2. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2006

Kam jste se poděly?

Habent sua fata statuae atque populi

Všichni chybují o to nebezpečněji, že každý sleduje jen jednu pravdu,
chyba není v tom, že by se řídili nepravdou,
ale že nesledují žádnou jinou pravdu
Blaise Pascal 1623 - 1662

Není totiž dobrý styl, sám se držet nacionalistických zásad
a u druhých je zatracovat

Friedrich Naumann 1860 -- 1919

Nepřidáš se k většině, když páchá ničemnosti

Ex 23,2

Kam jste se poděly duše a jejich tělesné schránky, obývající před válkou činžovní dům na Bednářské ulici číslo 38 v brněnských Černých polích? Ztělesnovaly jste národnostní vzorek Brna v malém. Představovaly jste mikrokosmos etnické směsi, tak typické pro tento kout střední Evropy. Z 250 000 Brňáků se hlásilo 50 000 v roce 1930 k Němcům a Židovská obec na Legionářské ulici vykazovala 12 000 členů. Habsburská monarchie takřka bezbolestně předala tento kulturní a etnický mišmaš Československé republice, ten v ní ještě dlouho přežíval a je dodnes konzervován v brněnském hantecu, městském slangu, jemuž rozumí jen zasvěcení. Já ještě žiji a proto mohu svými vzpomínkami vyvolat vaše stíny z podsvětí Hádu, kam většina z vás již dávno odešla přes řeku Léthe, z níž pily duše zemřelých, aby zapomněly na pozemský život. Jsem svědkem oné doby, i když léta ostrost vzpomínek zastřela. Ale i tak mohu připomenout atmosféru doby a vaše osudy dnešní generaci, jež má o vás již jen matné tušení. Vnímal jsem vaše česko-německo-židovské sousedské soužití zraky desetiletého a tato navenek poklidná symbiosa se mi zdála neproblematická do té doby, než vás rozprášil Adolf Hitler.

Náš rodinný lékař byl Němec, pan doktor Hexmann. Byl u nás častým hostem, protože jsem opětovně trpíval horečnatým zánětem mandlí. Pan doktor s námi mluvil dobrou češtinou, za což se mu můj otec ze slušnosti revanžoval neméně dobrou němčinou.

V suterénu měl koloniální obchod Němec pan Erwin Ducháček, (později se psal Duchatschek), který obsluhoval zákazníky v obou městských jazycích. V prvním poschodí naproti nám bydlela Evička Jelínková, tmavooká židovská holčička, o něco mladší, než jsem byl já. Naučila mne první německé slovíčko -- der Frosch -, když mi pod svým vánočním stromečkem ukazovala dárky, z nihž jí nejvíce imponoval mechanický žabák, jemuž Evička vdechovala skákavý život ušatým klíčkem. Když slovo Frosch vyslovovala, zachrčelo to- rrr- hluboko v jejím hrtanu a samohláska -- o -- se znásobila v řetězec složený ze samých dlouhých óóóó. Od té doby vyslovuji slovo Frrrooosch také dlouze a chrčivě.

Velice rád jsem navštěvoval lesního radu pana Součka, jehož habitus s tváří zakrytou plnovousem, podajícím jako bílá vata na zelený myslivecký kabátec připomínal svatého Mikuláše. Pan rada Souček byl vdovec, hovořivší se svojí hospodyní Máry německy, čemuž jsem při svých návštěvách nevěnoval pozornost, byv vždycky zcela zaujat mísou plnou banánů a pomerančů, které mi pan rada dobromyslně nabízel. Návštěvy byly krátké a já si nemohu vzpomenout o čem si se mnou pan rada mohl vyprávět. Snad bylo pro mne důležitější, že mi hospodyně Máry dávala ještě nějaké banány na cestu a já jsem sníval o tom, že až budu veliký, pořídím si mísu podobnou.

V nevelkém bytě v přízemí, vlastně v jedné velké místnosti, která byla kuchyní, obývacím pokojem i ložnicí, bydlel s manželkou a třemi dětmi listonoš a domovník pan Budík, s jehož nejmladším synem Vlastíkem jsme byli velicí kamarádi. Ve Schreberových zahrádkách, založených na zrušeném zábrdovickém hřbitově a tehdy ještě obehnaných hřbitovní zdí, jsme na jaře hráli kuličky a na polách za domem kutali s ostatními kluky do stráně hluboké podzemničky, jakési pevnostní chodby vystavěné proti imaginárním nepřátelům, na které jsme chtivě čekali, ale kteří se nikdy nedostavili.

Obdivovali jsme červenou sportovní Aerovku naproti bydlícího automobilového závodníka, letce a potápěče pana Tunála Karla Divíška, který společně se speleologem profesorem Karlem Absolonem bádal v hlubinách jeskyní Moravského krasu a potápěl se v těžkém skafandru do studeného proudu podzemní říčky Punkvy.

V témže domě, co bydlel pan Tunál Divíšek měl v přízemí obuvnickou dílnu pan Pešl, v jejíž zadní části, oddělené prkenou stěnou, byl prostor kde vařil a spal. Dílna byla provoněna krémy na boty, ševcovským pechem a pachem propocených bot. My kluci jsme dílnu pana Pešla navštěvovali, protože nám imponovalo s jakou přesností zatloukal floky do podrážek a branzolí. Tehdy se boty nosily až do úplného rozšmajdání a životnost podrážek se u klukovských bot prodlužovala kovovými cvoky, což navíc přispívalo k mužně zvučnému kroku. Pan Pešl někdy vyprávěl o pohádkové zemi, v níž není ani chudých ani bohatých a tvářil se tajemně, když naznačoval, že ta pohádková země jednou rozšíří své hranice až k nám.

Na ulicích si hrály děti převážně česky, někteří kluci chodili do české, jiní do německé školy, obě postavené v konstruktivistickém, tehdy moderním stylu. Jejich jediný rozdíl byl, že česká škola byla o něco větší, nebot českých žáků bylo více. Při hrách ve Schrebrových zahrádkách, při kutání podzemniček a při rodlování, což je brněnský výraz pro sánkování, panoval národnostní smír. Nejraději jsem jezdil na rodlích s Inge, nebot jsem ji tajně obdivoval, již pro formu jejího pulovru, který dával tušit, že z ní vyroste pěkná ženská.

Společné hrátky pokračovaly až do té doby, než někteří kluci začali nosit na šedých košilích malé stříbrné hakenkrajcy a k černým krátkym kalhotům bílé podkolenky. Pak byl šlus. Rozchod byl definitivní a bez lítosti, protože národnostní skupiny - ač od nepaměti úzce promíšené -- znovu objevily pochybné kouzlo pod povrchem věčně doutnajících nacionálních diferencí a dávaly jim přednost před jednotící zemskou občanskou ideou. Češi i Němci se pomalu počali stahovat do vlastních ulit. Dnes tomu sociologové říkají tvorba paralelních společností. Tak se poznenáhlu měnilo národnostní klima v mikrokosmu domu, tak tomu bylo ve městě, tak tomu bylo i v zemi.

Za pošmourného deštivého dne 15. března 1939 jsem se díval z okna bytu na kolony vojenských aut a oddíly Wehrmachtu pochodující do černopolních dragounských kasáren. Rechts fahren! nařizovaly nekompromisně od prvního dne okupace černožluté dopravní tabulky, neboť v první republice se jezdilo vlevo. Příslušníci německých tankových oddílů, odění do černých mundůrů a s černými barety na vystříhaných hlavách okupovali protější cukrárnu a přežírali se šlehačkou poraženého státu, prý s fatálními následky pro vítězné vojenské žaludky a střeva, nezvyklé na tento luxus.

V ten pamětihodný den mne přepadla opět má obvyklá hnisavá angina a přispěchavší pan doktor Hexmann utěšoval mého otce, že vše -- čímž nemínil moji angínu - se opět v dobré obrátí. Neobrátilo. Už nepojedou na koních kolem našeho domu oddíly československých dragounů do černopolních kasáren. Jejich červené rajtky byly v mé klukovské představě symbol vojenské mužnosti. Vždy jsem se přihnal k oknu, kdykoliv zazvonily podkovy o dlažební kostky a konské zadky naplnily ovzduší amoniakovou vůní konského potu a teplých kobližků. I desátník Petr, bratr mojí chůvy Dády, která byla spíše mojí druhou matkou, svlékl svoji dragounskou uniformu a přišel se rozloučit s námi a s Brnem, aby se v civilu vrátil do jihomoravských Uherčic.

17. března navštívil Brno sám Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler. Nastalo frenetické zvedání paží a také přejmenovávání ulic. Forum inferius (Dolní trh - Unterring) třináctého století měnil během věků několikráte svá jména - Grosser Platz v 18.století a 1915 k poctě stařičkého císaře Kaiser- Franz -- Josef -- Platz. Když se 1918 republika těšila ze své nezávislosti, nazvala tento střed města Náměstím svobody a když tuto svobodu ztratila, nazvali jej horliví brněnští Němci k poctě návštěvníkově Adolf- Hitler -- Platz. Ale jen na jeden den!!! neboť říšský host projevil přání, aby se jeho jménem honosilo Náměstí Lažanského, kde tehdy stál Německý dům. Hostovo přání bylo vyplněno, v tichosti bylo po dvacetičtyřech hodinách Náměstí svobody opět přejmenováno na Freiheitsplatz, aby od roku 1942, od Stalingradské bitvy svým jménem Viktoria platz zaplašovalo realitu válečné katastrofy Třetí říše. !!!Viktoria !!! Deutschland siegt an allen Fronten für Europa !!!, ohlašovala dobová poštovní razítka na dopisech. Dokonce i v češtině.

Do sebe staženým brněnským národním komunitám připravoval průběh a konec války rozličný úděl. K padesátým narozeninám Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera vlálo 20. dubna 1939 na Bednářské ulici z oken nadšených nacistických soukmenovců moře praporů s bílým kruhem a v něm jako pavouk se černajícím hakenkrajcem. O čtyři roky později jako výraz smutku nad prohranou bitvou u Stalingradu zdobil tatáž okna smuteční černý flor.

Moje židovská kamarádka Evička s rodinou zmizela z domu na Bednářské 38 jako první. Asi ji zastihl osud naplánovaný v Hitlerově Mein Kampfu židům a jiným "podlidem", kteroužto knihu bohuže tak málo Němců četlo, ač toto programatické veledílo dostal věnem do rodinné knihovničky každý německý novomanželský pár. Ti nemnozí co jej četli jím byli bud nadšeni, nebo jej nebrali vážně.

Myslitelských předchůdců, měl Vůdce a říšský kancléř dosti. T. G. Masaryk je jmenuje ve své recenzi Mein Kampfu): Joseph Artur Gobineau, Steward Huston Chamberlain - anglický zeť Richarda Wagnera, Georg Ritter von Schönerer, Heinrich von Treitschke, Paul de Lagard a Theodor Mommsen. Mohl bych přidat další a další.

Masarykova recenze Mein Kampfu napsaná pod kryptonymem V.S. (verum simplex ) byla akademicky tak bezzubě korektní, že čtenář, který ji ve třicátých letech četl netušil, jaký smrtící náboj v sobě Hitlerův sociální darvinismus skrývá.

Po osvobození jsem našel tuto zlovolnou knihu, tištěnou pichlavým Sütterlinem, na smetišti a vzal ji domů, jako doklad smutné doby. To mi bylo již šestnáct, ale trvalo několik dalších desítek let, než jsem ji přečetl a podtrhal ty nejpozoruhodnější moudrosti jejího tvůrce, na příklad Hitlerovy vychovatelské principy a jeho stanovisko ke vzdělání:

"Přílišné zdůrazňování čistě duchovní a zanedbávání tělesné výchovy přispívá v raně mladistvém věku k vzniku sexuálních představ. Mladistvý mozek nemá být zatěžován věcmi, které z pětadevadesáti procent nebude potřebovat, a proto je zase zapomene. Tak například není důvod proč se miliony lidí během let musí učit dvěma nebo třem cizím řečem, které pak jen zřídka použijí. Dějepisná výuka musí být zkrácena. Je ostatně úkolem národního státu (völkischer Staat) postarat se o napsání světových dějin, ve kterých obdrží rasová otázka dominantní postavení. " Mein Kampf se jen hemží podobnými myšlenkovými poklady, k nimž patřila i odnárodnovací politika (Umvolkungspolitik) mladé české vzdělané a "rasově nezávadné" vrstvy.

České vysoké školy byly uzavřeny již 17.listopadu 1939. Jako metodu indoktrinace národně socialistickou ideologií a odnárodnění byla ještě za protektorování von Neuratha nabídnuta 20 000 českých maturantů z roku 1939 a 1940 možnost studovat medicínu a technické obory na říšských vysokých školách. Výsledek byl hubený, nebot se přihlásilo jen 42 zájemců.

Po Jelínkových zmizel listonoš pan Budík, ruský legionář, tatínek mého kamaráda. Nemohl se před skutečnými vetřelci schovat v podzemničkách, vykopaných mnou a jeho synem proti fiktivním vetřelcům dětské fantazie. Ti vetřelci reálného světa ho dopravili do Buchenwaldu, odkud se nevrátil.

Ordinace doktora Hexmanna osiřela hned na počátku války, když zaměnil své občanské pacienty za raněné německé vojáky někde ve Flandrech, či později na zasněžených ruských pláních. Také klepot ševcovského kladívka v dílně pana Pešla jednoho dne umlkl. Pana Erwina Ducháčka jsem naposledy zahlédl ve sflikované uniformě Volkssturmu těsně před příchodem Rudé armády. Pan rada Souček, tolerantní německý Brnák, se boje o Brno nedožil.

Sovětskému postupu, který jsme denně sledovali na mapě, měly zabránit hluboké protipancéřové příkopy, na jejichž výkopech se podílelo místo výuky i naše gymnázium. To už mi bylo skoro šestnáct. Vzdělávání české mládeže nebylo tak jako tak v programu našich říšských ochránců, nebot Vůdce a říšský kancléř měl se světem a českým národem jiné plány.

"Německo bude bud světová velmoc anebo nebude vůbec. Zastavíme ten věčný tah Germánů na jih a západ Evropy a upřeme svůj pohled na zemi na východě." (Mein Kampf strana 742; 1939 ).

Tím mínil Adolf Hitler i naši zemi a v ní žijící méněcenné české heloty, jak se o nás vyjádřil 2. října 1941 zastupujíci říšský protektor Reinhard Heydrich, přidav ještě Tschechengesindel jako epitheton ornans. Českému dělníku zvýšíl příděl tuku na 400 g měsíčně, aby vyráběl zbraně pro vítěznou Wehrmacht.

Podle "Generalplan Ost " z roku 1940, vypracovaného diplomovaným agronomem, SS -- Oberführerem Konradem Mayerem, měl český národ před odsunem na východ zastávat jen nízké služebné funkce a k těm vzdělání nepotřeboval. Pan profesor Konrad Mayer pracoval po válce jako jako zemědělský odborník na hannoverské universitě.

Málo přesvědčivá snaha našeho gymnasia, ochránit Brno před bolševismem linií protitankových zákopů, nepřinesla Říši kýžené vojenské výsledky. 15. dubna 1945 nás zákopníky pustili domů. Ve sklepě, který se změnil v protiletecký kryt se po dlouhé dny společně krčili Češi i Němci, reagující na dopad bomb stejnými reflexy strachu, avšak s naprosto rozdílnými představami o tom, co přinesou příští dny. V mozku šestnáctiletého se ke strachu družila beznaděj, že snad nikdy nepozná objetí dívky.

Tady v protileteckém krytu jsem zaslechl 26. dubna 1945 první ruská slova "Davaj suda". Oproti představám Vůdce a říšského kancléře, který programaticky upíral svůj kořistný zrak na země na východě, upřel zrak na naši zemi z východu ruský voják.

Okupace a válka urychlovala osudy lidí. Již Herakleitos z Efesu v 6. století před Kristem považoval válku za otce všech věcí, protože z jedněch dělá otroky, z druhých panstvo podle prastaré zásady vae victis -- běda poraženým.

V českých luzích a hájích i dále na východ a jih se od nepamětí vedle sebe vrstvily různé kmeny s různými dialekty, což vadilo málokomu, protože všechny spojoval jediný křestanský Bůh a jeho pozemský zástupce císař pán. Oba byli lidu tak vzdálení, že vládli po staletí mimo jakoukoli pochybnost. Někdy se názory na způsob uctívání nebeské a zemské vrchnosti mezi poddanými a všelikými kacíři různily, což byl důvod k inkvizicím, exkomunikacím, šarvátkám, válkám i vypuzování. Vypuzováni a kacéřováni byli poddaní, vládnoucí většinou zůstávali.

Když počal vliv křesťanského Boha a jeho zástupců z boží milosti na život lidí v důsledku sekularisace slábnout, nahrazovali postupně někteří volnomyšlenkáři starého Boha modlou, která přijala všechny atributy náboženství -- totiž idolem zbožněného národa. Tak se dělo po celé Evropě, o čem svědčí pomníky, malby, haly, památníky a jiné devocionálie a sakramenty, ideově stylizované na jedno kopyto a rozprostírající se od Uralu až po Atlantický oceán.

A protože bohové (ani ti nacionalističtí) nestrpí vedle sebe bohy jiné, vybavené stejnými atributy, počalo docházet k třenicím, při čemž se z jazyka, který má sloužit ke komunkaci, stávala zbran, důvod k nenávisti a vytlačování těch, kteří sloužili modle v konkurenčním jazyku. Svým způsobem hrála jistou roli i žárlivost u jazyků etablovaných, když se o místo ve státní administraci, vědě a uměni hlásily jazyky do té doby přezírané, nebot i jazyky měly svoji pevnou hierarchii, za níž se skrývala privilegia nacionální.

V tomto ovzduší se od konce 19. století a vlastně již dříve formovala doktrina transférů nepohodlného, jinak mluvícího a myslícího obyvatelstva, která nabývala stále konkrétnějších forem. Národní bohové nemávali jen silnými slovy, ale též ideologickými bumerangy, které se zpravidla vracely na jejich vlastní hlavu. Nastala éra vlasteneckého vyhánění a genocid s cílem vytvoření etnicky homogenních sídelních prostorů v souladu s národně definovaným státem. Nihil novi sub sole. O nevraživosti kmenových bohů najdeme zmínky již ve Starém zákoně.

Pseudověda transferů, vnikala i do semantiky pojmů. V době, když jsem chodil do první třídy spojoval Herr Ducháček slovo Vertreibung spíše s příjemným rozptýlením dlouhé chvíle, nebo s odbytem a prodejem svého koloniálního zboží a pan Budík myslel při slově odsun na předměty, které mu stály v cestě. Na vyhánění lidí by tehdy před válkou v souvislosti s těmito dvěma pojmy v domě na Bednářské ulici 38 ještě nikdo nepomyslil.

Kam se poděly německé duše a jejich tělesné schránky z domu na Bednářské ulici 38 v brněnských Černých Polích v květnu roku 1945, se už nikdy nedozvím. Najednou zmizely z mého obzoru, tak jako Evička Jelínková, pan Budík na začátku okupace a pan Pešl, očekávavší rozšíření oné pohádkové země až k našim hranicím. Herakleitos z Efesu měl opět pravdu, válka jako otec všech věcí udělala zase jednou z pánů otroky a z otroků pány. I kmenoví bohové vrhavší své bumerangy do šiků nepřátel museli opětovně zjistit, že bumerangy se vrací na jejich vlastní hlavy.

30. května 1945 jsem byl v roli milosrdného samaritána náhodným svědkem "vyvádění" Němců z Brna.

Rodina Kubelkova tomu osudu zatím nějak ušla, snad proto, že je nikdo z domu neudal. Patřili také k skrčencům našeho protileteckého krytu, na jehož výstuze dřevěnými stojkami se aktivně podíleli. Přistěhovali se do Brna během protektorátu z Rakouska. Frau Kubelka se v květnu těžce roznemohla, a protože veřejné dopravní prostředky nejezdily, nezbylo nic jiného, než ji naložit na nosítka a pokusit se ji umístit v některé z brněnských nemocnic. Plahočili jsme se s ní z Černých polí do města třídou ještě včera zvanou Svobodného pána Neuratha. Willy, Kubelkovic vyčouhlý syn s propadlým hrudníkem, před několika týdny ještě Hitlerjunge s dýkou za pásem, se pachtil na jedné a já na druhé straně nosítek. Supěli jsme pod nákladem, ale museli jsme spolu také nějak mluvit. Česky? Německy? V tomto bodě moje pamět naprosto selhává. Pravděpodobně to byla nějaká hatmatilka, složená z obou jazyků. Chodili jsme se s Frau Kubelka od čerta k dáblu, protože ji nikde nechtěli příjmout s poukazem, že Němce neberou. Můj argument, že Frau Kubelka je Rakušanka nikdo nebral vážně, až se nakonec nad ní smilovali u Svaté Anny. Totálně vyčerpaní jsme se s Willym vraceli Joštovou ulicí kolem kavárny Bellevue a trosek Německého domu do Černých Polí.

Zatím, co jedni v záplavě slunečního jasu a vůni šeříků stále ještě vítali svobodu, druzí klopýtali z města, zapřaženi do žebřináků, na nichž bylo naloženo jen několik málo svršků a ti, kteří nebyli schopni pochodu. Rudé pásky na rukávech a biče v rukou byly symbolem síly a toho věčného válečného pravidla -- běda poraženým, kolektivního opojení jež otupuje individuální mravní odpovědnost.

Na Nové ulici, donedávna ještě Reinharda Heydricha, jsme spatřili neuvěřitelné, takřka starozákonné procesí. Bylo snad podobné tomu, v jakém šli vstříc svému osudu Evička Jelínková, legionář pan Budík, nebo řiditel našeho klasického gymnasia legionář Dr. Josef Kudela, či poslední prezident země moravskoslezské Dr. Jaroslav Mezník, otec mého spolužáka, který vyskočil v Kouničkách z okna, aby ho gestapáci mučením nedonutili k vyzrazení činnosti podzemního hnutí ?

Již po léta klopýtaly Evropou křížem krážem tisícihlavé houfy bezprávných, displaced persons, zajatců a "rasově méněcenných". Evropa si na ně zvykla. Snažím se vybavit si v paměti celou tu scenerii, ale před mým duševním zrakem se odvíjejí jen fragmenty potrhaného filmu, na němž podél zástupu zapuzených pochodují s flintami, holemi a biči revoluční gardisté, kteří pochopili nově získanou svobodu po svém. Někde v Královém Poli ten pověstný brněnský pochod smrti začínal a kam se jeho účastníci poděli -- pokud přežili - je popsáno v mnohých memoárech, které většina současníků nečte, protože je pokládá za propagandu.

Možná, že kolem nás právě procházela moje pozdější studentská přítelkyně Irma, která díky své mladistvé vitalitě pochod smrti přežila a po Odysee Rakouskem a Německem se vrátila do Brna, nebot její otec patřil mezi německé technické odborníky, keří měli pomoci rozjet poválečný československý průmysl.

Dnes je mi záhadou, jak je možné, že jsme na počátku padesátých let o Irminých zážitcích nikdy nemluvili, nechápu proč jsem se jí neptal, a proč jsem o excesech vyhnání tak málo věděl. Duševní obzor mladistvých zamilovaných má své úžiny i časové limity. Teprve po padesáti letech mi Irma po telefonu vylíčila strasti transferu a teď již vím, kam se poděla a kde dnes žije.

Pozoroval jsem průvod vyhnanců z místa, na němž dnes stojí pomník Rudoarmějce od Vincence Makovského a v mém zorném úhlu se jako symbolická inscenace rozkládaly ohořelé ruiny, kdysi tak dominantní budovy Německého domu, postavené v roce 1891 ve stylu Gründerjahre z červených cihel. V době nacionálního přetahování měla stavba Německého domu dokumentovat, komu patří Brno. Češi byli totiž rychlejší a postavili si svůj prestížní Besední dům už v roce 1873.

Deutsches Haus a k němu příslušející park byl jedním z neuralgických bodů národnostních nesvárů ve městě a na osudu skulptur, které zde stály, lze přečíst nejednu dramatickou situaci v Brně. I pomníky mají své zkušenosti s politickou diskriminací, transférem a asylem. Habent sua fata statuae -- i pomníky mají své osudy souběžné s osudy etnických a sociálních skupin, které je instalovaly.

Deutsches Haus dominoval středu Brna po 54 let, ale již 1919 byl pod heslem odrakouštění odstraněn z parku před Německým domem pomník císaře Josefa II., na jehož podstavci stálo, že si pomník postavili 1892 brněnští Němci. Relief na zadní straně podestu zobrazoval známou scénu z roku 1769, orajícího císaře Josefa II. u obce Slavíkovice na Rousinovsku. Autorem pomníku byl brněnský sochař Antonín Břeněk, jehož české jméno dává najevo, že za Habsburského císařství umělecké a obchodní zakázky překračovaly národnostní hranice.

Kam se císařská skulptura poděla? Naštěstí neroztříštěna našla asyl ve starých jatkách na Křenové ulici, aby nevzněcovala protihabsburské emoce horoucích nacionalistů. Později pak byla uložena zásluhou sochaře Vincence Makovského v zapomenutém koutě Fakulty architektury na Poříčí.

Díky Ing. Arch. Karlu Volavému a primáři Mudr. Karlu Nevrlkovi našel Josef II. v roce 1988 nový asyl v parku Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích před vchodem do budovy kliniky na nižším podstavci zbaveném německých nápisů. Nové umístění není tak nelogické, nebot císařský reformátor zakládal jako první v podunajské monarchii léčebny pro duševně choré. Park černovické psychiatrie považuji přesto za vyhnanství a politickou rozpačitost, je to elegantní vystrkov, protože chybí politická odvaha vrátit Josefa na původní místo.

Josef II. byl složitá osobnost a ne všechny jeho reformy -- bylo jich na 6 000 -- měly trvalou platnost. Likvidoval kláštery nevěnující se charitativní činnosti a jejich drahocenné knihovny, rušil církevní svátky, zrušil robotu, podepsal toleranční patent, zrušil censuru ale též jako kulturní necita rozprodal poslední cennosti sbírek Rudolfa II. na bleších trzích. Pozdější české interpretaci dějin vadilo, že zaváděl pro svoji multinacionální říši jednotný administratvní jazyk a tím byla via facti němčina. Při odstranování jeho soch - nejen v Brně -- byly zapomenuty činy, které nenávratně modernizovaly Podunajskou monarchii. V českých dějinách zůstala Josefovi II. nálepka germanizátora, ač Habsburkům z Boží milosti nebylo nic cizejšího, než nacionalistická ideologie.

Na stejném místě byl po druhé světové válce zasazen základní kámen pro skulpturu T.G. Msaryka z šedé leštěné žuly s červeným rytým nápisem: Presidentu Osvoboditeli T.G. Masarykovi vděčné Brno - 18.10. 1946. Autoři základního kamene byli J. Frágner a V. Makovský.

Po komunistickém puči 1948 kladli na základní kámen odvážní občané na 28. října květiny pod ostrým dohledem STB. Pomník zde nebyl nikdy postaven. I tento kámen zmizel a já nevím kam se poděl.

Přešel jurodivý stalinismus, který kdyby nebyl býval tak nelidský, byl by byl morbidně tragikomickou realizací románu Proces od Franze Kafky. Občané nosili v přikázaných procesích - mnozí z přesvědčení a bez studu -- ikony politických funkcionářů a obchodní dům Jepa byl zastřen bílou plachtou s gigantickou tváří Stalina -- koryfeje vědy. Bože, jak jsem se za tento totální Gleichschaltung svého národa styděl. Čeští a slovenští umělci skládali ody a kantáty na generalissima a věru ani já jsem se nemohl ubránit inspiraci, která z této osoby vycházela. Pro glorifikaci tohoto giganta se mi zdála adekvátní forma otčenáše, žel moje oda nebyla nikdy uveřejněna, ačkoli ji nepovažuji za literárně méně hodnotnou, než podobné literární výtvory socialistického slavíka Pavla Kohouta:


Otče náš Staline, vzýváme Tebe,
Jsi člověk jako my, nebo syn nebe ?
Ne, že bych přemýšlel,
rodná má strano,
ve vše hned uvěřím,
co v tisku psáno.
I když mne bude hřát
trestance halena
i za mřížímvěřím jen na otce Stalina.

Opět mizeli lidé a nedovoleno klást otázky kam se poděli. Opět přejmenovávány ulice, náměstí, instituce a kluby, a káceny sochy, aby zastinily předchozí společenské pořádky. Divému komunismu se pomalu kazily a vypadávaly zuby, Nastalo Pražské jaro, které násilně zdegenerovalo v Normalizaci, pred níž opět prchaly davy. To už jsem dávno nebydlel na Bednářské ulici 38, ani ve městě, ani v zemi.

Místo, kde stával pomník Josefa II. opět magicky přitáhlo politicky motivované vztyčování sochy a jejího pozdějšího kácení. Na oslavu normalizačně slaboduché komunistické strany byl odhalen 1973 pomník, nesoucí tři postavy: dělníka, kosmonauta a ženu s družicí v ruce. Autoři políbení normalizační invencí byli: M. Axman, M. Morán a R, Bartková.

17 let vydržel pomník na místě sochy Josefa II. a základního kamene pro pomník T.G. Masaryka, než ho opětně změněná politická atmosféra odstranila a já nemohu říci, kam se pozdně komunistický výtvor poděl. Dnes na tom místě zůstala jen kašna, coby politické neutrum, která má naději přetrvat všechny budoucí politické systémy..

Tak jako se před mojí generací ( ročník 1929 ) nemluvilo o existenci pomníku Josefa II., tak dnešní padesátníci a mladší nic neví o základním kamenu pro pomník T. G. Masaryka a o jeho střežení Státní bezpečností při památných prvorepublikánských dnech. I pomník věnovaný rodné Komunistické straně zapadá v zapomění. Habent sua fata statuae atque populi.

* * *
Zasunul jsem sondu do mikrokosmu života předměstského činžáku na Bednářské ulici 38 abych odtud na příkladu tamních nájemníků přípomínal zasuté události předminulého a minulého století, věda že subjektivní sondáž má jen omezené možnosti podchytit historickou skutečnost. .

Památníky, kulturní instituce a jména ulic a náměstí doprovázejí dějinné periody a osudy lidí a stávají se jejich zrcadlem.

Záměrně jsem se nenamáhal používat nová jména ulic, která mají v této části Evropy jen jepičí trvanlivost. Vědomě jsem zůstal u nomenklatury první republiky, jejímž jsem dítětem, a použil protektorátní názvy jen pro prokreslení příběhu.

Naše malá země a město mého mládí neunesly dvojí pojetí dějin, které pro ni a svoji českou a německou klientelu spřádali v různých tonech od doby romantizmu nacionálně smýšlejíci čeští a němečtí historici a politici. At vědomě, či nevědomě nosili tuto historiografickou schizofrenii ve svých hlavách i nájemníci domu na Bednářské ulici 38, občané města i země a podle ní byl determinován i jejich osud, nebot každý z nás je bez vlastního přispění vtažen do tradice určitého jazykového a světonázorového společenství. O to, aby byl zmatek dějinného chápání národa dovršen, se postarala půlstoletá vláda komunismu, s jejímiž následky si dodnes neví mnozí rady.

"Je nesmírně těžké přejít od lokální, kmenové perspektivy k perspektivě glabální, planetární, tedy od té , na kterou jsme byli po staletí zvyklí, na tu, již od nás očekává budoucnost." ( Ryszard Kapuscinski).

* * *
Před nedávnem jsem navštívil náš bývalý byt v Bednářské ulici 38. Cizímu muži otevřela desetiletá holčička, která byla doma sama a vpustila neznámého dovnitř. Maminka ji za tuto neopatrnost asi nepochválila. Prohlédl jsem si byt, tak důvěrně mi z dětství známý a pohleděl z balkonu do dvora, kde u klepáče na koberce zpívávali potulní muzikanti. Výrazná postava, vzbuzující zvláštní úctu mezi harmonikáři, klarinetisty, houslisty a hráči na benjo byl harfenista s dlouhými šedinami, splývajícími přes límec na hubená ramena. Házel jsem muzikantům z balkonu mince zabalené do novinového papíru, aby se někam nezakutálely. Nezakutálela se ani značná část mých vzpomínek.

Jaký dějinný obraz bude mít ono desetileté děvčátko, které dnes žije v našem bývalém bytě, která fakta budou z její školní výuky jako nepodstatná vykousnuta, co bude zapomenuto a co podlehne interpretacim těch, kteří nabyli součastníky zde líčené doby ?

Štastní to národové, jejichž monumenty, kulturní statky a sídliště přetrvávají staletí a jejichž obyvatelstvo je vychováno v národnostní a občanské toleranci takže se nemusí zabývat otázkou: kam jste se poděly a proč?

České země a vůbec tento kout Střední Evropy takové štěstí neměly.

Jsou údajná nešťastná zeměpisná poloha českých zemí a údajné obklopení napřátelskými kmeny na severu, jihu, západu i východu odpovědné za neradnostnou bilanci českých dějin?

Pestrý etnický koberec vedl k příkrému nacionálnímu ohraničování všech proti všem, k intoleranci a nacionálně interpretovaným dějinám, které teprve moderní historiografie s námahou převádí na společný jmenovatel zůčastněných národů. Odteče ještě mnoho vody v řekách střední Evropy, než se většinová společnost zbaví nacionální indoktrinace a nahradí ji pocitem evropské sounáležitosti.

P.S. Protože člověk nikdy neví, kdy mu převozník Cháron nabídne své služby převozu do podsvětí Hádu přes řeku zapomění Léthé, napsal jsem své vzpomínky již dnes.

Poznámka:

Děkuji vědeckým pracovnicím Muzea města Brna, paní dr. Mileně Flodrové a paní mgr. Daně Olivové za doplnění mezer v mé paměti.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2006
2. 1. 2006 Americká hospodářská krize, která ohrožuje svět
2. 1. 2006 Od začátku divný rok Bohumil  Kartous
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
2. 1. 2006 Změkčilé fňukání a skutečné drama Pavel  Máca
2. 1. 2006 Habent sua fata statuae atque populi Václav  Chyský
2. 1. 2006 Ne Steigerwald, ale Koenigsmark Alex  Koenigsmark
2. 1. 2006 Taktéž jsem se stal terčem diskriminace a "obětním beránkem" zvůle zákonodárců Miloslav  Veselák
2. 1. 2006 V Číně je nejčtenějším zahraničním autorem Milan Kundera Václav  Dušek
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
2. 1. 2006 Záhořovo lože 2005 Karel  Moudrý
2. 1. 2006 Nový rok přinese Palestincům volby a s nimi i velké změny Kristina  Hazbounová
2. 1. 2006 Co s dluhem rozvojových zemí? Miloš  Kaláb
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
31. 12. 2005 Státem ukradená solidarita Michal  Krčma
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba
2. 1. 2006 Desetiletka Angely Merkelové Richard  Seemann
2. 1. 2006 Slovensko: Ekonomický rast a chudobnejšie Vianoce
29. 12. 2005 Pražská pohádka pro krále Šalamouna Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
2. 1. 2006 Blábol? Snad jen trochu manipulace... Milan  Neubert
31. 12. 2005 Češi: Náš život se letos začal konečně měnit k lepšímu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům
2. 1. 2006 Může být liberální sociálně prospěšné? Jan  Faltýsek
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
1. 1. 2006 Klaus: Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme Václav  Klaus
1. 1. 2006 Paroubek: Věřím, že pětiprocentní růst ekonomiky udržíme Jiří  Paroubek
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005