30. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 12. 2005

Noční rozhovory aneb Komunikace s médii

Jedny noviny, celostátní to deník, měly pěknou reklamní kampaň, jejímž stěžejním heslem bylo: Naše noviny začínají tam, kde jiné noviny končí. Nu, za mého dětství a raného jinošství u venkovské babičky končily noviny zpravidla rozřezány na pravidelné kousky a napíchnuty na hřebík v reterátu. Tam jsem se s nimi pak setkával i já nezletilý a dychtivě se dovídal o světových katastrofách. Jestliže tam onen deník naopak začíná, může to mít něco do sebe... Ale nejspíše to tak nebylo míněno.

Nicméně ta představa mě přiměla pozastavit se nad přímou reflexí a využitím médií konzumenty, řečeno odborně, neboli jak lidé do novin, rozhlasu a televize píší a volají, nikoliv, co s nimi po přečtení dělají.

Někdy začátkem šedesátých let, ještě za totalitního režimu, studoval jeden kamarád novinářskou fakultu a jeho pedagog, takto šéfredaktor jakéhosi týdeníku, se jal vyučovat práci se čtenářskými dopisy. Kamarád, dotázán, jak se dívá na význam dopisů čtenářů redakci, odpověděl, že vychází ze dvou skutečností: za prvé, že do novin píší dopisy jen kverulanti anebo blázni, po případě pitomci, za druhé, že se jim ale musí odpovídat zdvořile, neboť jinak hrozí, že napíší znovu.

Pedagog se na něj strašlivě rozhněval, neboť, jak se ukázalo, o práci s dopisy čtenářů napsal tři knihy a troje skripta, kde vysvětloval, že tyto jsou naopak základem veškeré žurnalistovy práce, takříkajíc důkazem jeho bytí a stvrzením smyslu médií - a přítel měl veliké problémy, aby nebyl ze školy vypuzen, ačkoliv samozřejmě poněkud žertoval. I když opravdu jen poněkud.

Už tehdy docházely do redakcí především na straně jedné nepodepsané dopisy, respektive udání, dále podepsané, ale falešnými jmény a neexistujícími adresami, na druhé straně pak stížnosti, respektive udání, podepsané pravými jmény, vesměs zasloužilými členy Strany nebo uličních výborů. Možná i právě proto tehdy skutečně normální lidé s médii příliš přímo nekomunikovali. Zato dnes se s přímou komunikací roztrhl takříkajíc pytel. Ale zdá se mi, že platí přítelův axiom.

Všechna média po nás stále chtějí, jako kdyby to opravdu bylo jediným potvrzením smyslu jejich existence, abychom jim posílali esemesky, volali jim, psali a mailovali, hlasovali a něco u nich vyhrávali. Osobně sice podobně jako neznám nikoho, koho se ptala některá sociologická agentura na jeho volební preference, neznám ani nikoho, kdo by v těchto kontaktních pořadech něco vyhrál, ale věřím, že existují. Možná, kdybych se překonal a napsal jim nebo zavolal, že bych vyhrál taky, napadlo mě.

Abych se lépe připravil, začal jsem takzvané kontaktní pořady nejprve sledovat. Ukázalo se, že nejveselejší jsou rozhlasové. Zřejmě se občan, telefonující do televize, obává, že nějakou technickou schválností bude vidět a tudíž se zostudí nebo prozradí -- zatímco v rozhlase má podobný (falešný) pocit anonymity jako na internetu.

Brzy se mými favority staly noční kontaktní pořady v rozhlasech. Ačkoliv na privátních stanicích se dá vyslechnout leccos pikantního, dávám přednost vysílačkám veřejnoprávním. I ony ale jednak naplňují pravidla přítelova axiomu, zároveň však i návod pedagogův. Účastnit se aktivně kontaktního pořadu nicméně může být nebezpečné. Viz níže.

Nejčastěji volají -- nejen jemu - opilé staré dámy. Některé si šlapou na jazyk a občas slyšíte žblunkání, jak si dodávají energie během rozhovoru. Typický rozhovor vypadá asi takto -- opilá stará dáma volá do jazzové dvouhodinky.

Dáma: Dobrý večer... škyt. Jsem slyšet?

Moderátorka: Ale dobrý večer, vítám vás v pořadu Jazz v noci, je to pan Jiří?

Dáma: Jsem slyšet? Kdo je Jiří?

Moderátorka: Ach, paní Saša!

Dáma: Já váš pořad prostě miluju...

Moderátorka: Dobrý večer, to jsem ráda, že vás slyším, ztlumte si prosím rádio, abychom se lépe slyšeli.

Dáma: Chci vám říct, že váš pořad -- prostě miluju...

Moderátorka: Kdybyste -- to jsem moc ráda -- to rádio...

Dáma: Miluju. Jste báječná. (Žblunky, žblunky, nalévání sklenky). Víte, já žádnej váš pořad nikdy nepromeškám...

Moderátorka: To jsem moc ráda. Dnes se ptáme na vaši oblíbenou jazzovou desku. Máte ráda nějaký orchestr nebo...

Dáma: Moje nej... promiňte, jsem taková citlivá... já poslouchám váš pořad. Mám vás moc ráda... pane... paní. Víte, já jsem... to Masaryk... a jazz...

Moderátorka (má radost): Máte nějakou vzpomínku na Masaryka?

Dáma: Prosím?

Moderátorka: Na pana prezidenta Masaryka...

Dáma: Váš pořad je můj nejmilejší. Já bych vám chtěla strašně moc poděkovat, za všechno, co říkáte a jak jste taková... žbluňky, žbluňky... laskavá, víte...

Moderátorka: To jsem moc ráda... A ty vzpomínky na Masaryka?

Dáma: Víte, být inteligentní a vzdělaná žena dnes... to není lehké... Proto poslouchám váš pořad. Já ho poslouchám pořád. Já bych vám chtěla moc tento... poděkovat...

Moderátorka: Moc děkuji a dáme příležitost dalšímu posluchači...

Dáma: Počkejte, já jsem vám ještě chtěla povědět, že na tu televizi se nedá koukat... takový pořady hrozný...ale vy jste taková hodná...

Moderátorka: Děkuju... ten Masaryk...

Dáma: Ten by byl dneska zdrcenej... já vám to říkám...

Moderátorka pouští desku What a wonderful world. Ještě je chvilku slyšet žblunky žblunky.

Když posloucháte ty pořady častěji, zjistíte, že těch volajících je jeden okruh a už se asi znají, jako respondenti statistických a demografických průzkumů, kteří se scházejí v hospodě. Ti, kdo telefonují po politických diskusích si dokonce i nadávají a vyčítají redaktorům, že se ten debilní socan Krupička ze Severních Čech už zase dostal do vysílání -- Krupička pak spílá v jiný den a jiném vysílání ostatním do pravičáckých oslů.

Můj favorit vysílal v neděli v noci, byl to pán s medovým, až bych řekl teplým hlasem, na rozdíl od jiných neměl jeho pořad pevné téma, nýbrž hovořil s telefonujícími o čemkoliv. Mluvil s volajícími něžně a nadšeně s nimi stále souhlasil.

To je základní pravidlo nočního kontaktního rozhovoru -- souhlasit a radovat se. Někdy nedávají ospalí a unavení moderátoři pozor a reagují souhlasně a nadšeně "To je ale báječné" i na sdělení opilé staré dámy, že jí chcípla kočka. Ale to jsou výjimky.

Rozhodl jsem se, že se do toho také zapojím a zvolil jsem si pseudonym Stáňa z Prahy. Předstíral jsem, že jsem opilá stará dáma a telefonoval jsem pánovi s teplým hlasem každou neděli. Vyprávěl jsem o tolika příšerných neštěstích, jež mne udánlivě potkala, doprovázel jsem je vždy nejprve slzami a pak teprve jsem se pochlubila, jak skvěle to snáším. Také jsem předstírala, že píšu básně, na ty měl pán s medovým hlasem slabost a tu a tam jsem je chraplavě recitovala. Moderátor mě obdivoval, dával mě ostatním za příklad, jak ty rány osudu (pozbyla jsem tří manželů, dvě děti zahynuly na moři, jedna sestra se otrávila houbami a chov psů shi-tzu mi vymřel na mor; mezi zvuky žblunky žblunky jsem o tom třesoucím se hlasem vyprávěla) výtečně snáším. Časem mě začal pozitivně srovnávat se svou matkou a dokonce vysloveně litoval, že se osobně neznáme, jak říkal, jsme jedné krve... Ostatní na mě žárlily a moderátor je měkkým hlasem okřikoval.

Nazdar, Stáňo, volali na mne po několika měsících nadšeně všichni moderátoři i moderátorky kontaktních pořadů. Měla jsem ráda jazz, vážnou hudbu i dechovku a časem mi začala chodit do rozhlasu pošta mého fanklubu.

Jenže -- pak mě jednoho dne chytil v tramvaji revizor a když jsme se dohadovali, zvýšil jsem trochu hlas. Koutkem oka jsem zahlédl, jak se jako hadem uštknut otáčí muž o dvě sedadla přede mnou. Leknutím jsem málem zaplatil revizorovi pokutu. Byl to on, moderátor s měkkým hlasem. Jeho radost, když zjistil, že Stáňa je muž, byla zřejmá a projevovala se bouřlivě.

Teď už raději píšu sprosté ohlasy do internetových časopisů. I to je druh potvrzení existence, mé i jejich.

(2005)

                 
Obsah vydání       30. 12. 2005
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
31. 12. 2005 PF 2006 aneb co zbylo z prasátka pro štěstí
1. 1. 2006 Paroubek: Věřím, že pětiprocentní růst ekonomiky udržíme Jiří  Paroubek
1. 1. 2006 Klaus: Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme Václav  Klaus
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
30. 12. 2005 Příběhy opravdových lidí Milan  Daniel
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
31. 12. 2005 Britská stanice Classic FM oslaví Mozarta
31. 12. 2005 Češi: Náš život se letos začal konečně měnit k lepšímu Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz
30. 12. 2005 Lidská povaha a diskuse na internetových serverech Aleš  Uhlíř
30. 12. 2005 V konečcích prstů Zbyněk  Hejda
30. 12. 2005 Prosba o naléhavou pomoc pro postižené
1. 1. 2006 ČRo: Rozhlasové narozeniny skřítka Hajaji
30. 12. 2005 Paroubek: "Administrativní chaos způsobil Bendl" Jiří  Paroubek
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Pětatřicátníci a ti starší... Boris  Cvek
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
30. 12. 2005 Ne, o střet generací se nejedná! Jiří  Patermann
30. 12. 2005 Generace, argumenty a analýzy Martin  Brezina
31. 12. 2005 Státem ukradená solidarita Michal  Krčma
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
30. 12. 2005 Učinili křesťané z Ježíše Boha? Karel  Sýkora
29. 12. 2005 Jak pít alkoholické nápoje o Silvestru i jindy - a neopít se Miloš  Kaláb
29. 12. 2005 Pražská pohádka pro krále Šalamouna Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Neobyčejné, které by mělo být obyčejné Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 Ankara a svoboda projevu:počet obviněných narůstá Simone  Radačičová
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
30. 12. 2005 Ekonomiku ovládajú naše presvedčenia Jaro  Dunaj
29. 12. 2005 Kdo ovládá ekonomiku? Tomáš  Krček
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
30. 12. 2005 Kdo psal o exkrementech
29. 12. 2005 Británie 2005 Jan  Čulík
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 Karolina Světlá a zkřehlý houslista Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Moudrého Karolina Světlá je ve skutečnosti Eliška Krásnohorská!
29. 12. 2005 Svítá na lepší časy Štěpán  Kotrba
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
29. 12. 2005 Krade nám někdo exkrementy? Jiří  Škuba
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce