20. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 12. 2005

Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf

Chtěl bych se vyjádřit k titulku Vaší zprávy, kde je uvedeno, že "trestní paragrafy za pomluvu ochromují svobodu projevu". Připadá mi totiž, že se zaměňuje, resp. dává na stejnou úroveň využívání a zneužívání svobody projevu. Trestný čin pomluvy je definován jako sdělení nepravdivého údaje, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost jiného u spoluobčanů (poškodit jej v zaměstnání, poškodit rodinné vztahy apod.). Údaj tedy musí být nepravdivý a zároveň ještě navíc musí být způsobilý značnou měrou poškodit druhého, míní Jan Potměšil

Svoboda projevu tímto paragrafem dle mého názoru není nijak omezována, pokud si pod ní nepředstavujeme právo lživě se zlým úmyslem pomlouvat druhé osoby - já osobně takové právo ke svému životu nepotřebuji. Podle čl. 17 odst. 1 Listiny je svoboda projevu zaručena, podle čl. 10 odst. 1 Listiny má zároveň každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Zda se ochrana osobnostních práv bude realizovat nejen prostřednictvím práva občanského (ust. § 11 an. OZ), ale i trestního (ust. § 206 TZ), příp. přestupkového (ust. § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona) je legitimním námětem pro diskuzi, ke které přispěl např. Ústavní soud svým rozhodnutím ve věci p. Rejžka a p. Vondráčkové (určení mezí svobody projevu a práva na ochranu osobnosti, vymezení hranic mezi nimi, rozbor rozdílů mezi "tvrzením skutečnosti" a "hodnotovým soudem", kdy tvrzení nepravdivé skutečnosti lze i zakázat, zatímco hodnotový soud nikoliv, zvláště má-li určitý faktický podklad, atd. - viz. I. ÚS 367/03).

Tvrdit, že samotný paragraf o pomluvě ochromuje svobodu projevu, je podle mě přehnané. Pomluvu ve smyslu definovaném trestním zákonem považuji nadále za zavrženíhodné jednání a je třeba také dodat, že pokud by někdo něco mohl "ochromovat", tak ne paragraf, ale orgány činné v trestním řízení, pokud nebudou brát ohled na znění zákona.

Stíhání p. Pence je nejspíš opravdu účelové, neboť (pokud se držím agenturních zpráv) p. Penc se pouze zeptal, zda někdo byl v StB, nikoliv že někdo byl v StB. Prokazovat naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy bude tedy obtížné a předpokládám, že věc bude později zastavena. Zde můžeme mluvit o ochromování, a to v důsledku postupu policie, nikoliv kvůli paragrafu - na druhou stranu si myslím, že p. Penc ve své svobodě nijak omezen nebyl a není a jistě si bude dál říkat, co uzná za vhodné.

Výše uvedeným samozřejmě nechci říci, že si myslím, že ze strany p. Pence nešlo o naschvál, tj. o zlý úmysl. Zda někdo byl v StB si jmenovaný může snadno ověřit na internetu - proč se na to tak halasně ptá na veřejnosti? Chtěl opravdu něco vědět, nebo chtěl jen "poprudit", uškodit, pomstít se? Pan Penc dle mého subjektivního názoru stále ještě nevyrostl z pubertálního revolucionářství, které jde v ruku v ruce se svérázným výkladem zákonů, které musí dodržovat všichni kromě jmenovaného (výklad podá opět p. Penc) - vzpomínám si zde na případ, kdy p. Penc kdysi na Vítkově během koncertu na podporu Tibetu jedním výrokem do mikrofonu udělal ze všech českých návštěvníků "pořadatele" s právem odebírat návštěvníkům z čínské ambasády (jak je chtěl všechny poznat - podle šikmých očí?) fotoaparáty a jinou záznamovou techniku.

Jindy jsem zas padnul na výklad p. Pence, který pokud by vyhodnotil požadavek policisty něco vykonat jako neoprávněný, tak by jako "zákonů dbalý občan" neuposlechl, příp. by se aktivně bránil (jakkoliv třeba Ústavní soud vyjádřil názor, že právní řád ČR neumožňuje občanům subjektivně posuzovat oprávněnost požadavků policie a teprve podle toho se následně zachovat - viz. I.ÚS 263/97).

Lidí jako p. Penc je třeba, aby nám svým "pruděním" zpestřovali život i aby hlídali meze naší svobody. V případě p. Pence však dodávám, že jmenovaný by měl svobody druhých nejen bránit, ale i šetřit a respektovat, jakkoliv si dle p. Pence někteří "špatní druzí" tyto svobody možná nezaslouží.

Pozn. JČ: V zavedených demokraciích trestní paragraf na stíhání verbálních trestných činů neexistuje, anebo se nepoužívá. Na základě mnoha příkladů z mezinárodní právní praxe je totiž zjevné, že kriminalizace výroků vážně ochromuje svobodu projevu: tyto kriminalizační případy jsou totiž vážně zneužitelné, jak to opakovaně dokazuje celá řada případů i v České republice, nejnověji např. případ Petra Partyka a nyní Stanislava Pence. Podle právní praxe zavedených demokracií musí stačit právo stíhat "viníka" za pomluvu prostřednictvím civilní žaloby. Helsinský výbor amerického Kongresu to nemohl vyložit přesvědčivěji, ZDE

                 
Obsah vydání       20. 12. 2005
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 PotterHarry.net: Dětský strach a jeho následky
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
20. 12. 2005 Prezident Bush znovu obhajoval odposlouchávání telefonů v Americe
20. 12. 2005 Jaký je vztah mezi demokracií a náboženstvím? Václav  Žák
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Za Britskými listy stojí zlé síly, disponující penězi a vlivem
20. 12. 2005 Vylučovací princip je princip stalinismu Jan  Čulík
20. 12. 2005 Soukromě vyhlášená světová válka? Egon T. Lánský
20. 12. 2005 O novinářích, úplatcích a naší šťastné zemi Karel  Moudrý
20. 12. 2005 Kukačka Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Nejprve mě vyhodilo z práce OF a potom komunisti
20. 12. 2005 Vianoce, sviatky slasti Sylvia  Rychlá
20. 12. 2005 Bush zřejmě hned tak do Íránu bušit nezačne Karel  Dolejší
20. 12. 2005 Islám může vést k ohrožení Evropy Rudolf  Kučera
20. 12. 2005 Podcasting Jiří  Nezval
20. 12. 2005 Lidé s handicapem Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
20. 12. 2005 Na návštěvě v multikulturní Malajsii Alice  Dvorská
20. 12. 2005 Virtuální peníze Josef  Vít
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Spojujme dnešní mentalitu s normalizací! Boris  Cvek
19. 12. 2005 Otec vystoupil z KSČ, já se dostal na vojenskou školu
19. 12. 2005 Novodobé dějiny
20. 12. 2005 Je skutečně nutné vyvlastňovat pozemky? Tomáš  Vandas
19. 12. 2005 ...ať ve vás přezimuje ptačí zpěv a barvy květin Michal  Černík
19. 12. 2005 Zdvojnásobuji podporu vašeho listu Rudolf  Převrátil
19. 12. 2005 Dvě pojetí plebejství v českých zemích Václav  Špíka
19. 12. 2005 Nepamatují, ale vědí Ivan  David
19. 12. 2005 Každá doba má své obětní beránky
19. 12. 2005 Otevřme tedy třináctou komnatu
19. 12. 2005 Tony Blair jako vánoční ozdoba
20. 12. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 30. listopadu 2005
19. 12. 2005 Spojené státy chtějí postavit zeď na hranicích s Kanadou Miloš  Kaláb
19. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Čínská zeď a naše ploty Václav  Dušek
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf   
19. 12. 2005 Zahájeno trestní stíhání proti Stanislavu Pencovi   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?   
23. 11. 2005 Blair se pokouší umlčet britská média   
22. 11. 2005 Rakousko vypracovalo žalobu proti historiku Irvingovi   
21. 11. 2005 Davidovi Irvingovi hrozí dvacetileté vězení Richard  Seemann
25. 10. 2005 O pohrdání soudem a o svobodě projevu   
23. 9. 2005 Čin hodný Josepha Goebbelse   
21. 9. 2005 Británie: Studenti odmítli zákaz debaty o islámu   
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"   
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku