovy " Myslím, že rok 2005 byl přelomový, mnohým lidem se žije lépe" .

Výsledky výzkumu v podání Radka Bartoníčka v MfD ZDE

Korunu diletantskému odvaru nasadila ČTK odvarem z odvaru, když o tomto článku v MfD "informovala" spolu s dvěmi větami o výzkumu agentury STEM pro Českou televizi. Česká tisková agentura už dlouho ukazuje, jak lze rezignovat na své poslání média veřejné služby a na serióznost informací i v době, kdy agregaci cizích zpráv bez jakékoliv přidané hodnoty udělá daleko lépe automat...

"Meta"zpráva ČTK o článku v MfD ZDE

31. 12. 2005

Pomohli mi slušní lidé

Chválím Vaší odvahu začít psát o věcech, které jsou pro většinu sdělovacích prostředků tabu. Zažil jsem normalizaci po roce 70 a pak sametovou revoluci v roce 89. Obě tato období poskytla příležitost mnoha ambiciózním lidem snadno vyřídit konkurenci nebo získat to, co bylo pro ně poctivou prací nedosažitelné. Šlo tedy o důvody nepolitické, které se ideologií obhajovaly dodatečně. To mne na BL přitahuje, píše jeden český vysokoškolský profesor, jehož totožnost je redakci BL známa, a pokračuje:

31. 12. 2005
replika na článek Borise Cveka "Pětatřicátníci a ti starší..."

Kdykoliv projíždím stanicí norimberského U-Bahnu Rathenauplatz, vyhledávám očima pod mozaikovým portrétem Walthera Rathenaua jeho výrok, s kterým bych vás rád seznámil: Denken heisst vergleichen (Myslet znamená srovnávat). Mělo by být pro člověka s přírodovědeckým vzděláním samozřejmostí a neustále používaným způsobem, jak pracovat s vjemy, fakty a úkazy. V oné větě je sice ukryta ještě další, dalo by se říci podmínka, že totiž k srovnávání se musí taky něco vědět - aby se vůbec mohlo s něčím srovnávat - ale to už by pro člověka s nejvyšším možným formálním vzděláním neměl být až zase takový problém. I když naivita a nedostatečná schopnost neustálého kritického prověřování informací postihuje všechny vzdělanostní stupně přibližně stejně, vzdělanec by měl být aspoň teoreticky méně nakloněn podléhat pohádkám a ideologickým dogmatům. Bohužel jste ve svém článku předvedl v nejčistší formě něco jiného - no nazvěme to naivitou.

Snad už i Boris Cvek vytuší velkou dávku ironie, když nyní napíšu, že mne svou zkazkou o rodinném příteli, rakouském důchodci velmi zaujal.

31. 12. 2005
Reakce na článek Borise Cveka "Pětatřicátníci a ti starší"

Nelíbí se mi, jak Boris Cvek činí všeobecné útoky na komunisty. On tím myslí komunisty z období totality, tj. z doby, kdy jsem vlastnil také tzv. rudou pracovní knížku. Kdyby takto útočil na Romy, tak byste jej označil za sprostého rasistu, v hospodě by se řeklo rasistické hovado, píše čtenář, jehož totožnost je redakci známa.

2. 1. 2006

V minulých dnech jsem se na BL dočetl dost negativních názorů na "mladou liberální generaci". Ponechám stranou mladé a budu se zabývat liberálním. Výměna názorů na toto téma v rámci BL proběhla před několika měsíci a myslím, že někteří (zdá se, že v čele s panem Vítem) jsou stále přesvědčeni, že "liberální" se z principu rovná "sobecké", "asociální", či dokonce "pravicové" a naproti tomu "antiliberální" rovná se "sociální a solidární" či "levicové" nebo dokonce "komunistické". Myslím, že o něčem jiném jednoznačně svědčí nedávný příklad z 21.12., kdy byl ve sněmovně (kupodivu napříč politickým spektrem) schválen nový zákon o sociálních službách.

29. 12. 2005

Nevzdychám po radostech života před rokem 1989 (i když, co si budeme povídat, byli jsme mladší, bystřejší a optimističtější, nepřítel byl jasný a cíl také...).

Pamatuji si hromady egoistů z dob po listopadu, kdy jsem působila na jednom malém, tehdy obvodním pražském úřadě. Vzdělanců z VUMLU, kariéristů z řad funkcionářů KSČ, již se rychle zorientovali v měnícím se světě a včas vyměnili rudé knížky za odznak rodícího se modrého ptáka, pamatuji se dobře na ustrnutí úsměvu na mé tváři, když jsme pochopila křehkost některých charakterů.

Smutek a beznaděj nad jinak sympatickými mladými lidmi (mými vrstevníky), nezatíženými stranickou minulostí, pamatuji si jejich zřetelné opojení náhlou mocí, těch hrdinů pocházejících z "undergroundových" kotelen... Nemohu souhlasit s tím, že pokud jste slušným člověkem, může z Vás režim udělat padoucha.

Osobně jsem lámavost charakterů natvrdo pocítila až s nástupem "svobodného" času a to přesto, že jsem typ, který nikdy nikoho neohrožoval, vždy zastával pozice, o něž valný zájem není (z hlediska jejich lukrativnosti). O místo na onom úřadě jsem přišla především proto, že jsem si toho dost pamatovala.

Pozoruhodné svědectví napsala v reakci na článek Jana Bíma "Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv?" autorka, jejíž identita je redakci známa, ale kterou jsme se rozhodli z vlastní iniciativy skrýt pod pseudonymem Jana Veselá, protože si nechceme vzít na triko, že by jí vyhodili z práce (ZDE je na ní mail). Autorka píše:

Mám naprosto opačný pohled na dnešní stav společnosti, přesto, že datem narození generačně spadám do uvedené "kategorie" jako Jan Bím.

29. 12. 2005

...a kterého pak přetáhli do špičkové armádní nemocnice Američané

Jako odstrašující ukázku "porevolučního" kádrování bych uvedl případ, který je postarší české veřejnosti znám, profesora MUDr. Vladimíra Kočandrle, světoznámého odborníka - kardiochirurga. Přednosty Transplantačního centra IKEM a vedoucího mezinárodní transplantační organizace "Intertransplant", ředitele Institutu klinické a experimentální mediciny v Praze. Ale také kandidáta Ústředního výboru KSČ. V roce 1983 poprvé v ČSSR spolu s profesorem Pavlem Firtem transplantoval srdce. Firt s Kočandrlem se to naučili v Izraeli. Nikomu přitom nevadilo, že Firtův strýc Jaroslav Firt byl šéfem československého vysílání Svobodné Evropy.

30. 12. 2005

Názory, které lidé považují za kvalitní:

327 hlasů - KDO SI MYSLÍ ŽE TO NEBYLA STERILIZACE, ALE POVINNÁ DERATIZACE, PŘIDEJ HLAS.

191 hlasů - Myslím si, že tyto ženy ( jasného původu ) to určitě tehdy chtěly dobrovolně a nyní jim nějaký jejic...

122 hlasů - ZASRANÝ CIKÁNI, AŤ JDOU DO PRDELE, MAJ BEJT RÁDI, ŽE JE JEN STERILIZUJEM A NESTŘÍLÍME JE!

>>Novinky.cz

Píši Vám, protože pouze Vás server již několikrát komentoval neuvěřitelný hnůj vyskytující se na novinky.cz, konstatuje Petr Pišoft z MFF UK. Tento server dává v diskusích prostor tomu snad nejnižšímu, co dokáže člověk že sebe dostat. A možná právě veřejná diskuse by mohla pomoci k nápravě takového stavu. Včerejší článek je opravdu dobrým příkladem toho, co lze na novinky.cz najít: ZDE ZDE

Ovšem i starší články a především diskuse k nim jsou podobné:

ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

30. 12. 2005

" Měli by si uvědomit, že kapitalismus je prostě boj. Občas je to jistě nechutné, ale taková je realita. Je třeba se přizpůsobit."

Tak tohle znám, taková doporučení v různých baleních slyším ze všech stran odmalička. Obsah se lehce mění, ale sdělení zůstává stejné. Děkuji, nechci.

Dnes se osměluji opět reagovat na článek "Opět jen střet generací" Josefa Provazníka.

Někdy mám pocit, když čtu články vesměs mladých a vzdělaných mužů, že všichni studovali na jedné škole. Některým opravdu chybí špetka lehkosti a velkorysosti při čtení cizích názorů. Pan Provazník by ale jinak nadhled a rozumy mohl rozdávat, takže mne to u něj překvapuje o něco víc než u jiných. K otázce "pětatřicátníků" se už vyjadřovat nechci, své jsem řekla, zaujal mne však vědecký přístup k otázce obyčejných lidí. Ráda bych panu Provazníkovi pomohla.

31. 12. 2005

Chybí odvaha věnovat se nepopulárním tématům

Jsem si vědom, že titulek může znít pateticky, snad i frázovitě, ale bohužel mě nenapadá přiléhavější.

28. 12. 2005

Zrušení pořadu ČT Bez obalu se připisuje tlaku politiků, zejména ze strany ministerského předsedy Paroubka. Rozčilení ODS nad zrušením pořadu je ovšem farizejské, protože čím míň buranství jejich poslanců divák uvidí na obrazovce, tím lépe pro stranu a její šance.

To je ale jen malá část možné pravdy. Současná politika, a to nejen česká, je přece založena na manipulaci veřejného mínění, přičemž součástí procesu (dostat se k moci nebo se u ní udržet) je i snaha ovlivnit co nejvíce obraz té či oné strany ve sdělovacích prostředcích. Linie soukromých sdělovacích prostředků je ovšem určena jejich vlastníky, a tak terčem těchto snah je veřejnoprávní televize a případně rozhlas pokud existují vedle sebe.

Vyváženost veřejnoprávní televize je ovšem poněkud diskutabilní v zemi, kde pravice dává nálepku "levicový" každému názoru, s nímž nesouhlasí nebo "komunistický", pokud se jí zdá obzvlášť nebezpečný.

29. 12. 2005

Jonathan Gruber, ekonom na Massachusetts Institute of Technology, tvrdí, že pravidelné chození do kostela vede k lepšímu vzdělání, vyšším příjmům a nižší pravděpodobnosti rozvodu. Z jeho studie (která se zabývala nehispánskými, bílými Američany několika různých náboženských vyznání i ateisty) vyplývá, že zdvojnásobíte-li své návštěvy kostela, zvýší se vám příjem až o 10 procent.

29. 12. 2005

Téměř bez povšimnutí zůstala zpráva, že na Slovensku byl schválen zákon umožňující exekuci majetku nemocnic. Tento zákon jistě nebyl schválen pro nic za nic, ale jako reakce na stále se zhoršující stav mnoha privátních slovenských nemocnic. Bez zajímavosti není fakt, že naprostá většina těchto nemocnic je v majetku slovenských krajů.

28. 12. 2005
Základním předpokladem úspěchu je znát svoje práva, což umožňuje opustit posici prosebníka a získat kontrolu nad vývojem věcí. Dále je nutné vědět, že ignorance úředníka, respektive jeho neschopnost rozhodnout, je přímo úměrná počtu manažerských stupňů nad ním. Třetí složkou úspěchu je rozhodná slušnost, zpravidla shrnutelná do věty "chápu, že o tom nemůžete sám-sama rozhodnout a tak, prosím, zavolejte svého manažera".

Jan Matonoha ve svém článku zmiňuje (mimo jiné) nepříliš dobrou zkušenost se službami ČSA. Cituji:

"Na vánoční svátky jsem letěl přes Amsterdam se společností ČSA domů. Do Prahy jsem dorazil oproti letovému řádu o 18 hodin později. Jakkoli noc strávená vpředvečer Štědrého dne zásluhou ČSA na amsterdamském letišti sotva může soutěžit se zázračným přežitím Jana Čulíka na palubě letadla téže společnosti (viz jeho nedávný článek v LN), pocity vřelé národní sounáležitosti příliš nepovzbudí. Jakkoli politováníhodné, může se stát, že vinou chabé organizace je na poslední let daného dne vyslán pilot, který překročil počet hodin nalétaných v kuse, a musí tudíž přenocovat v Amsterdamu. A pasažéři s ním, na rozdíl od něj však v letištní hale.

28. 12. 2005

Rok 2005 byl zřejmě rokem, kdy se ukázalo, že je masová mediální kultura nenávratně v úpadku, míní Reed Johnson z amerického listu Los Angeles Times. Rok 2005 byl rokem, kdy Hollywood, navzdory rostoucím ziskům z prodeje DVD, strávil léto uprostřed starostí, že žádný nový film nepřinesl velký finanční zisk.

Spotřebitelé naproti tomu začali využívat obrovské množství nových informačních zdrojů a zdrojů zábavy. Inovativní hudbu si mohlo stáhnout z internetových stránek do svých iPodů a vzít si je na pláž nebo na nákup, individualizované zpravodajství dostávali přímo na své Palm Piloty, v televizi si sami vytvářeli vlastní televizní program bez reklam prostřednictvím přístroje TiVo, který ho podle jejich přání sestavil výběrem ze stovek kabelových televizních okruhů.

Stará masová kultura najednou vypadala neohrabaně a vyšle z módy. Naproti tomu vznikající masová technokultura z jednadvacátého století, kulturní podcasting, videoblogování, aktuálního seznamu nejžádanějších internetových stránek, jaký produkuje Google, a softwaru umožňujícího vytváření sociálních sítí, softwaru, který spojuje lidi na základě jejich společného zájmu, řekněme o portorické regaetonové hudební skupiny, působila demokraticky, byla uživatelsky přítulná, vyjadřovala zájmy obyčejných lidí, byla osvícená, energická a sexy. Aspoň si to skoro všichni v současnosti myslí.

27. 12. 2005

Vánoce jsou skutečně zvláštní svátky. Slavíme je podle všeho proto, abychom si ujasnili, co je podle křesťanské mytologie na člověku lidské, ale děláme to formou obrovské (stamiliardové) obětiny, která spíše připomíná nějaký předhistorický kult. Aniž by tomu někdo přikládal větší význam, křesťanský kult, který jako formu uctívání předpokládá askezi (a abstrakci), je uctíván podle předkřesťanských zvyků, hezky tučným obětním beranem.

27. 12. 2005

Tržní liberalizaci a vzniku pevných morálních hodnot je možno napomoci především poukazováním na obrovské hospodářské úspěchy bývalých komunistických zemí. Dnes probíhá soutěž mezi hospodářskou svobodou ve středovýchodní Evropě - ekonomika tam roste, protože tamější méně regulované a méně zdaňované trhy jsou daleko efektivnější - a úsilím Francie, Německa a dalších západoevropských zemí vnutit novým členským zemím EU "harmonizující" byrokratická opatření. Středovýchodní Evropa se může stát poučením západní Evropě však jen v tom případě, pokud její hospodářství zůstane svobodné. Američtí konzervativci proto mají zájem o udržování akceschopnosti tržně orientovaného středoevropského sociálního modelu. Proto by USA měly nabízet těmto zemím těsnější hospodářské styky a morálně-diplomatickou podporu v jejich úsilí postavit se proti Bruselu, Paříži, Berlínu.

Ještě před nedávnem se zdálo, že se americkým konzervativcům daří přesvědčovat svět, aby přijal jejich myšlenky. Po pádu berlínské zdi opustilo mnoho zemí socialismus a přijalo volný trh a reaganovské myšlenky jako finanční pobídky, individualismus a odpovědnost. Zdálo se že americký konzervatismus vítězí. Avšak dnes se cítí američtí konzervativci zcela osamoceni. Jde o podstatné rozdíly v pojímání ekonomiky, zahraniční politiky, zločinnosti i morálky, míní Gerard Alexander v článku, zveřejněném v americkém konzervativním časopise The Claremont Review of Books.

23. 12. 2005

Bývalý armádní důstojník:

Příspěvek ke zmapování utajených českých dějin devadesátých let.

Jaká že je to diskriminace?

  • uplatnění kolektivní viny za výkon funkce vojáka z povolání,
  • nerespektování závěrů občanských i vojenských komisí v tom, že jsem se nepodílel na porušování práv a svobod občanů, že jsem byl uznán způsobilým k další službě v armádě ve všech prověřovaných oblastech,
  • retroaktivní odpočet odsloužených let v armádě,
  • odnětí sociální dávky po ukončení vojenské činné služby ( výsluhový příspěvek ),
  • práce i nezaměstnanost a nedůstojný život vojáka v záloze na úrovni živoření,
24. 12. 2005

K Vánocům:

Václav Vratislav z Mitrovic

A když již měli z kanceláře ven jíti, uhlídal u dveří almárku a kázal sobě ji odevříti. Tu teprva sekretář se upamatoval, že ty všeckny nejplatnější věci tu jest nechal, spomenul a na pána pohleděl. Pán, domnívaje se, že ty věci v náležitém místě schovány sou (ani na srdce jeho to nevstoupilo, aby týž sekretář tak neopatrnej bejti měl), s smíchem a tejráním: Tu budou, tu se naleznou!" se smál a jemu, aby almárku odevřel, poručil. Jakž on rukou do almárky sáhl, trefil právě na ty přípisy (bylo toho okolo šesti, sedmi archův) a jak pán poznal, tak zbledl jako roucha a nemoha se zdržeti, musil na zeď se položiti. A hofmistr, jak na ně pohlédl, vzkřikl: "To já chci míti a nic jiného," a s velikou radostí ven z kanceláře vyšel. Tu se pánu smích v pláč obrátil.

Diplomatická mise Čechů, kterou vyslal r. 1591 do Cařihradu císař Rudolf II., měla tajné špionské poslání. V důsledku zrady jednoho člena delegace a nekompetence ostatních diplomatů byla špionáž prozrazena a vedoucí představitelé delegace byli popraveni. Mladý muž, patnáctileté páže Václav Vratislav z Mitrovic (1576--1635) strávil rok a půl na galejích a dva roky v nejhorším tureckém vězení, v Černé věži v Cařihradě, které se přezdívalo hrob živých. O celé diplomatické misi napsal pozoruhodné a velmi čtivé Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, z nichž citujeme několik úryvků až do prozrazení špionáže:

V Selibrii obveselovalo nás velmi veselé a rozkošné pohledění na tiché moře, jakož pak já s některejmi jinejmi nemohl sem se zdržeti, abych k samému moři bez vůle a vědomí pana orátora a hofmistra doběhnouti a na moře, jehož sem přehlídnouti nijakž nemohl, do vole pohlídnouti neměl.

A přiběh na břeh mořský, dívaje se na plavání a zmítání delfínův a jinejch ryb, skořepiny velké, pěkně strakaté sem sbíral a do městečka jsem se vrátiti zapomněl.

31. 12. 2005

K Novému roku

O českých špionech v 16. století - část druhá

Václav Vratislav z Mitrovic
Ti pak vězňové, kteří sou kněží, písaři, žáci, měšťané neb páni, kteří se žádnému řemeslu neučili, nejbídnější sou a za nic jich sobě neváží.

Diplomatická mise Čechů, kterou vyslal r. 1591 do Cařihradu císař Rudolf II., měla tajné špionské poslání. V důsledku zrady jednoho člena delegace a nekompetence ostatních diplomatů byla špionáž prozrazena a vedoucí představitelé delegace byli popraveni. Mladý muž, patnáctileté páže Václav Vratislav z Mitrovic (1576--1635) strávil rok a půl na galejích a dva roky v nejhorším tureckém vězení, v Černé věži v Cařihradě, které se přezdívalo hrob živých. O celé diplomatické misi napsal pozoruhodné a velmi čtivé Příhody Václava Vratislava z Mitrovic. Dnes přinášíme Mitrovicovo svědectví o věznění české delegace.

První část Mitrovicova svědectví ZDE

Když se pak nás již do vole po městě navodili, tehdy upřímo k Un kapi, to jest k Písecské bráně, kde jest baluk pazar, rybnej trh, vedli. S obojí strany okolo nás, z předu i z zadu nesčísnej počet lidu šlo, neb sou jich tak mnoho prvy na popravu vésti neviděli. Já pak nemocnej, velikou mdlobou, žízní a horkem ztrápenej, k tomu od toho sedla do krve odřenej, nemohl sem se upamatovati, kde již sme.

Tu s námi před branou zastavili, nebo pro mnoství lidu, kterej se skrze bránu tlačil, nás vésti nemohli. Tu já se zeptám kněze Jana z Vinoře, kde sme, a on mně zase odpoví, že sme již nedaleko šibenice, abychom se Pánu Bohu poroučeli.

1. 1. 2006

DOKUMENT

Václav Klaus
plné znění novoročního projevu prezidenta ČR Václava Klause

Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 je již definitivně a nenávratně za námi a vzít zpět ho nemůžeme. Mezi zvlášť výjimečné patřit nebude, ale i to je - svým způsobem - dobře. Svědčí to o stabilitě a jisté zralosti naší demokracie, naší politické sféry a naší ekonomiky. Na počátku roku jsme sice procházeli vleklou vládní krizí, která nás zneklidňovala a která přispívala ke zvyšování skepse občanů naší země vůči politice, ale standardní, byť opožděné řešení - výměna na postu předsedy vlády - umožnilo, aby dosavadní vládní koalice pokračovala až do řádných voleb. Vše se odehrálo v souladu s ústavou a bez větších otřesů.

K žádným komplikacím pro naši zemi nedošlo ani v zahraničně-politické oblasti.

1. 1. 2006

DOKUMENT

Jiří Paroubek
plné znění novoročního projevu předsedy vlády ČR pro diváky televize 24cz

Vážení a milí spoluobčané, dámy a pánové, poprvé v roli premiéra mám možnost pozdravit Vás s Novým rokem. Mám z toho velkou radost, ale i trochu rozpaků. Po pravdě řečeno z těch oficiálních novoročních projevů, kdy se předůležitě bilancuje, mi často naskakuje husí kůže. Má to své zaběhnuté klišé - jako diplomatický přípitek či nekrolog a mluví se tak hlubokomyslně, jako bychom zestárli ne o rok, ale snad o celé století.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

2. 1. 2006

V prosinci 2005 přispělo celkem 131 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 34 359.00 Kč. Příjem z reklamy byl 1200 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 981.24 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než devět tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?   
28. 12. 2005 Turci se nenaučili popírat genocidu v minulosti tak dobře jako Britové   
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic   
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?   
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník
30. 12. 2005 Generace, argumenty a analýzy Martin  Brezina
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU   
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut   
8. 9. 2005 Británie znovu požaduje archivaci informací o emailech a telefonních rozhovorech   
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!   
11. 7. 2005 Clarke chce, aby vlády v EU zaznamenávaly informace o všech mobilních a emailových komunikacích   
10. 6. 2002 Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy   

Kriminalizace fanoušků a Harry Potter RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
27. 7. 2005 Neoficiální překlad Harryho Pottera do češtiny už je na světě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník   
18. 12. 2002 O čo prišiel Harry Potter Eva  Michalková

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2005 V konečcích prstů Zbyněk  Hejda
29. 12. 2005 * * * Jan  Pavel
28. 12. 2005 Příběh Fráňa  Šrámek
27. 12. 2005 A noc se zachvěla Štěpán  Kotrba
22. 12. 2005 VI Milan  Nápravník
21. 12. 2005 Čtyřverší Martin  Pokorný
20. 12. 2005 Kukačka Štěpán  Kotrba
15. 12. 2005 Sestry Ladislav  Novák
13. 12. 2005 Znechucení - z tebe Štěpán  Kotrba
9. 12. 2005 Ráno na verandě Bogdan  Trojak

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
2. 1. 2006 Taktéž jsem se stal terčem diskriminace a "obětním beránkem" zvůle zákonodárců Miloslav  Veselák
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům   
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?   
30. 12. 2005 Příběhy opravdových lidí Milan  Daniel
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2005 Ropný zlom: dojdeme k rozumným závěrům? Jindřich  Kalous
24. 11. 2005 Ropný zlom: nejperspektivnější je jaderná energie   
23. 11. 2005 Ropný zlom: Nebezpečné omyly Jindřicha Kalouse Jiří  Vačkář
22. 11. 2005 Ropný zlom: co dělat v České republice Jindřich  Kalous
14. 11. 2005 Ropný zlom a Švédsko Jindřich  Kalous
7. 11. 2005 Krutá zima Jindřich  Kalous
2. 11. 2005 Quo vadis, Evropo Oskar  Krejčí
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu   
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
14. 12. 2005 In reality TV, echoes of the plebeian past Jan  Čulík
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
1. 8. 2005 Media must not give to stereotypes Jan  Čulík
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?   

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2005 Deset let pražského školství mezi Ábelem a Kainem Ivo V. Fencl
8. 12. 2005 Tiché dohody a špatné hody Václav  Dušek
11. 11. 2005 Škola a jazyky   
10. 11. 2005 Jak se vyučují jazyky na české střední škole   
10. 11. 2005 Výuka cizích jazyků Josef  Vít
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí   
1. 11. 2005 České univerzity již dávají svým studentům peníze Zdeněk  Moravčík
27. 10. 2005 Pravice chce zrušit v Albertě školné v postsekundárním školství Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?   
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2005 Ankara a svoboda projevu:počet obviněných narůstá Simone  Radačičová
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic   
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf   
19. 12. 2005 Zahájeno trestní stíhání proti Stanislavu Pencovi   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem   
1. 12. 2005 Pavel Janáček- Braková literatura   
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2005 Saddám Husajn: "Američané mě mučili"   
20. 12. 2005 Prezident Bush znovu obhajoval odposlouchávání telefonů v Americe   
14. 12. 2005 George Bush: Výzvědné informace pro válku v Iráku byly chybné, přesto však bylo správné svrhnout Saddáma Husajna   
14. 12. 2005 Televize BBC: "Spojenci na lavici obžalovaných"   
2. 12. 2005 Soukromé bezpečnostní firmy střílejí v Iráku na kohokoliv   
1. 12. 2005 Los Angeles Times: Americká armáda platí irácký tisk, aby pro ni publikoval propagandu   
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout   
28. 11. 2005 Talabani: Alávího tvrzení je nesmysl   
27. 11. 2005 Aláví: Porušování lidských práv v Iráku je nyní horší než za Saddáma   
24. 11. 2005 Joseph Wilson: "Bushovi poradci Blaira podvedli"   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
21. 12. 2005 Zaveďte TV okruh "ČT Rodina" - bez televizního násilí Tomáš  Franke
21. 12. 2005 Dürenmatt v BBC   
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase   
14. 12. 2005 Televize BBC: "Spojenci na lavici obžalovaných"   
1. 12. 2005 Bude arabská televize BBC vnímána jako nezávislá?   
1. 12. 2005 Optimismus, odhodlání, nadšení: soudruzi modří, hrr na ně ! Štěpán  Kotrba

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík

17. listopad RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2005 Jak se americká ropná společnost snaží zabránit, aby Evropa plnila smlouvu z Kjóta   
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem   
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické   
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
28. 11. 2005 Překvapení pana Topolánka Josef  Vít
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
16. 11. 2005 Vede ODS kampaň pomocí anonymního spamu? Bohumil  Kartous
16. 11. 2005 Proč ODS chybí jeden hejtman a jak se v ní bojuje o funkce? Milan  Hamerský
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
24. 5. 2005 Modrá šance pro zdravotnictví - změní radikálně a nevratně českou společnost k horšímu Jiří  Jírovec
20. 5. 2005 Mladá internetová pravice zvolna hnědne Ondřej  Slačálek

Softwarové patenty RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2005 Softwarové patenty - slovo na rozloučenou Jaroslav  Zvěřina
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů   
1. 7. 2005 O softwarových patentech   
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!   
30. 6. 2005 Softwarové patenty a demokracie v EU Jaroslav  Zvěřina
28. 6. 2005 Americký Nejvyšší soud: kopírování hudby je protizákonné   
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech   
7. 6. 2005 Proč říkám ANO! podniku Microsoft   
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!   
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony   

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku   
16. 9. 2005 Ti, jimž jde o lidská práva, by se měli o bezprávný policejní zásah proti Czechteku zajímat Jan  Rovenský
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku   
1. 9. 2005 CzechTek po americku Thomas  Franke
1. 9. 2005 Hudbou proti nesvobodě - "Nechceme policejní stát"   

Český sen - dílo nebo podvod? RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2005 Český sen trvá Bohumil  Kartous
12. 9. 2005 Český sen, cenzura v televizi a mediální manipulace Jan  Čulík
12. 9. 2005 Vít Klusák: Čulík je neseriozní novinář   
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
14. 7. 2004 Český sen žaluje ODS a supermarket Julius Meinl za porušení autorských práv   
9. 7. 2004 Český sen je úžasný projekt...   
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
12. 2. 2004 Český sen: Kultura hypermarketů   
23. 7. 2003 Invitation: "The Czech Dream" project in London   

10 let v českých médiích RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák

Ptačí chřipka RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2005 Epidemie moru z roku 1665 versus epidemie hlouposti z roku 2005 Aleš  Uhlíř
1. 12. 2005 O hromadných hrobech   
1. 12. 2005 Rozumný požadavek slovenské hygieničky   
5. 11. 2005 Jak to vypadá při chřipkové pandemii   
4. 11. 2005 Někteří jsme si stále rovnější? Zbyněk  Šebor
4. 11. 2005 Chřipka Petr  Wagner
24. 10. 2005 Papoušek, dovezený do Británie "byl nakažen smrtelnou ptačí chřipkou"   
21. 10. 2005 Voliéra trapnosti a trusu Václav  Dušek
17. 10. 2005 Ptačí chřipka a paní Müllerová Lubomír  Brožek
17. 10. 2005 Jak se ubránit před ptačí chřipkou   

Tak trochu jiná reality show Odhalení RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Reality show Odhalení: Paroubek se setkal s Richardem Štěpán  Kotrba
1. 12. 2005 Stále stejná, režimem povolená a regulovaná hra Michal  Vimmer
15. 11. 2005 Reality show Odhalení: víkend aneb dámská rvačka o sex Štěpán  Kotrba
12. 11. 2005 Reality show Odhalení: začíná soutěž ne o deset, ne o jedenáct, ale o rovných dvanáct melounů Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Reality show Odhalení: samci bez koulí vřeští, samci s koulema jsou v klidu Štěpán  Kotrba
10. 11. 2005 Reality show Odhalení: Mojo, vidí tě celá Amerika! Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Reality show Odhalení: druhý den aneb jak je dobré míti dvě ženy Štěpán  Kotrba
8. 11. 2005 Gorily: nikdy jsme nepředstíraly, že nejsme nahé Karel  Moudrý
8. 11. 2005 Reality show Odhalení: premiéra na ČT 24 na pozadí bojující Francie Štěpán  Kotrba
7. 11. 2005 Reality show Odhalení je parodie!! Jan  Čulík